2018. március 18., vasárnap

Ami élni tanít...

Úgy látom a Kálvinista Apologetikai Társaság elkezdte lefordítani a klasszikus apologetika talán legismertebb ma élő személyiségének, azaz Dr. William Lane Craignek nevével fémjelzett kisfilmjeit. (Köszönet érte!) Az egyik ilyen rövid videó az élet értelmének objektivitásáról szól, amit sokkal fontosabbnak érzek annál, mint amekkora figyelmet kap.

Mindenki közös ismerőse volt "Bandi bácsi", azaz Gyökössy Endre professzor (ld. a képen), aki egyik lelkigondozással kapcsolatos könyvében elejtett egy hangsúlyos mondatot. A mondat azóta sem hagy engem nyugodni, bizonyos szituációkban újra és újra eszembe jut, pedig meglehetősen egyszerű tényre világít rá egy szónoki kérdés formájában:
"Mi lehet igazabb dolog annál, mint ami élni tanít?"
Gyökössy kérdésére természetesen a "Semmi" a helyes válasz. Triviális megfigyelés, mégis rendkívül fontos, hogy az igazságnak és a minőségi életnek metszéspontjai vannak egymással. Mindaz, ami az élet felé terel bennünket, ami arra nevel hogyan élhetjük meg az életünket a legteljesebb szélességben és mélységben, valahol érintkezik az Igazsággal (ami bibliai szóhasználatban a valóságot is jelenti!), sőt az Igazságból (valóságból) kell eredjen. És ha ez az igazság az örökkévalóságban gyökerezik, akkor talán az élet gyökerei is az örökkévalóságig vezetnek - gondolom most tovább Bandi bácsi koncepcióját.

Az élet értelméről már írtam egy korábbi bejegyzést a blogban, de most a fentebb említett remek Craig-animáció kapcsán fontosnak tartok egy distinkciót tenni. Megszokott dolognak tűnik, hogy az élet értelméről leginkább a keresztények vagy valamely világvallás követői beszélnek állandóan, holott ateista emberek is simán mondhatják magukról, hogy az életüknek van értelme. Miért is ne lehetne? Hit nélkül is lehet életre szóló feladatot, küldetést és perspektívát találni, ami kitölti azt a néhány évtizedet, amit itt elvergődünk egymással - ahogy hittel együtt is lehetséges totálisan értelmetlen és jelentésnélküli életet élni. Első pillantásra tehát úgy tűnik, az élet értelme nem hit vagy hitetlenség kérdése és semmi köze senki világnézetéhez. De csak első pillantásra.

A különbség abban áll, hogy a hívő számára nemcsak szubjektív, de objektív értelme is van a sorsának. Amit tesz, az örökkévalóságra is vonatkozik, tehát túlmutat a rövid földi létezésén. Másként fogalmazva egy keresztény annak tudatában cselekszik, hogy tisztában van a tettei örökkévaló következményeivel. Ez visszafelé is igaz: mivel számol az örökkévaló következményekkel, ez is hatással lesz az itteni, szubjektív életcéljaira. A nem hívő ezzel szemben - idézve a videóból az ismert ateista Bertrand Russel szóhasználatát - kénytelen "a kétségbeesés szilárd talajára" építeni az életét. A legjobb esetben is szubjektív célokkal számolhat (még akkor is, ha egy-egy ilyen cél akár egész életidejét kitölti), ráadásul abba is kénytelen beletörődni, hogy mindaz amit tesz, végülis hosszú távon teljesen értelmetlen, hiszen vele együtt elenyészik a semmiben. Ez a gondolat természetesen minden érzékenyebb lelkű nem hívő ember szubjektív jelentéstulajdonítására keményen rányomja majd a bélyegét. Úgy is mondhatom, ez a gondolat megbetegítő hatású tud lenni és még az ideiglenes célokat is megrogyasztja - egyszerűen nem tudunk így jól élni.

Egyszerűen összegezve tehát, az örökkévalóságba vetett hit az életcélt sokkal magasabb és erősebb alapra helyezi, mint a végső semmibe vetett bizalom. Egy hívőnek ugyanúgy szubjektív életcéljai vannak, mint egy nem hívőnek - csak ezek a szubjektív célok egy objektív cél megismerésének előszobáját képezik számára. Ez az objektív cél pedig szerintem nem más, mint a Numinózus megismerése, azaz Isten ismerete, akiben minden szubjektív megtalálja a maga helyét. 

Minderre természetesen egy nem hívő azt fogja válaszolni, hogy azért, mert egy hívő kitalál magának egy örökkévaló létezést és erősen hisz benne, az még nem lesz igaz. Ez persze így is van - nem tudjuk bizonyítani vagy cáfolni az örökkévalóság létezését. Ám itt kanyarodnék vissza Gyökössy Endre éles megfigyeléséhez: a valóságnak vagy igazságnak ahhoz kell köze legyen, ami élni tanít bennünket. Ha Bandi bácsinak igaza van (és én hajlok arra, hogy igen), akkor mindaz ami az élethez köt, az igazsághoz és valósághoz is köt minket. Még akkor is, ha nem látjuk tisztán mi az igazság, és sokszor csak antropomorf vallási szimbólumokban, narratívákban és képekben tudjuk azt kifejezni a magunk számára.

És vajon mi tanít minket jobban élni? Ha a kétségbeesés vagy az örökkévalóság talaján állunk?

2018. március 13., kedd

Az előre, ami nem hátra

A haladás feltarthatatlannak tűnik: nem vagyok a filozófia művelője, de a verebek még nekem is elcsiripelték, hogy lassan a posztmodern korszak végére érünk, és talán valami olyasmi következik, amit a modern újraéledésének is nevezhetünk. Hogyan reagáljon erre az egyház, mely rengeteg konzervatív lábon áll? A konzervatív-jobboldali Szilvay Gergely gondolatébresztő cikkében olyasmit javasol, amin fennakadt kicsit a fantáziám... Figyelem, olcsó filozofálgatás következik!

Persze gyorsan hozzáteszem, hogy Szilvay nem az egyházról és a kereszténységről írt, hanem úgy általában a konzervatív jobboldaliság gondolatiságának lehetőségeit vette elő. (Noha ismerve a szerzőt állítom, hogy a kereszténységet is ehhez hasonló módon ragadja meg.) Kérdése egyszerűen az volt, hova tart a jobboldali gondolkodás. Válasza pedig valami olyasmi, ami több szempontból is kérdésesnek tűnik számomra, főleg ha erre az egyházakat rávetítem:

"A kortárs jobboldal problémája az, hogy a posztmodernnel szemben a felvilágosodás érveit sorakoztatja fel, a felvilágosodással szemben pedig posztmodern módon érvel. Ez trollkodásnak kiváló, ám valójában a harmadik opciót kellene választania: a modernnel és a posztmodernnel szemben is a premodernt."

Röviden és magyarul: a konzervatív látásmódnak szerinte vissza kellene térnie a premodernitáshoz, azaz a felvilágosodás előtti paradigmához, mert a jövő útja ezek szerint a múltba vezet. Hadd legyek őszinte, minden bántó él nélkül: a konzervatív gondolkodásmód gyakran olyannak tűnik számomra, mint aminek nem kell visszatérnie sehova, mert számos idegszállal gyakran eleve a távoli múltba kapaszkodik. Ez az egyházra is igaz, sőt ahogy tapasztalom, a kereszténységnek még azon részei is, melyek leginkább igyekeznek termékeny diskurzusba bocsátkozni a korral, általában csak a modernig jutnak el. Erre a legjobb példa az egyház igehirdetése, mely elsöprően és alaphangon modern jellegű. Egyezzünk ki tehát most abban, hogy a kereszténység sok alkalommal eljutott már a modernitáshoz, ám csak partizánakciók keretében volt hajlandó a posztmodern területén ténferegni.

De vissza lehet és vissza kell-e térni bárhogyan is a premodernbe? A kérdés most nem a jobboldaliság, hanem kifejezetten a kereszténység kontextusában érdekel, ami egyébként természeténél fogva forradalomként indult, és az újdonság erejével hatott a saját korában, amit újszerűségével fel is forgatott.

Az kétségtelen, hogy a kereszténységben óhatatlanul sok a premodernben megjelent elem, hiszen végülis a gyökerei ott találhatók. Ez a fajta múlthoz kötöttség sokszor horgonynak bizonyul az erősen konzervatív gondolkodás számára. Úgy látom, a konzervatív gondolat gyakran próbálja egyfajta módon magát a múltat "bebalzsamozni", minden áron átmenteni tokkal-vonóval, és érvényesíteni a jelenben, amennyire ez lehetséges. De vajon tényleg szükség van arra, hogy a múltat ilyen módon fenntartsuk? Nem vagyok ebben biztos. 

Természetesen maga Jézus nem volt posztmodern és modern sem. De nekem úgy tűnik, mintha azt nem szívesen vennénk észre, hogy premodern sem volt: attól ugyanis nem vált azzá, mert éppen abban a korszakban végezte földi munkáját. Alaptétel a kereszténységben, hogy Krisztus időtlen, és ha tényleg az, akkor nem érdemes sem Őt, sem az általa képviselt értékeket egy adott korszakhoz kötni, konkrétan egy olyanhoz, amire egyébként is hajlamosak vagyunk túlidealizált naivitással gondolni. Nekem a kereszténység nem a hagyományőrzésről és nem is elsősorban az azt hordozó korszak (a premodern) bármi áron való életben tartásáról szól. Szerintem ahogy Krisztus, úgy a kereszténység sincs korszakokhoz kötve, mert örök értékekről beszél, tehát magától értetődően időtlen valóságnak ad keretet.

Amikor Szilvay Gergely a premodernhez való visszatérésről ír, akkor persze valószínűleg nem arra gondol, hogy állítsuk vissza a premodernitást a maga egészében és zuhanjunk vissza a középkorba vagy az ókorba. (Habár nem vagyok teljesen biztos abban, hogy jól gondolom, mert írásából nekem az jött le, ő nem egy fejlődő világot lát maga körül, hanem egy hanyatlót, amely az aranykortól kiindulva halad a végső romlás felé. Ebben az esetben tényleg a premodern "teljes előteremtése" tűnhet ideálisnak.)

A visszatérés gondolata azonban nemcsak azért problémás, mert örök értéket menteni anélkül is lehet, hogy az azokat hordozó gondolati kereteket is velük együtt cipelnénk.

Egyrészt egyre szembeszökőbb a tény, hogy nem erre halad a világ. Egy új modern kor hajnalánál járunk, az egyház pedig - erről van tapasztalatunk - nem tudta igazán jól kezelni a felvilágosodás utáni modernitást sem. Persze mondhatjuk erre, hogy mi keresztények állandóan ellenkultúrát kell képezzünk a világ testében - ennek a gondolatnak van is létjogosultsága, de nem parttalanul. Örök vitatéma, hol húzódik meg a határ a világtól való értelmes elkülönülés és a világgal való értelmes érintkezés között. Hogy zárkózhatunk el úgy a világi hatások elől, hogy közben hitelesen tudjuk tolmácsolni az üzenetünket? Nem tartom magam illetékesnek, hogy egy ilyen kérdésre valamiféle végső választ adjak - de van egy olyan érzésem, hogy a premodernbe való visszatérés ugyanúgy átlépi ennek az egészséges határát, mint az egyház elvilágiasodása. Paul Tillich szavai jutnak eszembe, aki az apologetikáról azt írta, ha egy kérdésre válaszolni akarunk, bizonyos mértékig közösséget kell vállalnunk azzal, akinek a kérdésére válaszolunk. Még ha ingatag is az alap, szükséges a jelenléte, különben elveszítjük a kapcsolatot az emberekkel. Vajon egy premodernbe révedő egyház hogyan akar a posztmodern utáni emberrel találkozni?

Másrészt a helyzet az, hogy bár szeretünk korszakváltásokban gondolkodni (vagyis úgy látjuk, hogy a premodernt a modern, azt pedig a posztmodern váltotta fel), ezek a váltások nem voltak szerintem ennyire egzaktak. A modern nem veszett ki számos területről, hiába jött el a posztmodern ideje. Gondoljunk például arra, hogy az egész világunkat markánsan alakító természettudományos befolyás mindig is modern volt, most is az, és jó eséllyel az is marad. Tehát nem is biztos, hogy itt egymás utáni korszakokként lehet mindezt látni - hanem talán úgy is, hogy egymás mellett élnek a különféle paradigmák, csak a hangsúlyok tolódnak el éppen valamelyik javára. Ebben az esetben akkor nincs is hova visszatérni. 

Végül pedig nem árt észrevenni, hogy a premodern és a posztmodern számos szálon egyébként kapcsolódik egymáshoz. Keresztényként hajlamosak vagyunk utóbbiban csakis az ellenséget meglátni, holott - csak egy kiragadott példát említve - a posztmodern kiváló lehetőséget kínál saját narratíváink elmondására. A posztmodern imaginatív és történetekben gondolkodó - akárcsak Jézus időtlen példázatai. Tehát sok szempontból alkalmas lehet a fentebb említett örök értékek megőrzésére - míg más szempontok szerint nyilván nem az.

Egyszóval lehetséges, hogy az előre nem a hátra, és a kereszténység úgy is részt vehet a fejlődés sodrásában, hogy közben erősen kézben tartja a korszakváltásoktól független értékeit. Ez persze csak egy villanásnyi ötlet részemről Gergely gondolatébresztő írására.

2018. március 4., vasárnap

Alázat hitben és ateizmusban egyaránt

Szorongató helyzetbe kerültem tavaly nyáron, amikor előadást kellett tartanom egy tudományos konferencián. No nem maga az előadás jelentett problémát, amire igyekeztem legjobb tudásom szerint felkészülni, hanem az a tény, hogy olyanok előtt szólaltam meg, akik nálam jóval járatosabbnak számítanak az adott kérdésekben. Hát nem ciki?

Egyszóval és röviden, nevetségesnek éreztem magam, hogy én oktatok évtizedekkel előttem járó professzorokat, ráadásul olyan dolgokat mondogatva nekik, amelyekről jó eséllyel mindegyikük sokat hallott már. Ám idővel kiderült, ezek a kellemetlen érzések valószínűleg csak engem kerülgetnek. A professzor hölgyek és urak normálisak és kedvesek voltak, nem éreztettek velem semmiféle fölényt, nem mondták, hogy a könyökükön jön ki az előadásom legnagyobb része, nem oktattak ki arról, hogyan kellett volna készülnöm... Sőt, reflexív légkör alakult ki, műhelymunka-szag töltötte be a levegőt, és aztán úgy mentem haza az alkalom végén, hogy magam is sokat tanultam az egészből, mind a disputákat, mind az emberi hozzáállást illetően. A legfontosabb lecke ezek közül az alázat volt.

Valljuk be őszintén, frusztráló érzés tud lenni, amikor az ember magánál sokkal jobbakkal találkozik. Ez tipikusan kétféle reakciót válthat ki: vagy irigyek leszünk és sértődöttek, azt magyarázva hogy valójában milyen ostobák az okosabbak (ezzel próbáljuk kompenzálni a lemaradásunkat), vagy hajlandóak leszünk meghajolni Isten szent színe és a nálunk jobbak előtt, és akkor esetleg tanulunk is tőlük. Rájöttem, hogy tudok mindkét módon viselkedni, de hála legyen a Jóistennek, akkor és ott az utóbbi utat választottam, melyről egyébként mindig kiderül, tulajdonképpen az egyetlen járható és kifizetődő. 

Az alázat hiánycikk manapság, úgy általában is, mégpedig mind a hívő, mind az ateista oldalon. Az elmúlt héten olvastam ki az egyébként agnosztikus Neil deGrasse Tyson (ld. a képen) könyvét, amely egyébként egy színvonalas tudománynépszerűsítő munka. Meglepett, hogy Tyson a megszokott szcientista-pöffeszkedő stílus helyett (miszerint a tudomány egy mindenen felül álló és csaknem imádandó jelenség) komoly beismerésekkel indította a könyvét. Nobel díjas tudósokat, kutatókat, egyébként nagy formátumú és meghatározó személyiségeket idéz, akik nagy mellénnyel tettek súlyos kijelentéseket - s ezek egytől-egyig hamisnak bizonyultak. Tyson persze nem a tudományt akarja lehúzni vagy becsmérelni, hanem a tudós ember, mint lény korlátaira mutat rá - márpedig ahol korlát van, ott indokolt visszahúzni az agarakat. Többek között így fogalmaz:

"Nem állítom, hogy tudom, mikor érkezik el a tudomány vége, mi lesz majd az utolsó felfedezés, vagy hogy létezik-e egyáltalán végső határ. De azt tudom, hogy az emberi faj butább annál, mint ahogy általában képzeljük. Felfogóképességünk határa - és nem is feltétlenül a tudomány területén - azt mutatja számomra, hogy éppen csak elkezdtük megérteni a világegyetem működését... ...Minden tudományos felfedezés új fokot jelent a tudás létráján, melynek nem láthatjuk a végét, hiszen menet közben építjük azt. Elképzelésem szerint a létra építése során örökké új titkokat fedezünk majd fel - egyiket a másik után."
Nos, ilyen az, amikor egy nem hívőnek igaza van - írom ezt keresztényként. Az elmúlt héten sokféle fórumba, vitába, disputába beleolvastam, beleértve Hodász András remek cikkét is. Ezeken a platformokon hívők és nem hívők hol beszélgettek, hol csépelték egymást. Volt, ahol ateisták igyekeztek éreztetni a hívőkkel, hogy mindenki egy alulművelt idióta, aki hisz. Volt, ahol hívők bizonygatták, hogy a nem hívők ilyenek meg olyanok, vakok és ostobák, hogy nem számolnak Istennel. 

Hadd prédikáljak egy kicsit! Meglátásom szerint ugyanis mindkét oldalt ugyanaz jellemezte: az alázat teljes hiánya. Bizony sokszor eszembe jutottak Tyson fenti szavai, valamint Dávid király önvallomása is, amit a 131. zsoltárban tett:
"...nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem." (Zsolt 131,1-2)
Nagy dolog, hogy Dávid királyként is látja a saját korlátait, és azt is tudja kicsoda valójában: egy gyermekhez hasonlítja magát, aki a nálánál nagyobbakra szorul. (Ez egyáltalán nem magától értetődő egy olyan korban, amikor a királyokat gyakran az istenekkel egyenrangúak tekintették.) A zsoltár utolsó verse, amit most nem idéztem, egy felszólítás Izraelnek, hogy bízzon az Istenében - nem pedig a királyában. Nos, szerintem valami ilyesmit jelent az alázat: tudom ki vagyok és hol a helyem. Ha meg nem tudom, és nem vagyok tisztában sem önmagammal, sem a vállalható pozíciómmal, akkor az a bizonyos ló elszalad velem, hittől és világnézettől függetlenül. Egy elszaladt vadló hátán ülni nem túl egészséges, mert egy idő után csúnyán földre zakózhat miatta az ember.

A kérdés tehát röviden így szól: megalázkodunk vagy megalázódunk? Az egyik óhatatlanul bekövetkezik. Vagy mi alázzuk meg saját magunkat, vagy mások aláznak meg bennünket. Azt hiszem ez egy olyan kérdés, amire nem elég az életben egyszer válaszolni, hanem állandóan mindenkinek tanulni kell újra és újra - velem együtt. Mindazonáltal, nem nagy meglepetés, hogy megalázkodni jobb és hasznosabb, valamint nem utolsó sorban kevésbé fájdalommentes. Nekünk kell választani.

Prédikáció vége.

2018. február 28., szerda

Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, nyugodjatok békében!

Ahogy vannak olyan "nagykaliberű" szolgálók, akik szinte úsznak a pénzben, úgy igen jellemző ennek az ellenkezője is az egyházban: amikor úgy hisszük, mindent ingyen és szeretetből kell végeznie annak, aki az idejét és energiáját a szolgálatra szánja. A kedvenc hivatkozási alap erre a nézetre a Máté evangéliumában olvasható "ingyen kaptátok, ingyen adjátok" kijelentés abszolutizálása, mint  megkerülhetetlen minta a teljesen ingyenes szolgálat tekintetében.

Sok dolog van a teológiában, ami számomra értékes, de egyetlen biztosan nincs: pénz. A teológia egy szűk réteg még szűkebb rétegének szellemi sportja. Leginkább az tartja a víz felszínén (különösen Európában), amit a legjobb értelemben vett ügyszeretetnek nevezhetünk. Ezt mindenkinek tudomásul kell vennie, aki arra adja a fejét, hogy hivatásszerűen teológiával foglalkozzon: a "piac" csekély, az érdeklődés kicsi, a lehetőségek korlátozottak. Mindez persze nemcsak a teológia művelésére, hanem úgy általában is az egyházi munkára igaznak tűnik.

A szűk keresztmetszetet azonban nem feltétlenül csak az jelenti, hogy az egyházban nincs pénz: szerintem ez egyfajta szemléletmód következménye is. Ha ehhez a szemléletmódhoz lehetne egy szlogent társítani, én kétségkívül Jézus bevezetőben már említett szavait használnám: "ingyen kaptátok - ingyen adjátok". Ez a szövegkörnyezetéből kiragadott idézet az, amit sokan teljes mellszélességgel magukénak éreznek, amikor egy-egy szolgálat anyagi oldalának kérdése beszédtémává emelkedik. Az álláspont röviden úgy szól, hogy aki szolgál, ne számítson pénzre. Az evangélium ingyenes, akkor pedig az azt közvetítő szolgálatnak is annak kell lennie. Érdemes azonban megnézni - amire többek között például dr. Almási Mihály is felhívja a figyelmet -, hogy Jézus itt egy adott időre szóló, speciális küldetésre szólította fel a tanítványait, és nem egy örök időkre érvényes irányelvet hangoztatott. A szakasz, melyben a jézusi megbízás elhangzik ezzel a kijelentéssel indul: "a pogányokhoz vivő utakra ne térjetek rá, s a szamáriaiak városaiba ne menjetek be..." Vajon ha az ingyenességről szóló töredéket globálisnak véljük, akkor mit jelenthet ez a kijelentés a mai kontextusban? Ráadásul az ingyen kaptátok-ingyen adjátok mondattöredék utáni versben Jézus ezt is mondja: "a munkás ugyanis megérdemli a bérét". Érdekes módon ezt a megjegyzést sokkal kevésbé hallani azoktól, akik az ingyenességet általános irányelvként hangsúlyozzák.

Véleményem szerint a perikópában azt látjuk, hogy Krisztus a saját zsidó tanítványait Izrael népéhez, azaz az övéihez kívánta első körben elküldeni. Megbízásában az is benne foglaltatik, hogy a tanítványoknak nem kell, sőt nem szabad az anyagiakkal törődniük - mert akikhez eljutnak, majd gondoskodni fognak róluk. Ha a vendéglátóik mégsem ilyenek, akkor lábukról még a port is lerázva kell továbbmenniük. A jézusi kiküldetés eszerint nem arra példa, hogy a tanítványoknak fényevőknek kellett lenniük, hiszen mindent teljesen ingyen csináltak, hanem pont az ellenkezőjére: ahol szolgáltak, ott jogosan várhatták, hogy valamiféle támogatást is kapnak. Ha mindenképpen valamiféle tanulságot szeretnénk kihozni Jézus szavaiból, akkor inkább ez lehetne az. Nos, pontosan erről beszélek, mert ez egy olyan dolog, amivel gyakran nem lehet találkozni manapság.

Így tehát, ha teszem azt, egy keresztény zenekar az egyházon belül valahol elvállalja a szereplést, akkor természetesnek még mindig az számít, ha gázsiról nem esik szó. A zenészeknek ingyen kell másfél-két órát zenélniük, ráadásul az elvárható legmagasabb színvonalon, hitelesen és lelkesen. Nyilván, a koncert előtti próbák költségeit is megoldják maguknak, ahogy tudják. Ha egy-egy húr elszakad, a keresztény zenészeknek ingyen adnak újat a boltban. Mindennapi kenyerük is díjmentesen kerül az asztalra, a számláikat pedig befizetik az angyalok. És az is köztudott, hogy az autók, melyek a technikai berendezéseiket és hangszereiket szállítják, nem fogyasztják, hanem termelik az üzemanyagot, fenntartási költségeik pedig nincsenek. Hasonló a helyzet, ha valaki például teológiai jellegű előadást tart. Egyrészt beszélni mindenki tud, akinek van szája, azért tehát nem kell fizetni. Másrészt, ha az evangéliumhoz kapcsolódik amit az előadó mond, az meg eleve ingyen van, mert az evangélium ingyenes. Igaz, egy jó előadásra akár heteket is készülni kell egy jó előadónak, esetleg szakkönyveket vásárolnia, mászkálnia és kutatnia - de hát az Isten majd gondoskodik arról, hogy a könyvek lepotyogjanak az égből, és a tartalmuk egy tölcséren keresztül egyenesen az előadó fejébe szivárogjon. Nagy ecsetvonásokkal tehát így lehetne lefesteni azt a világot, amelyben sokak meggyőződése szerint az ekklézsián belül szolgálóknak anyagiak nélkül illene boldogulniuk.

Igazságtalan lenne elhallgatni, hogy vannak azért pozitív fejlemények is, ahol értelmesen, tisztességesen és korrektül állnak ezekhez a dolgokhoz. Magam is találkoztam ilyennel. Természetesen ekkor sem arról van szó, hogy csak úgy tömik a bankjegyeket valaki zsebébe - szegény az ekklézsia -, de hozzájárulnak ahhoz, hogy ha már az illető rengeteg energiát befektetett valamibe, legalább komoly vesztesége ne legyen belőle. Évek óta benne vagyok számos egyházi projekt szervezésében és bizton állíthatom, hogy a "nullszaldó" kifejezés az áldás szónak csaknem szinonimájává vált. Nyereségre nem számítunk, már az is jó, ha nem bukunk.

Vajon hogyan lehet ezen a helyzeten változtatni?

2018. február 24., szombat

Elment, de nem halt meg (Billy Graham: 1918-2018)

Napok óta terjed az interneten egy idézet, mely a világszerte ismert evangélistától, Billy Grahamtől származik. Graham egyszer azt mondta, ha a halálhíréről érkeznek hírek, egy szót se higgyünk el belőle: "sokkal inkább életben leszek, mint most. Csak épp megváltoztattam a címemet. Isten jelenlétébe mentem."

Graham tehát nem halt meg néhány nappal ezelőtt, életének századik évében - csak lakcímet változtatott. Elment innen egy jobb helyre, és van egy olyan sejtelmem, hogy vele együtt valami más is távozott ebből a világból. Ő még a szó legklasszikusabb értelmében vett evangélista volt, aki semmi többet, és nagyon fontos, hogy semmi kevesebbet sem akart, mintsem az evangéliumot hirdetni. Nincs ebben valamiféle misztikus titok. Graham egyszerűen Jézusról beszélt az embereknek, és amikor ezt tette, akkor rengetegen úgy döntöttek, hogy keresztények lesznek. Súlya volt a szavainak, mert súlya volt az életének, súlya volt a jellemének. Nem magának gyűjtött követőket, hanem annak, Aki megbízta, Akiről úgy hitte, küldetést adott számára.

Bevallom, én soha nem olvastam egyetlen könyvet sem tőle, csupán részleteket írásaiból. Nem voltam ott a híres budapesti evangélizációk egyikén sem, de számos emberrel találkoztam, aki úgy kezdte hitéletének leírását: "én is akkor tértem meg, amikor Billy Graham Budapesten szolgált". Egy kiállítást láttam róla Amerikában, s bár felmerültek kérdések bennem, áttekintve egész életművét, mégsem tudtam más konklúzióra jutni a kiállítás végén, mint hogy ez az ember sok szempontból példaértékű lehet számunkra. Leginkább talán abban, hogyan kell komolyan venni egy küldetést, hogyan kell komolyan venni egy szolgálatot, mit jelent odaszentelni egy egész életet egy elhívásnak.

Billy Graham hittel és meggyőződéssel prédikált, nem képmutatásból, megélhetésből, puszta nyers önérdekből, vagy a rivaldafény mágikus vonzásának engedve. Nyilván nem volt tökéletes, de ellentétben számos ismert és színpadon álló társával, nem keveredett házasságtörésbe, súlyos sikkasztásba, durva teológiai herezisekbe vagy ehhez hasonló sötét dolgokba. Ami azonban ennél még nagyobb fegyvertény, hogy szolgálatát milyen elképesztő - merem állítani, ma már csaknem elképzelhetetlen - elismerés övezte. A történelmi egyházaktól a kisebb gyülekezetekig csengése volt a nevének. Billy Graham csaknem jelképévé vált annak, hogyan kell felekezettől függetlenül úgy szolgálni, hogy szinte az egész egyházban respektálják a munkádat. Sőt, a kör ennél szélesebbnek mutatkozik, hiszen számos amerikai elnökkel jó kapcsolatot ápolt, de előadása volt a TED sorozatában is.

Graham tehát most elment, de nem tűnt el nyomtalanul. Hatása maradandó, mindig lesz okunk visszanézni rá, megállni egy kicsit és ízlelgetni a gondolatait, szemlélni a hozzáállását, egész életpéldáját. Nyugodjon békében új lakhelyén!

2018. február 20., kedd

A világ, és Aki mögötte van...

Sok keresztény a megtéréséről mesélve megemlíti azt az érzést, hogy az élete nagy kérdéseire választ kapott friss hite által. Persze nem azért térünk meg, hogy magyarázataink legyenek, ám ez mégis megtörténik velünk, a válaszok pedig többnyire az egyháztól érkeznek. De mi van, ha a világ válaszai adott esetben jobbnak tűnnek?


Az ember friss hívőként tényleg gyerekké válik, a gyerekek pedig köztudottan egoisták: csak a saját világuk érdekli őket, melynek középpontjában ők állnak, a többiek pedig azért keringenek körülöttük, hogy őket szolgálják. Amikor megtértem, gyerek lettem és Isten lett az én kismanóm, akivel megkötöttem a szövetséget. Én imádkoztam és olvastam a Bibliát, Neki meg az volt a dolga, hogy cserébe egyengesse előttem az ösvényt. Ha jól mentek a dolgok, Isten jól "működött", ha rosszul, akkor én elrontottam valamit. Ilyen bináris miliőben éltem tehát, és az ebben való hit megnyugtatott.

Fontos hangsúlyozni, hogy a nyugalmat nem az adta, hogy Istennek valóban én álltam az érdeklődése homlokterében, hanem az ebben való hit, vagyis hogy magyarázatokkal kipárnázva éltem a hívő életet. Ez őszintén szólva egy nagyon kellemes és boldog egyensúlyt teremtő állapot. Egy jó magyarázat stabil kapaszkodópont - még ha el is esik az ember, fel tud tápászkodni a segítségével. És ha úgy esünk el, hogy mindig ott van a mankó a közelben, akkor talán az elesés fájdalma sem olyan nagy. Na de mi van, ha nincs mankó?

Ahogy a blog egy korábbi bejegyzésében említettem, a teológus-pszichológus James Fowler szerint a felnőtt hívőségben (ha minden jól megy) óhatatlanul bekövetkezik egy erőteljes pont, amikor az ember elvágódik. Ez persze megtörtént vele már korábban is, az igazi meglepetés viszont akkor éri, amikor megpróbál az addig jól bevált mankóiba kapaszkodni és azok nagyot reccsenve összetörnek a kezében. Ha valaki ilyen helyzetbe kerül, az első értetlenség ködének tisztulása után csak lassan kezdi felfogni, hogy tulajdonképpen ebben a szent pillanatban kezdődött el igazán a hívő élete.

Változatos okai vannak, hogy ki mitől esik el. Én úgy "estem el", hogy nekifogtam keményen olvasni, mégpedig mindenevő lettem - ráadásul nagy étvággyal. Addig csak keresztény irodalmat, lelkesítő könyveket, lelkesítő regényeket, lelkesítő tanításokat vettem kézbe, mert erre neveltek. De most minden jött, a természettudománytól a történelmen át a szépirodalomig. Hazudik, aki nem vallja be önmagának, hogy ez alaposan kikezdi az ember addigi magyarázatait. Szinte mindent újra kellett gondolnom, új válaszok után kellett néznem.

A lényeg most következik: egyre többször tapasztaltam, hogy ezek az új magyarázatok nem feltétlenül a kereszténységen belülről érkeznek, hanem az addig gonosznak lefestett világból érnek utol. Például, sokkal jobban megértettem az emberek viselkedését, ha értelmes pszichológiakönyvet vettem a kezembe, mintha a lelkesítő irodalmakat lapozgattam. Feltűnt, hogy mélyebben képes vagyok átélni az emberléttel együtt járó problémákat, ha szépirodalmat olvasok vagy színházba megyek, mintha meghallgatom a századik sablonos igehirdetést a kérdésről. Minden kérdőjel ellenére logikusabbnak és átgondoltabbnak tűnt a biológiai válasz a fajok eredetére, mint az addigi fundamentalista látásmódom a teremtésről. És mindezekhez érkezett még hozzá maga a teológia is, amikor felfedeztem, hogy nem én vagyok az első keresztény, akinek széttörtek a mankók a kezében, hanem rengetegen jártak már előttem ezen az úton.

Először értetlenül álltam a jelenség előtt, hogy a gonosz világból jobb válaszokat kapok, mint az igaz egyházból. Az Isten népe között egyre többször csak magyarázkodással találkoztam vagy még azzal sem, míg a romlott világban sokszor kielégítőbb forrásokat fedeztem fel. Ezt egy ideig nagy ellentmondásként éltem meg - azt hittem, a teljes igazság az összes fontos kérdésben "idebent" van. Azt még el tudtam képzelni, hogy az egyház nem tud valamire választ adni, de akkor odakint se tudnak. Az azonban "mankósként" fel sem merült bennem, hogy nekünk nincsenek feleleteink, ám a megátalkodott világnak vannak. Miért? A probléma megértéséhez fontos látni, hogy egy kereszténynek a világ szóról más képzetei vannak, mint egy nem hívőnek. Ezek a más képzetek többnyire a "mankós" korszakból táplálkoznak és mint minden csúsztatás, részigazságokon alapulnak.

Ha egy átlagos kereszténynek a "világ" szót mondják, többnyire az egész valóságot egy beazonosíthatóan gonosz helyként képes csak elképzelni, amely az örök tűznek van fenntartva. Természetesen hazugság lenne tagadni, hogy ebben a képzetben igei igazság rejtőzik. A világ kifejezés és a "világgal való barátkozás" vagy az "evilág fejedelme" jellegű gondolatok a Bibliából származnak: a világ szó tényleg az istentelen valóságra használt egyik szinonima. És persze az is benne van a pakliban a Szentírás szerint, hogy ez a világ nem tart örökké. A kép tehát önmagában nem bibliaellenes, hanem "csak" hiányos. Nemcsak így beszél a szöveg a világról, és nem is ennyire egyoldalúan láttatja velünk a valóságot - ahogyan azt az egyház gyakran szereti kisarkítani. Az evangélium talán legismertebb igeverse szerint Isten úgy szerette a világot, hogy a saját Fiát adta érte. A világ Isten alkotása és akkor is magán viseli a Teremtő ujjlenyomatait, ha mi képesek voltunk megrontani azt. A világ és a teremtettség jobb megértése Isten létének felfedezéséhez is vezethet bennünket - hogy lefordítsam Pál rómaiaknak szánt egyik gondolatát. Olyan teológusok, mint Dietrich Bonhoeffer vagy Emil Brunner hangsúlyozták, hogy Isten rendje nem pusztán a teremtésben, hanem akár a társadalmi intézményekben is fellelhető. Brunner szerint ezekben töredékesen és indirekt módon, de mégis Isten akarata találkozik velünk. Bonhoeffer még arról is beszélt, hogy a munka, a házasság és a politika (kormányzás) szegmenseiben épp úgy jelen van Isten, mint az egyházban. Erőltetett lehet tehát a valóságot két szférára bontani, egy lelkire, amelyben egyfajta izolált szentségben az egyház tartózkodik, és egy végtelenül romlott szekulárisra, amihez semmi köze Istennek. Röviden tehát azt éli meg az ember, ha az "egyházon kívül" találkozik Istennel, hogy ez a demarkációs vonal valamennyire megkopik és az igazság forrása nem pusztán az egyház által kimondott szó lesz.

Nagy élményt jelentett számomra, amikor az amerikai Wheaton College-ben jártam, hogy az evangelikál főiskolán nem pusztán teológiát oktatnak, hanem természettudományokat is. Csillagászatot, fizikát, régészetet lehet tanulni - és ezekben a tudományokban nem a kereszténység riválisait látják, mint amelyek megpróbálják a vallást kiszorítani, hanem olyan utakat, amelyek szintén Istenhez vezethetnek. A világ izgalmas, és a dolgokban rejlő igazságmorzsákhoz hozzáférni számos módon lehet - botor dolog volna csak az egyik ösvényt választani. Ahogy a mondás tartja: minden igazság Isten igazsága. Ehhez azonban az kell, hogy kidugjuk a fejünket a templomablakból. A valóság szerintem addig igazán ellensége a kereszténynek, ameddig a magyarázatai csak az egyházon belülről érkeznek. Ha hajlandó a szívét szélesebbre tárni, az első találkozás talán sokkoló élmény lesz, de mégis inspiráló - és a hagyományos mankók nélkül gyorsabban is lehet járni.

2018. február 15., csütörtök

Az iszlám dzsihád és Józsué hadjáratai - tényleg egyformák?

Manapság egyre több és több vita kerekedik abból, hogyan fogják a muzulmánok "Európát elfoglalni" - legalábbis a félelemtől vezetett forgatókönyvek szerint. Néha pedig olyan hangok is hallatszanak, amelyek azt mondják, a vallásokkal van a baj, mert az iszlám dzsihád éppen olyan, mint Józsué hódító hadjáratai voltak az Ószövetségben. Kérdés azonban, utóbbi párhuzam megáll-e a maga lábán vagy sem. Tényleg ugyanaz a kettő?

Bár az ószövetségi erőszak témáját a magam részéről még nem zártam le, most mégis szeretném a fókuszt leszűkíteni és nem általában arról okoskodni, jó volt-e vagy sem, amit Józsué és csapatai tettek a távoli ókorban. Az egyik másik kabát, amit most nem akarok felvenni. Ami itt terítékre kerül az pusztán annyi, hogy a véres kánaáni hadjáratokat vajon mennyire jogos összemosni az iszlám dzsihád törekvéseivel? A kérdéssel Paul Copan és Matthew Flannagan egy írása nyomán találkoztam. Persze mindezt tőlük függetlenül is többször lehet hallani: ahogy most "viselkedik" az iszlám a világban, az pont ugyanaz, ahogyan a véres ószövetségi időkben például a kánaáni hódító hadjáratok zajlottak. Korán vagy Biblia, sokaknak teljesen mindegy. Vannak olyan hangok is, amelyek "Józsué dzsihádjaként" címkézik fel a témába vágó ószövetségi textusokat. A két dolog összemosása ismerős gondolatokon alapszik. Akkor és ott a kánaáni világban éppen úgy emberek haltak meg, ahogy itt és most is ez történik, csak pillanatnyilag más vallás áll a háttérben. A keresztények tehát és szellemi gyökereik az archaikus zsidóságban semmivel sem jobbak, mint a muzulmánok, már ami a hódító hadviselést illeti. Mit mondhatunk erre?

Nos, botor dolog volna tagadni, hogy a párhuzam bizonyos pontokon megállhat, főként ami emberek halálát és az erőszakos pusztítást illeti. A kérdés azonban nem ér véget ezen a ponton, mert a felvetések jó része (szerintem) gyakran csak indulatos általánosításokon nyugszik anélkül, hogy észrevenne fontos részleteket. Ilyen erővel ugyanis azt is mondhatnánk (és sokan mondják is), hogy a különféle vízözönmítoszok ugyanarról az eseményről szólnak, mivel mindegyikben sok vízről lehet olvasni és kevés túlélőről. Vagy minden férfi, aki szakállas és tudja fejből a Hegyi Beszédet, kereszthalált fog halni, mert Jézussal is ez történt. (Ebből a szakáll tényszerűen persze csak feltételezés... :-)) Mindez azonban csupán kapkodásra és felszínességre utal: azért, mert valami egy-egy ponton hozzákapcsolható egy másik dologhoz, az nem jelenti, hogy a két dolog azonos és minden ponton kapcsolódni képesek egymáshoz. Sajnos vagy szerencsére, az igazság soha nem adja magát ilyen könnyen. Copan és Flannagan végignyálazták a Bibliában és a Koránban olvasható verseket (pontosabban ájákat), és ennek alapján igyekeztek felvázolni egy árnyaltabb képet a kérdésről.

Mit látunk tehát, ha egymás mellé tesszük a dzsihád harcias felfogását és mondjuk Józsué hadjáratait?

Először is azt, hogy Józsué esetében földrajzilag korlátolt ami történik: többnyire egy jól behatárolható területre vonatkozik, ami nagyjából egy állam területének felelhetne meg Amerikában. Ez persze még nem magyarázat arra, ami történik, de annyit mutat, hogy nem valamiféle határok nélküli hódításról beszélünk, aminek eredendő célja mindent maga alá gyűrni. Az iszlám ugyanakkor sokkal globálisabban gondolkodik ennél, amikor küzdelemről van szó. A világ itt két részre oszlik: az "iszlám házára" (dar al-islam) és a "háború házára" (dar al-harb). Utóbbi a nem muszlim fennhatóság alatti területek gyűjtőneve. Mohamed úgy vélekedett, hogy addig kell a harcot folytatni, míg "mindannyian azt nem mondják: nincs más Isten, csak Allah." A háború tehát elvileg parttalan és a világ minden részére kiterjedhet, mely még nem muzulmán.

Másodszor ami igaz térben, az időben is igaz mindkét esetben. Józsué hadjáratai egy bizonyos periódusban, egyetlen generáció alatt zajlottak. Az iszlámban azonban nincs ilyen időkorlát és a harcok addig zajlanak, míg mindenki nem hódol be az iszlám előtt.

Harmadszor a Szentírásban és a keresztény hitben a háborúnak és harcnak nincs olyan markáns szerepe, mint az iszlámban. A jézusi eszmék középpontjában Isten szeretete áll - függetlenül attól, az egyház mennyire volt sikeres vagy sikertelen ennek képviseletében saját története során. Így a hit terjesztésének helyes módja, a tanítvánnyá tétel és az evangélium is ennek alapján kell vagy kellene, hogy történjen. Az iszlám azonban nem annyira térít, mintsem hódít, ezért sokkal nagyobb szerepe van benne a háborúságnak. Egy muszlimnak senki sem tanítja, hogy "tartsd oda a másik orcádat is".

Negyedszer a bibliai szövegben szereplő véres hadjárat-perikópák deskriptív célzattal lettek rögzítve. Ehhez még hozzátehetjük, sok kutató számára az is kérdéses, egyáltalán megtörténtek-e vagy így történtek-e a valóságban Józsué küzdelmei. Ám akárhogy is döntünk erről, a narratívák egy eseménysort dokumentálnak, amely megismételhetetlen és egyedi történések sorozata, de semmiképpen sem tanító és példaadó célzatúaknak tűnnek, mint más bibliai szakaszok, melyeknek jól láthatóan ez a céljuk. Ezzel szemben a Korán tafszírjai és interpretációi szerint a háborúskodásokról beszélő áják sok esetben preskriptív, azaz előíró jellegűek, illusztrálják mit kell tenni, és az iszlám főleg első évszázadaiban tovább is vitte ezeket az elveket a gyakorlatban Mohamed halála után.

Természetesen, mielőtt valaki félreérti, a fentiek nem adnak magyarázatot számos kérdésre. Ha el is fogadjuk, hogy Józsué és a dzsihád két különböző dolog, ez még nem teszi megoldottá a véres kánaáni eseményekkel kapcsolatban felmerülő számos kérdésünket. Nem tagadom le a további felvetések létjogosultságát, de ismétlem, most nem azokkal kívántam foglalkozni. Ugyanakkor azt érzem, a nagyobb kérdés az iszlám oldalán található: míg a kereszténység Jézus munkáján és tanításain alapszik, melynek vezérlőelve a kegyelem és a szeretet, mi az iszlám viszonya és etikai középpontja? Nos, ez egy olyan kérdés, amire a szűnni nem akaró teoretikus viták mellett a mindennapi történések is képesek egyfajta választ adni - még ha nagy hiba is egy világvallást egyik vagy másik csoportjával azonosítani. Mindazonáltal szerintem azt nehéz tagadni, hogy az iszlámban a háborúskodás sokkal elemibb és határtalanabb tétel, mint az valaha volt a zsidóságban és különösen is a kereszténységben.