2016. október 26., szerda

Nem új és nem ateizmus...

Robert C. Koons
Új ateizmus helyett régi érvek - így tudnám a legtömörebben összefoglalni a MEKDSZ szervezésében zajlott előadást, ahol az amerikai filozófiaprofesszor, Dr. Robert C. Koons sorolt fel néhány ősöreg istenérvet még a skolasztikus korszakból. Mindezt ahelyett, hogy a beígértnek megfelelően a mai ateista trendekkel foglalkozott volna. Úgy érzem, át lettem verve, de azért bármilyen meglepő is,  mégsem vagyok teljesen csalódott.
 
Kívülről talán nem látszott rajtam, pedig belül dühös voltam. "Az új ateizmus filozófiája" - így hirdették meg az estét az egyébként nagyon kedves és tehetséges MEKDSZ-es fiúk. Megsúgom, elcsábítottak vele: meglepőnek és elismerésre méltónak véltem, hogy Magyarországon van olyan keresztény szervezet, mely foglalkozik ezzel a kérdéssel, és iderepültet egy amerikai filozófust miatta. Ráadásul úgy hírlett, hogy a rendezvényre ateistákat is invitáltak, akik valószínűleg még vitatkozni is hajlamosak lesznek. Az asztal tehát meg lett terítve egy kiadós, verbális szájkaratéhoz, ahol a felek kulturált módon szólhatnak oda a másik oldalnak. A magamfajta okoskodónak nem is kell több ennél, hogy vegye a cipőjét és elmenjen mindezt megnézni.

Na, aztán gyorsan más lett a leányzó fekvése. Idegesen feszengeni kezdtem, amikor Robert Koons azzal kezdte meg mondandóját, hogy felsorolta az ateizmus "négy lovasának" neveit (egyébként Dawkins, Hitchens, Harris és Dennett), majd kijelentette, hogy ma valójában nem is ezzel fog foglalkozni. Ez volt az a mondat, amikor egy pillanatra eszembe jutott, hogy akkor én veszem a kabátom: a nehezen félretett estémet nem vagyok hajlandó egy átverésre fordítani. De a kíváncsiság, hogy akkor a beígért téma helyett esetleg valami komoly meglepetés következik majd, végül maradásra bírt.

Lehet, hogy hülyeséget csináltam. Az új ateizmus helyett ugyanis kaptam egy raklap régiséget, tomista alapokon. Volt itt jó adag Kalam kozmológiai érv, végtelen regresszusok és ősrobbanás, valamint egy táblára felfirkantott szillogizmus formulájában az egyik klasszikus istenérvvel is találkozhattam, melyben Tamás az ok-okozat mentén gondolkodva igyekszik bizonygatni az Első Ok létezését. Nos, szerintem ez a csomag így együtt már minden teológus vagy éppen filozófia iránt érdeklődő számára jócskán lerágott csontnak számít. Ha valaki erre kíváncsi, elég levennie a polcról például McGrath "Bevezetés a keresztény teológiába" című munkáját, vagy beleolvasni a Summa Theologiae-be. (Pedig a Kalam kapcsán lehetett volna elmélyedni a témában!) Néha úgy éreztem magam, mint elsős teológus koromban, amikor teológiai bevezetés órán ültem.

Attól függetlenül, hogy Koons nem arról beszélt, amiről kellett volna, azért igyekezett rendkívül egyszerű és szórakoztatóan közérthető lenni. Nekem néha már az volt a benyomásom, hogy nem is szántott elég mélyen, csak "felületi sérüléseket" okozott. Az előadásnál éppen ezért sokkal izgalmasabbnak tűnt a kérdés-felelek blokk, ahol azért a közönség részéről előkerültek mindenféle felvetések az istenérvekkel, az univerzum finomhangoltságával vagy éppen a teista logikával kapcsolatban. Ez némileg kárpótolt az időbefektetésemért, de korántsem merném kijelenteni, hogy végül megelégedetten indultam haza.

Tetszik nekem, amit a MEKDSZ-es srácok tesznek a keresztények agyhalála ellen, vagyis hogy értelmes és aktuális témákat vetnek fel, és ezekre az előadásokra képesek invitálni a nem hívő embereket is. Nem szeretném bántani őket, mert nagyra becsülöm a munkásságukat, de arra talán érdemes lehet figyelniük, hogy teljesítsék a saját ígéreteiket. Felcsigázni a népet és aztán mást adni nekik a meghirdetettnél nem tartozik a fair dolgok közé. Esetleg ha szerveznének egy következő előadást, melynek "Tomista istenérvek" lenne a címe, de valójában az új ateizmusról szólna... Hát arra mindenképpen vevő lennék!

2016. október 22., szombat

A monoteista észjárás - a Biblia valóságszemlélete (2)

Ehnaton fáraó
Mindenki tudja, hogy a világvallások között három monoteista hitrendszer létezik: az iszlám, a judaizmus és a kereszténység. Mindhárom eszmetörténeti gyökerei az Ószövetségben vannak. Gyűjtőfogalomként "ábrahámi vallásoknak" is szokták hívni őket, utalva ezzel Ábrahám, mint kezdőpont személyére. A mítosz és a bibliai látásmód kapcsán szerintem fontos észrevenni, hogy a jelek szerint igazán egészséges mítoszhasználat csakis monoteista talajból nőhet ki.

Ehnaton fáraó neve talán ismerősen cseng azoknak, akik kicsikét olvasgattak már Egyiptom történelméről. Az óriási birodalomban rengeteg fáraó váltotta egymást, közöttük minden korszakban voltak jobb és rosszabb uralkodók. Ezek hosszú sorában élt Ehnaton is (valamikor Kr.e. 1350 körül), aki mind a mai napig meglehetősen vitatott személyiség. Egy biztos: a nevéhez egy komolyabb vallási reformpróbálkozás köthető, melyet Amarna-reformnak neveznek. A reform középpontjában az a törekvés állt, hogy Aton istenség legyen az egyetlen isten, akit Egyiptomban imádni kell. Ehnaton tulajdonképpen az addigra már mélyen elterjedt, és a társadalmi élet minden idegszálát átható politeizmus helyett egyfajta monolátrikus-monoteisztikus vallást akart csinálni, és ezt tényleg nagyon komolyan is gondolta. Fővárost építtetett kizárólag Aton tiszteletére, akinek kultuszával akarta kiszorítani a rivális isteneket. Parancsot adott az összes többi istenség (főleg a korábbi főisten, Ámon) nevének és képeinek az eltüntetésére, sőt a többes számú "istenek" kifejezést vagy az arra hasonlító szavakat is le kellett vakarni a hieroglifákról.

Ehnaton monoteizmus felé mutató igyekezete lendületes volt, ám végül az egész projekt mégis elbukott. A következő fáraó korában egész Egyiptom egy még erősebb politeizmusba csúszott vissza. A reformok utóhatásai persze tovább gyűrűztek, de mégsem mondhatjuk, hogy Egyiptomban gyökeret vert volna maga a monoteizmus. Miért fulladt kudarcba ez az egész?

Nos, én nem vagyok egyiptológus és nem is akarom az egész komplex történelmi kérdést kivesézni. De ha jól látom Ehnaton fáraó próbálkozását, bármennyire is komolyan szeretett volna vallási reformot csinálni, úgy kívánt újat hozni, hogy közben meghagyta a régi gyökereket. Egyszerűen kiemelt egy istent a sok közül, miközben az egész vallási rendszer politeista-mitikus háttere megmaradt a vallási gondolkodás mozgatórugójaként. Ez viszont így nem működhetett és nem is működött. A mítoszok, amelyek az egész egyiptomi vallási rendszert összefogták, ugyanis alapvetően a politeizmus elképzelésére épültek, mondhatni "arra lettek optimalizálva". A politeizmus és a mítoszok egyébként is jól megférnek egymás társaságában. Nem véletlenül közös jellemzője az ókori mítoszoknak, hogy sokféle isten van: mivel sokféle erő működik a természetben, és ezek mindegyikéért egy-egy isten a felelős, az egyetlen istenség képzete kényelmetlennek tűnhet. Sőt, az istenek benne vannak a természetben és harcolnak is egymással. Azért, mert valakit kiemelünk az istenek közül, az még nem lesz monoteizmus, hiszen a háttérben minden mitikus magyarázat politeista alapokra épült fel. Ahogy az előző bejegyzésben említett John Oswalt fogalmazott, az egyiptomi próbálkozás a monoteizmusra azért is bukott el, mert nem volt filozófiai alapelv mögötte, ami támogathatná. Igazi monoteizmust kialakítani - ahhoz egészen más mítosz-szemlélet és gondolkodás kell.

Számomra itt és most, ebben a bejegyzésben ez a lényeges! Vajon a mítosz valami olyan dolog, ami csakis a politeizmussal tud együttműködni? Vajon a mai keresztény ember monoteista világnézete el kell vesse a mitikus képeket, gondolatokat, megfontolásokat azért, mert nem a folyamatosságra-összekapcsolásra épül, hanem a transzcendecia alapjaira? Másként megfogalmazva, ha a mítosz jellemzője, hogy egybefolynak benne a dolgok (lásd az előző bejegyzés tartalmát), viszont a kereszténység azért meglehetősen meghúzza a határokat az emberi, isteni és természeti világ között, akkor ez nem jelenti automatikusan, hogy mindent mitikusságot ki kell dobnunk az ablakon?

Szerintem a válasz ezekre a kérdésekre a nem. Magánvéleményem az, hogy az ember nem tud mítosz nélkül élni. Nem csak az ókori ember nem tudott, de a mai sem tud. A kereszténység éppen abban lehetne jó, hogy megmutatja, a politeizmusra épülő, mindent mindennel egybemosó mítoszhasználat helyett lehet egészségesen is tekinteni a mítoszokra, és jól használni azokat. Mi lenne a teendő, ha azt akarjuk, hogy a kereszténység egészséges "mítoszhasználatot" demonstráljon? Szerintem első körben az elfogadtatás. (Egy)házon belül a mítosz szónak legalább olyan negatív csengése van, mint a köznyelvben. A keresztények átlagos műveltségének térképén a mítosz valahol a hamis vallások, babonaság, bálványimádás mezején található, míg a tipikus világi gondolkodásban a hazugsághoz, meséhez, az emberiség buta gyermekkorához van társítva. Nyilván, az első feladat, hogy legalább a házon belüli hozzáálláson változtassunk. Ez azonban roppant nehéz lesz. Bevallom őszintén, ilyen tekintetben én a fiatalok képzésében bízok a legjobban. Szerintem aki egész életében úgy nőtt fel, hogy idegenkedik a mítoszoktól és averziója van velük szemben, minél idősebb, annál kevésbé akar változtatni a véleményén. Tehát első lépésben én azt tenném, hogy a fiatal keresztény generációnak beszélnék arról, hogy ne értsék félre a mítoszt és nem féljenek a mítosztól - keresztényként sem. Akkor se essenek hanyat a karosszékben, ha párhuzamokat fedeznek fel a Biblia és a korabeli mítoszok között.

A további lépéseket is érdemes lehet elgondolni, mindenesetre én örülnék, ha a kereszténység fel tudna építeni egy használható mítoszképzetet, és nem demitologizálná, hanem remitologizálná a saját elképzeléseit, beleértve a bibliaértelmezését is - a szó legjobb értelmében.

2016. október 18., kedd

Igen is, meg nem is - a Biblia valóságszemlélete (1)

Ha már a teremtés csontját rágcsáltam az előző bejegyzésben, előveszek egy másik csontot is, melyet ugyancsak nehéz teljesen lerágni: a Biblia és a mítoszok kapcsolatáról szóló témát. Itt a blogban már sokat írtam a mítoszokról. Szó esett például arról, hogy a mítosz nem a keresztények ellensége, sőt hiánya inkább fájó a mai világban. Beszéltünk arról, hogy nem érdemes a mítoszt és a történelmet erőszakosan szétválasztani egymástól a szövegben. Említettem hogyan fejlődhetnek a mítoszok, és persze  arra is mutattam példát, a Bibliában hol fordul elő mitikus szöveg. Mégis, kár lenne elhallgatni a tényt, hogy fundamentális ellentét is feszül a Biblia és a mitologikus világkép között.

John H. Oswalt
A témát azért veszem most elő, mert éppen elmélyülten böngészem az amerikai ószövetséges John H. Oswalt egyik művét, melyben a mítoszt és a Szentírást egymás mellé teszi. Bár az a benyomásom, hogy a szerző meglehetősen morózusan és mereven kezeli a kérdést (az embernek folyamatosan az az érzése, hogy Oswalt bármi áron arra törekszik, nehogy kiderüljön, hogy a Biblia és a mítoszok kapcsolatban állhatnak egymással), mégis nagyon sok elgondolkodtató labdát dob fel a kérdésben. 

Szó se róla, a szerző annyit azért elismer, hogy bizonyos pontokon a Szentírás és a mítoszok, illetve a közel-keleti gondolkodásmód tényleg hasonlítanak egymásra. Az egyik hasonlósági pont főként bizonyos rituális gyakorlatok formáit érinti, például az áldozatbemutatás módját vagy éppen a szentély, esetleg a templom elrendezését, mely olyasmi a zsidóknál, mint a kánaáni népeknél. Sőt, a templomi dekorációk stílusa is hasonlít a kánaáni mintákra. A másik hasonlóság a nyelvezetben és kifejezésekben, azaz a bibliai szóhasználatban található. Ez nem meglepő, ha például a teremtéstörténetre gondolunk. Végül bizonyos gondolkodásminták közös halmazáról is beszélhetünk, mert amit Izrael jó gondolatnak talált a mítoszokban, azt adott esetben kissé átformálva saját hitvilágára, előszeretettel beépítette a szövegekbe. Ezekről már a korábbiakban szó esett itt a blogban.

Szerintem nyilvánvaló, hogy az ókori kultúrák megismerésekor sokkal izgalmasabb a hasonlóságokkal foglalkozni, mint a különbségekkel, mindazonáltal kár lenne letagadni, hogy a bibliai szöveg mögött meghúzódó valóságszemléletben van egy nagyon gyökeres, mondhatni perdöntő eltérés a mítoszok világnézetéhez képest. Ez az alapvető eltérés valóban annyira alapvető, hogy már csak emiatt is nehéz kerek perec azt mondani a Bibliára, hogy "pusztán mítosz" lenne. Miről van szó?

A mitikus gondolkodásmódnak van egy rendező elve, ami ha úgy tetszik, az egész valóság szemléletét meghatározza. Ezt két szóval lehetne jól visszaadni: összefüggés és folyamatosság. A mítosz szerint a valóságnak (mondhatjuk azt is, hogy a kozmosznak) alaphangon három dimenziója létezik: az istenek világa, az emberek világa és a természet. Ez a három pedig mintegy egymásba kapcsolódva, sőt néhol már inkább egymásba olvadva létezik. Eddig ez nem tűnik olyan fene nagy dolognak, pedig rengeteg következménye van. A mítosznak ez a három dimenziót összemosó észjárása sok mindenhez vezet. 

A mítosz látásmódjának dimenziói
Például - maradva az ókorban - Baál szobra nemcsak egy szobor, hanem valamiképpen maga Baál is: ami a szoborral történik, az titokzatos módon az istenséggel is történik és viszont. A három dimenzió (isteni, emberi és a természet) minden idegszálában összefügg egymással és a köztük lévő határok elmosódnak. Vegyük végig mind a három dimenziót! Az istenekben van valami emberszerű, de a természethez is közük van, sőt a mítosz sokszor a természet erőit személyesíti meg istenekként. Az emberek lehetnek istenek vagy félistenek, és valamiképpen bennük lakik az istenség, de a természethez is kapcsolódnak. Végül a természet gyakran testesíti meg az isteneket, de az ember is bizonyos értelemben eggyé válhat a természettel. A három dimenzió között tehát meglehetősen halovány az elválasztó vonal, az egyik dolog sokszor átfolyik a másikba, illetve könnyedén egybeolvad vele. 

Egyébként erre az elegyítésre jó példa szerintem a bálványszobor, amit az ókori népekben - Izraelen kívül - szinte minden kultúra alkalmazott. A bálvány csaknem ideális ennek a "hármas összefolyásnak" az ábrázolására, a három dimenzió összetartozásának a demonstrációjára. A bálvány tipikusan fából vagy kőből készül, azaz a természet anyagaiból, így van köze a természethez. Általában a bálványszobrokban emberszerű vonásokat lehet felfedezni, ugyanakkor rituálisan felöltöztetettek és az emberszerűség mellett egy misztikus, túlvilági megjelenést is hordoznak. A bálvány maga tehát ennek a mitikus összeolvadásnak a praktikus reprezentánsa.

A három szegmens keveredését az is jól mutatja, hogy az összeolvadás folyamatosságot is jelent. Például az időben: a mitikus gondolkodásmód szerint az élet ciklikusan ismétlődő dolgok sorozata, aminek valószínűleg soha nincs vége. Ami volt, az megint lesz, és ami lesz, az már korábban is volt. A folytonosság nemcsak az időben adott, hanem személyes értelemben is. A személyesség kifejezetten problémás tud lenni a mítosz szerint, hiszen az egyik embert a másiktól éppen a személyisége különbözteti meg. Nem is meglepő, hogy a mitikus gondolkodásmódban az istenek nem teljesen személyesek, sőt a karaktereik laposak és sztereotipikusak. A mítoszok istenei inkább erőket képviselnek, az emberek személyisége pedig nem túlságosan fontos. Az egyén csak egy csepp a tengerben, a csepp pedig nem, hanem a tenger az, ami számít. Végül pedig azt is érdemes lehet elmondani, hogy egy olyan világszemléletben, melyben a dolgok összefolynak egymással, etikáról is nehéz beszélni. Mivel a határok elmosódnak, az abszolút értékeknek morális értelemben nem sok értelme lehet. A mitikus látásmód nem akar határoló vonalakat felhúzni, ezért erkölcsi tekintetben nemcsak hogy lehetséges a relativizálás, hanem egyenesen szükségszerű is. Ráadásul, ha az ember egy a természettel, akkor nincsenek éles határok az emberi és az állati lét között, és ugyanez igaz lehet a nemekre, az emberi viszonyokra és kapcsolatokra.

Nos, természetesen felmerülhetnek példák a Bibliából is, melyek mintha egyébként igazodnának ehhez a folyamatosságot és összeolvadást képviselő mitikus szemlélethez. Például a Biblia is bizonyos értelemben összeköti az embert a teremtett világgal, a természettel ("porból vagy..."), no meg az isteni szférával ("saját képére és hasonlatosságára..."). A természet erői mögött ott lehet Isten a Szentírás szerint is (gondoljunk csak arra, amikor például Isten esőt ad vagy Jézus lecsendesíti a vihart). Itt jön elő egyébként az, amit kritikával írtam Oswalt könyvéről: mintha szándékosan elfeledkezne ezekről a párhuzamokról, csak hogy a mítoszt a Bibliától minden áron elkülönítse...

Mégis, igaza van abban, hogy a bibliai szemlélet minden párhuzam ellenére mégis egy egészen más alapon áll: tud a fenti "három dimenzió" közti kapcsolódási pontokról, de a transzcendeciát teszi meg alapelvvé és nem a folyamatosságot. Ennek alapja persze az, hogy Isten nem része ennek a világnak, még akkor sem, ha a szövegben azt olvassuk, hogy immanens módon beavatkozik az események menetébe. Isten nem a kozmosz, és a kozmosz nem Isten. Határozott vonal van a három komponens, azaz Isten, az emberek és a természet között. Mivel Istennél a teremtéstől kezdve vannak kategóriák, ezért a dolgok nem folyhatnak össze egymással: ez pontosan az ellentéte a mitikus világlátásnak. És valószínűleg ez lehet az egyik oka a bálványkészítés tilalmának: mivel a bálványban a három dimenzió találkozik egymással, ez azt is sugallja, hogy az istenség része ennek a világnak és ezáltal irányítható, manipulálható, megragadható. A szentírási transzcendens világszemlélet szerint azonban a három kategória között elválasztó vonal húzódik.

Szerintem érdekes mindezek után belegondolni abba, hogy az ókori  mitikus látásmód gondolati alapjai mintha erősödő módon jelennének meg a mai szekuláris világban. Ma a folyamatosságról és ezáltal a határok megszűnéséről beszélni trendi álláspontnak tűnik. Sokkal egyszerűbb ez, mint bonyolult kategóriákat felállítani, mint elválasztóvonalakat húzni és megindokolni, miért éppen ott vannak, ahol vannak. Erkölcsi értelemben ugyanez igaz: az értékek összeolvasztása rendkívül egyszerű és kényelmes álláspont. Mégis, az etika története azt mutatja, hogy az emberiség szinte ösztönösen (mondhatni belülről) kezd tiltakozni bizonyos idő eltelte után, ha ez a határok nélküli állapot sokáig fennmarad: ezt ugyanannyira elviselhetetlennek érezzük, mint a túl szigorú kategóriákat.

Az a tény, hogy a Biblia valamennyit átemel a mítosz folytonosságra és összemosásra hajlamos gondolkodásmódjából, ám közben mégis megőrzi a "három dimenzió" közti elválasztó vonalakat, szerintem jó üzenet manapság: mintha egyfajta "arany középutat" mutatna a szélsőséges liberalizmus és a túlzásba vitt konzervativizmus között. A második részben azt szeretném megmutatni, hogy mindez miért csakis a monoteizmus talaján állva működhet.

2016. október 12., szerda

Fontos ennyit rágni a "teremtés csontját"?

Olvasóim egy részének talán már a könyökén jön ki, hogy bizonyos idő elteltével újra és újra visszatérek a teremtés kérdéséhez. Foglalkoztam már vele az evolúció kapcsán, a mítoszok kontextusában, műfaji értelemben és teológiai mondanivalóit illetően (utóbbival például itt és itt). Írtam sorozatot Ádám történetiségéről és a teremtéstörténet funkcionális felfogásáról. Hogyan lehet egy ennyire lerágott csontot ilyen sokszor nyalogatni? És mi értelme van ennek?

Szerintem már ezt is leírtam, ráadásul nagyon is triviális. De annyira idevág, hogy egyszerűen muszáj megint előszednem: a teremtés nem pusztán az a történet, ami a Biblia első két lapján olvasható. Tudom, hogy sokan tisztában vannak ezzel, de mégis fontos kijelenteni, mert ebből az alapállításból fogok most kiindulni. A teremtésteológia, a teremtés és az eredetkérdések, mint koncepciók sokkal többet takarnak a két teremtéstörténetnél. Ám miért foglalkozok megint ezzel? Sefatias blogja legújabb bejegyzésében leírt néhány mondatot, ami miatt úgy határoztam, ismét végignyalogatom ezt a bizonyos csontot:
(Isten...) "Egyáltalán  nem foglalkozott azzal, hogy pontos információval lásson el bennünket az élet létrejöttével kapcsolatban, így nekünk sem kell a kérdést feszegetnünk... ... És ezt az életet nem arra kell felhasználni, hogy olyan múltba és homályba vesző kérdéseken veszekedjünk, aminek akkor se lenne haszna, ha dönteni tudnánk benne..."
Ez persze valahol igaz: tényleg nincs pontos információnk a Bibliában (amennyiben azt valamiféle egzakt, tudományos közlésnek tekintjük) az élet eredetéről. Mégis, a bejegyzés egészéből és ebből a mondatból az cseng vissza az én fülemben, hogy ezért kár is az ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozzunk.

A felvetés tehát világos: kell foglalkozni az eredettel vagy sem? Fontos ez valamiért vagy kevésbé az? Nyilván itt és most nem az evolúcióbiológia relevanciájáról vagy a természettudományos eredetmagyarázatok jogos létezéséről van szó, hanem arról, hogy keresztényként játszik-e bármiféle szerepet a hitünkben, ha ebben a témában elmerülünk. Minek rágjuk ezt a csontot? Tényleg csak akkor lenne fontos foglalkozni ezzel, ha pontos információ állna a rendelkezésünkre? Miért révedek én ilyen sokat a múltba és miért törődök ennyire kiemelten a teremtés kérdéseivel?

Nem szeretnék Sefatiasnak félfogról odavetni egy olyan, egyébként nagyon is helyes és igaz választ, hogy az eredetkérdés roppant izgalmas és lenyűgöző téma (számomra legalábbis megunhatatlan és kimeríthetetlen), mert ez még önmagában inkább szólna az én teológiai ízlésemről, mintsem valamiféle objektivitásra törekvő feleletről.

Ám a teremtést és a hozzá kapcsolódó kérdéseket mégis nagyon fontosnak érzem teológiai szempontból is. És úgy látom, a Bibliában sem elhanyagolható ez a témakör: egy zsidó ember számára a teremtés nem önmagában volt érdekes, hanem mint magyarázat a dolgok eredetére. A Genezis könyve nevét is érdemes megjegyezni: ugye maga a "genezis" szó eredetet jelent, de ez nemcsak a világ vagy az emberiség eredetére vonatkozik. Ha végiggondoljuk, a Genezis könyve tele van mindenféle dolog eredetével: kezdve a világgal és a teremtményekkel (dolgok, állatok, emberek), ír a házasság eredetéről, a bűn eredetéről, a gyilkosság eredetéről, vagy éppen a beszélt nyelvek eredetéről. De mintha írna arról is, miért és honnan jönnek a természeti katasztrófák (özönvíz), nomeg mi az eredete a zsidó népnek, honnan ered az "Izrael" név, illetve még olyan kisebb volumenűnek tűnő dologról is, hogy miért nem eszik meg a zsidók a csípőizom inát (Gen 32,33). Tehát ez a könyv mondhatni tele van eredetmagyarázatokkal. És akkor most végigszaladhatnánk az egész Biblián, hogy még hányszor is kerül elő valamilyen formában a teremtés - például Jób könyvében vagy a Zsoltárokban, a próféták szövegeiben, esetleg Pál teológiájában vagy éppen a Jelenések Könyvében, amikor már az új teremtésről van szó.

Egyszóval és röviden: szerintem nehéz azt mondani, hogy nem kell feszegetni olyan kérdéseket, melyek valami létrejöttével, azaz eredetével kapcsolatosak, mert a Genezis könyve maga feszegeti őket. Nekem ebből úgy tűnik, az eredetkérdések hangsúlyosak és nem mellékesek, már csak mennyiségüknél fogva is. Az egy más kérdés, hogyan értelmezzük ezeket a szakaszokat, de az értelmezés fontossága szerintem nehezen vitatható - ehhez túl sokszor kerül elő a téma a szövegekben. De miért izgatták a zsidókat az eredetkérdések ennyire?

Helyesen írja Rózsa Huba, hogy a zsidók úgy gondolták, ha valami alapvető kérdésre keresnek választ, akkor azt legjobban az eredetnél lehet megragadni, vagyis az adott dolog kiindulópontjánál. "A pillanatnyi jelen, amiben most élünk, azért olyan amilyen, mert ilyen és ilyen volt a múlt, ahol az egész elkezdődött" - szólt a logika. A teremtésteológia egyik lényege tehát az, hogy feltárja a múltat, mert csak akkor értjük meg jobban a jelent. Ez az alapelv és gondolkodásmód szerintem ma is elsajátítandó és gyakorolt itt és most a mi világunkban is. Ösztönösen nyúlunk vissza a múlthoz, hogy megmagyarázzuk azt a helyzetet, amiben most élünk. Mai példa (és nem vitaindítónak említem!): a menekültek azért érkeznek ilyen nagy számban Európába, mert a nyugati országok szétverték az arab államokat és ez káoszhoz vezetett - így szól az egyik lehetséges eredetmagyarázata az aktuális migránsáradatnak. Ez tipikusan aetiológia: a múltat értelmezem, hogy a jelent magyarázzam vele. Annyira jellemző és hétköznapi eljárás ez, hogy szinte szót sem érdemel, és sokat is használjuk.

A bibliai teremtés és eredetkérdések is valami későbbi dolgot akarnak magyarázni, és ezért foglalkoznak ilyen sokat a kezdetekkel. Szerintem ez a "későbbi dolog" keresztény szemmel nem más, mint az egész Szentírás legfontosabb rétege, vagyis a megváltás. Én úgy látom, a teremtés és a megváltás bizonyos szempontból két összetartozó elem. Bár engem érdekel az evolúcióelmélet, mégis valahol rossznak gondolom, hogy mára a teremtésteológia szinte elveszett a "teremtés vs. evolúció" vitákban. Nekem az a véleményem, hogy a teremtést nem az evolúcióval, hanem a megváltással együtt lehet jól megérteni. Másként fogalmazva, a teremtés mondja el annak a teológiai hátterét, miért van szükség a megváltásra. A megváltás teológiája pedig arról (is) beszél, hogy mi az a múlt, ami a megváltás eseményének a kiindulópontját képezi - ami felől nézve összeállhat a kép. A kettő dialektikája ad ki egy teljes üzenetet, amiért talán az egész Biblia íródott.

Tudom persze, hogy vita az mindig, mindenről megy, a teremtésről és a megváltásról is. Mégis azt hiszem, egyik sem nélkülözhető, és a sok agyalás, verbális pofozkodás vagy teológiai koncepció ellenére is kirajzolódhatnak olyan üzenetek, melyeket nem lehet feleslegesnek nevezni. Én tehát valahogy ezen a nyomvonalon indulnék, ha a teremtés fontosságáról gondolkodnék, és ebben a kontextusban semmiképpen sem mondanám feleslegesnek a teremtéssel és az eredettel kapcsolatos felvetéseket. Úgyhogy, olvasóim egyike sincs biztonságban: számíthatnak rá, hogy időről-időre előszedem még az ehhez hasonló témákat...