2018. március 18., vasárnap

Ami élni tanít...

Úgy látom a Kálvinista Apologetikai Társaság elkezdte lefordítani a klasszikus apologetika talán legismertebb ma élő személyiségének, azaz Dr. William Lane Craignek nevével fémjelzett kisfilmjeit. (Köszönet érte!) Az egyik ilyen rövid videó az élet értelmének objektivitásáról szól, amit sokkal fontosabbnak érzek annál, mint amekkora figyelmet kap.

Mindenki közös ismerőse volt "Bandi bácsi", azaz Gyökössy Endre professzor (ld. a képen), aki egyik lelkigondozással kapcsolatos könyvében elejtett egy hangsúlyos mondatot. A mondat azóta sem hagy engem nyugodni, bizonyos szituációkban újra és újra eszembe jut, pedig meglehetősen egyszerű tényre világít rá egy szónoki kérdés formájában:
"Mi lehet igazabb dolog annál, mint ami élni tanít?"
Gyökössy kérdésére természetesen a "Semmi" a helyes válasz. Triviális megfigyelés, mégis rendkívül fontos, hogy az igazságnak és a minőségi életnek metszéspontjai vannak egymással. Mindaz, ami az élet felé terel bennünket, ami arra nevel hogyan élhetjük meg az életünket a legteljesebb szélességben és mélységben, valahol érintkezik az Igazsággal (ami bibliai szóhasználatban a valóságot is jelenti!), sőt az Igazságból (valóságból) kell eredjen. És ha ez az igazság az örökkévalóságban gyökerezik, akkor talán az élet gyökerei is az örökkévalóságig vezetnek - gondolom most tovább Bandi bácsi koncepcióját.

Az élet értelméről már írtam egy korábbi bejegyzést a blogban, de most a fentebb említett remek Craig-animáció kapcsán fontosnak tartok egy distinkciót tenni. Megszokott dolognak tűnik, hogy az élet értelméről leginkább a keresztények vagy valamely világvallás követői beszélnek állandóan, holott ateista emberek is simán mondhatják magukról, hogy az életüknek van értelme. Miért is ne lehetne? Hit nélkül is lehet életre szóló feladatot, küldetést és perspektívát találni, ami kitölti azt a néhány évtizedet, amit itt elvergődünk egymással - ahogy hittel együtt is lehetséges totálisan értelmetlen és jelentésnélküli életet élni. Első pillantásra tehát úgy tűnik, az élet értelme nem hit vagy hitetlenség kérdése és semmi köze senki világnézetéhez. De csak első pillantásra.

A különbség abban áll, hogy a hívő számára nemcsak szubjektív, de objektív értelme is van a sorsának. Amit tesz, az örökkévalóságra is vonatkozik, tehát túlmutat a rövid földi létezésén. Másként fogalmazva egy keresztény annak tudatában cselekszik, hogy tisztában van a tettei örökkévaló következményeivel. Ez visszafelé is igaz: mivel számol az örökkévaló következményekkel, ez is hatással lesz az itteni, szubjektív életcéljaira. A nem hívő ezzel szemben - idézve a videóból az ismert ateista Bertrand Russel szóhasználatát - kénytelen "a kétségbeesés szilárd talajára" építeni az életét. A legjobb esetben is szubjektív célokkal számolhat (még akkor is, ha egy-egy ilyen cél akár egész életidejét kitölti), ráadásul abba is kénytelen beletörődni, hogy mindaz amit tesz, végülis hosszú távon teljesen értelmetlen, hiszen vele együtt elenyészik a semmiben. Ez a gondolat természetesen minden érzékenyebb lelkű nem hívő ember szubjektív jelentéstulajdonítására keményen rányomja majd a bélyegét. Úgy is mondhatom, ez a gondolat megbetegítő hatású tud lenni és még az ideiglenes célokat is megrogyasztja - egyszerűen nem tudunk így jól élni.

Egyszerűen összegezve tehát, az örökkévalóságba vetett hit az életcélt sokkal magasabb és erősebb alapra helyezi, mint a végső semmibe vetett bizalom. Egy hívőnek ugyanúgy szubjektív életcéljai vannak, mint egy nem hívőnek - csak ezek a szubjektív célok egy objektív cél megismerésének előszobáját képezik számára. Ez az objektív cél pedig szerintem nem más, mint a Numinózus megismerése, azaz Isten ismerete, akiben minden szubjektív megtalálja a maga helyét. 

Minderre természetesen egy nem hívő azt fogja válaszolni, hogy azért, mert egy hívő kitalál magának egy örökkévaló létezést és erősen hisz benne, az még nem lesz igaz. Ez persze így is van - nem tudjuk bizonyítani vagy cáfolni az örökkévalóság létezését. Ám itt kanyarodnék vissza Gyökössy Endre éles megfigyeléséhez: a valóságnak vagy igazságnak ahhoz kell köze legyen, ami élni tanít bennünket. Ha Bandi bácsinak igaza van (és én hajlok arra, hogy igen), akkor mindaz ami az élethez köt, az igazsághoz és valósághoz is köt minket. Még akkor is, ha nem látjuk tisztán mi az igazság, és sokszor csak antropomorf vallási szimbólumokban, narratívákban és képekben tudjuk azt kifejezni a magunk számára.

És vajon mi tanít minket jobban élni? Ha a kétségbeesés vagy az örökkévalóság talaján állunk?

2018. március 13., kedd

Az előre, ami nem hátra

A haladás feltarthatatlannak tűnik: nem vagyok a filozófia művelője, de a verebek még nekem is elcsiripelték, hogy lassan a posztmodern korszak végére érünk, és talán valami olyasmi következik, amit a modern újraéledésének is nevezhetünk. Hogyan reagáljon erre az egyház, mely rengeteg konzervatív lábon áll? A konzervatív-jobboldali Szilvay Gergely gondolatébresztő cikkében olyasmit javasol, amin fennakadt kicsit a fantáziám... Figyelem, olcsó filozofálgatás következik!

Persze gyorsan hozzáteszem, hogy Szilvay nem az egyházról és a kereszténységről írt, hanem úgy általában a konzervatív jobboldaliság gondolatiságának lehetőségeit vette elő. (Noha ismerve a szerzőt állítom, hogy a kereszténységet is ehhez hasonló módon ragadja meg.) Kérdése egyszerűen az volt, hova tart a jobboldali gondolkodás. Válasza pedig valami olyasmi, ami több szempontból is kérdésesnek tűnik számomra, főleg ha erre az egyházakat rávetítem:

"A kortárs jobboldal problémája az, hogy a posztmodernnel szemben a felvilágosodás érveit sorakoztatja fel, a felvilágosodással szemben pedig posztmodern módon érvel. Ez trollkodásnak kiváló, ám valójában a harmadik opciót kellene választania: a modernnel és a posztmodernnel szemben is a premodernt."

Röviden és magyarul: a konzervatív látásmódnak szerinte vissza kellene térnie a premodernitáshoz, azaz a felvilágosodás előtti paradigmához, mert a jövő útja ezek szerint a múltba vezet. Hadd legyek őszinte, minden bántó él nélkül: a konzervatív gondolkodásmód gyakran olyannak tűnik számomra, mint aminek nem kell visszatérnie sehova, mert számos idegszállal gyakran eleve a távoli múltba kapaszkodik. Ez az egyházra is igaz, sőt ahogy tapasztalom, a kereszténységnek még azon részei is, melyek leginkább igyekeznek termékeny diskurzusba bocsátkozni a korral, általában csak a modernig jutnak el. Erre a legjobb példa az egyház igehirdetése, mely elsöprően és alaphangon modern jellegű. Egyezzünk ki tehát most abban, hogy a kereszténység sok alkalommal eljutott már a modernitáshoz, ám csak partizánakciók keretében volt hajlandó a posztmodern területén ténferegni.

De vissza lehet és vissza kell-e térni bárhogyan is a premodernbe? A kérdés most nem a jobboldaliság, hanem kifejezetten a kereszténység kontextusában érdekel, ami egyébként természeténél fogva forradalomként indult, és az újdonság erejével hatott a saját korában, amit újszerűségével fel is forgatott.

Az kétségtelen, hogy a kereszténységben óhatatlanul sok a premodernben megjelent elem, hiszen végülis a gyökerei ott találhatók. Ez a fajta múlthoz kötöttség sokszor horgonynak bizonyul az erősen konzervatív gondolkodás számára. Úgy látom, a konzervatív gondolat gyakran próbálja egyfajta módon magát a múltat "bebalzsamozni", minden áron átmenteni tokkal-vonóval, és érvényesíteni a jelenben, amennyire ez lehetséges. De vajon tényleg szükség van arra, hogy a múltat ilyen módon fenntartsuk? Nem vagyok ebben biztos. 

Természetesen maga Jézus nem volt posztmodern és modern sem. De nekem úgy tűnik, mintha azt nem szívesen vennénk észre, hogy premodern sem volt: attól ugyanis nem vált azzá, mert éppen abban a korszakban végezte földi munkáját. Alaptétel a kereszténységben, hogy Krisztus időtlen, és ha tényleg az, akkor nem érdemes sem Őt, sem az általa képviselt értékeket egy adott korszakhoz kötni, konkrétan egy olyanhoz, amire egyébként is hajlamosak vagyunk túlidealizált naivitással gondolni. Nekem a kereszténység nem a hagyományőrzésről és nem is elsősorban az azt hordozó korszak (a premodern) bármi áron való életben tartásáról szól. Szerintem ahogy Krisztus, úgy a kereszténység sincs korszakokhoz kötve, mert örök értékekről beszél, tehát magától értetődően időtlen valóságnak ad keretet.

Amikor Szilvay Gergely a premodernhez való visszatérésről ír, akkor persze valószínűleg nem arra gondol, hogy állítsuk vissza a premodernitást a maga egészében és zuhanjunk vissza a középkorba vagy az ókorba. (Habár nem vagyok teljesen biztos abban, hogy jól gondolom, mert írásából nekem az jött le, ő nem egy fejlődő világot lát maga körül, hanem egy hanyatlót, amely az aranykortól kiindulva halad a végső romlás felé. Ebben az esetben tényleg a premodern "teljes előteremtése" tűnhet ideálisnak.)

A visszatérés gondolata azonban nemcsak azért problémás, mert örök értéket menteni anélkül is lehet, hogy az azokat hordozó gondolati kereteket is velük együtt cipelnénk.

Egyrészt egyre szembeszökőbb a tény, hogy nem erre halad a világ. Egy új modern kor hajnalánál járunk, az egyház pedig - erről van tapasztalatunk - nem tudta igazán jól kezelni a felvilágosodás utáni modernitást sem. Persze mondhatjuk erre, hogy mi keresztények állandóan ellenkultúrát kell képezzünk a világ testében - ennek a gondolatnak van is létjogosultsága, de nem parttalanul. Örök vitatéma, hol húzódik meg a határ a világtól való értelmes elkülönülés és a világgal való értelmes érintkezés között. Hogy zárkózhatunk el úgy a világi hatások elől, hogy közben hitelesen tudjuk tolmácsolni az üzenetünket? Nem tartom magam illetékesnek, hogy egy ilyen kérdésre valamiféle végső választ adjak - de van egy olyan érzésem, hogy a premodernbe való visszatérés ugyanúgy átlépi ennek az egészséges határát, mint az egyház elvilágiasodása. Paul Tillich szavai jutnak eszembe, aki az apologetikáról azt írta, ha egy kérdésre válaszolni akarunk, bizonyos mértékig közösséget kell vállalnunk azzal, akinek a kérdésére válaszolunk. Még ha ingatag is az alap, szükséges a jelenléte, különben elveszítjük a kapcsolatot az emberekkel. Vajon egy premodernbe révedő egyház hogyan akar a posztmodern utáni emberrel találkozni?

Másrészt a helyzet az, hogy bár szeretünk korszakváltásokban gondolkodni (vagyis úgy látjuk, hogy a premodernt a modern, azt pedig a posztmodern váltotta fel), ezek a váltások nem voltak szerintem ennyire egzaktak. A modern nem veszett ki számos területről, hiába jött el a posztmodern ideje. Gondoljunk például arra, hogy az egész világunkat markánsan alakító természettudományos befolyás mindig is modern volt, most is az, és jó eséllyel az is marad. Tehát nem is biztos, hogy itt egymás utáni korszakokként lehet mindezt látni - hanem talán úgy is, hogy egymás mellett élnek a különféle paradigmák, csak a hangsúlyok tolódnak el éppen valamelyik javára. Ebben az esetben akkor nincs is hova visszatérni. 

Végül pedig nem árt észrevenni, hogy a premodern és a posztmodern számos szálon egyébként kapcsolódik egymáshoz. Keresztényként hajlamosak vagyunk utóbbiban csakis az ellenséget meglátni, holott - csak egy kiragadott példát említve - a posztmodern kiváló lehetőséget kínál saját narratíváink elmondására. A posztmodern imaginatív és történetekben gondolkodó - akárcsak Jézus időtlen példázatai. Tehát sok szempontból alkalmas lehet a fentebb említett örök értékek megőrzésére - míg más szempontok szerint nyilván nem az.

Egyszóval lehetséges, hogy az előre nem a hátra, és a kereszténység úgy is részt vehet a fejlődés sodrásában, hogy közben erősen kézben tartja a korszakváltásoktól független értékeit. Ez persze csak egy villanásnyi ötlet részemről Gergely gondolatébresztő írására.

2018. március 4., vasárnap

Alázat hitben és ateizmusban egyaránt

Szorongató helyzetbe kerültem tavaly nyáron, amikor előadást kellett tartanom egy tudományos konferencián. No nem maga az előadás jelentett problémát, amire igyekeztem legjobb tudásom szerint felkészülni, hanem az a tény, hogy olyanok előtt szólaltam meg, akik nálam jóval járatosabbnak számítanak az adott kérdésekben. Hát nem ciki?

Egyszóval és röviden, nevetségesnek éreztem magam, hogy én oktatok évtizedekkel előttem járó professzorokat, ráadásul olyan dolgokat mondogatva nekik, amelyekről jó eséllyel mindegyikük sokat hallott már. Ám idővel kiderült, ezek a kellemetlen érzések valószínűleg csak engem kerülgetnek. A professzor hölgyek és urak normálisak és kedvesek voltak, nem éreztettek velem semmiféle fölényt, nem mondták, hogy a könyökükön jön ki az előadásom legnagyobb része, nem oktattak ki arról, hogyan kellett volna készülnöm... Sőt, reflexív légkör alakult ki, műhelymunka-szag töltötte be a levegőt, és aztán úgy mentem haza az alkalom végén, hogy magam is sokat tanultam az egészből, mind a disputákat, mind az emberi hozzáállást illetően. A legfontosabb lecke ezek közül az alázat volt.

Valljuk be őszintén, frusztráló érzés tud lenni, amikor az ember magánál sokkal jobbakkal találkozik. Ez tipikusan kétféle reakciót válthat ki: vagy irigyek leszünk és sértődöttek, azt magyarázva hogy valójában milyen ostobák az okosabbak (ezzel próbáljuk kompenzálni a lemaradásunkat), vagy hajlandóak leszünk meghajolni Isten szent színe és a nálunk jobbak előtt, és akkor esetleg tanulunk is tőlük. Rájöttem, hogy tudok mindkét módon viselkedni, de hála legyen a Jóistennek, akkor és ott az utóbbi utat választottam, melyről egyébként mindig kiderül, tulajdonképpen az egyetlen járható és kifizetődő. 

Az alázat hiánycikk manapság, úgy általában is, mégpedig mind a hívő, mind az ateista oldalon. Az elmúlt héten olvastam ki az egyébként agnosztikus Neil deGrasse Tyson (ld. a képen) könyvét, amely egyébként egy színvonalas tudománynépszerűsítő munka. Meglepett, hogy Tyson a megszokott szcientista-pöffeszkedő stílus helyett (miszerint a tudomány egy mindenen felül álló és csaknem imádandó jelenség) komoly beismerésekkel indította a könyvét. Nobel díjas tudósokat, kutatókat, egyébként nagy formátumú és meghatározó személyiségeket idéz, akik nagy mellénnyel tettek súlyos kijelentéseket - s ezek egytől-egyig hamisnak bizonyultak. Tyson persze nem a tudományt akarja lehúzni vagy becsmérelni, hanem a tudós ember, mint lény korlátaira mutat rá - márpedig ahol korlát van, ott indokolt visszahúzni az agarakat. Többek között így fogalmaz:

"Nem állítom, hogy tudom, mikor érkezik el a tudomány vége, mi lesz majd az utolsó felfedezés, vagy hogy létezik-e egyáltalán végső határ. De azt tudom, hogy az emberi faj butább annál, mint ahogy általában képzeljük. Felfogóképességünk határa - és nem is feltétlenül a tudomány területén - azt mutatja számomra, hogy éppen csak elkezdtük megérteni a világegyetem működését... ...Minden tudományos felfedezés új fokot jelent a tudás létráján, melynek nem láthatjuk a végét, hiszen menet közben építjük azt. Elképzelésem szerint a létra építése során örökké új titkokat fedezünk majd fel - egyiket a másik után."
Nos, ilyen az, amikor egy nem hívőnek igaza van - írom ezt keresztényként. Az elmúlt héten sokféle fórumba, vitába, disputába beleolvastam, beleértve Hodász András remek cikkét is. Ezeken a platformokon hívők és nem hívők hol beszélgettek, hol csépelték egymást. Volt, ahol ateisták igyekeztek éreztetni a hívőkkel, hogy mindenki egy alulművelt idióta, aki hisz. Volt, ahol hívők bizonygatták, hogy a nem hívők ilyenek meg olyanok, vakok és ostobák, hogy nem számolnak Istennel. 

Hadd prédikáljak egy kicsit! Meglátásom szerint ugyanis mindkét oldalt ugyanaz jellemezte: az alázat teljes hiánya. Bizony sokszor eszembe jutottak Tyson fenti szavai, valamint Dávid király önvallomása is, amit a 131. zsoltárban tett:
"...nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem." (Zsolt 131,1-2)
Nagy dolog, hogy Dávid királyként is látja a saját korlátait, és azt is tudja kicsoda valójában: egy gyermekhez hasonlítja magát, aki a nálánál nagyobbakra szorul. (Ez egyáltalán nem magától értetődő egy olyan korban, amikor a királyokat gyakran az istenekkel egyenrangúak tekintették.) A zsoltár utolsó verse, amit most nem idéztem, egy felszólítás Izraelnek, hogy bízzon az Istenében - nem pedig a királyában. Nos, szerintem valami ilyesmit jelent az alázat: tudom ki vagyok és hol a helyem. Ha meg nem tudom, és nem vagyok tisztában sem önmagammal, sem a vállalható pozíciómmal, akkor az a bizonyos ló elszalad velem, hittől és világnézettől függetlenül. Egy elszaladt vadló hátán ülni nem túl egészséges, mert egy idő után csúnyán földre zakózhat miatta az ember.

A kérdés tehát röviden így szól: megalázkodunk vagy megalázódunk? Az egyik óhatatlanul bekövetkezik. Vagy mi alázzuk meg saját magunkat, vagy mások aláznak meg bennünket. Azt hiszem ez egy olyan kérdés, amire nem elég az életben egyszer válaszolni, hanem állandóan mindenkinek tanulni kell újra és újra - velem együtt. Mindazonáltal, nem nagy meglepetés, hogy megalázkodni jobb és hasznosabb, valamint nem utolsó sorban kevésbé fájdalommentes. Nekünk kell választani.

Prédikáció vége.

2018. február 28., szerda

Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, nyugodjatok békében!

Ahogy vannak olyan "nagykaliberű" szolgálók, akik szinte úsznak a pénzben, úgy igen jellemző ennek az ellenkezője is az egyházban: amikor úgy hisszük, mindent ingyen és szeretetből kell végeznie annak, aki az idejét és energiáját a szolgálatra szánja. A kedvenc hivatkozási alap erre a nézetre a Máté evangéliumában olvasható "ingyen kaptátok, ingyen adjátok" kijelentés abszolutizálása, mint  megkerülhetetlen minta a teljesen ingyenes szolgálat tekintetében.

Sok dolog van a teológiában, ami számomra értékes, de egyetlen biztosan nincs: pénz. A teológia egy szűk réteg még szűkebb rétegének szellemi sportja. Leginkább az tartja a víz felszínén (különösen Európában), amit a legjobb értelemben vett ügyszeretetnek nevezhetünk. Ezt mindenkinek tudomásul kell vennie, aki arra adja a fejét, hogy hivatásszerűen teológiával foglalkozzon: a "piac" csekély, az érdeklődés kicsi, a lehetőségek korlátozottak. Mindez persze nemcsak a teológia művelésére, hanem úgy általában is az egyházi munkára igaznak tűnik.

A szűk keresztmetszetet azonban nem feltétlenül csak az jelenti, hogy az egyházban nincs pénz: szerintem ez egyfajta szemléletmód következménye is. Ha ehhez a szemléletmódhoz lehetne egy szlogent társítani, én kétségkívül Jézus bevezetőben már említett szavait használnám: "ingyen kaptátok - ingyen adjátok". Ez a szövegkörnyezetéből kiragadott idézet az, amit sokan teljes mellszélességgel magukénak éreznek, amikor egy-egy szolgálat anyagi oldalának kérdése beszédtémává emelkedik. Az álláspont röviden úgy szól, hogy aki szolgál, ne számítson pénzre. Az evangélium ingyenes, akkor pedig az azt közvetítő szolgálatnak is annak kell lennie. Érdemes azonban megnézni - amire többek között például dr. Almási Mihály is felhívja a figyelmet -, hogy Jézus itt egy adott időre szóló, speciális küldetésre szólította fel a tanítványait, és nem egy örök időkre érvényes irányelvet hangoztatott. A szakasz, melyben a jézusi megbízás elhangzik ezzel a kijelentéssel indul: "a pogányokhoz vivő utakra ne térjetek rá, s a szamáriaiak városaiba ne menjetek be..." Vajon ha az ingyenességről szóló töredéket globálisnak véljük, akkor mit jelenthet ez a kijelentés a mai kontextusban? Ráadásul az ingyen kaptátok-ingyen adjátok mondattöredék utáni versben Jézus ezt is mondja: "a munkás ugyanis megérdemli a bérét". Érdekes módon ezt a megjegyzést sokkal kevésbé hallani azoktól, akik az ingyenességet általános irányelvként hangsúlyozzák.

Véleményem szerint a perikópában azt látjuk, hogy Krisztus a saját zsidó tanítványait Izrael népéhez, azaz az övéihez kívánta első körben elküldeni. Megbízásában az is benne foglaltatik, hogy a tanítványoknak nem kell, sőt nem szabad az anyagiakkal törődniük - mert akikhez eljutnak, majd gondoskodni fognak róluk. Ha a vendéglátóik mégsem ilyenek, akkor lábukról még a port is lerázva kell továbbmenniük. A jézusi kiküldetés eszerint nem arra példa, hogy a tanítványoknak fényevőknek kellett lenniük, hiszen mindent teljesen ingyen csináltak, hanem pont az ellenkezőjére: ahol szolgáltak, ott jogosan várhatták, hogy valamiféle támogatást is kapnak. Ha mindenképpen valamiféle tanulságot szeretnénk kihozni Jézus szavaiból, akkor inkább ez lehetne az. Nos, pontosan erről beszélek, mert ez egy olyan dolog, amivel gyakran nem lehet találkozni manapság.

Így tehát, ha teszem azt, egy keresztény zenekar az egyházon belül valahol elvállalja a szereplést, akkor természetesnek még mindig az számít, ha gázsiról nem esik szó. A zenészeknek ingyen kell másfél-két órát zenélniük, ráadásul az elvárható legmagasabb színvonalon, hitelesen és lelkesen. Nyilván, a koncert előtti próbák költségeit is megoldják maguknak, ahogy tudják. Ha egy-egy húr elszakad, a keresztény zenészeknek ingyen adnak újat a boltban. Mindennapi kenyerük is díjmentesen kerül az asztalra, a számláikat pedig befizetik az angyalok. És az is köztudott, hogy az autók, melyek a technikai berendezéseiket és hangszereiket szállítják, nem fogyasztják, hanem termelik az üzemanyagot, fenntartási költségeik pedig nincsenek. Hasonló a helyzet, ha valaki például teológiai jellegű előadást tart. Egyrészt beszélni mindenki tud, akinek van szája, azért tehát nem kell fizetni. Másrészt, ha az evangéliumhoz kapcsolódik amit az előadó mond, az meg eleve ingyen van, mert az evangélium ingyenes. Igaz, egy jó előadásra akár heteket is készülni kell egy jó előadónak, esetleg szakkönyveket vásárolnia, mászkálnia és kutatnia - de hát az Isten majd gondoskodik arról, hogy a könyvek lepotyogjanak az égből, és a tartalmuk egy tölcséren keresztül egyenesen az előadó fejébe szivárogjon. Nagy ecsetvonásokkal tehát így lehetne lefesteni azt a világot, amelyben sokak meggyőződése szerint az ekklézsián belül szolgálóknak anyagiak nélkül illene boldogulniuk.

Igazságtalan lenne elhallgatni, hogy vannak azért pozitív fejlemények is, ahol értelmesen, tisztességesen és korrektül állnak ezekhez a dolgokhoz. Magam is találkoztam ilyennel. Természetesen ekkor sem arról van szó, hogy csak úgy tömik a bankjegyeket valaki zsebébe - szegény az ekklézsia -, de hozzájárulnak ahhoz, hogy ha már az illető rengeteg energiát befektetett valamibe, legalább komoly vesztesége ne legyen belőle. Évek óta benne vagyok számos egyházi projekt szervezésében és bizton állíthatom, hogy a "nullszaldó" kifejezés az áldás szónak csaknem szinonimájává vált. Nyereségre nem számítunk, már az is jó, ha nem bukunk.

Vajon hogyan lehet ezen a helyzeten változtatni?

2018. február 24., szombat

Elment, de nem halt meg (Billy Graham: 1918-2018)

Napok óta terjed az interneten egy idézet, mely a világszerte ismert evangélistától, Billy Grahamtől származik. Graham egyszer azt mondta, ha a halálhíréről érkeznek hírek, egy szót se higgyünk el belőle: "sokkal inkább életben leszek, mint most. Csak épp megváltoztattam a címemet. Isten jelenlétébe mentem."

Graham tehát nem halt meg néhány nappal ezelőtt, életének századik évében - csak lakcímet változtatott. Elment innen egy jobb helyre, és van egy olyan sejtelmem, hogy vele együtt valami más is távozott ebből a világból. Ő még a szó legklasszikusabb értelmében vett evangélista volt, aki semmi többet, és nagyon fontos, hogy semmi kevesebbet sem akart, mintsem az evangéliumot hirdetni. Nincs ebben valamiféle misztikus titok. Graham egyszerűen Jézusról beszélt az embereknek, és amikor ezt tette, akkor rengetegen úgy döntöttek, hogy keresztények lesznek. Súlya volt a szavainak, mert súlya volt az életének, súlya volt a jellemének. Nem magának gyűjtött követőket, hanem annak, Aki megbízta, Akiről úgy hitte, küldetést adott számára.

Bevallom, én soha nem olvastam egyetlen könyvet sem tőle, csupán részleteket írásaiból. Nem voltam ott a híres budapesti evangélizációk egyikén sem, de számos emberrel találkoztam, aki úgy kezdte hitéletének leírását: "én is akkor tértem meg, amikor Billy Graham Budapesten szolgált". Egy kiállítást láttam róla Amerikában, s bár felmerültek kérdések bennem, áttekintve egész életművét, mégsem tudtam más konklúzióra jutni a kiállítás végén, mint hogy ez az ember sok szempontból példaértékű lehet számunkra. Leginkább talán abban, hogyan kell komolyan venni egy küldetést, hogyan kell komolyan venni egy szolgálatot, mit jelent odaszentelni egy egész életet egy elhívásnak.

Billy Graham hittel és meggyőződéssel prédikált, nem képmutatásból, megélhetésből, puszta nyers önérdekből, vagy a rivaldafény mágikus vonzásának engedve. Nyilván nem volt tökéletes, de ellentétben számos ismert és színpadon álló társával, nem keveredett házasságtörésbe, súlyos sikkasztásba, durva teológiai herezisekbe vagy ehhez hasonló sötét dolgokba. Ami azonban ennél még nagyobb fegyvertény, hogy szolgálatát milyen elképesztő - merem állítani, ma már csaknem elképzelhetetlen - elismerés övezte. A történelmi egyházaktól a kisebb gyülekezetekig csengése volt a nevének. Billy Graham csaknem jelképévé vált annak, hogyan kell felekezettől függetlenül úgy szolgálni, hogy szinte az egész egyházban respektálják a munkádat. Sőt, a kör ennél szélesebbnek mutatkozik, hiszen számos amerikai elnökkel jó kapcsolatot ápolt, de előadása volt a TED sorozatában is.

Graham tehát most elment, de nem tűnt el nyomtalanul. Hatása maradandó, mindig lesz okunk visszanézni rá, megállni egy kicsit és ízlelgetni a gondolatait, szemlélni a hozzáállását, egész életpéldáját. Nyugodjon békében új lakhelyén!

2018. február 20., kedd

A világ, és Aki mögötte van...

Sok keresztény a megtéréséről mesélve megemlíti azt az érzést, hogy az élete nagy kérdéseire választ kapott friss hite által. Persze nem azért térünk meg, hogy magyarázataink legyenek, ám ez mégis megtörténik velünk, a válaszok pedig többnyire az egyháztól érkeznek. De mi van, ha a világ válaszai adott esetben jobbnak tűnnek?


Az ember friss hívőként tényleg gyerekké válik, a gyerekek pedig köztudottan egoisták: csak a saját világuk érdekli őket, melynek középpontjában ők állnak, a többiek pedig azért keringenek körülöttük, hogy őket szolgálják. Amikor megtértem, gyerek lettem és Isten lett az én kismanóm, akivel megkötöttem a szövetséget. Én imádkoztam és olvastam a Bibliát, Neki meg az volt a dolga, hogy cserébe egyengesse előttem az ösvényt. Ha jól mentek a dolgok, Isten jól "működött", ha rosszul, akkor én elrontottam valamit. Ilyen bináris miliőben éltem tehát, és az ebben való hit megnyugtatott.

Fontos hangsúlyozni, hogy a nyugalmat nem az adta, hogy Istennek valóban én álltam az érdeklődése homlokterében, hanem az ebben való hit, vagyis hogy magyarázatokkal kipárnázva éltem a hívő életet. Ez őszintén szólva egy nagyon kellemes és boldog egyensúlyt teremtő állapot. Egy jó magyarázat stabil kapaszkodópont - még ha el is esik az ember, fel tud tápászkodni a segítségével. És ha úgy esünk el, hogy mindig ott van a mankó a közelben, akkor talán az elesés fájdalma sem olyan nagy. Na de mi van, ha nincs mankó?

Ahogy a blog egy korábbi bejegyzésében említettem, a teológus-pszichológus James Fowler szerint a felnőtt hívőségben (ha minden jól megy) óhatatlanul bekövetkezik egy erőteljes pont, amikor az ember elvágódik. Ez persze megtörtént vele már korábban is, az igazi meglepetés viszont akkor éri, amikor megpróbál az addig jól bevált mankóiba kapaszkodni és azok nagyot reccsenve összetörnek a kezében. Ha valaki ilyen helyzetbe kerül, az első értetlenség ködének tisztulása után csak lassan kezdi felfogni, hogy tulajdonképpen ebben a szent pillanatban kezdődött el igazán a hívő élete.

Változatos okai vannak, hogy ki mitől esik el. Én úgy "estem el", hogy nekifogtam keményen olvasni, mégpedig mindenevő lettem - ráadásul nagy étvággyal. Addig csak keresztény irodalmat, lelkesítő könyveket, lelkesítő regényeket, lelkesítő tanításokat vettem kézbe, mert erre neveltek. De most minden jött, a természettudománytól a történelmen át a szépirodalomig. Hazudik, aki nem vallja be önmagának, hogy ez alaposan kikezdi az ember addigi magyarázatait. Szinte mindent újra kellett gondolnom, új válaszok után kellett néznem.

A lényeg most következik: egyre többször tapasztaltam, hogy ezek az új magyarázatok nem feltétlenül a kereszténységen belülről érkeznek, hanem az addig gonosznak lefestett világból érnek utol. Például, sokkal jobban megértettem az emberek viselkedését, ha értelmes pszichológiakönyvet vettem a kezembe, mintha a lelkesítő irodalmakat lapozgattam. Feltűnt, hogy mélyebben képes vagyok átélni az emberléttel együtt járó problémákat, ha szépirodalmat olvasok vagy színházba megyek, mintha meghallgatom a századik sablonos igehirdetést a kérdésről. Minden kérdőjel ellenére logikusabbnak és átgondoltabbnak tűnt a biológiai válasz a fajok eredetére, mint az addigi fundamentalista látásmódom a teremtésről. És mindezekhez érkezett még hozzá maga a teológia is, amikor felfedeztem, hogy nem én vagyok az első keresztény, akinek széttörtek a mankók a kezében, hanem rengetegen jártak már előttem ezen az úton.

Először értetlenül álltam a jelenség előtt, hogy a gonosz világból jobb válaszokat kapok, mint az igaz egyházból. Az Isten népe között egyre többször csak magyarázkodással találkoztam vagy még azzal sem, míg a romlott világban sokszor kielégítőbb forrásokat fedeztem fel. Ezt egy ideig nagy ellentmondásként éltem meg - azt hittem, a teljes igazság az összes fontos kérdésben "idebent" van. Azt még el tudtam képzelni, hogy az egyház nem tud valamire választ adni, de akkor odakint se tudnak. Az azonban "mankósként" fel sem merült bennem, hogy nekünk nincsenek feleleteink, ám a megátalkodott világnak vannak. Miért? A probléma megértéséhez fontos látni, hogy egy kereszténynek a világ szóról más képzetei vannak, mint egy nem hívőnek. Ezek a más képzetek többnyire a "mankós" korszakból táplálkoznak és mint minden csúsztatás, részigazságokon alapulnak.

Ha egy átlagos kereszténynek a "világ" szót mondják, többnyire az egész valóságot egy beazonosíthatóan gonosz helyként képes csak elképzelni, amely az örök tűznek van fenntartva. Természetesen hazugság lenne tagadni, hogy ebben a képzetben igei igazság rejtőzik. A világ kifejezés és a "világgal való barátkozás" vagy az "evilág fejedelme" jellegű gondolatok a Bibliából származnak: a világ szó tényleg az istentelen valóságra használt egyik szinonima. És persze az is benne van a pakliban a Szentírás szerint, hogy ez a világ nem tart örökké. A kép tehát önmagában nem bibliaellenes, hanem "csak" hiányos. Nemcsak így beszél a szöveg a világról, és nem is ennyire egyoldalúan láttatja velünk a valóságot - ahogyan azt az egyház gyakran szereti kisarkítani. Az evangélium talán legismertebb igeverse szerint Isten úgy szerette a világot, hogy a saját Fiát adta érte. A világ Isten alkotása és akkor is magán viseli a Teremtő ujjlenyomatait, ha mi képesek voltunk megrontani azt. A világ és a teremtettség jobb megértése Isten létének felfedezéséhez is vezethet bennünket - hogy lefordítsam Pál rómaiaknak szánt egyik gondolatát. Olyan teológusok, mint Dietrich Bonhoeffer vagy Emil Brunner hangsúlyozták, hogy Isten rendje nem pusztán a teremtésben, hanem akár a társadalmi intézményekben is fellelhető. Brunner szerint ezekben töredékesen és indirekt módon, de mégis Isten akarata találkozik velünk. Bonhoeffer még arról is beszélt, hogy a munka, a házasság és a politika (kormányzás) szegmenseiben épp úgy jelen van Isten, mint az egyházban. Erőltetett lehet tehát a valóságot két szférára bontani, egy lelkire, amelyben egyfajta izolált szentségben az egyház tartózkodik, és egy végtelenül romlott szekulárisra, amihez semmi köze Istennek. Röviden tehát azt éli meg az ember, ha az "egyházon kívül" találkozik Istennel, hogy ez a demarkációs vonal valamennyire megkopik és az igazság forrása nem pusztán az egyház által kimondott szó lesz.

Nagy élményt jelentett számomra, amikor az amerikai Wheaton College-ben jártam, hogy az evangelikál főiskolán nem pusztán teológiát oktatnak, hanem természettudományokat is. Csillagászatot, fizikát, régészetet lehet tanulni - és ezekben a tudományokban nem a kereszténység riválisait látják, mint amelyek megpróbálják a vallást kiszorítani, hanem olyan utakat, amelyek szintén Istenhez vezethetnek. A világ izgalmas, és a dolgokban rejlő igazságmorzsákhoz hozzáférni számos módon lehet - botor dolog volna csak az egyik ösvényt választani. Ahogy a mondás tartja: minden igazság Isten igazsága. Ehhez azonban az kell, hogy kidugjuk a fejünket a templomablakból. A valóság szerintem addig igazán ellensége a kereszténynek, ameddig a magyarázatai csak az egyházon belülről érkeznek. Ha hajlandó a szívét szélesebbre tárni, az első találkozás talán sokkoló élmény lesz, de mégis inspiráló - és a hagyományos mankók nélkül gyorsabban is lehet járni.

2018. február 15., csütörtök

Az iszlám dzsihád és Józsué hadjáratai - tényleg egyformák?

Manapság egyre több és több vita kerekedik abból, hogyan fogják a muzulmánok "Európát elfoglalni" - legalábbis a félelemtől vezetett forgatókönyvek szerint. Néha pedig olyan hangok is hallatszanak, amelyek azt mondják, a vallásokkal van a baj, mert az iszlám dzsihád éppen olyan, mint Józsué hódító hadjáratai voltak az Ószövetségben. Kérdés azonban, utóbbi párhuzam megáll-e a maga lábán vagy sem. Tényleg ugyanaz a kettő?

Bár az ószövetségi erőszak témáját a magam részéről még nem zártam le, most mégis szeretném a fókuszt leszűkíteni és nem általában arról okoskodni, jó volt-e vagy sem, amit Józsué és csapatai tettek a távoli ókorban. Az egyik másik kabát, amit most nem akarok felvenni. Ami itt terítékre kerül az pusztán annyi, hogy a véres kánaáni hadjáratokat vajon mennyire jogos összemosni az iszlám dzsihád törekvéseivel? A kérdéssel Paul Copan és Matthew Flannagan egy írása nyomán találkoztam. Persze mindezt tőlük függetlenül is többször lehet hallani: ahogy most "viselkedik" az iszlám a világban, az pont ugyanaz, ahogyan a véres ószövetségi időkben például a kánaáni hódító hadjáratok zajlottak. Korán vagy Biblia, sokaknak teljesen mindegy. Vannak olyan hangok is, amelyek "Józsué dzsihádjaként" címkézik fel a témába vágó ószövetségi textusokat. A két dolog összemosása ismerős gondolatokon alapszik. Akkor és ott a kánaáni világban éppen úgy emberek haltak meg, ahogy itt és most is ez történik, csak pillanatnyilag más vallás áll a háttérben. A keresztények tehát és szellemi gyökereik az archaikus zsidóságban semmivel sem jobbak, mint a muzulmánok, már ami a hódító hadviselést illeti. Mit mondhatunk erre?

Nos, botor dolog volna tagadni, hogy a párhuzam bizonyos pontokon megállhat, főként ami emberek halálát és az erőszakos pusztítást illeti. A kérdés azonban nem ér véget ezen a ponton, mert a felvetések jó része (szerintem) gyakran csak indulatos általánosításokon nyugszik anélkül, hogy észrevenne fontos részleteket. Ilyen erővel ugyanis azt is mondhatnánk (és sokan mondják is), hogy a különféle vízözönmítoszok ugyanarról az eseményről szólnak, mivel mindegyikben sok vízről lehet olvasni és kevés túlélőről. Vagy minden férfi, aki szakállas és tudja fejből a Hegyi Beszédet, kereszthalált fog halni, mert Jézussal is ez történt. (Ebből a szakáll tényszerűen persze csak feltételezés... :-)) Mindez azonban csupán kapkodásra és felszínességre utal: azért, mert valami egy-egy ponton hozzákapcsolható egy másik dologhoz, az nem jelenti, hogy a két dolog azonos és minden ponton kapcsolódni képesek egymáshoz. Sajnos vagy szerencsére, az igazság soha nem adja magát ilyen könnyen. Copan és Flannagan végignyálazták a Bibliában és a Koránban olvasható verseket (pontosabban ájákat), és ennek alapján igyekeztek felvázolni egy árnyaltabb képet a kérdésről.

Mit látunk tehát, ha egymás mellé tesszük a dzsihád harcias felfogását és mondjuk Józsué hadjáratait?

Először is azt, hogy Józsué esetében földrajzilag korlátolt ami történik: többnyire egy jól behatárolható területre vonatkozik, ami nagyjából egy állam területének felelhetne meg Amerikában. Ez persze még nem magyarázat arra, ami történik, de annyit mutat, hogy nem valamiféle határok nélküli hódításról beszélünk, aminek eredendő célja mindent maga alá gyűrni. Az iszlám ugyanakkor sokkal globálisabban gondolkodik ennél, amikor küzdelemről van szó. A világ itt két részre oszlik: az "iszlám házára" (dar al-islam) és a "háború házára" (dar al-harb). Utóbbi a nem muszlim fennhatóság alatti területek gyűjtőneve. Mohamed úgy vélekedett, hogy addig kell a harcot folytatni, míg "mindannyian azt nem mondják: nincs más Isten, csak Allah." A háború tehát elvileg parttalan és a világ minden részére kiterjedhet, mely még nem muzulmán.

Másodszor ami igaz térben, az időben is igaz mindkét esetben. Józsué hadjáratai egy bizonyos periódusban, egyetlen generáció alatt zajlottak. Az iszlámban azonban nincs ilyen időkorlát és a harcok addig zajlanak, míg mindenki nem hódol be az iszlám előtt.

Harmadszor a Szentírásban és a keresztény hitben a háborúnak és harcnak nincs olyan markáns szerepe, mint az iszlámban. A jézusi eszmék középpontjában Isten szeretete áll - függetlenül attól, az egyház mennyire volt sikeres vagy sikertelen ennek képviseletében saját története során. Így a hit terjesztésének helyes módja, a tanítvánnyá tétel és az evangélium is ennek alapján kell vagy kellene, hogy történjen. Az iszlám azonban nem annyira térít, mintsem hódít, ezért sokkal nagyobb szerepe van benne a háborúságnak. Egy muszlimnak senki sem tanítja, hogy "tartsd oda a másik orcádat is".

Negyedszer a bibliai szövegben szereplő véres hadjárat-perikópák deskriptív célzattal lettek rögzítve. Ehhez még hozzátehetjük, sok kutató számára az is kérdéses, egyáltalán megtörténtek-e vagy így történtek-e a valóságban Józsué küzdelmei. Ám akárhogy is döntünk erről, a narratívák egy eseménysort dokumentálnak, amely megismételhetetlen és egyedi történések sorozata, de semmiképpen sem tanító és példaadó célzatúaknak tűnnek, mint más bibliai szakaszok, melyeknek jól láthatóan ez a céljuk. Ezzel szemben a Korán tafszírjai és interpretációi szerint a háborúskodásokról beszélő áják sok esetben preskriptív, azaz előíró jellegűek, illusztrálják mit kell tenni, és az iszlám főleg első évszázadaiban tovább is vitte ezeket az elveket a gyakorlatban Mohamed halála után.

Természetesen, mielőtt valaki félreérti, a fentiek nem adnak magyarázatot számos kérdésre. Ha el is fogadjuk, hogy Józsué és a dzsihád két különböző dolog, ez még nem teszi megoldottá a véres kánaáni eseményekkel kapcsolatban felmerülő számos kérdésünket. Nem tagadom le a további felvetések létjogosultságát, de ismétlem, most nem azokkal kívántam foglalkozni. Ugyanakkor azt érzem, a nagyobb kérdés az iszlám oldalán található: míg a kereszténység Jézus munkáján és tanításain alapszik, melynek vezérlőelve a kegyelem és a szeretet, mi az iszlám viszonya és etikai középpontja? Nos, ez egy olyan kérdés, amire a szűnni nem akaró teoretikus viták mellett a mindennapi történések is képesek egyfajta választ adni - még ha nagy hiba is egy világvallást egyik vagy másik csoportjával azonosítani. Mindazonáltal szerintem azt nehéz tagadni, hogy az iszlámban a háborúskodás sokkal elemibb és határtalanabb tétel, mint az valaha volt a zsidóságban és különösen is a kereszténységben.

2018. február 11., vasárnap

Kötél általi... szabadulás!

A nem hívők véleménye szerint kevés felháborítóbb történet van az egész Bibliában annál, mint amikor Ábrahám majdnem feláldozza a saját fiát, Izsákot. Az ismert új ateista Sam Harris szerint ez a sztori és Jézus halála is jól mutatja, hogy a kereszténység egy emberáldozatra épülő hit, amit erkölcstelensége miatt el kell utasítanunk. Még a hívők is sokszor önmagukkal birkózva igyekeznek magyarázatot keresni Ábrahám fanatikusnak tűnő tettére. Mindenki forrong tehát, kivéve egyetlen személyt: magát Ábrahámot.

Lebilincselően izgalmas gondolatokat ír Hubainé Muzsnai Márta szakpszichológus (ld. a fotón) Izsák majdnem-feláldozásának történetéről, gondolatmenete ráadásul meglehetősen kiegyensúlyozott is - ami nem kis fegyvertény egy ilyen meglehetősen szélsőséges narratíva esetében. Szerintem az olvasók többsége nem képes ilyen higgadt maradni: felháborítónak tűnik Isten kérése és felháborítónak tűnik Ábrahám hozzáállása is. Utóbbi olyannak látszik, mint aki rezignáltan tudomásul veszi, hogy most meg kell gyilkolnia a saját fiát. Egyszerűen csak elkezdi végrehajtani az isteni utasítást, akár egy gép.

Tulajdonképpen már az is felháborító lehet, hogy Ábrahám nem háborodik fel. Amikor Sodoma városa volt a tét, képes volt "szembeszállni" Istennel és alkudozni kezdett, hogy az emberek megmeneküljenek. Amikor a saját fia és nem utolsó sorban éppen Isten ígérete a tét, akkor meg sem kísérel valamit tenni, beszólni, alkut ajánlani, vitatkozni. Legalább annyi le lenne leírva, hogy mit érezhetett: dühöt, csalódást, félelmet, reményt... Hogy kiakadt a mennyei kérésen. Hogy nem értette, éppen az ő Istene hogyan akarhat ilyesmit. De semmi, nincs semmi.

Nem is csoda, hogy ez a történet már a bibliai időkben is csaknem emészthetetlen volt. Akadnak olyan apokrif szövegek, melyek megpróbálják Istent "tisztára mosni" és úgy állítják be a történteket, hogy az egész dolog hátterében valójában a Sátán a felbujtó, aki Jób sztorijához hasonlóan kavarta a kártyákat és ezért kéri végül Isten azt, amit kért Ábrahámtól. Egyes zsidó magyarázók szerint pedig Isten elvárta volna, hogy Ábrahám ismét kezdjen el alkudozni, hogy tegyen valamit, hogy küzdjön a saját fia életéért, ahogy az normális ebben a helyzetben. Mindezek persze csak gondolatkísérletek, hogy az egész történetet befogadhatóbbá tegyék, hogy a nagy falat anélkül lecsússzon az olvasó torkán, hogy megfulladna tőle. De őszintén szólva, ezektől a történet nem válik sokkal jobbá.

Mindezek után szerintem egy mai olvasó kész kimondani az ítéletet a narratíva minden szereplője felett. Ábrahámnak nem kellett volna így viselkednie még akkor sem, ha Isten ilyet kér tőle. De biztos, hogy ez az egyetlen helyes olvasat?

Az előbb említett Hubainé Márta elmeséli, hogy egy bibliodráma keretében valakinek Ábrahám szerepébe kellett bújnia és úgy élte át ezt a történetet. Amikor ahhoz a ponthoz értek, hogy Isten megkéri őt, áldozza fel a saját fiát, nem tudott megszólalni. Az illető utólag elmesélte, hogy a terápiának ezen a pontján képtelen volt ellenkezni, tiltakozni, még arra sem volt képes figyelni, mi zajlik a saját lelkében. Nagy félelmet érzett, de az eszébe se jutott, hogy Isten kérésének ne engedelmeskedjen. Ez tehát valaki, aki ma egy terápiás "játékban" élte át azt, ami nyilván nem volt kőkemény valóság, de mégis egyfajta érintettséget jelentett a számára - és pontosan úgy viselkedett, mint Ábrahám.

A kérdések természetesen nemcsak Izsák feláldozásának aktusára, hanem az utána következőkre is vonatkoznak. Szerintem sokan azt gondolják, azzal hogy végül Izsák nem lett feláldozva, a dolog legalább megnyugtatóan lezárult. Hát, ez korántsem így van. Ismét Hubainé Mártát idézve:

"A kéz, ahogyan a magasba lendült, az angyal intő szavára megállt a levegőben, majd mindjárt alá is hanyatlott. A léleknek ennél sokkal több időre van szüksége."

Nyilvánvaló, hogy apa és fia kapcsolata innentől már nem lesz ugyanaz. Kettőjük viszonyában már ott van "A Hegy", ahol mindez történt. Hogyan lehet ezt feldolgozni? Mit mondanék én a saját apámnak, ha majdnem megölt volna? Mit mondana nekem, ha ezek után együtt kellene tovább élnünk egy fedél alatt? Sajnos erről semmit nem ír a Biblia, de az valószínűnek tűnik, hogy nem kis lelki feladatról van szó, és ha az ember az ilyesmit nem beszéli ki magából, akkor egy életre lelki toprongy maradhat.

De van itt még egy kérdés szerintem, amire az egész narratíva ráirányítja az ember figyelmét, és amit talán pont azért vagyunk hajlamosak szem elől téveszteni, mert nem kívánunk kinézni a saját felháborodásunk mögül. Ha Isten kérését tartjuk szem előtt, akkor Ábrahámnak itt tulajdonképpen két dolog közül kellett választania. A döntés iszonyú súlyát az jelentette, hogy csak az egyiket ragadhatta volna meg: vagy Isten ígérete mellett voksol, vagy Isten személye mellett. Másként fogalmazva Isten nagyjából azt a kérdést tette fel neki, hogy "Én vagyok neked a fontosabb, vagy amit ígértem?". Ezt a pszichológiában egyébként ekvivalencia konfliktusnak hívják, és ez nem pusztán egy bibliai sztori, hanem olyasmi, amibe ma is bárki belecsúszhat. Ilyenkor két, majdnem azonos súlyú dolog közül kényszerülünk választani, ami persze egyfajta belső válsághelyzethez vezet. Elsőként mindenki a kompromisszumot erőlteti, hogy valahogy mégis mind a két opció mellett dönthessen. Aztán amikor felfogja, hogy ez semmiképpen nem lehet, akkor általában a kettő közül azt hagyja elveszni, amit a másik opció jobban képes pótolni. A végtelenségig rágódhatunk Ábrahám döntésének erkölcsi megítélésén, de az ekvivalencia elv szerint jó eséllyel mi magunk is ezt a döntést hoztuk volna a helyében. Ha Izsákot választja, akkor onnantól talán mindketten Isten elutasításával fognak szembenézni, ha viszont Istent, Ő talán képes majd úgy beavatkozni, hogy a dolgok helyreálljanak.

Érdekes, hogy a zsidóságban egyébként nem "Ábrahám feláldozza a fiát Izsákot" ennek a történetnek a címe, hanem Aqéda, ami magyarul megkötözést jelent. Izsák megkötözése és majdnem-kivégzése végül kötél általi szabaduláshoz vezet, az ekvivalencia-konfliktus pedig ezúttal úgy oldódik meg, ahogy az életben nem szokott: nem kell lemondani sem Izsákról, sem Istenről. Vajon ha mi olvasók érezzük kicsit talán "megkötözve" magunkat a dühtől és felháborodástól, hogyan tudunk ettől a "kötéltől" megszabadulni? Az Aqéda történet ezért nemcsak Ábrahámról, Izsákról és Istenről, hanem a mindenkori olvasóikról is szólhat. A mi "kötelékeinkről", dühünkről, istenkeresésünkről, melybe képesek vagyunk belegabalyodni.

Egyébként egy gyerek elvesztését az ókori kultúrákban sokan másként élték meg, mint a mai nyugati kultúrában, ámbár még a mai világnak is vannak olyan részei, ahol ez így van. Hubainé Márta elmesél egy érdekes történetet: amikor egy ghánai városban járt, a taxisofőr neki akarta adni kilencedik gyermekét. Azt mondta, vigye el Magyarországra, hogy jobb sora legyen - anélkül, hogy a gyereket megkérdezte volna erről. Az apa tehát egy magasabb cél érdekében mintegy feláldozta volna, örökre elszakadt volna saját fiától - s bár a hasonlóság nyilván nem tökéletes az Aqéda történettel, de azért van itt némi párhuzam. Természetesen a gyerek végül az apjánál maradt - a taxiban is ott ült Isten angyala, aki visszautasította ezt a megdöbbentő kérést...

2018. február 4., vasárnap

Jézus és más pszichoterapeuták...

Az mindig érdekes érzés, amikor az ember kezében összefutnak a szálak. Épp egy terapeuta nagyon megragadó könyvét olvasom arról, hogy Jézus valamilyen formában maga is alkalmazta a modern lélekgyógyászat számos komponensét, amikor belebotlottam egy írásba, miszerint a modern viselkedéstudományok egyre inkább megtalálják maguknak a Bibliát. A mai kutatások tehát nemcsak az emberi lélekbe, hanem az ősi bölcsesség szöveteibe is mélyebben belelátnak, és ott keresnek válaszokat az ember problémáira.

Közhely következik: az ember önmaga számára sok szempontból idegen lény. Minden egyes ember egy végtelen univerzum, aminek a törvényszerűségeit nehéz feltárni: ezért aki magát az embert kutatja, csaknem lehetetlen feladatra vállalkozik. A pszichológiai kutatás célja pedig ilyesmi, azaz az emberi természet jobb megismerése. Ám úgy látszik, hogy kutatás közben - annak mintegy "melléktermékeként" - más dolgok is a felszínre kerülnek. Például a Szentírás maga.

Érdekes élmény volt, hogy ezen a héten két, egymástól teljesen különböző forrásból ért ugyanaz az impulzus: vagyis hogy a pszichológia bizonyos mai eredményei (a részleteket most nem taglalnám) nem egyszerűen az emberi természet jobb megértéséhez vezettek, hanem ahhoz az eszméléshez is, hogy ezekről az eredményekről az archaikus bölcsességek már régen beszélnek. Nincs semmi új a Nap alatt - a Biblia már régen leírta kicsoda az ember. Tegyük hozzá, mindez maximum a pszichológusoknak újdonság, akik a vallás és a pszichológia sokáig elmérgesedett viszonya miatt nem vették igazán kézbe a Szentírást. Pedig érdekes gondolatokat hoz felszínre, ha legalább kísérleti jelleggel megengedjük magunknak, hogy feltegyük egy terapeuta szemüvegét, és úgy olvassuk a szövegeket. Mutatok röviden egy példát!

A jungi vonalat képviselő Hanna Wolf Jézus személyében is felfedezni véli a pszichoterapeuta figuráját - erről ír "Jézus, a pszichoterapeuta" című könyvében. A cím máris hatásvadásznak és ostobának tűnhet. Jézus a pszichoterapeuta? Ez elég nagy butaság első hallásra, vagy jobb esetben is csupán egy projekció: természetesen egy pszichoterapeuta Jézusban is pszichoterapeutát fog látni - mindenki azt képzeleg bele, amit csak akar, ez nem jelent semmit. 

Nyilván, maga Jézus nem volt a szó modern értelmében vett pszichoterapeuta, aki a rendelőjében várta a betegeket, hogy azok a pamlagra feküdve kiöntsék neki a lelküket. Nem használt olyan szavakat, mint a neurózis, a depresszió vagy a trauma és ehhez hasonlók. Mégis, ahogyan Krisztus bánt a betegekkel, az több ponton is érintkezést mutat a mai terápiás megoldásokkal. Ahogy Wolf maga mondja:
"Korunk formális fogalmi készlete természetesen hiányzik. De, és ez a lényeges, az életet építő vagy elpusztító pszichikai folyamatok ismerete teljességgel jelen van. Méghozzá olyan alapvetően van jelen, hogy még mi, pszichoterapeuták is tanulhatunk Tőle... ...Nem űzünk fogalmi pénzhamisítást, amikor Jézusról mint pszichoterapeutáról beszélünk... ...Ezt a megnevezést nem olcsó modernizálásként, a korszellemhez való alkalmazkodásként vagy csupán álmodernségként használom, hanem valós tárgyi jelentésében, amellyel ez a megnevezés ma rendelkezik."
Rendkívül nehéz lenne most Wolf gondolatait széltében-hosszában áttekinteni, ezért csak két apróságot emelek ki. Az egyik, ami Jézusnál világosan megfigyelhető, hogy nem csak a szavaival győzte és gyógyította meg az embereket, hanem azzal a hatással, ami belőle áradt és amely persze a szavait is áthatotta. Jézus gyakorlatilag maga volt a terápia, aki "nem szorult rá, hogy bárki is fölvilágosítsa az emberekről. Tudta, mi lakik bennük" (Jn 2,25). Ez volna a cél egy mai terapeuta számára is. Persze szó szerint mi nem lehetünk "jézusok", de az irányelv világosan látszik: a terapeuta nem csak a szavaival kellene segítsen, hanem egész önmagával. A pszichoterapeuta módszere vagy terápiája ő maga kellene legyen - mondta ezt például Jung. Ebből pedig az is következik, hogy elsőként nem a betegeit, hanem saját magát szükséges analizálnia. Ha saját magával tisztába kerül, ahogy ez Jézusnál egyértelműen megvolt, akkor képes esetleg másoknak segíteni. Mi lenne, ha ezt a mai keresztény lelkigondozók és pásztorok komolyabban vennék?

Ami még megragadó Wolf elemzésében, ahogyan rámutat: Jézus gyakran kérdezett rá a gyógyulásra váróknál arra, akarnak-e egyáltalán meggyógyulni. Ez ma is minden terápia első gyökeres kérdése. Például a harmincnyolc éve béna embernek is ezt mondja Krisztus - akkor is, ha a kérdés feleslegesnek tűnhet. Hát mit akarhatna egy beteg, ha nem gyógyulni? Pedig nem mindenki akarja azt, amit Jézus akar, Ő pedig nem kényszeríti rá magát a betegre, ha hiányzik belőle ez az akarás. A gazdag ifjú visszahőköl, amikor Jézus sebezhető pontját, a pénzt érinti. Nem akar változni. Jézus, a jó pszichoterapeuta pedig elengedi. Jeruzsálemre is szomorúan néz és megállapítja: "de te nem akartad..." (Mt 23,37). Nem is véletlen, hogy az akaraterő Luthernél és Szent Ágostonnál is a keresztény fejlődés egyik fő vonásaként jelenik meg. Wolf számos esetet idéz könyvében, amikor megjelentek nála emberek, hogy terapeutaként segítsen rajtuk, de valójában nem akartak gyógyulni, nem akartak saját magukon dolgozni.

Nem folytatom most tovább, de talán annyi kivehető lehetett a fenti eszmefuttatásból, hogy az a pszichológia, amely korábban nagyon ellenséges volt a vallással szemben (és persze tegyük hozzá: a vallás is a pszichológiával szemben), most az értékek és elvek szintjén egyre jobban kezdi magának felfedezni azt. Szerintem ez egy pozitív jelenség, hiszen a lélekgyógyítás a Biblia forgatásával egy olyan forráshoz nyúl, ami nyugodtan nevezhető alapműnek az ember megértése tekintetében.

2018. január 28., vasárnap

Fejest és nyakig

Utálom a választás hónapjait: a levegő most tele van politikával. És ha politika lóg a levegőben, akkor egymás gyűlölete, a másik lenézése, kioktatása, lesajnálása is ott van. Mindezek olyan értékek, melyekhez a Krisztust követő egyháznak nem sok köze kellene legyen. Mégis van.

Legyünk őszinték: néhány hónappal a választások előtt nem létezik Magyarországon olyan közvéleménykutatási jelentés, amely a kormányváltás trendjének döntő erősödését igazolná. Tudomásom szerint nincs olyan kimutatás, amiből azt láthatnánk, éles verseny bontakozott ki a kormány és konkurensei között. Vagyis egyszerűbben fogalmazva, komoly az esély arra, hogy a meccs már azelőtt eldőlt, mielőtt a játékosok egyáltalán a pályára léptek volna. Ami eddig volt, reálisan nézve az lesz a jövőben is, azaz van egy működésképtelen baloldalunk, amihez egy ellenszenves jobboldal párosul. Egyelőre semmi jelét nem látni annak, hogy ez változni fog. A két oldal hátterében pedig ugyancsak két nagy tömeg kavarog: akik szimpatizálnak saját preferált pártjukkal, és akik nem akarnak egyik párttal sem szimpatizálni. Nem akarok most ennél mélyebb elemezgetésbe belefogni a miértekről és az okokról, mert ez nem egy politikai blog és a témát sem önmagáért veszem elő megint, hanem az egyházak szempontjából.

Ha ez a helyzet, ha a választások már lebonyolításuk előtt csaknem eldőltek, akkor az egyház számára könnyű lenne legalább most az egyszer a háttérben maradni. Trón és oltár messzebb kerülhetne egymástól, legalább a látszat kedvéért: az egyház elmondhatja, hogy "a pénz már a számláján van", a támogatás biztos, a következő évek bizonyos értelemben kipipálva. Mindez főként a nagyobb felekezetek számára lehet örvendetes hír, akiket a híveik jó eséllyel képtelenek lennének eltartani. (Megjegyzem, azért valahol furcsa kettősség ez: miközben degeszre tömik őket anyagiakkal, a másik oldalon állandó paphiánnyal, kongó templomokkal, érdektelenséggel és közömbösséggel kénytelenek találkozni.) Mindehhez még tegyük hozzá, amit a bevezetőben leírtam: a választások idején a politikai térben olyan erkölcsi hangulat uralkodik, amihez (legalábbis szerintem) egy egyháznak nem túl jó, ha sok köze van. Ez újabb ok lehetne arra, hogy a keresztények távolabb lépjenek és hagyják marakodni azokat, akik erre hajlandóak balról és jobbról.

Egyszóval és röviden, az ember arra számít, hogy ebben a szituációban, egy állam és egyház szétválasztásában érdekelt demokráciában, a csaknem biztos győzelem tudatában az egyház most majd nem akar beleugrani a vihar magjába, ha másért nem, hát akkor csak a színlelés kedvéért, hogy legalább úgy tűnjön, a semlegességét igyekszik megőrizni.

De bizony, nem ez történik. Az egyház beleugrik ám! Fejest és nyakig.

Alig fejeztem be korábbi blogbejegyzésem írását, amikor látom a hírekben, hogy a hódmezővásárhelyi katolikus mise markáns része volt a nyílt kampány a kormány mellett. Aztán néhány nap múlva azt olvasom, hogy a református egyház püspöke, Bogárdy-Szabó István kissé burkoltabban, de azért csak ostobák számára nem egyértelműen állást foglal arról: a híveknek a kormányra kell szavazniuk. Végül megérkezett a Hit Gyülekezete is, akiket a Szentlélek most épp úgy vezet, hogy balról átfújja őket jobbra. (Minden bizonnyal ha valamikor a jövőben esetleg megint baloldali kormányzás lesz, akkor az isteni vezetés majd visszafújja őket balra.) Valószínűleg találhatnék még ezekhez hasonló történéseket a sajtóban, ha nekiállnék keresni, de ehhez bevallom őszintén nincs kedvem. És még csak január vége van, az intenzív kampány előtti időszak!

A kérdés az, hogy mindezek summájaként kimondhatjuk-e akkor, hogy az egyház egyértelműen a kormányzat mellett foglalt állást? Szerintem nem, mégpedig legalább két okból sem. Egyrészt kár lenne a fenti személyiségeket azonosítani a hátuk mögött álló tömegekkel. Nem szerencsés az sohasem, amikor néhány példát kivetítünk mindenkire. Igenis vannak olyanok, akik nem kívánnak azonosulni ezekkel a trendekkel, egyszerű hívők és családjaik, fiatalok, dolgozó emberek, nyugdíjasok, akik nem politikai célok miatt járnak templomba vagy gyülekezetbe, hanem még mindig az Igéért, a fordulatért, a lelki támaszért. Másrészt, és ez inkább a fájó pont, amikor ilyesmi történik, hogy a "Trón és az oltár" ölelkezni próbál egymással, akkor az egyház szerintem soha nem valakik mellett, hanem már megint és újra, önmaga ellen tud csak megállapodni. Az értelmes hívők szemében, álljanak bal vagy jobboldalon, ezek a dolgok hosszú távon megbosszulják magukat és még az egyházba vetett maradék bizalom erodálódási folyamatát is beindítják. Elszomorító és megdöbbentő, hogy ezt éppen az egyház vezetői és hangadói nem tudatosítják: hogy egy pillanatnyi bók a hatalom felé egyet jelent egy gyomrossal a saját értelmesebb híveik felé. Másként fogalmazva, nem lehet úgy udvarolni a hatalomnak, hogy eközben ne kerülgesse émelygés a hívők jó részét. Ami az egyik oldalon hasznosnak és kifizetődőnek tűnik, a másik oldalon tovább rombolja az amúgy is megtépázott épületet.

Naiv vagyok és idealista. Bízok abban, hogy az émelygők vannak még többen. A választásokhoz közeledve úgy vélem, ők is egyre inkább egy választás előtt állnak. Két opció áll előttük: csendben eltűrik mindezt saját egyházuk részéről, vagy felemelik a hangjukat ott, ahol éppen vannak: templomuk, gyülekezetük, közösségük terében? Én utóbbira voksolnék a helyükben!

2018. január 21., vasárnap

Mi változik meg a megtéréskor?

A megtérés a kereszténységben nyugodtan nevezhető kardinális kérdésnek. Amikor megtérünk, amikor Jézus útját választjuk, azt tipikusan úgy képzeljük el, hogy valamiféle katartikus fordulat történik az ember életében. A probléma az, hogy a fordulat után mintha a keresztények leszoknának a változásról, és beállnának egy kőkemény dogmatikai-világnézeti irányba, amiből egy tapodtat sem engednek. Vagyis hajlamosak vagyunk nagyot változni, aztán hajlamosak vagyunk egy kicsit se. Mi lehet ennek az oka és mi változik tulajdonképpen, amikor megtérünk?

Őszinte leszek: néha egészen megdöbbenek azon, hogy a keresztények mekkora hányada - akik egyébként éjjel-nappal arról beszélnek, Isten hogyan alakítja és formálja az embert - mennyire nem változnak semmit. Aki agresszív, évtizedek múlva is az marad, aki kedves és nyitott személyiség, az is többnyire ilyen volt és lesz is. A keresztények jó részével történik egy nagy fordulat (ez a megtérés), azután mintha elzárták volna a csapokat, minden felvesz egy konstans értéket és kész. 

Persze valamennyit mindenképpen változunk. Az élettapasztalatok, az öregedés, a tragédiák, a betegségek, az utazások, a jó élmények, az olvasmányok és a tanulás - tehát természetes folyamatok dolgoznak az ember személyiségén, akár a sodródó víz a benne lévő kavicsokon. De hol vannak a természetfeletti folyamatok, melyek erejéről állandóan beszélünk, de ennek a nyomait sokszor nem nagyon látjuk a keresztények életében?

A magyarázatot keresem, amit több, mint indokoltnak tartok, hiszen egy olyan egyház része vagyok, ami az emberek változására, alakulására nevel és egyenesen küldetésként hirdeti, hogy egy kereszténynek egyre jobban Krisztushoz kell hasonlóvá lennie. A megtéréskor történő változás persze nemcsak a keresztényeket, hanem a pszichológiát is izgatja, egész konkrétan a valláspszichológiát. Azon túl, hogy ez a tudományág nem keresztény szemszögből értelmezi a megtérést, ezért véleményem szerint nem tudja igazán megragadni sem, mégis érdekes felvetéseket fogalmazott meg éppen "kívülállósága" miatt. Mind a hirtelen, mind a fokozatos megtérés kapcsán úgy látszik, hogy a személyiség más szintjein más mélységű folyamatokat indít be a megtérés. Mindezt képtelen lennék egy blogbejegyzésben nívósan kifejteni, úgyhogy most elégedjen meg az olvasó egy rövidke kis összegzéssel:

A változás szintjei                                                                                      A megtérés hatásai
1. szint: Alapvető funkciók                                                                     Nincs vagy minimális
2. szint: Középszintű funkciók: attitűdök, érzések, viselkedés     Jelentős változás
3. szint: Szelf-meghatározó funkciók: életcélok, jelentések          Mély, alapos változás


Ha igazuk van azoknak, akik behatóan vizsgálták a megtérés, mint vallási jelenség kérdését (ilyen például a a Richardson-Rambo-Paolutzian kutatótrió), akkor ez azt jelenti, hogy a legnagyobb változást a szelfen (a személyiség magján) belül az életcélok és a dolgoknak tulajdonított jelenségek körül kell keresni, illetve mindazon motívumok mentén, melyek ezeket alakítják. Azonban a viselkedésben és hozzáállásban is vannak komolyabb változások, főként ami az érzéseket és a dolgokhoz való viszonyulásainkat illeti. Ám a fent említett kutatók úgy találták, hogy a megtérés hatására a személyes tulajdonságok karakterisztikusan nem változnak meg.

Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a megtérés felülírja az életcélokat és az érzésvilágunkat, s bár ez nyilván kihat azért a személyes tulajdonságokra is (a fentebb említett trióból Richardson később finomított is az álláspontján), de az ember alapvető jellemzőit nem érinti. Jó példa lehet erre Pál, akinek lobbanékony természete és szívóssága megtérése után is megmaradt, noha más célok mozgatták és bizonyos dolgok jelentésekkel telhettek meg számára, melyeknek korábban semmiféle súlya nem volt.

Nyilván a blogom alkalmatlan arra, hogy ezt a témát igazán kifejtse: bizonyos dolgok az itt leírtaknál finomabb megközelítést igényelnének. A kutatók azt is vizsgálták például, ki honnan érkezik (ateistából konvertált hívő, vagy éppen egy másik vallásból "tér át" a kereszténységre, esetleg eleve keresztény neveltetést kapott), illetve mennyire függvénye az életkornak mindez. Arra azonban a fenti három szint talán valamennyire rámutat, hogy van olyan változás, amit nem biztos, hogy érdemes elvárni a megtéréstől. Az ember iszonyú komplex lény, aki ráadásul - Jung szavaival élve - a nagyon alapvető változások ellen igyekszik kapálózni:
"Csak a kazuálisan ható kényszer bírja mozgásra a természetet, beleértve az emberi természetet is. Ha nem muszáj, semmi sem változik, legkevésbé az emberi személyiség. Az borzasztóan konzervatív, hogy ne mondjam renyhe. Csak a legélesebb szükség riasztja fel. A személyiség fejlődése ugyanígy nem engedelmeskedik semmilyen kívánságnak, semmilyen parancsnak és semmilyen belátásnak, csupán csak a szükségnek; kell hozzá a belső vagy külső sors motiváló kényszere."
Jung szavai bizonyos értelemben bántóak, az embernek kicsit kedve volna vitatkozni vele - miközben tudja, hogy igazat mond. Tényleg nem akarunk változni, ezzel a jellemzőnkkel pedig homlokegyenest szembeáll az  Isten által teremtett valóság, amely szakadatlan változásban és dinamikában van. Isten a valóság révén mintegy kényszerít bennünket a változásra: Ő a sodró víz, amiben mi vagyunk a kavicsok. Lehet akkor, hogy a megtérés után azért "csúszunk vissza" a változatlanság állapotába, mert az az alapállapotunk, amely felé állandóan törekszünk?

2018. január 14., vasárnap

Egyház és politika, Yancey és Schaeffer

A választások évében csaknem lehetetlen elkerülni, hogy a keresztény ember valamiképpen ne sodródjon bele a politikába. Itt nemcsak a kampányra és az azzal együtt járó, sokszor agymosással felérő szólamokra gondolok, hanem arra is, hogy az egyház kapcsán újra és újra előkerülnek a soha jól meg nem válaszolt kérdések arról, mennyi köze kell legyen a politikához.

Az elmúlt napokban akaratlanul is szembejött velem legalább három olyan politikai jellegű írás, amelyben az egyháznak is markáns szerepe volt. Egy újságírói szemmel nézve igen alapos elemzés készült a Hit Gyülekezete jobbra tolódásáról és politikai kapcsolatairól, aztán olvastam egy cikket az egyházak részére juttatott állami támogatások mértékéről, végül az is terítékre került, hogy valamelyik egyházi méltóság nyíltan állást foglalt a kormány mellett. És ez csak az elmúlt napok termése, ahogy közeledünk a választások napjához, a helyzet minden bizonnyal fokozódni fog.

Egyház és állam szétválasztása: divatos szólam a nyugati demokráciákban, csak éppen nehezen működik, sőt sokszor úgy érzi az ember, sehogy. Ehhez mindkét oldal túlságosan érdekelt egy közös projektben: a társadalom befolyásolásában. Persze a kereszténység nem kifejezetten ezért született, nem erre kapott felhatalmazást, de óhatatlanul ezt is teszi, amikor az evangéliumot hirdeti. Nem lehet úgy képviselni egy bizonyos erkölcsiséget, nem lehet úgy megjeleníteni a krisztusi normákat, hogy közben ne kapcsolódjunk bele társadalmi problémákat érintő vitákba. Az evangélium az ember gondolkodásmódjának megváltozásáról is szól, ehhez viszont az egyháznak értenie kell, hogyan gondolkodnak az emberek - vagyis elkerülhetetlenül részévé fog válni a közbeszédnek. 

Én az egyház és állam szétválasztását ezért nem tudom egyfajta végletességgel kezelni, azaz úgy, hogy a két szegmenst valamiféle egymástól hermetikusan elzárt egységként szemléljem. Naiv gondolatnak tartom, hogy a társadalmat koordináló állam és a társadalomra hatni akaró egyház akkor állnak egymással egészséges viszonyban, ha soha, semmiféle metszéspontban nem találkoznak egymással. Túlzásnak érzem, amikor baloldali gondolkodók és teoretikusok azonnal felcsattannak, ha az egyház bármiben is megpróbál kapcsolódni a politikai hatalom által képviselt valamely állásponthoz. Mintha valami automatikusan rossz lenne csupán attól, mert az adott kérdést a hatalom vetette fel.

Ugyanakkor az már szerintem nem mindegy, hogy mi az alaptörekvés: a két terület összefonódásából indulunk ki, tehát az egyház és az állam együttműködéséből, amit néha megszakítunk, vagy éppen fordítva: a kettőt legalább próbáljuk elkülöníteni egymástól, és néha megengedjük közös projektek működését. Megmondom őszintén, én inkább utóbbi pártján állok, és azt látom, hogy a történelem is erre tanítja a keresztényeket. Ahogy Philip Yancey politikáról és kereszténységről szóló könyvében megkapóan írja, hiába osztozott a trónon az egyház a hatalommal évszázadokon át, a roppant katedrálisok jó részében ma már múzeumok működnek és a turistákon kívül nem látogatja őket senki. Történelmi léptékű bizonyíték van tehát a keresztények kezében arról, hogy a mélységes összefonódás nem tesz jót az egyháznak. Yancey nálam jobban össze is foglalja ezt a gondolatot:
"Ha az egyházat a hatalom élteti, a vesztét is a hatalom fogja okozni."
Yancey hosszabb interjút készített az evangéliumi mozgalom egykori szószólójával, Francis Schaefferrel. Ez volt talán az egyik utolsó beszélgetés vele, aki végstádiumú rákbetegként is több napot fordított erre a találkozóra, és többek között az egyház és a politika viszonyáról elmélkedett. Yancey azt írja, hogy amikor ez a kérdés előkerült, Schaeffer feszengeni kezdett. Főként akkor találta nehezen a szavakat, amikor Yancey megpróbált kicsikarni belőle valamiféle állásfoglalást, hogyan látja a két terület egymáshoz való viszonyát. Végül aztán Schaeffer megadta magát és a következőt válaszolta:
"Véleményem szerint az a változat a legműködőképesebb, amelyben a nemzetet egyfajta keresztény alapokon nyugvó erkölcsi konszenzus irányítja."
Természetesen Schaeffer itt nem arra gondolt, hogy akkor az egyház kezdjen el keményen belefolyni a pártpolitikába. Sőt, hite szerint az államnak sehogy sem szabad erőltetnie a kereszténységet egy nemzetben, noha jó dolog az, ha az általa hozott törvények tükrözik a Bibliából megismert isteni értékrendet. Schaeffer egyébként korábban maga is tüntetések élére állt és arra motiválta az embereket, hogy még a letartóztatástól se félve képviseljenek bizonyos ügyeket az utcán. Így élete vége felé azonban kénytelen volt szembesülni azzal, hogy ez a politikai törekvése nem feltétlenül vezetett jó eredményekhez, és aztán végül már neki sem tetszett a "keresztény tüntetők" hangneme, valamint a kemény ítélkező stílusuk sem. A tanulság valamiképp újra és újra ugyanaz: ha az egyház teljesen elszakad a politikától, akkor talaját veszti abban a valóságban, ahol az evangéliumot képviselnie kell. Ha az egyház nagyon összefonódik a politikával, akkor pedig önmagát fogja elveszíteni. Hol a határ?

Személyes véleményem az, hogy az egyházi jelenlét a demokráciában és a társadalmi térben valahol az értékek képviseleténél kell legyen, és nem pártérdekek képviseleténél. Tehát valahol a keresztény értékrend körül, de még a pártpolitizálás előtt. Jézus nem adott az övéinek olyan megbízást, hogy egy országot keresztény országgá tegyenek, az Ő programjában semmi ilyesmiről nem olvasok. Sőt, szerintem senkit semmivé sem kell tennünk: az emberek megváltoztatása nem a mi munkánk, hanem Istené.  Ezért én úgy látom, nem jó ha a kereszténység ennél közelebb húzódik az államhoz - nem az állam lesz keresztényibb, hanem az egyház lesz világibb. Vagy ahogy Lesslie Newbigin teszi fel a szónoki kérdést: "Beülhet-e az ember Pilátus székébe, amikor az megüresedik, ha különben a kereszt útján jár?"


2018. január 10., szerda

A misszió munka - de a munka még nem misszió - a misszióról (3)

Egyháztörténeti feljegyzések tanúskodásai szerint az első keresztények ismertek voltak a pogányok között karitativitásukról, azaz a szegények és rászorulók megsegítésének hajlandóságáról. Ez az emberszerető és nemes hozzáállás a hitükből fakadt és az evangélium hirdetése melletti munka volt. Nemes gesztus jótékonynak lenni, de csapda is lehet, ha önmagában céllá válik.

Egy kritikus vélemény szerint az egyház egyetlen mentsége az elmúlt két évezred fejleményeire az, hogy sűrűn cserélte az ágytálat a rászorulók alatt. Valóban, az egyház létéhez a kezdettől fogva hozzátartozott a karitativitás, a szegények és elesettek felkarolása, az éhezők táplálása, a betegek támogatása. Talán ezért is lehetséges, hogy amikor nem hívő emberek a misszió kifejezést hallják, akkor sokuknak kizárólag egyházi létesítmények, kórházak, otthonok, épületek jutnak eszükbe, ahol Teréz anya stílusában tevékenykedő, jó szívű emberek végzik a munkájukat. A misszió tehát nem egy tevékenység, hanem egy intézmény a számukra.

Az elmúlt években számos alkalommal magam is részt vettem ilyen feladatokban: családokat látogattam, segélyt vittem nekik, imádkoztam velük. Jártam a menekültek között, voltam lepusztult és fűtetlen házakban lakó embereknél, szeméttelepre hasonlító cigányputrikban vagy éppen hajléktalanokkal foglalkozó szervezeteknél. Évekig mentem olyan családhoz, ahol egy fiatalember súlyos fogyatékossággal él együtt (dührohamában akár saját anyját is megtámadja), de láttam kisfiút, aki enni sem volt képes, ezért az oldalába beépített csöveken keresztül táplálták. Sokszor találkoztam egy családdal, akik tanyasi házában egy vihar következtében felrobbant egy gázpalack, és ezzel mindenüket - lakhelyüket és egész megélhetésüket - egy szempillantás alatt elveszítették. A példákat nagyon sokáig tudnám még sorolni, csaknem vég nélkül, és hihetetlen változatossággal. Egyenesen észbontó, hogy az emberi nyomornak mennyi formája létezik! Az ember nem is hiszi el, amíg nem látja a saját szemével.

Egy barátom azt mondta nekem: "Sytka, boldog ember vagy, hogy ilyen munkát végezhetsz!" Nem merném állítani, hogy tévedett, mert kétségtelen, hogy egy bizonyos szempontból valóban felemelő ezeknek az embereknek segíteni. De elárulom, amikor az ilyen látogatásokat végeztem, soha nem a boldogság kerülgetett. Azt szinte soha nem éltem át. Inkább a teljes tehetetlenség, tanácstalanság, az eszköz nélküliség érzete az, amit folyamatosan megél az ember. Azt pedig pláne nem éreztem, hogy a karitatív támogatás pontot tett volna ezeknek a szenvedéseknek a végére. Igen, egy rövid ideig jól jött a segítség, néha életmentő volt, jót tett az ima, a barátságos szavak, a kapott adomány, de mindez együttvéve is csak egy cseppnek számít a szenvedések mérhetetlen óceánjában. A karitativitást bemutató fotók csalókák: azokon a siker, a támogatás, a megkönnyebbülés látszik. Az már nincs rajtuk, hogy néhány nappal később, ahogy elfogy a segély, a nyomor ugyanolyan erővel rászakad a szenvedőkre. Sőt, talán még fájdalmasabban is, mert megízleltek valami jót, amikor a segítséget kapták, eljutott hozzájuk egy kis remény, így aztán még sanyarúbb ezt a kis reményt is elengedniük és visszazuhanniuk a semmibe. Őszintén, néha megkönnyebbültem, ha egy-egy ilyen látogatás után végre kiléphettem a friss levegőre, és már nem kellett tapintható közelségből néznem ezeket a borzalmas emberi sorsokat. (Javaslom egyébként, ha valaki bízik abban, hogy valami klassz dogmatikai választ tud adni a teodíceára, az sűrűn látogasson ilyen embereket és majd meglátja mi a különbség az elméleti fejtegetés és a gyakorlat között...)

Röviden és tömören: az elmúlt évek során gyökeresen megváltozott bennem sok minden, ami a karitativitással, emberek támogatásával és ezáltal a misszióval magával kapcsolatos. Természetesen van olyan is, ami nem változott. Továbbra is hiszem, hogy a missziónak része a szociális tevékenység, amit akkor is végezni kell, ha a helyzet reménytelennek tűnik és a szenvedés kérdését nem tudjuk végképp megoldani. Az éhezőnek kenyeret adunk, a szomjazónak vizet, ez ilyen egyértelmű. Furcsának is tartanék egy olyan evangéliumot, ami csak szavakból áll, de a szegényt meg se kísérli felemelni, a beteggel nem törődik, a rászorulót padlón hagyja. Hiszen maga Krisztus is úgy fogalmazta meg Lukácsnál saját küldetését, hogy a szegényekhez érkezett...

Ugyanakkor a probléma hasonló, mint az előző bejegyzésben taglalt esetben: a karitativitás (akár az evangélizáció) csak egy szelete a missziónak, de önmagában még nem válhat magává a misszióvá. Szociális munkát végeznek a Krisna-tudatúak, a muszlimok vagy teljesen szekuláris alakulatok is. A karitativitás inkább eszköz, mint cél, vagy még inkább következménye a hitünknek, de nem állhat magában.

Talán bele sem gondolunk abba, hogy az ilyen munkát végzők számára többféle kísértés kínálkozik. Például az, hogy mindenkinek kenyeret akarjanak adni, a világ összes baját a nyakukba vegyék, vagy éppen bizonyos - akár külső - elvárásoknak megfeleljenek. Ám mindezek mellett van valami más is, ami a segélyezési tevékenységgel együtt járhat, és ahogy én tapasztaltam, általában együtt is jár. Bevallom őszintén, a segélyezés maga szembesített azzal a ténnyel, hogy rengeteg keresztény valójában mennyire materialista módon gondolkodik, a szó anyagi értelmében - a segélyezés pedig képes erre kifejezetten ráerősíteni. Ez mind a támogatókra, mind a segélyezettekre igaz. A támogatók nehezen adnak támogatást olyasmire, ami nem kötődik valami anyagi dologhoz: mivel az emberek tanítása, nevelése, az evangélium hirdetése nem kézzelfogható, nem dokumentálható látványosan, nincs méterre és kilóra vehető haszna, önmagában nem is annyira támogatandó. A másik oldalon pedig azt tapasztaltam, ha az emberek megneszelik, hogy ingyen kaphatnak valami kézzelfoghatót, csaknem bármire képesek lesznek ezért. Ez keresztényekre is igaz. Ígéreteket tesznek, fogadkoznak, hirtelen a legjobb testvérek lesznek az Úrban, ha kell még az eget is zöldre festik - de ha a segélycsapok valamiért elzáródnak, ha nincs tovább anyagi támogatás, hanem "csak" az evangélium van, akkor mindez a lelkesedés egy pillanat alatt a semmibe vész. Volt olyan ismerősöm, aki azt mondta, az ő körzetében kifejezetten káros is tud lenni a karitativitás. Módszeresen rászoktatja az embereket a vallásos képmutatásra, hogy a remélt anyagi segítségért elkezdjenek úgy viselkedni, mintha keresztények lennének, belül azonban nem változnak meg.

Mindezek miatt én arra jutottam, hogy az egyébként szeretetből és az őszinte segítségnyújtás szándékából kiinduló szociális munka teljesen félreviheti a missziós tevékenységet, ha nélkülözi az evangélizáció faktorát. Az evangélizáció önmagában még nem misszió, a prédikálás mellett konkrétan tenni is kell az emberekért. De a szociális és tevőleges munka evangélizáció nélkül sem misszió, mert az embereknek nem ez az alapvető szükségük, és Krisztus sem arra hívta el az egyházát, hogy a világ összes baját megoldják. Mindkét tevékenység, ha egyedül marad, akkor is kisikláshoz vezet, ha hozzáértő emberek jó szándékkal végzik.

A misszió tehát számomra egy nagy torta, amelynek szeletei vannak, és ezek csakis együttesen adják ki azt a tevékenységet, amiről a Szentírás ír. Ha kivágunk egy szeletet ebből a tortából és úgy értelmezzük, mintha az maga a torta volna, végül a misszió egészét tévesztjük szem elől. Ezért számomra a misszió nem lehet más, mint együtt élni a célcsoporttal, tanítva, támogatva őket, hozzájárulni a testi boldogulásukhoz és a lelki növekedésükhöz. Mondhatni: ez maga a torta, amit a Főszakács kisütött.

2018. január 6., szombat

Együtt lenni, együtt tenni - a misszióról (2)

Ahogy az előző bejegyzésben említettem, a misszió maga szerintem alaphangon nem egyházi, hanem isteni tevékenység: "missio Dei", azaz Isten munkája, amelyben természetesen az egyház is részt vesz. Van azonban egy közkeletű félreértés, amely szerint az evangélizáció maga a misszió. Most ezt szeretném közelebbről megvizsgálni.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kétféle szemléletmóddal találkoztam (nem feltétlen saját szervezetemnél, hanem általában az egyházban), amelyek érzésem szerint hiányosan vagy nem jó módon próbálják értelmezni a missziós munkát. Nem arról van szó, hogy ezek a szemléletek alaphangon romlottak és rossz szándékúak lennének, vagy a károkozás céljával képviselnék őket. Sőt, ennek éppen az ellenkezője igaz: meggyőződésem szerint mindkettőt kifejezetten a jó szándék hatja át, és gyakran olyan emberek is képviselik ezeket, akikre sok szempontból példaként tudok felnézni. De éppen ez a tény teszi nehézzé, hogy az ember felülvizsgálja e nézeteket: úgy érzi, mintha belerondítana valami jóba vagy megsértene másokat. Nekem ilyen szándékom nincs, úgyhogy mindazt, amit leírok, semmiféle indulat vagy sértődöttség nem hatja át.

Két szemléletről van tehát szó, és mindkettő ellenkező irányból fogja meg a misszió lényegét, de szerintem legalábbis rosszul. Most ezek közül az egyiket szeretném bemutatni.

Hadd legyek először is önkritikus, és kezdem azzal amiben magam is elcsúsztam, ez pedig nem más, mint az evangélizáció és a misszió összemosása. Amikor én naiv, fiatal hívő voltam, ebben a kérdésben is együtt sodródtam a többiekkel. A misszióról mindösszesen annyit gondoltam, hogy az egy hosszabb utazással egybekötött, másokat megtéríteni hivatott szolgálat, amiben Isten szépen, a missziós csoport elvárásainak megfelelően segít az ő szent gyermekeinek, hogy minél nagyobb sikereket érjenek el, és végül épségben hazaérkezzenek. Ez pontosan az előző bejegyzésben megfogalmazott probléma, ahol Isten az egyház "segédje", mondhatni "kismanója", aki értünk létezik és a mi sikereinket kell szolgálnia. Utólag visszatekintve, ha nem akarok hazudni magamnak, az ilyen utak gyakran másról sem szóltak, mint a csoport teljesítményéről és arról, kinek mennyire "jött be a műsor", amit nyújtani tudtunk, mi pedig mennyire éreztük jól magunkat ezeken az evangélizációkon.

Így aztán a misszió gyakorlatilag annyit jelentett számomra, hogy évente egyszer-kétszer kocsiba ültem más fiatalokkal, és elmentem bizonyságot tenni vadidegeneknek a hitemről - akik persze többnyire (és nagy elkeseredésemre) nem tértek meg a hatásomra. (A sikertelenségre természetesen megvoltak a bejáratott magyarázatpanelek is: a világ romlottsága, az emberek keményszívűsége, a Sátán ereje, amellyel a mi óriási szellemi erőfeszítéseinket igyekezett megtépázni. Csupán az a lehetőség nem merült fel bennem, hogy azért olyan kevéssé hatékony az egész, mert alapjaiban rossz a koncepció és nem értjük még magát a missziót sem.) Az ember utólag ne magyarázza a saját hülyeségeit - de talán annyi mentségem mégis lehet erre, hogy fiatal voltam és tapasztalatlan a hitemben.

A problémát azonban nem csak az okozta, hogy az evangélizációk nem voltak hatékonyak, hanem az is, hogy úgy gondoltam, maga az evangélizáció a misszió. Ám ez egy elnagyolt szemlélet.

Az evangélizáció még nem misszió. Ha valaki emberközpontúan és helyes attitűddel végzi is, csak egy módja a missziónak, ha úgy tetszik, annak részhalmaza. A misszió sokkal több, mint az evangélizáció: életvitelszerű szolgálat, amelyben Isten munkatársaként embereknek segítünk megérteni, kicsoda Isten. Ha megnézzük Jézus életét, illetve tanulmányozzuk a misszionáriusok sorsát, azt látjuk, hogy gyakorlatilag együtt élték az életüket az emberekkel. Tanították, lelkileg felkarolták, és szociálisan is segítették őket. Jóval komplexebb feladat ez annál, mintsem egy jó keresztény műsort adni az embereknek. A misszionáriusok nem alkalomszerű missziós utakra mentek, évente egyszer-kétszer, egyik helyről a másikra mászkálva, vagy éppen stadionokban kiabálva, propaganda jellegű, grandiózus keresztény műsorokat szervezve, hanem egy levegőt szívtak az emberekkel, egy életközösségben számlálva a napjaikat velük. Igen, ez még Pál apostolra is igaz: bár úgy tűnik, ő rengeteget utazott (nem is kívánom kisebbíteni ebben az érdemeit), de összesen három missziós utat járt be, és újra meg újra foglalkozott az általa alapított gyülekezetekkel, melyeket meglátogatott és tanított náluk. Nem arról volt szó tehát, hogy Pál berongyolt egy gitárral és nagy hangtechnikával Korinthusba, lejátszott néhány szívet tépő dalt, egy hatalmas prédikáció keretében megtérített néhány tucat férfit és nőt - hogy aztán továbbállhasson a következő városba. Pált az emberek érdekelték, nem maga az út és az elvégzendő feladat.

Saját megfogalmazásomban a misszió az, amikor a keresztény életemet mások előtt élem, és szeretném, ha Isten ezen keresztül is hatna rájuk. Az evangélizáció ennek egyik formája lehet, részterülete a missziónak, de önmagában sokszor csak egy felvillanás, jó esetben pozitív hatásgyakorlás, rossz esetben produkció. Együtt lenni - együtt tenni az emberekkel, velük megélni nagy mélységeket és magasságokat, előttük nyilvánosan létezni keresztényként és őket Isten felé segíteni - valami ilyesmi szerintem az igazi misszió lényege. Jézus azt akarta, hogy a tanítványai tanítvánnyá tegyenek másokat, amihez nyilvánvalóan sok idő kell. Nem közönséget, hanem közösséget hozzanak létre, ahol a keresztények maguk is jól látszanak. Ezért véleményem szerint az igazi misszió tipikusan ott történik, ahol az ember maga éli az életét, tanítvánnyá tenni pedig azokat tudja, akik vele valamennyire életközösségbe kerülnek.

A következő részben a másik zsákutcáról szeretnék említést tenni, ami a misszióból éppen az evangélizációt nélkülözi.

2018. január 3., szerda

Kinek a missziója - a misszióról (1)

A 2018-as esztendő új kezdetet hozott számomra, mert majdnem egy évtized után befejeztem azt a munkámat, amelyet egy missziós társaságnál végeztem. Ha az ember egy folyamat végére ér, természetes reakcióként hátratekint, hogy levonjon bizonyos konzekvenciákat: én most ennél kicsit többet szeretnék tenni, és magáról a misszióról, mint az egyház tevékenységéről fogok hangosan gondolkodni.

Mivel ez itt nem egy szakdolgozat vagy szakkönyv, nem kívánok túlságosan belebonyolódni valamiféle formális megközelítésbe a misszió kifejezés héber és görög szavainak mély nyelvtani elemzéséről. De néhány gondolati alapvetést azért tenni akarok, mert úgy érzem, meglehetősen sok a félreértés a misszió, mint tevékenység körül a keresztények berkeiben. Célom nem az egyház kritizálása, sem a kioktatás (milyen alapon is tehetném?), hanem inkább a misszió jobb megértése - ami szerintem sokkal fontosabb feladat volna annál, mint amennyire komolyan vesszük ezt manapság. Biztos vagyok benne, hogy többek számára semmi nagy újdonságot nem fogok mondani, de nem is feltétlenül az újdonságmondás a célom. Sokkal inkább az, hogy kicsit tető alá hozzam a magam számára a saját gondolataimat, és összegezzem ezeket akkor is, ha nem érek a téma végére. Egyszerűen csak helyes képet akarok látni a misszióról, mert van egy olyan sejtésem, hogy amit most látunk és amit velünk láttatnak, az nem az, ezért a missziós tevékenységeinket is egy torz szemlélet talaján állva végezzük.

Kezdjük a vaskályhánál! Nos, nem árulok el titkot azzal, hogy a misszió szó maga küldetést, megbízást és rendelést jelent. A "missio" kifejezést egyébként a 16. századig nem használták arra, hogy az egyház feladatát jelöljék vele, hanem szentháromságtani értelemben kezelték: a Fiú küldése az Atyától, és a Szentlélek küldése az Atyától és a Fiútól voltak a szó természetes egyházi jelentései. Aztán elsőként a jezsuiták kezdték alkalmazni a hitterjesztésnek arra a módjára, ami a nem katolikusok között történik, hogy ők is katolikusok legyenek. A missziónak ez a szemlélete már szorosan összefonódott a különféle gyarmatosító tevékenységekkel is, amikről nem feltétlenül pozitív dolgok jutnak az ember eszébe (úgy mint területfoglalás, a kultúra másokra kényszerítése, más vallások leigázása). Ma pedig a misszió kifejezés szinte kizárólag a hittérítést, a nem hívő emberek meggyőzését jelenti a kereszténységben, amikor erőteljes karizmatikus módon rábírjuk őket arra, hogy legyenek keresztények.

Maradva az utóbbinál, azaz a misszió mai felfogásánál, az ember úgy érzi, hogy az egész kérdés fókusza mintha félre lenne csúszva. A missziózás, a missziós tevékenység közepében sokszor az egyház teljesítménykényszere áll, hogy minél több embert megtérítsen. Itt az számít, hogy mi mit teszünk, mi milyen eredményeket tudunk felmutatni. Vagyis röviden: ez a szemlélet az egyházat teszi középre. Viszont (legalábbis szerintem) a misszió szorosan véve nem az egyház térítő erejéről vagy szociális munkájáról szól. Nagyon tetszik David J. Bosch (a képen) missziológiai alapműve, amelyben a szerző sokféle oldalról próbálja megragadni magának a missziónak a lényegét. Bosch leír egy meglátásom szerint fontos alapgondolatot, amit missio Dei-nek nevez: eszerint a misszió nem az egyház, hanem alapvetően Isten tevékenysége, egy módja annak, ahogy Isten kijelenti magát a világban. Másként fogalmazva a misszió az, amit Isten a világban és a világgal cselekszik. Az egyház nem forrása a missziónak, hanem Isten partnere ebben. A frappáns megfogalmazás szerint:

"...a misszió Isten igenje a világra."
Mindez csak üres filozofálgatásnak tűnő gondolatmenet? Pedig sokféle gyakorlati következmény adódik belőle. Az egyik természetesen az, ha a misszió alaphangon Isten munkája, akkor az egyháznak nem kell, sőt egyenesen tilos lenne manipulatív eszközöket bevetnie az emberek meggyőzése érdekében, hiszen a belső változást, a lelki fordulatot úgy is csak Isten képes elérni. Szerintem ez az egyik pont, ahol az evangélizáció és a manipuláció elválik egymástól. Az evangélizáció számára az emberek a fontosak. A manipuláció számára inkább az eredmények. Az evangélizáció nem rábeszélni akar a hitre, hanem beszél a hitről egy olyan térben, ahol szabadon lehet dönteni. A manipuláció erős retorikai fogásokat használ, hogy kicsikarja a döntést. A másik gyakorlati következmény pedig talán az, hogy ha a misszió inkább isteni tevékenység, amely emberközpontú és nem eredményközpontú, akkor képes jó értelemben progresszív lenni és mindig alkalmazkodni az emberekhez. Az eredményközpontú misszió mindenhol jól használható, univerzális technikákat akar kézben tartani, az emberközpontú misszió viszont kénytelen azzal számolni, hogy minden ember más és más - ez pedig kényszeríti a flexibilitásra. Megint visszaszaladva Bosch könyvéhez, a szerző ezt írja:: "a misszió átalakítja a világot, de a missziónak is szüntelenül át kell alakulnia." Ezt csak az emberközpontú misszió tudja megtenni. Ha az egyház jól akarja végezni a missziós munkáját, akkor flexibilisnek kell lennie - ami sajnos, sok esetben a legkevésbé sem jellemző rá.

Az én ideiglenes konklúzióm egyelőre tehát a következő: a misszió alapvetően Isten tevékenysége, amiben az egyház is részt vesz, és ezt a munkát rugalmasan kell felfognia, az emberekhez igazítva.

Ha igazam van ebben a kijelentésben, akkor ez máris felveti a kérdést, pontosan mi tartozik a missziós tevékenységek körébe? Itt folytatom legközelebb, ha bírjátok cérnával...