2015. január 24., szombat

Némethország ellentmondásai

Németh Sándor meglepett. A Hetek legújabb számában olyan mondatok hagyták el a tollát, amilyeneket nem vártam tőle. Vagy valami más lehet a háttérben?

Németh Sándor
"... jobban tesszük mi hívők, ha küzdünk a vallástalan ellenfeleink szólásszabadságáért, hogy ellenvéleményüket, kritikájukat szabadon, félelem nélkül fogalmazhassák meg velünk szemben is. Még akkor is, ha az igaztalan, fájdalmas vagy megszégyenítő." "...nem lettem a szólásszabadság ellensége, hanem még inkább annak használója. A valláskritikáknak és blaszfémiáknak a leggyakoribb kiváltó oka nem is az Isten létezése empirikus bizonyítékainak a hiánya, hanem az a sok ostoba, értelmetlen szokás, babonaság, képmutatás, amit a kívülvalók tapasztalnak vallásos köreinkből." "A Biblia nem a vallások, hanem az emberek tiszteletét hangsúlyozza"."... a polgárok számára biztosítani kell, hogy szabad választásuk alapján keressék boldogulásukat, üdvösségüket, és kutassanak Isten után".

Azt hiszem ilyen mondatok végén sok nevet el tudnék képzelni aláíróként. Olyan emberek neveire gondolok, akik önkritikus módon szemlélik az egyházat, és szívesen kezdik a söprögetést saját portájuk előtt. Azokéra, akiknek számít a másképpen gondolkodók véleménye, sőt fél füllel feléjük fordulva élik az életüket, hogy más hangot is halljanak a sajátjukon kívül. Eltökélt személyiségekre, akik ösztönzik olyan platformok megteremtését, ahol súlyos következmények nélkül bárki kifejtheti a véleményét, nem tartva semmilyen utólagos testi-lelki retorziótól.

Bevallom, Németh Sándor neve fel sem merülne bennem. Ő nem kerülne erre a listára. Nekem eddig az jött le róla, hogy nem így gondolkodik. Sokféle kifejezéssel össze tudnám kapcsolni a nevét, de a szabadság, a félelemnélküliség, a mélységes embertisztelet nem lenne közöttük. Ezért okoztak meglepetést fent idézett szavai, melyeket egyébként a kormány által tervezett, vallásgyalázást érintő változtatások kapcsán fogalmazott meg. Szó se róla, igazat írt, egyetértek vele. De nem ez a kérdés. Hanem az, hogy tényleg így vélekedik vagy sem? Valóban azt kívánja, hogy az emberek félelem nélkül kifejezhessék, amit gondolnak? Tényleg szeretné, ha mindenki szabadon kereshetné Istent a maga módján? Egyetértene azzal a gondolattal, hogy nem a vallást kell nézni, hanem az embert, ha tiszteletről beszélünk?

Nem, én nem hiszem. Másról van szó.

Számos szellemi idegszálon keresztül áramlanak felém a Hit Gyülekezete spirituális közegéből származó impulzusok. Igen színvonalas, készülő bibliafordításuk kapcsán megszereztem Új Exodus című lapjukat, néha egy-egy remek témafelvetés miatt olvasgatom a Hetek-et, tágabb családomban többen a gyülekezet tagjai, és persze évekre visszamenően több rendezvény kapcsán is volt közvetlen tapasztalatom. Ha a gyülekezetről szerzett benyomásaimat címszavakban összefoglalnám, akkor azt mondanám, a Hit Gyülekezete egyfajta fundamentalista miniállamként, egy ókori királyság mintájára funkcionál a magyar vallási valóságban. Furcsa helyzet ez, hogy egy alapvetően plurális, nyitott, demokratikus állami keretben felépült egy tekintélyelven alapuló, zárt rendszer, melynek egy megkérdőjelezhetetlen ember áll az idegközpontjában. Saját sajtótermékeik tematikája, témaválasztása és hangvétele markáns irányokat mutat, csak a bolond nem képes olvasni soraik között: ütni-vágni kell az arabokat, élesen kirohanni a katolikusokkal szemben, állandóan hangsúlyozni a zsidóság elsőségét, illetve folyamatosan izzásban tartani a tüzet, hogy itt a világvége. Mindez persze nem új, hiszen kezdettől hozzátartozott a közösség profiljához.

Márpedig ha ez a keret, amiben a Hit Gyülekezete gondolkodik, akkor Németh Sándor fent említett szavai bizony sehogy sem illeszkednek az általa kormányzott mikrobirodalom retorikájába. Ha egy közösség tekintélyelvi alapon működik, akkor az nem promotálhatja a szólásszabadságot. Ha egy gyülekezet zárt gondolkodású és tendeciózus módon fundamentalista teológiát képvisel, akkor nem ésszerű azt feltételezni róla, hogy az embereket ösztönözni fogja a szabad istenkeresésre. Vagyis amit Németh Sándor leírt, az vagy ellentmondásban áll azzal, ahogy ezeket az elveket megéli, vagy egész másképpen értelmezi a szabadság, tisztelet és istenkeresés fogalmait. Mivel nem mondanám Sándort képmutatónak, én utóbbira szavazok.

Nekem úgy tűnik, inkább arról van szó, hogy ez a szabadság utáni vágy azért fontos Németh Sándornak, mert csak ez a kívülről biztosított szabadság adja meg számára, hogy az eddig felépített belső rendszert fenntarthassa. Ha a magyar állam kitart amellett, hogy mindenki olyan gyülekezetet csinál, amilyet akar, akkor ez a szabadság meghagyja "Némethországot" érintetlenül. Akkor nem szól bele senki a Hit Gyülekezete mikorvilágának mindennapjaiba, belső törvényei alapján szerveződő magánéletébe.

A dolog fonákja számomra viszont az, hogy valami ehhez hasonlót akarnak az általa porig kritizált muzulmán közösségek is. Tapasztalat, hogy az európai muszlimok ideológiailag izolálódnak, egyfajta vallási gettóba vonulva élnek, azaz szellemi értelemben elzárkóznak a társadalomtól, amelyhez egyébként állampolgárként tartoznak. A muszlimok szeretnének kiaknázni a demokrácia által kínált lehetőségeket, de nem kívánják magát a demokráciát. Élvezik a demokratikus keretet, de nem akarnak demokratikus elvek szerint létezni. Ez pedig bizony emlékeztet a Hit Gyülekezete szerveződésére, mely ugyancsak belső törvényei és logikája alapján működik, fundamentalista teológiai bázison.

De ha ők igénylik erre a jogot maguknak, akkor miért vitatják el másoktól?

16 megjegyzés :

 1. Nincs mit hozzáfűznöm. Csak lájkolni és megosztani tudom!!!!

  VálaszTörlés
 2. „De ha ők igénylik erre a jogot maguknak, akkor miért vitatják el másoktól?”

  A Hit Gyülekezete kitől vitatja el ezt a jogot?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Többnyire a muzulmánoktól: cikkeikben, írásaikban folyton rámutatnak arra, hogy a muzulmánok idejönnek Európába, de mégis egyfajta bezárkózó életet élnek, nem akarnak a demokrácia szabályai szerint eljárni. Ez így igaz, de hát valahol a Hit Gyülekezete is ezt teszi, még akkor is, ha nyilvánvalóan nem szabad összemosni a gyakorlatukat egy muszlim közösségével.

   Törlés
  2. Bevallom, hogy nekem mindig ketté áll a fülem, mikor egy keredztény vezető a demokráciáról, vagy valami azzal kapcsolatos dologról beszél. A kereszténységnek és a demokráciának nem sok köze van egymáshoz

   Törlés
  3. Bevallom, hogy nekem mindig ketté áll a fülem, mikor egy keredztény vezető a demokráciáról, vagy valami azzal kapcsolatos dologról beszél. A kereszténységnek és a demokráciának nem sok köze van egymáshoz

   Törlés
  4. Valamennyi köze a _mai_ kereszténységnek van a demokráciához, ha másért nem, azért, mert a nyugati demokráciák szekuláris kereteiből átvesz mintákat. De kétségtelen, hogy a Szentírásban nem sok nyoma van demokratikus gondolkodásnak, már ami az államformákat illeti.

   Törlés
 3. "Furcsa helyzet ez, hogy egy alapvetően plurális, nyitott, demokratikus állami keretben felépült egy tekintélyelven alapuló, zárt rendszer, melynek egy megkérdőjelezhetetlen ember áll az idegközpontjában."

  Kedves Sytka!

  Számos ilyen formáció van Magyarországon is. Van hagyományos neve is, úgy hívják: vállalat. A Hit egy olyan növekedési fázisba (bevett egyház) ért vállalat, amely most új stratégiai célokat keres, szerintem ők maguk sem tudják, hogy mi legyen az. Nekem az a tippem, hogy a katolikusok támadásából visszavesznek, és a kormánnyal túlzottan meghitt kapcsolatba került reformátusoknak fognak nekimenni, de ez csak tipp. Emellett megkezdődik Németh Sándor utódjának felépítése a vállalat fogyasztói felé. A Hit hívőinek istenkereső szándékát nem vonom kétségbe, de ez a formáció egyházat nyomokban sem tartalmaz.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. István, én nem szeretnék prognosztizálni a Hit Gyülekezetével kapcsolatban, nem tudom merre vezet az útjuk, és tulajdonképpen annyira ez nem is foglalkoztat. Csupán az a kettősség ütötte meg a szemem, hogy valami olyasmit kérnek számon másokon, amivel még elvi szinten sem értenek egyet (legalábbis házon belül). Mindamellett mondom ezt, hogy elismerem azokat az értékeket, melyek a Hit Gyülekezetében is megvannak, sőt, Németh Sándor személyében.

   Törlés
  2. Az álnok munkásra leginkább az jellemző, hogy gyökeresen másként él, mint ahogy beszél. Nem találtam még reá bibliai példát, mely az ilyen ember értékeivel számolna.

   Törlés
 4. Németh Sándor és a Hit Gyülekezete ezt képviseli mind szavakban, mind tettekben kb. fennállása óta konzekvensen.
  Ettől soha el nem tért.
  Az egy más kérdés, hogy a ti fejetekben nincs rend.
  Egész más dolog egy társadalmi berendezkedés, s megint más egy vallási alapon szerveződő közösség belső élete.
  Hogy nem tudjátok ezt magatokban szétválasztani?
  A HGY mindig is azt vallotta, hogy a társadalomban nincs jobb a demokráciánál és az ehhez kapcsolódó szabadságjogoknál. (Bezzeg a jobboldalra faroló kisegyházak most nagyon örülhetnek.) Míg az egyházban mindig is teokráciát hirdetett. Szerintem teljesen helyesen. A teokrácia értelmezésével vannak vitáim, de magával az állítás igazságával szemernyi sem.
  Azt sem értem, hogy a szólásszabadság védelmezőjének szerepében miért ne bírálhatná mások vallási alapállását. Akár keményen is?

  VálaszTörlés
 5. Gondolom Tallér Jánost is megilleti mások vallási alapállásának bírálása, keményen, tényszerűen...

  VálaszTörlés
 6. Meg. De te semmit nem értettél abból, amit írtam.

  VálaszTörlés
 7. Lehetséges. Ettől még Németh úr szavai és cselekedetei nincsennek összhangban. (Enyhén szólva.)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. István Bertalan
   Gyülekezeti vezetők! Ne uralkodjatok az
   Isten reátok bízott nyáján, mert az Isten
   gyűlöli a nikolaiták cselekedeteit!
   A köztetek lévő presbitereket kérem én,
   a presbitertárs, és a Krisztus
   szenvedésének tanuja, és a
   megjelenendő dicsőségnek részese;
   Legeltessétek az Istennek köztetek lévő
   nyáját, gondot viselvén arra nem
   kényszerítésből, hanem örömest; sem
   nem rút nyerészkedésből, hanem
   jóindulattal;
   Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a
   gyülekezeteken, hanem mint
   példányképei a nyájnak.
   És mikor megjelenik a főpásztor,
   elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan
   koronáját. (1Pét 5,1-4.
   No comment!

   Törlés
 8. Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.

  VálaszTörlés
 9. Kedves Sytka!

  Elég régóta veszek részt a Hit Gyülekezete istentiszteletein. Őszintén szólva nem igazán tapasztalok semmiféle pressziót vagy személyi kultuszt. A Hit Gyülekezetében (már csak méreténél fogva is) nem igazán másznak bele a hívők személyes életébe, mindenkinek saját szabadsága az, hogy az igehírdetésben elhangzottakat hogyan dolgozza fel és milyen mértékben valósítja meg személyes életében. Nincs az a fajta mikromenedzsment - ami sok kis létszámú közösségben sajnos mindennapos - ahol úton-útfélen mindenki beleszól a másik életébe. A HGy vidéki közösségeiben ez lehet, hogy máshogy van, én a budapesti gyülekezetet ismerem.

  A gyülekezet működése alapvetően az igehírdetés köré szerveződik, és a jó igehírdetőnek megvan a kellő tekintélye. Az elismertség függ attól, hogy mennyire jó igehírdetőről van szó. Németh Sándor pedig elég jó, olyannyira, hogy képes kiállni minden héten több ezer ember, valamint a TV-n keresztül az egész ország nyilvánossága előtt, és érdekes, alapos és minőségi beszédet tud tartani. Biztos, hogy Németh Sándor nem tökéletes, de nem igazán látom az alternatívát Magyarországon.

  Azt valóban kár vitatni, hogy a Hit Gyülekezete mint protestáns kersztény közösség csak mérsékelten rajong a katolicizmusért, az iszlámnak sem különösebb híve, valamint "kevésbé lelkesen" áll ki az ultraliberális melegjogok mellett. Viszont nem értem, miért kell ezt számon kérni - minden közösségnek szíve joga egyértelműen definiálni magát. Szerintem jó, ha az egyház nem egy amorf valami, hanem tudni lehet, hogy hol áll, mit tart értéknek, és mit nem.

  VálaszTörlés

Megmondhatod te is... de kérlek, NE tedd névtelenül!
(A szerző a beírt kommentek közül bármelyiket előzetes figyelmeztetés és minden magyarázat nélkül törölheti. Kommentedben ne használj túl sok hivatkozást, mert a rendszer automatikusan moderál!)