2014. november 2., vasárnap

Ferenc pápa és a rinocéroszok

„Vatikán maga a Sátán”, „Ferenc bűne nem a miénk”, „Ferenc pápa továbbra is akadálya az Isten igazságának”. Ilyen és ehhez hasonló mondatokra kaptam fel a fejem az interneten szörfölgetve, melyek azt sejtették, a katolikus egyházfő valami barbár szörnyűséget csinált. Ferenc talán embereket eszik? Gyerekeket erőszakol? Esetleg belépett egy sátánista rendbe? Ja, nem. Csak kijelentette, hogy teremtés és evolúció megfér egymás mellett. Mozogjanak, tisztelt hölgyeim és uraim, nincs itt semmi látnivaló…

Egyszer azt mondta valaki, kész szerencse, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ha látná, mit tesznek a követői, biztosan forogna a sírjában. Darwin sokkal pechesebb. Ő a rövidebbet húzta, most pedig foroghat éjjel és nappal, amíg világ a világ. Teszi ezt már egy ideje, nagyjából elmélete tálalása óta.

Tekintsünk most el attól, hogy Ferenc pápa nyilatkozata az evolúcióról és az ősrobbanásról nem tartalmazott túl sok újdonságot. Aki fel akart háborodni rajta, akár már II. János Pál idején is megtehette, amikor a pápa az evolúciót többnek nevezte hipotézisnél. A nagyon paprikás hangulatban lévők esetleg felüthetik a történelemkönyveket is, hiszen XII. Pius pápa idejéből ugyancsak származik hasonló kijelentés. Ezúttal próbáljuk félretenni a tudományos vitákat (melyek ebben a blogban is sorjáztak, és bizonyos értelemben már a könyökömön jönnek ki) a teremtésről és az evolúcióról, a mitológiáról és az írásértelmezésről.

Koncentráljunk most inkább arra, amit neoprotestáns közállapotnak nevezhetünk. Ez az a jelenség, amitől egyszerre őszül és hull az ember haja. A tudatlanság és a rosszindulat kettőse, amely hasmenéses rinocéroszként mozgásteret követel magának. Lehajtott fejjel csörtet előre, és felöklel mindent, ami az útjába akad. Amikor azt olvasom kisegyházi hívők tollából, hogy a házityúk régóta házityúk, tehát nincs evolúció, vagy éppen szembesülök az intő figyelmeztetéssel, hogy Ferencnek a Miatyánk helyett mostantól Majomatyánkat kellene imádkoznia, protestánsként gondolkozok azon, melyik katolikus templomba menjek meggyóni saját testvéreim bornírtságát. Úgy tűnik, lejutottunk a gödör aljára, Semjén Zsolt mellé.

Az alapvető tájékozatlanság súlyos és régóta cipelt batyu a kisebb felekezetek szellemtörténetében. Kisegyházi körökben persze nemcsak az evolúcióval és az ősrobbanással állnak hadilábon, hanem ugyanennyire zárkózottak a szépirodalom, a művészetek vagy éppen más tudományterületek irányában is. Az utóbbi évtizedben mintha látszana a törekvés, hogy egyesek szeretnének kitörni ebből a saját magunknak gyártott ketrecből, de Ferenc pápa bejelentése kapcsán még mindig úgy látom, nagyon nehéz megszabadulni a múlt örökségétől. A kisebb gyülekezetek – amellett, hogy elzárkóznak a „gonosz világtól” - nem pusztán olvassák a Bibliát, hanem beleburkolják magukat abba. Egy átlagos neoprotestáns hívő műveltsége sok esetben a Szentírás verseire korlátozódik. Dualista világképről indulnak, ahol a valóság isteni és ördögi régiókra, sötétségre és világosságra oszlik. Ebben a nem létező kozmoszban jók és gonoszak, erkölcsösek és erkölcstelenek, igazak és hamisak küzdenek egymással, a vég eljöveteléig. A gyermekek világképe ez, akik számára az élet csak így válik kezelhetővé, átláthatóvá és megragadhatóvá. Egy ilyen struktúrában megemészthetetlenek a komplex dolgok. Az evolúció és az ősrobbanás ráadásul szaktudományos kérdések is, azaz megértésük kifejezetten igényli az utánajárást, a tudásszomjat és a kognitív képességek rendelkezésre állását.

Ennek a szellemi tőkének van hiányában a neoprotestáns szféra jó része, kezdve számos pünkösdi-karizmatikus közösségtől a Hit Gyülekezetéig. Azt hiszem, sok tej lefolyik még a Tejúton, mire a lemaradást úgy-ahogy sikerül lefaragnunk. Ami azonban még rosszabb, hogy a tudatlansághoz nagy hangerő is társul. Addig azonban, míg az evolúció vagy éppen az ősrobbanás koncepciójának legalapvetőbb sémáit sem ismertük meg, utóbbiból ajánlatos lenne visszavenni. Többet ér ilyenkor felkucorodni a díványra és olvasgatni néhány könyvet a témában, mint újra és újra lejáratni magunkat a nagy nyilvánosság előtt. Még az is lehet, hogy akkor megértjük, miért mondta Ferenc pápa: Isten nem egy varázsló varázspálcával. És ha nem varázsló, akkor bizony bennünket sem fog átváltoztatni tudatlanból tájékozottá. Azon nekünk kellene dolgoznunk.

17 megjegyzés :

 1. Tetszik a cikk. Már a múlt héten vártam malami hasonlót:-) Véleményem szerint a protestantizmus beleesett a "Sola scriptura" csapdájába és éppúgy, mint a katolikus egyház képtelen emelt fővel kibújni néhány (szerintem eléggé kétséges) dogmából, a protestáns iránzyatnak is újra kell gondolni, hogy mit is jelent a Bibliai igazságok szó szerinti értelmezése. Szerintem ez csak idő kérdése és pár év múlva ez hasonló vita lesz, mint ha most kezdenénk vitatkozni a föld alakjáról mint Galileo tette annakidején. Érdekes, hogy Galileo idejében senki sem vette észre a Bibliában az utalásokat a Föld kerekségére, viszont a Föld tartóoszlopait azonnal kiszúrták. Nem akarok jóslatokba bocsátkozni, de meglátásom szerint valami hasonló evolúciós ugrás várható a Genesis keresztény értelmezésében is...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ez az ugrás a nagyobb egyházak teológiájában már régen bekövetkezett, itt és most tulajdonképpen a kisebb felekezetekről van szó.

   Az a baj, hogy a Genezis értelmezésének újraértékelését nem a teológiával kellene kezdeni. Az embereknek alapvető ismereteik hiányoznak, főként ami a természettudományos műveltséget illeti. Ezt az ismerethiányt pedig szinte reménytelen befoltozni. Én ugyan nagyon szeretek Bibliát olvasni, de kevésnek tartom önmagában: a bibliaolvasás messze nem elég mindenre, és az általános tájékozatlanság fájó hiányát nem pótolja az ehhez hasonló kérdéseket illetően.

   Törlés
  2. Hát akkor én valószínű, hogy csupa neoprotestáns kis egyházak tagjaival vagyok kapcsolatban, mivel egyételmű kisebbségben vagyok az evolúcióról alkotott nézteimmel:-) Régebben nem foglalkoztam a témával, majd Francis Collins elolvasása után kezdtem a lehetőségeimhez és adottságaimhoz mérten picit utánanézni dolgoknak. Így jutottam el amatőr szinten a DNA polymerázistól a "Mismatch repair nuclease"-ig, hogy mennyi fontos adathoz juthatunk épp a másolási hibákból, és hogy ezen információk ismerete alapján az evolúciót is tényként kell kezelnem. Na de ez ettől sokkal hosszabb téma.....

   Törlés
  3. Uhh, de sokat rágtam-rágtuk már ezt itt. Az eredet is olyan kérdés, amit a sok tényanyag ellenére is egyfajta misztérium leng körbe, mivel a tudásunk hézagos és ezeket a hézagokat sok helyen feltételezések próbálják betömni.

   Ha nem titok, milyen felekezethez tartozol, hogy kisebbségben vagy?

   Törlés
  4. Nem titok, bár picit komplikált a dolog:-). Római katolikusnak vagyok keresztelve, de a feleségem lévén egy kis református gyülekezetbe járunk(õ többet, mivel ott kántorkodik:-)) Szlovákiában. Azt tartom, hogy az üdvösségem egyáltalán nem attól függ, hogy melyik gyülekezetben evidálnak tagként, így papíron katolikus vagyok. De szívemből Jézus Krisztus egyházához tartozónak vallom magam és próbálok eszerint élni is.

   Törlés
  5. Köszönöm, hogy leírtad! Érdekes, hogy nagyegyházi körökben forogsz, mégis kisebbségben vagy a nézeteiddel.

   Törlés
  6. Egy apró megjegyzés Arpad Kristofnak: a bibliai világképben a Föld korong alakú és ez a korong oszlopokon áll vagy egy másik elképzelés szerint a káosz óceánján úszik. Tehát a bibliai ember laposnak hitte a világot.

   Törlés
  7. Norbi, épp arra akartam rámutatni, hogy ha a lapos Földre akarunk keresni "bizonyítékot" a Bibliában, akkor találunk ilyet, de ugyanúgy akad bőven ige, ami a Föld kerekségéről ír(Ézs, Jób, stb. Elég csak rákeresni egy bibliaprogramban a Föld kerekségére).
   Ebből én azt szűröm le, hogy ha valaki következetlenül, ferdítve, előre eldöntött választ akar adni egy bizonyos kérdésre a Biblia alapján, akkor ezt megteheti. Az Igazságon ez semmit nem változtat.

   Törlés
  8. @Sytka : Általában bizonytalansággal szoktam találkozni, vagy azzal, hogy a Bibliában ez így van leírva, akkor ezt én elhiszem és nem foglalkozom vele(nehogy meginogjon a hitem). De ha hívőként egyértelműen állást foglalok az evolúció mellett hívő közegben, akkor azonnal picit gyanússá válik a hitem. De lehet, hogy csak paranojás vagyok:-)

   Törlés
  9. Árpád, épp arra hívtam fel a figyelmed, hogy amit emlegetsz az nem a Föld geoid alakjára vonatkozik. A jóbi ige eredetijében korong található. Tehát a Föld kereksége alatt lapos korongot értettek, iletve azt, hogy "minden ami a Földön van", ahogy ma is értjük. A Biblia embere nem tudta milyen a Föld valódi alakja.

   Törlés
  10. Norbi, így már szerintem korrektebb, hogy "nem tudta, milyen a Föld valódi alakja". Ugyanúgy, mint ahogy 150 éve az ember nem tudta, esetleg csak sejthette(ahogy Darwin is), hogy az evolúció nem csak elmélet hanem valóság.

   Törlés
  11. Bocsi. Azt értettem, hogy azt hiszed a bibliai ember tudta, hogy milyen alakú a Föld. Ehhez jött a korrekció. Félreértettelek?

   Még két korrekciót szúrnék be. Darwin már egész biztos volt benne, hogy amit fölfedezett az valóság. Ő maga több száz bizonyítékot gyűjtött ennek az alátámasztására.

   Az elmélet és a valóság között ma is, mint Darwin idejében, különbséget kell tegyünk. Az elmélet egy kép a fejünkben, ami elég jól közelíti a valóságot. De ha egy tudományos elképzelés elmélet szintre emelkedik, azaz a tudományos közösség elfogadja, már mondhatjuk róla, hogy gyakorlatilag olyan a valóság, ahogy az leírja.

   Törlés
  12. Azt hiszen félreértettél. Én csak arra akartam rámutatni, hogy a Bibliából (fõleg pár fordítás után) le lehet vezetni azt is, hogy nem lapos a Föld, azt is, hogy igen. Az általad említett "korongot" is lehet többféleképpen értelmezni, de erre több példa is van(Zsoltárok, Ézsaiás...). Nem is hiszem, hogy a Biblia egy tudományos enciklopédiának készült, ezért veszélyes így kezelni.
   Ami Darwint illeti, nekem nem úgy tűnik az írásaiból, hogy 100%-ra meg lett volna gyõzõdve az igazáról. Nagyon korrektul rámutatott a hiányzó láncszemekre, elmélete gyenge pontjaira(amelyek késõbb tisztázódtak a javára). És nála még nem lehetett érezni azt az aroganciát, ami sok későbbi követője ismertetőjele.

   Törlés
  13. Azért a protestáns egyházakat sem kéne egy kalap alá venni. Magam evangélikus körökben mozgok, több ifjúságban is, de sehol nem jellemző ránk a fent leírt gondolkodás, Ferenc pápa szavait a "végre" felkiáltással fogadta a legtöbb evangélikus ismerősöm. Hasonlóan reformátusok közt is (legalábbis ismerőseim között többségben) vannak a tudomány álláspontjait elfogadó, arról vitatkozni hajlandó emberek. Viszont jellemző a két nagy protestáns egyházunkra, hogy ahány gyülekezet, annyi felfogás. Az egységes állásfoglalások hiánya, ami másik oldalról viszont sokszínűséget eredményez (pl 6000 éves föld elmélet és ősrobbanás elfogadása egy város két különböző ref. gyülekezetében). A lényeg, hogy ne kezeljük egy kalap alatt a protestáns felekezeteket, de még pl. az evangélikust vagy reformátust se, mert ott is rengeteg irányba áll a szekér..

   Törlés
 2. Bizonyos szempontból igazad van Sytka. De talán (egy más szemszögből) figyelembe lehetne venni azt is, hogy az "evolucionisták" mennyire dogmatikusak saját tanaik hirdetésében. Vagyis, hogy mennyire tekintik tudományos elméleteiket, hipotéziseiket örök érvényű igazságoknak. Az sem semmi, ha már a szakirodalmat olvasgatjuk...

  Régebben én is írtam ezzel kapcsolatosan egy blogbejegyzést, talán nem szerénytelenség, ha utalok rá:

  http://keresztenymisszio.blog.hu/2011/01/17/a_fejlodes_elv_anatomiaja

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Literator!

   Itt most nem az evolúcióról és az ősrobbanásról van szó elsősorban. Hanem arról, hogy képtelenek vagyunk tolerálni a másként gondolkodókat. Öblös indulattal, azonnal tüzelünk, sátánozva, majomatyázva egy olyan emberre, akinek képtelenek vagyunk kiértékelni a szavait. Senki nem teszi fel a kérdést, vajon miért mondta Ferenc, amit mondott? Lehet azt hinni, hogy téved az evolúciót illetően. Lehet egyetérteni vele. Egyvalamit nem illik: otromba módon leszólni, mielőtt egyáltalán felfognánk miről beszél.

   Törlés
  2. Ebben teljességgel igazat adok Neked. A keresztények egymással szembeni gyűlölködése az, ami miatt sokan megbotránkoznak, és elfordulnak Krisztustól. Már az első nagy hittagadó is ezt hozta fel fő érvként a kereszténység ellen. Úgy tűnik, azóta sem fejlődtünk ebben a kérdésben:

   "Nincs az a vadállat, amely annyira ellenséges lenne az emberhez, mint általában a keresztény szekták egymáshoz." Iulianus Apostata

   Törlés

Megmondhatod te is... de kérlek, NE tedd névtelenül!
(A szerző a beírt kommentek közül bármelyiket előzetes figyelmeztetés és minden magyarázat nélkül törölheti. Kommentedben ne használj túl sok hivatkozást, mert a rendszer automatikusan moderál!)