2023. szeptember 29., péntek

A realizmus nem minden - a Második Reformkor és Második Reformáció?

Ha már Vona Gábor szóba került egy bejegyzésben, szeretném őt még egyszer megemlíteni - most azonban nem a könyvei, hanem kifejezetten új pártja, a Második Reformkor kapcsán. Nem, egyáltalán nem valamiféle fizetett pártpropaganda következik, és Gábor sem kért meg, hogy írjak néhány jó szót az ifjú párt egészségére. Amiért szóba hozom a Második Reformkort, mert több szempontból izgalmas politikai innovációnak tartom - és az egész kezdeményezésnek van köze ahhoz is, ahogy nekünk hívőknek a hitünk előrehaladására gondolnunk kellene...

Őszinte leszek: egyszerűen nem lehet nem észrevenni a disszonanciát, ami az ún. "nagy magyar rögvalóság" és a Második Reformkor között húzódik. Kezdjük az utóbbival! Vona Gábor arról álmodik, hogy milyen jó lenne az egykori reformkorhoz hasonló Magyarországot csinálni, amikor még nem volt "magyar magyarnak farkasa", domináns jelenségnek számított az alkotókedv és kézzelfogható pozitív fejlemények jellemezték az országot - ellentétben a mai helyzettel, vagyis a politikai törzsi háborúk korával. Gyurcsányozás, orbánozás, sorosozás, migránsozás, melegezés - fel se lehet sorolni, és ezek mind lövészárkokat barázdálnak az ország szellemi valóságába.  Lassan dönteni szükséges: második középkor jöjjön vagy második reformkor - merthogy nagyjából ezek az opciók tűnnek reálisnak, ha a dolgok így maradnak. Illúziókat persze nem kell táplálni. Egy elképzelt reformkorhoz hasonló időszak beköszöntével nem a Mennyország szállna a földre, ezt senki nem gondolja. Ez nem Jehova Tanúi színes képeskönyve, hogy valamilyen paradicsomteremtő erőfeszítéssel tökéletes világot építsünk. De hogy élhetőbb, szerethetőbb, termékenyebb Magyarországhoz vezetne, abban talán nem sok vita lehet közöttünk. Egyébként személyes benyomásaim alapján nekem úgy tűnik, Vona Gábor tényleg hisz ebben és alapvetően nem pártot akar építeni, hanem országot. Ahhoz persze kell a párt, mint szervezeti keret - de a párt maga mégsem végcél, csak eszköz a célhoz.

De miért mondom el mindezt? Mi a helye egy ilyesféle politikai gondolatnak egy teológiai témákkal és hittel foglalkozó blogban? Nos nem más, mint az a depresszív és lemondó hangulat, ami ezt a politikai víziót körbeveszi itt és most Magyarországon.

A helyzet az, hogy a nagy magyar búskomorságban nem látszik a bölcső, ami helyet adna egy ilyen kaliberű vízió teljes felépülésének. Egyszerűbben fogalmazok: mi magyarok túl cinikusak, túl szkeptikusak, politikailag túlságosan kifáradtak vagyunk már ahhoz, hogy bele akarjunk vágni egy ekkora kalandba. Előbb arról kellene meggyőzni a magyar embereket, hogy érdemes nekifogni katedrálist építeniük - azaz valóra váltani egy olyan társadalmi látomást, ami egy második reformkorhoz elvezet, és meglehet, az eredmények már csak egy későbbi generáció életében mutatkoznak majd igazán.

Nos, itt jön a hit. A blogomban többször hivatkoztam már Klaus Douglass nagyszerű könyvére az új reformációról. Douglass a kötet utolsó fejezetében egy olyan témával zárja a fejtegetéseit az egyház megújulása kapcsán, amitől valószínűleg borsódzni fog a magyar hívő emberek háta: ugyanis miután szépen végigvett minden szervezetépítési, teológiai és lelkiségi tudnivalót, utolsó szóként az álmokról ír. 

Az egyház ugyanis nemcsak létszámhiánnyal vagy paphiánnyal küzd - álomhiányban is szenvedünk. Douglass így fogalmaz:

"Egyházunk megszűnt álmodni. Mikor voltak tanúi utoljára, hogy egy lelkipásztor, egy gyülekezeti elöljáró, vagy egy egyházfőtanácsos csillogó szemekkel arról beszélt, hogy milyen lelkesítő számára, hogy az egyházban dolgozhat? Mikor hallottak valakit utoljára átszellemülten beszélni az egyház jövőjéről? És mi a helyzet önökkel?"

A fentebb említett "nagy magyar rögvalóság" hangja szerint aki álmodik, az nem a valóságban él, hanem naiv idealista. Álmokról beszélni egy magyar embernek olyan, mintha arra ösztönöznénk valakit, növesszen szárnyakat és repülje körbe a Földet. Nonszensz és abszurd. Éppen ezért nagyon fontos megérteni, hogy itt és most nem bárgyú álmodozásról vagy ábrándozásról van szó, hanem igazi álmokról: azaz egy olyan jövőkép megragadásáról, ami a jelen realitásával szemben fog megvalósulni. Tisztában vagyok vele, hogy ez a gondolat még a hívő embert is alig-alig csapja meg. Rohadt büszke magára itt mindenki, hogy ő milyen józan, a valóságban él, két lábbal a földön, és igazán tisztában van a realitásokkal. Az álmot tipikusan ezzel állítjuk szembe, következésképpen ha valakinek van valamiféle víziója, jövőképe, nagyívű elképzelése, az valahol hülye, realitását vesztett, naiv idealista a legtöbbek szemében. Így aztán a realista józanság és a naiv álmodozás lesz az, ami között dönteni kell.

Pedig ez egy hamis szembeállítás. Az első fontos gondolat, amit a modern embernek valahogyan jó lenne elsajátítania, hogy a józan realizmus és az álom nem egymást kioltó kategóriák

Sőt, álmodóknak és realistáknak szimbiózisban kellene élniük. Ebben a relációban pedig a realistáknak nem az a dolguk, hogy csírájában elfojtsanak minden próbálkozást és szertefoszlassák az álmokat, hanem hogy segítsenek józan módon valóra váltani őket. A realizmus szerepe egy vízióban szerintem az, hogy segítsen meggátolni az eszképizmust, azaz magyarosabban fogalmazva a "légvárak építését".  A realizmust ma arra használjuk, hogy racionális úton eltapossuk vele a saját álmainkat, ehelyett pedig az álmok valóra váltásának józanságában kellene erőforrásként alkalmaznunk. Egy álom realizmus nélkül puszta fantazmagória, viszont a realizmus álmok nélkül csak egyhelyben toporgás. 

Ám ezzel együtt szerintem fontos kijelenteni egy második fontos gondolatot is: nevezetesen, hogy a realizmus soha nem láthat el vezető szerepet egy normális egyházban és talán egy normális társadalomban sem! A realizmus mindig szolgáló magatartás kell maradjon és nem uralkodó, mert különben megöl minden víziót és innovációt, legyen az egyházi vagy politikai természetű.

Itt térek vissza Vona Gábor túl nagynak tűnő társadalomépítő elképzeléseihez. Én ugyan csak egy okoskodó majom vagyok, aki nem ért a politikához, de mint átlagos választópolgár azt várnám el, hogy lássam az álom és a realizmus együttműködését egy ilyesféle újító politikai projekt terepasztalán. A szkeptikus  magyar emberhez - köztük hozzám - egyszerűen nem lehet másként eljutni: az átlagos polgár arról akar meggyőződni, hogy egy álom reális valósággá lehet. Ameddig ezt nem érzi meglehetős biztonsággal, nem tud belekapaszkodni még az álom terében is valamiféle fixpontba, képtelen lesz bizalmat szavazni bármilyen víziónak, egyháznak, pártnak. 

Mivel nem akarom ezt a bejegyzést a végtelenségig nyújtani, most leteszem a billentyűzetet. Hogy stílusos próbáljak lenni, egy egyelőre minden alap nélküli, álmodozó és ábrándozó felvetéssel zárok: milyen lenne már egy megvalósult Második Reformkor mellé egy Második Reformációt odatenni! Azt hiszem abban sincs vita, hogy a kereszténységnek mindenképpen jól jönne egy alapos megújulás. Ez azonban most csak egy színes lufi, ténylegesen naiv szélkergetés a részemről, de hát álmodni is el kell kezdeni valahogyan! Bocsássátok meg tehát naivitásomat!

2023. szeptember 27., szerda

Megméretettél, és ...

Végre publicitást kapott az, amire régóta kíváncsiak voltunk - vagyis a 2022-es népszámlálási adatok vallási eredményei. A konkrét számokkal én most nem kívánok senkit fárasztani, lehet legyinteni rájuk, lehet kiakadni miattuk, sőt groteszk módon még örvendezni is felettük, mindazonáltal innentől kezdve ez lesz a hivatkozási alap Magyarországon egyházügyekben. Gondolkodjunk hangosan!

Őszintén szólva engem egy picikét sem értek váratlanul a népszámlálás vallási eredményei, legalábbis ami az egyes felekezetek eredményességét illeti, sőt valahol talán még rosszabb eredményekre is számítottam annál, mint ami végül kikerekedett az egészből. Azért persze korántsem szeretnék úgy tenni, mintha mosolyogva hátradőlnék egy kényelmes karosszékben, elégedetten nyugtázva a rossz számokat. Mondjuk ki, amit ki kell: a katolikus egyház nagy pofont kapott, és a reformátusok se lehetnek igazán boldogok. Ami azonban igazán szörnyű, ahogy ez a két felekezet reagál a saját kudarcára. Az ember - főleg a katolikus oldalról - elvárna ilyen helyzetben valamiféle őszinte önértékelést vagy legalább egy icipici utalást arra, hogy majd ha kijózanodtak a számokból, nekigyürkőznek egy igazi kiértékelésnek. Ehhez képest a reakció nagyjából annyi, hogy itt mindösszesen a "nemzetközi trendek" érvényesüléséről van szó. A pálmát azonban a reformátusok vitték el nálam, akik száma 1,6 millióról 944 ezerre csökkent, de ezt a tényt egyenesen sikersztoriként próbálják beállítani: mivel a válaszadók 40%-a nem akarta megmondani vallási hovatartozását, így úgy tűnhet, mintha a református egyház növekedett volna. 

Egyszóval és röviden: a nagyegyházak továbbra sem veszik a fáradtságot, hogy őszinték legyenek önmagukhoz és a saját híveikhez, ez pedig valószínűleg további térvesztésükhöz vezet majd a jövőben. Ez teljesen természetes: ha az ember hazudik magának, megissza a levét, ok és okozat, vetés és aratás törvényei szerint.

A kisebb felekezetek, mint a baptista, a pünkösdi és más szabadegyházak népességarányosan lettek kevesebben, azaz tulajdonképpen stagnálásként könyvelhetik el jelen helyzetüket. Nem kell ennek nagyon örülni, de jelen helyzetben ez nyilván kevésbé rossz, mint a tartós zuhanás. Egyedül a Hit Gyülekezete növekedett a legutóbbi népszámlálás óta mintegy 4000 fővel.

Dióhéjban ennyi a lényeg, ezek az adatok, ezek az egzakt tények, és akkor most fel kellene tűrni az ingujjat, próbálni elemezni, végiggondolni, megrágcsálni mire következtethetünk ebből. Teljesen szubjektív módon én a következőket látom:

1. Nem sikerült a kereszténységet igazán népszerűbbé tenni Magyarországon annak ellenére sem, hogy a kormány lépten-nyomon hangoztatja saját keresztény mivoltát. Hiába ennek a szajkózása, az állami oktatási rendszer hit- és erkölcstan tárgya, az egyházak támogatása, pénzelése, erőforrásokkal való ellátása - ha ezt mind összerakom, a kudarc csak még nagyobbnak tűnik. 

2. Az előző népszámlálásokkal együtt talán bátorkodhatunk kimondani egy olyan állítást, hogy az egyházak vagy nem veszik komolyan saját csökkenésüket, vagy teljesen ötlettelenek és tanácstalanok ezügyben. Az is lehet, hogy a "mentsük, ami menthető" elv értelmében belenyugodnak a saját térvesztésükbe. Egy azonban biztos: nem tudnak vele érdemben semmit kezdeni, és ahogy a fentebb említett katolikus-református reakcióknál láthattuk, nem is törekszenek erre.

3. Logikusnak tűnhet azt mondani, hogy a kisebb egyházak azért sem fogyhatnak nagy mértékben, mert eleve kicsi a létszámuk. Szerintem viszont a stagnálásuk olyan értelemben némiképp pozitívként értelmezhető, hogy egy növekvően vallástalan társadalom sodrában képesek megtartani a saját számaikat. Ez pedig tapasztalatom szerint egyszerűen azért van, mert a kisebb egyházak sokkal inkább hitvalló módon szerveződnek, mintsem tradicionális alapon. Egyszerűbben fogalmazva: a népegyházakhoz tízezrével olyanok is odasorolják magukat, akik karácsonykor-húsvétkor beszédülnek a templomba, de egyébként semmilyen vallási aktivitásuk nincs, míg a kisebb egyházakban sokkal intenzívebb hitélet zajlik és a teológiájuk is a hitvalló, meggondolt, felvállalt kereszténységet próbálja képviselni. Tudom, ezzel sok szálon lehet vitatkozni, és persze a hitvalló meggyőződés a nagyegyházakból sem hiányzik teljesen - de nem jellemző rájuk olyan szignifikánsan, mint a kicsikre. Vajon hány református jár rendszeresen istentiszteletre a 944 ezerből?

4. Teszek egy meredek kijelentést: a népszámlálási trendeket úgy is értelmezhetjük, hogy kettéválik egymástól a vallásgyakorlók és a valóban hívők száma, vagyis egyre inkább elkopnak azok a tömegek, akik valamiféle hagyománytiszteletből vallják magukat egy-egy felekezethez tartozónak. Ha innen nézzük, akkor a csökkenés nem tragédia, hanem valamiféle letisztulási folyamatot tükröz, ami a számokat tekintve bár rossznak tűnhet, spirituális értelemben nagyon is hasznos.

Igazából egyetlen dolog volt, ami engem kissé meglepett, ez pedig a választ adni nem kívánók meglehetősen magas száma. Vajon miért döntött úgy 40%-nyi ember, hogy nem akarja felfedni a vallási hovatartozását? Fogalmazzunk bárhogyan, azért most nem egy olyan Magyarországon élünk, ahol szégyenkezni vagy bujkálni kellene vallásügyekben, különösen ami a keresztény meggyőződés felvállalását illeti. Ha van olyan társadalmi-politikai légkör, ami (bár számomra nem hitelesen) keresztényközelinek nevezhető, hát az éppen most jellemzi ezt az országot. Kik vannak ebben a széles tömegben? Valószínű nagyon heterogén csoportról beszélhetünk, ahol sejtésem szerint egy nagyobb szeletet hasíthat ki magának az MMV-vallás követőtábora. Persze nem szeretném szurkálni a ködöt, mert senki nem látja tisztán ezt a sejtelmes sokaságot - mindenesetre a beburkolózásuk igen érdekes... 

2023. szeptember 22., péntek

Emberek, jön a halál!

Igyekeztem valamiféle vidám címet találni a most frissen kikerült podcast epizódomhoz (ugye milyen jól sikerült?), de hát maga a téma és a stúdióbeszélgetés annyira súlyos, hogy lehetetlen barátságos módon összefoglalni. Az elmúlás, a halál és az emiatt érzett szorongás kollektív jellemzőnk és közös házi feladatunk is, hogy a haláltémával kezdjünk valamit. Vona Gáborral és Nagy Gergellyel beszélgettem.

Egy temetkezési vállalkozó igen elmésen alkotott szlogent saját maga számára. A koporsókat szállító furgonjára a következő szöveget vitte fel: "előbb-utóbb Ön is az ügyfelünk lesz". Nos, amikor saját létünk végességéről van szó, aligha lehet tagadni az ilyesféle fekete humor relevanciáját. Keserű igazság az élet végessége, és akkor talán úgy vagyunk vele, legalább röhögjünk rajta egy jót! Közben persze nem vagyunk igazán vidámak. Tudjuk, hogy meghalunk, és ezen senki nem fog segíteni, és bizony az sem segít, ha a halál képébe nevetünk, vagy nem akarunk róla tudomást venni, esetleg valamiféle sebtapaszt használunk, elmerülve a szórakozásban, élvezetekben, örömteli pillanatokban.

Szóval, a halálszorongásról beszélgettem Vona Gáborral és Nagy Gergővel. Biztos vagyok abban, hogy Vona Gábor nevét hallva mindenkinek a politika jut eszébe - legújabban az általa frissen alapított párt, a Második Reformkor. (Hozzáteszem az itt látható beszélgetés rögzítésekor a párt még nem létezett.) Bár megértem a dolgot, mégis kicsit sajnálom, mert Gábor a politikánál sokkal keményebb feladatra vállalkozott, amikor könyvet írt az emberi halálszorongás mibenlétéről, és a kultúra erre adott válaszairól. A "Míg a halál el nem áraszt" szerintem remek munka, nagyon igényes forrásbázist használ és meglehetős kendőzetlenséggel beszél az emberi természetről. Alaptézise az, hogy mindannyian halálszorongó főemlősök vagyunk, akik saját végességük tudatával csak azért képesek együtt élni, mert a kultúra valamiféle halhatatlanság-érzést ad nekik. Maga a kultúra Gábor tipológiájában három pilléren áll: a tudományén, a művészetén és a vallásén. Mindhárom sajátos megküzdési technikákat ad nekünk a halálszorongásunk csillapítására - habár a vallás visszaszorulóban van, helyét pedig a tudomány valamiféle rákényszerített szakrális szereppel próbálja betölteni. A műsorban erről is beszélünk, az asztalnál pedig ott van Nagy Gergely, aki volt református lelkészként most leginkább talán a hitével küzdő embernek tűnik (legalábbis én ilyennek láttam) - de ezt egyenesen felvállalja, ahogy az elmúlt másfél évében sokat tanult arról, hogyan gondoljon fiatalemberként saját halálára.

Szerintem a beszélgetés elég nehéz volt, és inkább vallástudományi perspektívával rendelkezik, mintsem hitvalló keresztény szemszöggel, így gondolom végignézni sem lesz feltétlenül könnyű egy keresztény nézőnek. Akadtak pontjai, amikor őszintén szólva szívesen vitába is elegyedtem volna mind Gergővel, mind Gáborral - csak az a fránya műsoridő ne lenne, ami soha nem elég...

Jótanácsom: ne szorongjátok túl azért a haláltémát, éljünk inkább amíg lehet krisztusi módon, Gergő zárszava (Puzsértól idézve) pedig nagyon frappáns: a Bibliát ne zuhanó repülőgépen kezd el olvasni, mert félő, hogy már nem érsz a végére!

A beszélgetést köszönöm Gábornak és Gergőnek is, itt tudjátok megnézni:2023. szeptember 19., kedd

Piusz priusza?

Valószínűleg egyetlen olvasóm sem forog éjjelente az ágyában, mert nem hagyja nyugodni a gondolat, vajon a pápaság történetében pozitív vagy negatív szereplőnek számít-e XII. Piusz, aki Hitler rémuralma alatt diplomatikus úton mentette meg számos zsidó életét? Nos, nekem sem kenyerem ilyen kérdéseken sokat tipródni, de egy most napvilágra került friss dokumentum meglehetősen erős árnyékot vetett az egykorvolt pápára - illetve megint rámutatott arra, hogyan tudunk viszonyulni az ilyen fordulatokhoz...

XII. Piusz megítélése eddig is nagyon vegyes volt és tulajdonképpen két szekértábor alakult ki a második világháború pápája kapcsán. Az egyik oldal azt hangsúlyozza, hogy Pius bár nyíltan nem állt ki a holokauszt és Hitler ellen, titokban "a színfalak mögött" mégis rengeteg zsidó életét mentette meg. A másik oldal pedig úgy vélekedik, Pius valójában Hitler pápája volt és gyáván hátrahúzódott, mert félt kinyitni a száját. A történelmi emlékezet tehát erősen polarizált XII. Pius esetében - ám most történt valami, ami első látásra utóbbi csapat malmára hajtja a vizet. A kommentelők népe számára megint kiderült, milyen mocskos és aljas egy szervezet a katolikus egyház!

A vatikáni levéltárból előkerült ugyanis egy eddig nem ismert és titkosított levelezés XII. Piusz pápa és egy német jezsuita pap, egy bizonyos Lothar Koenig között. Úgy tűnik az egykori pápa igenis tudott arról, hogy Lengyelországban naponta akár 6000 zsidó embert kivégeznek, mitöbb a levelezés részletesen tárgyalja még azt is, hogy a zsidókat elgázosítják, majd kemencében elhamvasztják. Mindezt egy katolikus ellenálló tollából olvashatta a pápa, aki ráadásul korábban személyes jó barátja volt - ám ő éppen a megbízható információk hiányára való hivatkozás miatt nem ítélte el nyilvánosan a nácik rémtetteit...

Vagyis úgy tűnik, XII. Piusz mégsem volt olyan jó fej, ahogy többen eddig gondolták, és egyfajta romantikus érzülettel ábrázolták a titokban csendes diplomáciai megoldásokkal zsidó életeket megmentő pápát. Hát, a romantikának itt a vége, megérkezett a valóság! Vagy talán mégsem.

Lehet, hogy nem is olyan forró az a bizonyos kása. 

Mondjunk ki néhány tényt. Először is azt, hogy XII. Piusz pápa (1876-1958) egy borzasztó időszakban volt pápa egy nem kevésbé borzasztó földrajzi helyen - a második világháború náci-fasiszta uralmának egyik epicentrumában, Olaszországban. Ezt persze nem a mentegetőzés miatt írom, csupán tényként, mint ami hozzátartozik a teljes képhez, és egyáltalán nem mellékes körülmény. Másodszor, mielőtt teret engedünk az ilyenkor tipikus reakcióknak a katolikus egyház istentelen és mocskos viselkedéséről, érdemes észrevenni, hogy a most kiderült tényeket maga a Vatikán publikálta, sőt Ferenc pápa kérésére kutatták és tették elérhetővé. Ez a tény ugyancsak nem elhanyagolható szempont az egész jelenség megítélésében. Harmadszor az is a fent említett levelezéshez tartozik, hogy Lothar Koenig (a pápával levelező jezsuita pap) maga kérte, hogy ne hozzák nyilvánosságra amit feltárt, mivel féltette a saját és ellenálló informátorai életét. Ezt szeretném még egyszer kihangsúlyozni: itt olyasvalaki írt az egykori pápának, aki katolikus ellenállóként egy csoporttal együtt szembement a Führerrel. Erősen valószínűtlennek tartom, ha a pápa keményen felszólalt volna Hitler ellen, annak bármi mentő hatása lett volna a zsidók megmenekülésére - viszont jó eséllyel veszélybe sodorta volna az ellenállókat, akiktől az információk érkeztek. Számomra plauzibilis azt gondolni, hogy miközben XII. Pius egyre világosabban látta mi folyik, bár érces hangon nem szólalt meg a nyilvánosság előtt, de a maga eszközeivel támogatta a zsidók kimentését.

A téma kapcsán érdemes beleolvasgatni a közelmúltban elhunyt vallásszociológus Rodney Stark könyvébe, melyben fontos adalékokat közöl XII. Pius-ról. Még pápává választása előtt többször is nyíltan kifejezte nemtetszését a nácik kapcsán, 1935-ben például nyílt levelet küldött a kölni püspöknek, amiben "Lucifer büszkeségével teli hamis prófétáknak" nevezte a nácikat, 1937-ben pedig egy prédikációjában azt mondta, hogy Németországot rossz pásztorok vezetik félre "a rasszista ideológia nevében". Egyébként az sem igaz, hogy Pius soha nem szólalt meg pápaként Hitler ellen - erre megint csak egy ellenpélda a The New York Times 1941. december 26-i szerkesztői cikke, melyben a következőket írják: "XII. Piusz hangja töri meg idén karácsonykor a némaságba burkolózó Európa csendjét... a pápa nyíltan kiállt a hitlerizmus ellen." Azt is tudjuk, hogy Hitlert annyira dühítette Pius közbelépése a holokauszt feltartóztatása miatt, hogy a német propagandaminisztérium tízmillió röpiratot nyomtatott, amelyben XII. Piuszt a "zsidópárti pápának" nevezték, 1943-ban pedig Hitler egyszer meg is kíséreltette elraboltatni a pápát. Nem folytatom tovább - pedig egyébként lenne mivel.

Én nem vagyok katolikus, nem akarom "kimosdatni" az egykori pápát és valami fenegyerek hősnek beállítani. Meglehet viselkedhetett volna erélyesebben a hitleri rezsim és a holokauszt ellenlábasaként. Nekem úgy tűnik, egy tényleges (katonai) hatalom nélküli miniállam szellemi figurájaként nem volt túl sok használható ütőkártya a kezében, nem volt potenciális ereje, hogy egy katonai birodalommal szembeszálljon. Ugyanakkor mégis résztvevője volt számos zsidó bújtatásának, megmentésének, kimenekítésének. Feleslegesnek tartom a szentségelést és a katolikus egyház gyalázását miatta, ennél sokkal szimpatikusabb számomra amit Ferenc pápa jelen ügy kapcsán mondott: "az egyház nem fél a történelemtől." Így legyen, de nem elég nem félni, értelmezni is kell azt, ami történt. 

A XII. Pius körüli viták tulajdonképpen ezt az értelmezést próbálják megoldani, ám sokszor eleve olyan képet festenek róla, ami eleve a katolikus egyházzal szembeni prekoncepciók miatt meglehetősen torznak tűnik. Befejezésül ajánlom a kedves olvasónak a fent látható fekete-fehér képet, ami úgy terjed az interneten, miszerint itt XII. Pius pápa barátságos látogatást tesz Adolf Hitlernél. A képen valójában Hitlerrel szemben Cesare Orsenigo bíboros látható, aki a Vatikán akkori nagykövete volt Németországban. Nem a kép tehát csak a lényeg amit látunk, hanem az is, miről szól valójában és mit akarunk benne látni... Hiába, a múlt képlékeny dolog.

2023. szeptember 15., péntek

Néplelki betegség

A magyar katolikus egyházi vezető, Erdő Péter elment a Fidesz kötcsei párttalálkozójára. Sok katolikus hívő pedig most ki van bukva, egyfajta lelki földrengésként éli meg, hogy a bíboros úr képes volt ilyen gaztettre. "Minek ment oda? Most ment először? Milyen érdekek lehetnek a háttérben?" - teszik fel a kérdéseket, de a legfontosabb kérdést ugyanakkor elhanyagolják.

Merthogy szerintem nem ezek a fontos kérdések. Ezek inkább olyanok, melyek egy betegség tünetei, amelyben az egész társadalmunk régóta szenved. Megmondom mi a jó kérdés. Valami ehhez hasonló: vajon mi lenne, ha Magyarországon egy egyházi ember úgy mehetne el akármelyik párt rendezvényére akármikor, hogy ezzel ne keltsen megütközést senkiben? Leszakadna-e Magyarország felett az ég, ha egy egyházi személyről kiderülne, a Momentummal, a DK-val vagy az LMP-vel szimpatizál? Kardjába dőlne-e a református hívő, ha készülne egy közös kép Balog Zoltánról és Ungár Péterről? Zokogva összeomlanának-e hitgyüliben, ha kiderülne, Németh Sándor beszélgetésbe elegyedett Dúró Dórával? Persze ezek most gügye példák, csak a szemléltetés kedvéért használom őket.

Ismerve a magyar néplelket - amiről Puzsér nem véletlenül mondta, hogy olyan ferde, mint a Szent Koronánkon a kereszt - szerintem belebetegednénk idegileg, ha bármelyik egyházfi valóban oda menne, ahova akar és ezt utólag nem lehetne rajta számon kérni, nem lehetne beszólni, firtatni, kiigazítani, és neki nem kellene a kezét tördelve magyarázkodnia. Mindez meseszerűnek és elképzelhetetlennek tűnik, sőt ostobaság volna, mert éreztetni kell velük... a mit is?! "Ne legyél már naiv Sytka" - hallom a fejemben az ellenvetést - "Te is tudod, hogy Erdő Péter egy bíboros, neki vigyáznia kellett volna, mert olyan nincs, hogy NEM bíborosként megy ilyen helyekre! Tetszik vagy sem, a magyar katolicizmust reprezentálja" Nos, ennek a hangnak akkor azt üzenem, szerintem Erdő Péter bíboros, prímás, teológus, kánonjogász, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja bármelyik tisztségében oda megy, ahova szeretne, azokkal beszél, akikkel akar és én nem kívánom emiatt sem számon kérni. Én belefáradtam már ebbe a "vigyázz, csak meg ne lássanak ott, azoknál!"-világba, amiből persze nem tudok kilépni, viszont a dohos levegőjét szívnom egyre nehezebb. Egy világba, ahol minden mozdulatra figyelni kell, minden szavunkat kétszer kell megrágni mielőtt kinyitjuk a szánkat, és minden tettünkkel megbotránkoztatjuk az emberek jó nagy százalékát.

A diagnózisom tehát az, hogy elsősorban nem Erdő Péter látogatásával van a baj, hanem a magyar néplélekkel. Néplelki betegség gyötör minket.

Innen nézve azonban kár lenne elhallgatni, hogy ez a magyar lelki betegség, gyanakvó természetünk, patologikus szorongásunk ilyen ügyekben valahol mégicsak azért van, mert a közéleti levegőt a magyar politikai szereplők így alakították. Ilyen értelemben és csakis emiatt tényleg van abban valami groteszk, hogy Erdő Péter elmegy a talán legnagyobb károsanyag-kibocsátókhoz, akik elsődlegesen felelősek a szellemi levegőszennyezés károkozó hatásaiért. Abban is van valami jogosság, ha Erdő Péter homlokán legurul néhány izzadtságcsepp a számonkérés miatt. Ezt egy olyan áldatlan állapotnak köszönheti, amiben ludasak azok, akiknél éppen látogatást tett. 

Szóval, ezt nem kell eltagadni.

De akkor is azt gondolom, valamit tenni kellene azért, hogy olyan országot építsünk, ahol bárki fesztelenül elmehet bárkivel találkozni úgy, hogy közben nem muszáj gyomorgörcsöt kapnia, vajon miféle mikrofont dugnak majd az orra alá, milyen vakuk villannak az arcába, kinek a tollhegyére kerül gúnyos jelzős szerkezetek közepette. És jelesül úgy is, hogy közben nem omlanak össze zokogva az adott személy mögött sorakozó hívek, tartozzanak akármelyik felekezethez vagy egyházközséghez. Szorítsuk ki a pártpolitikát a templomból, de aki templombajáró ember ugyan hadd menjen már el szabadon olyan rendezvényre, ahova csak akar és hadd legyen neki pártpreferenciája, amit szabadon felvállalhat a szószéken kívül.  

Azt gondolom, ennek az elérhetetlen messzeségben lévő, fesztelen és őszinte Magyarországnak a megépítése elsősorban nem pártfeladat, vagy legalábbis nem ott kezdődik. Hanem például a sajtónál: kezdhetjük akár ott is, hogy nem írunk le olyan eszementségeket, miszerint Erdő semmilyen tiszteletet nem érdemel a továbbiakban, mert elment Kötcsére (by Juszt László). Valóban? Én ugyan nem ismerem Erdő Péter tudósi és papi munkásságát, katolikus sem vagyok, de azért egy ember életművét és megbecsülését tényleg ilyen könnyedén kidobhatjuk az ablakon, mert egy párttal szimpatizál és elment egy rendezvényre? Félreértés ne essék: pontosan ugyanezt írtam volna le akkor is, ha Erdő Péter a DK egyik buliján jelenik meg és az Origo cikkezett volna arról, micsoda áruló hittagadás történt. 

A politika, a (párt)sajtó és a közbeszédformáló aktorok közös levegőmérgező tevékenységét be kellene fejezni végre. Ha mérgező levegőt szívunk az orrunkba, azt is fogunk kifújni másokra. Ennek nincs semmi értelme. Rendben van, hogy vannak törzsek-oldalak-pártok és van ezek felé szimpátia vagy ellenszenv a világon. Ami nincs rendben, hogy a törzseknek állandó háborúskodásban kell számlálni a napjaikat. Amikor a balhé nem csupán epizodikus része az életünk megélésének, hanem már létszükségletté válik, az minden jó dolgot elpusztít maga körül. Frusztrált országban nincs innováció, nincs kreativitás, nincs teremtő szándék. De akkor mi marad?

2023. szeptember 13., szerda

Istvánok

Volt egy jó barátom, egy mélyen hívő srác - nevezzük most Istvánnak -, aki nemcsak elkötelezettje volt Krisztusnak, de intellektuálisan is csiszolt, tehetséges, pallérozott karakternek számított. Képességeit nem tartotta meg magának, hanem mindennapi teendői mellett sok időt fordított arra, hogy másokat építsen, megszerettesse velük a teológiát, a tudományokat, az igényes gondolkodást... 

István aktív hívő volt, előadásokat tartott, meglehetősen sokat írt, folyamatosan olvasott és közben mégis megmaradt egy földönjáró, szimpatikus, egyszerű srácnak. Többen mondták nekem, ha őt hallgatják, úgy érzik a keresztény hit értelmes dolog, élmény a mélyére nézni és egyszerűen "megjön a kedvük hinni". Egyértelműen jó gyümölcsök kísérték István munkásságát, és én magam is sokat tanultam tőle. Ha ez most egy tündérmese lenne, pontot kellene tennem a végére, viszont István története sajnos nem ért itt véget. Ő is úgy járt, ahogy azt hiszem másokkal is előfordult, akik igyekeznek intellektuálisan igényesek lenni: annyira kiművelte magát, hogy egyszerűen túlnőtt a saját gyülekezetén. Belül elveszítette a kapcsolatot az "egyszerű" gyülekezeti tagokkal és frusztrálni kezdte az a színvonal, amit az istentiszteleteken és az egész közösségben látott. Itt most meg lehetne, sőt talán kellene is állni, hogy kicsikét arról értekezzünk, mit csináljon valaki, ha túlnő a többieken. Nem azért, mert nagy lett az arca, hanem mert egyszerűen más köti le az energiáit, más szemlélete van, más szinten érdeklődik. Engedje meg az olvasó, hogy most tovább meséljek és ezt a fontos szálat egy későbbi bejegyzésre tartogassam!

Szóval István úgy döntött, elmegy egy olyan helyre az egyházon belül, ami inkább megfelel az intellektuális érdeklődésének, ami valahogy testhezállóbb, neki valóbb, közelebbi számára. Ott azonban bizonyos egyházi tradíciók miatt őt nem akarták befogadni. István akkor teljesen jogosan megdühödött. Vagyis inkább megsértődött. És ebben az állapotában azt a döntést hozta, hogy tud ő hinni egyedül is. Ezt az utat választotta tehát: otthon maradt, szociális kapcsolatai az internetre szorítkoztak, de igazán mélyen sehol nem tudott gyökeret verni. Egyfajta "internetes remete" lett belőle, aki próbálta megőrizni az aktivitását, de intellektusával mégis bezáródott a saját terébe. Partizánhívőként peregtek a hónapok, telt-múlt az idő.

Aztán egy "szép" nap kaptam egy levelet Istvántól, amiben azt írta nekem, hogy rájött az igazságra: Isten nem létezik. 

Ez a felismerés állítása szerint egyszerűen csak megtörtént vele, sokéves keresztény hite pedig egyik pillanatról a másikra elpárolgott. Hirtelen egy istennélküli valóságban találta magát, ami első és második pillanatban megkönnyebbülést okozott: végre nem kell görcsölni bizonyos kérdéseken, lehet felsóhajtani és ünnepelni a szabad gondolkodást. A posztkeresztény állapot üdeségét viszont csakhamar felhők kezdték beárnyékolni. István nem sokkal ezután elvált a feleségétől. Valahogy már nem tudtak kijönni egymással. Aztán újra megnősült, aztán újra elvált. Végül teljesen eltűnt a radarképernyőről - bevallom, nem tudom most mi lehet vele.

István történetét nem csupán azért írtam le, mert rengeteg tanulságot hordoz, hanem mert sajnos annyira tipikus. Mindig összerándul a gyomrom, amikor embereket látok hasonló lejtmenetbe kerülni. Tisztában vagyok vele, hogy Hodász András pályaívét a nagyközönség valahogy úgy értékeli, hogy végre ki tudott jönni a középkori babonaságból, otthagyta a katolikus egyházat és most önmaga igazán, most találta meg saját magát, végre az, akinek lennie kell. Azért foglalkozunk vele, mert Hodász saját magát teszi kirakatba, a nyilvánosság előtt él azóta is, hogy otthagyta az egyházat.

Én viszont elborzadva látom mi történik vele és olvasom például ezt a cikket a könyvfóliázás kapcsán. Nem az a kérdés, hogy igaza van-e Hodásznak a könyvfóliázás ügyben - egyébként szerintem igaza van -, hanem az, hogy miért ő szólal meg most ebben a témában. Ez az ember nemrég az evangéliumot hirdette, előadást tartott a TEDx-n, csinált egy remek vlogot és valóban frankó pap volt. A katolikus egyház szerintem nem becsülte meg úgy, ahogy megérdemelte volna: hogy végre itt egy igazán vállalható atya, akit zabál a nép, aki szalonképes, élmény nézni és hallgatni, fiatalos és vagány - egyszóval mindent egyesít magában, amire az egyháznak szüksége van. Aztán Hodász úgy döntött, ideiglenesen leteszi a papi szolgálatát. Ezután egy lépéssel tovább ment és végleg szögre akasztotta a reverendát. Végül a Szemlélektől is távozott (nem feltétlenül csak saját akaratából), aztán jött a comig out, hogy ő valójában meleg, most pedig akarva-akaratlanul a melegeknek kedves retorikával hozakodik elő. A tömeg pedig hátradől, majszolja a pattogatott kukoricát és tapsol, hogy milyen jó srác lett végre Hodász Andrásból.

Tényleg ünnepelni kell mindezt? Persze, tegye aki akarja. Az biztos, hogy én nem tudom.

Amit viszont tudok, hogy nekem borzasztó ezt kívülről végignézni. Ugyanazt láttam meg benne, mint másoknál. Nyomasztó és letaglózó egy újabb "Istvánnal" szembesülni, aki pályaívét a magam részéről csakis aláhullásként tudom értelmezni, miközben a tömeg groteszk módon felemelkedést lát benne. Tisztában vagyok azzal, hogy most én leszek "az ítélkező", mert ezt mondom - természetesen az nem számít értékítéletnek, ha valaki pozitívnak véli a történteket...

Sok kérdésről lehetne most hangosan gondolkodni. Az biztos, hogy az ilyen alábukásokért nem csak maguk az alábukók a felelősek: úgy gondolom, sokszor vannak körülöttük alábuktatók is... Az egyház túlzott lazasága vagy éppen fundamentalista szigora egyaránt ott lehet az okok között, ami megtestesülhetett bizonyos emberekben András körül. Ennek ellenére mégis ő választott utat magának, és a saját döntéseink alól még Isten se ment fel bennünket - akár jók azok a döntések, akár nem. Viszont döntéstől függetlenül ki kell mondanom a legfontosabbat: én továbbra is kedvelem Hodász Andrást. Ez az érzés bizony nem változott meg bennem vele kapcsolatban. Éppen ezért fáj az, ami van.

2023. szeptember 8., péntek

Görbülés

Ha ugyanazok a tünetek újra és újra jelentkeznek, talán nem túlzás kijelenteni, hogy valami szívós betegség rágja a testünket - azaz jelen esetben az egyház testét. Ezekben a napokban a Divinity blogon zajlik egy kisebb polémia, melyet a Felszabtér egyébként kiváló és frissen publikált interjúja váltott ki Tóth Sára néhány kijelentése kapcsán. Nemcsak Szabados Ádám írása, hanem az azt követő kommentek is olyan benyomást keltenek bennem, mintha már megint az ismerős tüneteket látnám.

Engedje meg nekem a kedves olvasó azt a szemtelenséget, hogy tegyek néhány általánosító kijelentést arról, hogyan látom a mai nyugati kultúra szellemi légkörét, és benne az erre reflektáló kereszténységét. Tudom, első olvasatra úgy tűnik, ennek az égvilágon semmi köze a szóban forgó kérdéshez a fent említett vitáról. Hadd kérjem kicsit mindannyiunk türelmét, természetesen el fogok jutni a lényeghez!

De nézzük most elsőként a nyugatot. Ha madártávlatból kell szemlélődnöm, akkor azt mondom: a nyugati trendek a szekularizmus növekvő térhódítása felé mutatnak - egyszerűen szólva még nagyobb kanál szabadság és világiasság kell, és még kevesebb spiritualitás, pláne egyház. Magyarország a jelenlegi politikai berendezkedés miatt még próbálja bizonyos területeken lassítani egyes folyamatok nyugatról való "betörését" (gondoljunk példának a melegházasságra), de mindannyian tudjuk, már csak idő kérdése, hogy ez változzon. Miközben a politikai kereszténység gátakat emel a nyugati trendek előtt és kapun kívül tartja azokat, kapun belül szerintem sokak szemében erodálja a kereszténység hírnevét. Ez egy másik téma, amibe nem kívánok most belekezdeni, de a teljes képhez szerintem hozzátartozik.

Tehát a nyugati kultúra egésze egyre szekulárisabb, viszont én úgy vélem, ebből következően mélyülő értékválságban is van, kiüresedetté, céltalanná, megfenekletté válik. Úgy gondolom, ez a szekularizmus velejárója, ami a vallásos gondolkodással együtt járó funkciókat képtelen betölteni és igazi életválaszokat adni. Így jutunk el egy olyan társadalomhoz, ami tele lesz korszerű, de boldogtalan emberekkel, akik állandóan szoronganak, bizonytalanok és zabálják az önmenedzselésről szóló könyveket, okosságokat, de közben soha nem találnak igazi válaszokat a kérdéseikre. A nyugat értékvesztése persze jó lehetőséget kínálna az egyház számára. A kereszténység teleologikus valóságban hisz, célorientáltan gondolkodik, határozott értékeket képvisel és hirdet, ráadásul az a Krisztustól kapott megbízása, hogy az evangéliumot adja tovább, ami jó megoldás értékválságokra. Ám az egyház - látva a nyugati világban a saját térvesztését - nem a válaszokat prédikálja, hanem inkább a kármentéssel van elfoglalva. Magyarul: nem az üzenetünkkel megyünk előre, hanem próbáljuk lassítani a hátramenetelünket. Ezt a kármentő akciót pedig kétféle módon tesszük. Egyrészt, behúzzuk a kéziféket - így próbálva megtartani ami még a miénk -, másrészt próbálunk hozzáigazodni a világhoz, hátha megnyerők leszünk. Az egyik kármentő csapat jelszava valami ilyesmi lehetne: "Ne adjuk fel, amiben eddig hittünk a kultúra nyomása alatt!", míg a másik csapat mintha ezt kiabálná: "Ha elveszítjük a kapcsolatot a kultúrával, mindent elveszítünk!"

A fentebb említett polémiában Tóth Sára kapcsán mintha ennek a két kármentő próbálkozásnak a képviselőivel találkoznék, amikor összecsapnak egy-egy kommentmenetben.

Az egyik, amit erről a helyzetről mondani szeretnék, hogy iszonyú bajnak tartom a két kármentő csapat törzsi háborúját - mert bizony az van közöttük. A kétféle szemlélet ugyanis java részt integrálható és mindkettőben sok a helyénvaló elem. A kultúra őrlő hatásait balgaság lebecsülni, mindazonáltal emiatt beletemetkezni valamiféle permanens kulturkampfba ugyanilyen ostoba tett. Miért ne lehetne úgy próbálkozni a kultúrához való kapcsolódással, hogy közben szűrjük a kívülről jövő hatásokat? Nem értem. Az egyik oldal nem akar szűrni, a másik oldal nem akar kapcsolódni. Ehelyett folyton egymást lődözik.

Viszont van olyan, amit kár lenne tagadni. A kultúrabarátság könnyen feledteti velünk, hogy azért igenis vannak dolgok, amelyek a két szekértábor között nem szintetizálhatók. Ennek oka pedig (tetszik vagy sem) az a trivialitás, hogy az egyház hite alapvetően a Szentírás kijelentésein nyugszik, ami felette áll minden törzsi logikának. Nincs az a befogadó, integratív, konstruktív látásmód, ami bizonyos kijelentéseket jóindulatúan beépít a maga világába, ha azok kibékíthetetlen ellentétben állnak a Szentírás szellemiségével. Igyekszem egyszerűbben fogalmazni: ha valamit a Szentírás világosan tanít, akkor nem konzervativizmus vagy liberalizmus, maradiság vagy haladó szellem kérdése, hogyan viszonyuljunk hozzá. Ha azt írja a Biblia, hogy a padlizsános szendvicset szereti az Úr, ellenben a tonhalasat nem, akkor ez azt jelenti, hogy a padlizsános szendvicset szereti az Úr, és a tonhalasat nem. Tisztában vagyok vele, hogy a bibliai helyzetek nem mindig ilyen egyszerűek - ellenben azt is látom, amikor mégis azok, azt a kultúrabarát oldal előszeretettel túlbonyolítja. Ha a kultúra a tonhalas szendvics pártját fogja, akkor azonnal beindul a késztetés, hogy mi is így tegyünk. Nem mondom, hogy gonoszság van ebben a szándékban, mert úgy gondolom nincs, sőt azt is elhiszem, jószándék motiválja. Reflexből is jöhet, abból az ösztönzésből, hogy szeretnénk kedves keresztények lenni és megtalálni a hangot a kultúrával. De a helyzet az, ha olyan dolgokban akarunk kapcsolódni a kultúrához, amiben nem lehet, az mindig megbosszulja magát.

Az egyház ugyanis ilyenkor túl sokat görbül. És ahelyett, hogy a kultúra vállon veregetné, mint szövetségesét, csak a csatlósát fogja látni benne, a pincsijét, aminek bármikor füttyenthet egyet, az pedig a lábához szalad és boldogan csóválja a farkát.

Én nagyon szeretem a nyugati kultúrát, de a nyugati kultúra most nagyon beteg. Olyan kulturális világban élünk, ami az átlagon felüli elkötelezettséget automatikusan fanatizmusként címkézi. De ez nem azt jelenti, hogy akkor fanatikusok is vagyunk - hanem azt jelenti, hogy a kultúránk már nem tud mit kezdeni azzal, ha valakinek átlagon felüli meggyőződése van. Vajon mit szólna a kultúra egy Illéshez, Elizeushoz, Pál apostolhoz? Gyanítom, hogy elmebetegnek nevezné őket, valláskárosultaknak, akik egy szerencsére porlepte kor messzi figurái. Mi viszont nem gondolkodhatunk így és nem azért, mert maradiak vagyunk, hanem mert átlátunk a kulturális trendeken és a korszellemen. A kultúrát szeretni szerintem azt jelenti, hogy érdekelt vagyok a sebei gyógyításában, a felépítésében, a helyreállításában - és ennek első lépése talán az kell legyen, hogy rámutatok hol is vannak ezek a sebek.

A Tóth Sára interjú révén kibontakozott beszélgetést szem előtt tartva én is azt látom elsődleges ügynek, hogy óvatosnak kell lennünk mindenféle befogadás és elfogadás kapcsán. Végső soron nem az a fő kérdés, hogy nyitottak legyünk-e a homoszexualitás legitimizációjára az egyházon belül, hanem az, hogy bármiféle nyitottság a kultúra adott trendjeire milyen visszavonhatatlan változásokat okozhat az egyház testén belül? Görbüléshez vagy egyenességhez vezet? Meglehet, a befogadás közelebb visz bennünket a kultúránkhoz - de közben nem kerülünk-e távolabb az Istenünktől? Azt hiszem ilyen és ehhez hasonló kérdéseket kell megválaszolni mindenféle ajtónyitás előtt - mert ha ajtónyitás után tesszük, már késő lesz bánkódni.

2023. szeptember 5., kedd

Minek vitatkozni a feltámadásról?

Utálom a veszekedéseket, de szeretem a jó vitákat - és őszintén szólva tetszik nekem az, amit a kifejezetten keresztény Templeton Alapítvány csinál "The Big Conversation" címszó alatt. Az immáron harmadik évadjánál járó vitasorozat legfrissebb műsorában Justin Bass és a kitérése óta nagyon népszerűvé vált Bart Ehrman ültek le a kisasztalhoz, hogy Jézus feltámadásáról beszélgessenek. Az egész szerintem nagyon tanulságos, és nemcsak a vita tárgyát illetően az.

Biztos vagyok benne, hogy akik kicsit is figyelemmel kísérik a teológiai természetű disputákat, már csontig rágott és unalmas témaként gondolnak a Krisztus feltámadása körüli kérdésekre. Jó magas könyvrakást készíthetnék, ha egymásra halmoznánk a filozófiai-teológiai köteteket, melyek a vitákat bemutatják - az egyik legalul lévő kötet talán N.T. Wright-tól lehetne a The Resurrection of the Son of God, amely nagyjából nyolcszáz oldalon át taglalja a feltámadás minden kis részletkérdését. Szóval, teljesen megértem, ha valaki a kezét tördelve felteszi a kérdést, ugyan mi a relevanciája még mindig ennek az egésznek, mi értelme van egyáltalán hitbeli tételekkel vitatkozni, és akad-e bármi, amit még nem mondott el senki feltámadásügyben? Szószaporítás helyett mindenki higgyen, amiben akar, nem érdemes ilyesféle problémákkal bíbelődni.

Nos, Bart Ehrman és Justin Bass vitája számomra mégis lehelt némi életet az egészbe, pedig - ez lehet, hogy most alaposan meglepi az olvasóimat - egyértelműen azt éreztem, hogy a szkeptikus Ehrman vitte el a pálmát, ő szerepelt jobban, ő fogalmazott meg jobb felvetéseket és nem utolsó sorban ő viselkedett úriemberként a sokszor szavába vágó és türelmetlen Bass-szal szemben. Ugyanakkor az érvei számomra egyáltalán nem voltak meggyőzőek.

A vitát nem akarom hosszasan ismertetni, meg lehet tekinteni a belinkelt videóban, de néhány érvet kiemelnék belőle. Ehrman szerint különbséget kell tenni aközött, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból vagy szemtanúk csak állítják azt, hogy Jézus valóban feltámadt. Természetesen nem vitatja, hogy emberek előhozakodtak azzal, látták a feltámadt Jézust - de hogy mit láttak valójában, azt mi itt és most nem tudhatjuk pontosan, hiszen a bibliai beszámolók nem sok dolgot árulnak el a jelenségek részletkérdéseiről. Ehrman szerint Jézus feltámadás utáni megjelenései és az ezek köré gyűlt szemtanúi beszámolók nem megbízhatóak, vagyis ha megbízunk bennük, akkor ilyen alapon más hasonlóan bizarr jelenségeket átélő szemtanúk beszámolóiban is meg kellene bíznunk. Az emberek például Mária-jelenésekről is beszélnek, egyesek földönkívülieket látnak, vagy éppen a halott szeretteik jelennek meg nekik. A mormonizmus alapítója, Joseph Smith ugyancsak szemtanúkra hivatkozik hiszen megmutatta legalább négy embernek azokat az aranylemezeket, melyeket állítólag egy Moróni nevű angyal adott át neki - egyenesen Istentől. 

A szemtanúk beszámolóin alapuló csodálatos élményanyagokból bőséges a rendelkezésre álló mennyiség - és mégsem hiszünk ezeknek, nem tartjuk elegendőnek őket. Bass választöredékeiben ugyanakkor helyesen mutatott rá arra, hogy a Mária-jelenések tipikusan olyan környezetben történnek, ahol elvárják az emberek, hogy ilyen élményekben részesüljenek. A helyzet hasonló a mormonizmussal kapcsolatban is - Joseph Smith eleve az egyházakban csalódva kereste a lehetőségét, hogy Isten szóljon hozzá, tehát elvárta Isten megjelenését. Az első századi kereszténységben azonban senki nem számított arra, hogy valaki egyszercsak feltámad a sírból: az alapvető elképzelés a platonikus dualizmusra emlékeztetően az volt, hogy a test halálával a lélek távozik és az elhunytak "valahol máshol" élnek tovább. A kutya sem számított arra és nem is várta el, hogy egy keresztre szegezett ember visszatér a halálból. Az emberek mindenfélét kiolvashatnak az evangéliumi szövegből, mindazonáltal azt nehéz nem észrevenni, hogy Jézus közvetlen tanítványai meglehetősen szkeptikusak voltak a feltámadással kapcsolatban és nem igazán hitték, hogy ilyesmi megtörténhet. (Ezért is tartom hibásnak Ehrman válaszérvét az apokaliptikus júdaizmusról, ami egyébként önmagában izgalmas témának tűnik!) Pál apostol mindennél jobb példája ennek, hiszen ő nemcsak hogy nem várta el Jézus feltámadását, hanem kifejezetten ellenszenvesen viszonyult a keresztény tanításhoz és tűzzel-vassal üldözte azt. Ehrman szerint viszont éppen Pál ellenségessége lehet a magyarázat a látomásaira: elvégre rengeteg pszichológiai elemzés született már arról, mi történhet valakivel, aki bűntudatot érez a tettei miatt  és ezért végül megbánva megtér ezekből a bűnökből. Talán Pál is megbánta, hogy embereket bántott és úgy érezte, az a Jézus szólítja meg, akinek a mozgalmát inzultálta. Ez egy jól hangzó érv, csak kár hogy nem igaz: legalábbis az Apostolok Cselekedetei szövegében egyáltalán semmi nem utal arra, hogy Pál bármiféle bűntudatot érzett volna miközben üldözte a hívőket. A történet háromszor is le van írva különféle verziókban, de a lényeg mindegyikben ugyanaz: Pált teljesen váratlanul érte, ami vele történt, nem hajtotta az élménykeresés és még csak porszemnyi megbánás sem. Nem kereste Jézus társaságát, sem a hívőkét - pont azért jutott el a megbánásig, mert Jézus találta meg őt. 

A fenti eszmefuttatások csupán kiragadott részletek a beszélgetésből. De minek egyáltalán vitatkozni a feltámadásról? Hadd beszéljek most egy kicsit erről a kérdésről.

Azon túl, hogy a vita még más érdekes területekre is ráirányította a figyelmem, megint kiderült számomra, hogy nem elegendő egy álláspontot képviselni, de azt jól is kell tenni. Míg Ehrman érvei nekem foghíjasak voltak, mégis roppant meggyőzőnek tűntek - mert az ő egyénisége, retorikai adottságai és hozzáállása együttesen súlyt adtak a szavainak. Bass pedig mintha néha csak hebegett-habogott volna, holott feldobott számos jogos kérdést és ellenvetést, de állandóan belekotyogott partnere mondanivalójába. Ezzel a hozzáállással pedig többet veszített, mint talán ő maga gondolná. Valószínű ugyanis, hogy az emberek rövid idő elteltével alig fognak emlékezni a vita érveire - de azt nem felejtik el, ki milyen volt a beszélgetés során. Véleményem szerint a vitában Ehrman volt a jobb, de Justin Bass-nak volt igaza.

Pontosan ide akartam kilyukadni. Már hallom a hangokat magam körül. Ezek a hangok azt mondják, hogy én elfogult vagyok keresztényként, ezért állok inkább Bass oldalára - hívőként nem is tehetek máshogyan. Igaz ez? Hát persze, tényleg elfogult vagyok! De azt látom, elfogult az is, aki nem keresztényként gondolkodik erről a kérdésről és minden erejével szembefeszül Jézus feltámadásával. Nem hiszem el ugyanis, hogy valaki pusztán a "tények tisztelete" miatt érvel a feltámadás ellen. Sokkal többről van itt szó. Mindannyian érezzük a bőrünk alatt, hogy a feltámadás nemcsak magáról a feltámadásról szól: ha ugyanis valaki levonja azt a következtetést, hogy Jézus feltámadt a halálból, abból túl sok minden következik, amit viszont elkerülni igyekezhet. Egyszerűbben szólva, ha az ember egy gondolkodási folyamat nyugvópontjaként nagyobb valószínűségnek látja a feltámadást, mint minden más magyarázatot, úgy nincs oka arra, miért ne legyen keresztény.

És ebből nekem megint megjelenik egy újabb probléma, ami viszont az ilyen viták súlyát gyengíti meg. Nem hiszem ugyanis, hogy Isten bármikor is megengedné olyan perdöntő érv felbukkanását, ami jelentősen plauziblissé, csaknem tagadhatatlanná tenné Jézus feltámadását. Ahogy azt sem hiszem hogy a szkeptikus oldal ledob majd egy atombombát ebben a kérdésben, ami minden további lehetőség és felvetés előtt bezárja az ajtót. Ha jönnek is erős szkeptikus érvek, azokra a vitában előbb-utóbb születnek keresztény válaszok - amire persze újabb ellenérvek érkeznek és azok újabb keresztény feleletekhez visznek... Másként fogalmazva úgy vélem, a mérlegnek mindig középen kell maradnia. A vita lezáratlan és az is marad. A keresztény hit természetéből fakad, hogy Istenhez nem lehet eljutni pusztán kognitív úton valamiféle kérlelhetetlen logikai gondolatmenet kapcsán - mert a bennünk kiformálódó hit megszületése sosem úgy történik, hogy azt "beleérveljük" a másik emberbe. Nem véletlenül mondta annak idején Spurgeon, hogy felesleges a fejet tömni, ha a szívet szeretnénk megnyerni.

És mégis, mindenképpen van annyi haszna az ilyen vitáknak, hogy segítsenek a mérleg középen tartásában, felhívják a figyelmünket számos izgalmas részletproblémára és újra rávilágítsanak arra, melyek azok az igazán elementáris kérdések, melyek köré akkor is megszervezzük az életünket, ha soha le nem zárjuk ezeket. Úton lenni sokszor magával ragadóbb, mint megérkezni.