2024. május 29., szerda

Az Összeomlás

Nem mindegy, hogy egy témáról kik beszélnek. Ha habókos szektavezetők riogatnak a "világvégével", akkor az emberek jó része maximum önmaga szórakoztatására hallgatja meg őket - aztán jót derülve megy tovább. Ám ha ugyanerről a témáról tudósok, professzorok, közéletformáló személyiségek hallatják a hangjukat... nos, úgy tűnik rájuk sem igazán hallgatunk. És lehet, hogy már késő van?

Annyira nem is régen tettem említést egy meglehetősen sokkoló és szókimondó interjúról, melyet az ismert evolúcióbiológussal, vagyis Szathmáry Eörssel készített az egyik hírportál. A beszélgetés során felmerült egy konkrét évszám, mégpedig a 2050 - ezt jelölte meg Szathmáry valamiféle totális összeomlás lehetséges dátumaként. Tudom, hogy amikor az ember ilyesmit olvas, akkor a zsigeri reakciója valami olyasmi, hogy ez a megszokott hülyeség, aztán majd szépen jön a 2051 és minden megy tovább a maga medrében, ahogyan eddig. 

Pedig józan ésszel is be lehet látni, hogy olyan nem létezik, miszerint mindig minden megy tovább a maga medrében. Aminek van kezdete, az valamikor véget is kell érjen. Olyan márpedig nincs, hogy egy véges valóságban kimeríthetetlen bőségszaru vesz körül bennünket, amiből kedvünkre meríthetünk időtlen időkön át. Most olvastam ki Csányi Vilmos új kötetét, amelynek az utolsó fejezetében kerek perec és kőkemény kijelentéseket tesz. Mégpedig ilyeneket:

"A legnagyobb problémának az emberiség aktuális mértéktelen létszámát tartom, ennek következménye a már folyó klímaváltozás és a bioszféra elpusztítása. Valószínűleg mindhárom kiváltója az extrém egyenlőtlen erőforráselosztást megvalósító és teljesen értelmetlen fogyasztásra serkentő kapitalista kultúra. (...) Bonyolult, de nyilvánvaló, hogy a bolygó erőforrásai nem képesek elviselhető szinten 8-10-12 milliárd embert ellátni, és ennyi emberre semmi szükség nincsen. Nemcsak az ember sok, a bioszféra mérete is egyre kisebb."

Csányi szerint az emberiség mindig megtalálta a módját a születésszabályozásnak (hol szelídebb, hol drasztikus módon), és a teljes populációnak csökkennie kellene, nem növekedni. Úgy tűnik azonban, hogy már ezzel is alaposan elkéstünk - vagy legalábbis vannak olyan teoretikusok, akik erről beszélnek. Hadd emeljek ki közülük most egyet, aki a "Mélyalkalmazkodás" és az "Összetörve" című könyveivel valóságos sokkhullámot okozott rengeteg ember számára - mégpedig Jem Bendellt (ld. fotón), akinek a nevéhez mára egész mozgalom köthető. Komolyan, ha az ember beleolvas a könyveibe, aligha fog nyugodtan aludni. Mindaz, amit nagyon alapos részletességgel leír és elemez olyan benyomást kelt, mintha valamiféle tudományos nyelvezetű Jelenések Könyvét tartana az ember a kezében. A "Deep Adaptation" (Mélyalkalmazkodás) mozgalom pedig pont olyannak tűnhet elsőre, mint egy világvége váró szekta, a maga sajátos eszkatológiájával. Maga a mélyalkalmazkodás kifejezés a "mélyreható alkalmazkodás" rövidítése: ez pedig egy olyan szisztematikus felkészülési módszert takar, ami az Összeomlás túlélésére akarja edukálni az embereket.

Bendell ugyanis nem kevesebbet mond, minthogy az Összeomlás (1) nem egy pontszerű esemény, nem olyan, mintha egy nagy aszteroida eltalálná a Földet, hanem egy folyamat, melynek vannak nagyobb szegmensei és lassan, de feltartóztathatatlanul megy előre, és (2) nem a fent említett 2050-ben fog bekövetkezni, hanem már most is zajlik. Olyan ez, mint a Titanic, ami már nekiment a jéghegynek. Az utasok fent a fedélzeten még nem igazán érzékelik, hogy alul már ömlik be a víz. A zenekar még játszik nekik, a tehetősebbek szürcsölgetik a koktéljaikat, pedig a hajó már süllyed. Bendell szerint ha valaki nem hiszi mindezt és fanatikus riogatásnak gondolja, csak járjon utána azoknak a mutatóknak, melyek az elmúlt sok év mérhető adatai alapján kézzelfoghatóvá teszik a tényeket. Egy kicsit pontosabban így fogalmaz:

"...2016 óta a világ minden lakott kontinensén csökkenés tapasztalható az emberek életének kulcsfontosságú mutatóiban. Ezek a várható élettartamra, az egészségre, a jövedelemre, az oktatásra és hasonló alapvető szempontokra terjednek ki. Mivel a jelenség mindenhol előfordul, ez azt jelzi, hogy léteznek közös, tehát globális okok. Amióta ezek a felmérések készülnek, ez az első alkalom, hogy a mutatók a gazdaságilag fejlett országok többségében romlanak."

Bendell egyik könyvében fejezetről-fejezetre nagyon aprólékosan tárgyalja mit jelent a gazdaság, a pénzrendszer, az energiaellátás, a bioszféra, az éghajlati rendszer, az élelmiszerellátás és a társadalmi (kulturális) összeroppanás. Nagyjából ezek a területek egyszerre, egymással párhuzamosan és tendenciáikban összeadódva teszik ki azt, amit nagybetűs Összeomlásnak nevezhetünk. Ellentétben azonban a bevezetésben említett Szathmáryval, itt nincs megemlítve még vázlatosan sem semmiféle évszám, amikor valamilyen globális törésponthoz eljutunk. 

Tudok róla, hogy egyesek sarlatánnak nevezik Bendellt, rossznak tartják az érveit és hisztériakeltéssel is vádolják, aki a világvégével riogatja a jólétben élő nyugati társadalmakat. Lehet, hogy így van. Ám azt látom, nem Bendell az egyetlen, aki az Összeomlásról beszél, hanem egyre többen csatlakoznak hozzá, mégpedig a sarlatánnak aligha nevezhető táborból. Nem akarok farkast kiáltani, ami aztán nem jön. Sosem voltam "világvége rajongó", nem szokásom habzsolni az ilyen irodalmat, nézni az ilyen filmeket és szajkózni az apokaliptikus szólamokat. Mégis van egy olyan benyomásom, hogy már nem én keresem ezeket, hanem azok valamiképpen mindig utat találnak hozzám. Ezért aztán - őszintén szólva - egyáltalán nincs optimista jövőképem. Keresztényként persze valahogy ezen nem is kellene meglepődni - hiszen erről a valóságról alig van olyan világvallás, ami kicsattanóan vidám eszkatológiát mutat. Tehát tetszik vagy sem, ki kell jelentenünk, hogy sem a hitünk, sem úgy általában a teisztikus gondolkodás, de a tudományos várakozások sem a csodálatos varázsvilág felé mutatnak. A fenntartható fejlődés és töretlen haladás mítosza a szemünk előtt roskad térdre. És ha ez a mítosz megsemmisül, a fejlett nyugat vajon hova fordul majd oltalomért?

2024. május 26., vasárnap

A rabbi, az imám meg én...

Szó ami szó: lehetett volna sokkal élesebb, konfrontatívabb, vitatkozósabb beszélgetés. Hiszen ha leül egy asztal köré a három világvallás egy-egy képviselője, azaz egy zsidó rabbi, egy muzulmán imám és jómagam keresztény teológusként, abból ugye csak balhé lehet... Avagy mégsem, ahogy azt a mellékelt ábra is mutatja.

A vallásközi párbeszéd - ahogy ez a műsorban is elhangzik - a leginkább ismerős terepe annak, amikor a három "ábrahámista vallás" képes valamilyen módon dialogizálni a többiekkel. Nyilván az iszlám, a zsidóság és a kereszténység követői a mindennapok számos pontján kerülnek interakcióba egymással, de kifejezetten a hitünkkel kapcsolatos kérdésekről azért nem túl sűrűn szoktunk közös disputákat folytatni. Inkább csak mindenkinek megvan a véleménye a másikról - és hát legyünk őszinték, ez a vélemény az esetek jó részében nem igazán pozitív.

Én most megpróbáltam, még ha ilyen kis volumenben is, egy kicsi stúdió kicsi asztala köré leültetni egy rabbit (Fináli Gábor) és egy imámot (Kovács Miklós Ahmed) - viszont azért, hogy ne vegyek el időt tőlük, magam inkább csak kérdeztem, de nem véleményeztem, nem szálltam vitába és nem konfrontálódtam. Pedig azért itt-ott szerintem lehetett volna. Például nekem még mindig túl erős "sátáni LMBT mozgalomról" beszélni, ahogy a zsidómisszió befejezése is bár érthető egy rabbi szemszögéből, nem teljesen érthető a kereszténységéből.

Néhány dolgot viszont jól esett hallani. Nekem például élmény volt Fináli Gábortól, hogy voltak zsidók, akik karitatív módon támogatták a muszlim menekülteket, vagy Kovács Miklós Ahmedtől, hogy ő maga nem ért egyet az európai utcákon merényletek után ünneplő muzulmánokkal, akik egy győztes focimeccs szintjén értelmezik a történéseket. Nagyon kevés volt a szűk egy óra, jó lenne egyszer egy rámenősebb és bővebb időkeretben folytatni!

A beszélgetést itt tudjátok végignézni:2024. május 22., szerda

Az eredendő bűn evolúciós elmélete - vendégposzt Deák Pétertől

Szerintem rendkívül izgalmas és viszonylag parázs kis vita zajlott itt a közelmúltban az eredendő bűn tanításáról - a témát azonban még nagyon is lehet ragozni, vizsgálni, továbbvinni. Most egy igen érdekes perspektívából, mégpedig az evolúció szemszögéből teszem ki a csizmát az asztalra - pontosabban nem is én teszem ki, hanem egyik kedves olvasóm: dr. Deák Péter genetikus biológus, aki szakavatott ismerője az evolúciónak. Örömmel adom át neki a szót!

Az eredendő bűn doktrinája a nyugati kereszténységben alakult ki, Szent Páltól Tertullianuson, Szent Ágostonon és másokon keresztül, és arra szolgált, hogy az emberek megbirkózzanak a bűn kérdésével. Ennek a hagyománynak az alapját Mózes I. könyvének 1-3 fejezetei jelentik, amelyek ismertetik azokat az eseményeket, amelyek során Isten tökéletes munkája megromlott az első emberpár bűne által. Mindannyiunkat megrontott Ádám és Éva bukása, ezért mindannyian bűnösnek ítéltetünk, még mielőtt elkövetnénk valamilyen bűnt. Ez a magyarázat több mint 1000 évig elégséges és elfogadott volt, de a XIX. századtól kezdve egyre több bizonytalanság és kérdés merült fel teológusokban, bibliakutatóban és hívőkben, az eredendő bűn eredetével, értelmezésével és misztikus öröklődésével kapcsolatosan, sőt voltak olyanok is, akik megkérdőjelezték az eredendő bűn biblikusságát.

Számos alternatív magyarázat jelent meg az eredendő bűn okára, ezek egyike Piet Schoonenberg nevéhez fűződik. Szerinte, és követői szerint az eredendő bűn minden egyes embert átitat, annak a romlott társadalomnak a hatására, amelybe mindannyian beleszületünk. Sajnos Schoonenberg nem ad választ arra a kérdésre, hogy miért és hogyan vált romlottá az eredeti emberi társadalom. Erre a kérdésre mások sem tudtak teljesen meggyőző és mindenben kielégítő választ adni eddig, így jelenünk történelmi eredete továbbra is megválaszolatlan. Ezt látszik alátámasztani Joseph Ratzinger kijelentése is, aki 1984-ben, a vatikáni Hittani Kongregáció vezetőjeként ezt írta: „the inability to understand ‘original sin’ and to make it understandable is really one of the most difficult problems of present-day theology and pastoral ministry” (vagyis az eredendő bűn megértésének és megértetésének képtelensége valóban egyike napjaink pásztori és teológiai nehézségeinek). 

Mivel magyarázható hogy egy olyan alapvető vallási doktrina, mint az eredendő bűn minden részletre kiterjedő tisztázása nem történt meg eddig? A lehetséges vizsgálódási irányok közül kettőt érdemes átgondolni, egyrészt a teológiai oldalt, másrészt az evolúciós biológiai oldalt, elsősorban az állati és emberi magatartás biológiai vizsgálatainak eredményeit. A teológiai vizsgálódás elég alaposnak tekinthető, hisz az idők folyamán teológusok, bibliakutatók és hívők milliói gondolkodtak és elemezték a Bibliát, próbálták megérteni Isten szándékát ebben a témában. Noha a Biblia megértése, értrelmezése és újraértelmezése folyamatos, nem valószínű, hogy önmagában ez gyökeresen új elképzeléseket eredményezne az eredendő bűnnel kapcsolatosan. A vizsgálódás másik iránya sokkal több lehetőséggel kecsegtet. Talán megfelel a valóságnak az a kijelentés, hogy a XX. század közepéig hívők és nem hívők ismeretei az állati viselkedésről nem, vagy alig haladták meg azt, ami Ezópus meséiben olvaható. Azóta azonban olyan híres kutatók, mint pl. Dian Fossey, Jane Goodall, Frans de Waal, E. O. Wilson, Robert Sapolsky, Konrad Lorenz, vagy a magyar Csányi Vilmos és sokan mások is tudományosan jól megalapozott ismeretanyagot halmoztak fel az állatok (ezen belül a főemlősök) és az emberi magatartásról.

A viselkedéskutatásokból kirajzolódó kép nem igazán szép. Kiderült, hogy az állatvilág, egysejtűektől a főemlősökig, tele van fajon belüli agresszióval, kannibalizmussal, gyilkossággal, csalással és lopással. Gyakorlatilag nincs olyan bűnösnek tartott emberi viselkedés, amely ne fordulna elő az állatvilágban is. Az állatok persze nem bűnösök, hisz tetteik csak erkölcsileg megfontolt emberek esetében tekinthetők bűnösnek. A különböző állatfajok, a főemlősökkel és az emberrel közösen azért mutatják ezeket a viselkedési mintákat, mert egy olyan közös őstől örökölték őket, amely szintén rendelkezett velük. Nyilvánvaló, hogy ez a közös ős jóval az első emberek előtt élt, és nem azonosítható a bibliai Ádámmal. Ezek a viselkedésformák azért maradtak fenn a mai napig, mert elősegítik az egyedek túlélését és szaporodását. Más szóval ezek azért maradnak fenn, mert a természetes szelekció előnyben részesíti őket az organizmusok túlélése szempontjából. Mivel ezek a viselkedési formák az önfenntartásra irányulnak, és a véges erőforrások világában csak mások kárára lehetnek sikeresek, ezért önzőnek nevezhetjük őket. A természetes szelekció a túlélés és az önfenntartás áraként kényszeríti ki az önző viselkedést minden élőlénynél, még a legegyszerűbbeknél is. Ez a megállapítás még olyan fajok esetében is érvényes, amelyekben kooperatív vagy altruista viselkedés alakult ki, mert ezek mindig magyarázhatók az önzés és egyéni előnyök szempontjából.

A fentiek lehetővé teszik az eredendő bűn újraértelmezését. Az önző emberi természet az eredendő bűn megtestesítője, amely ténylegesen bűnös tettekben nyilvánul meg. Egyetemességét, azaz kivétel nélkül, minden emberben megnyilvánulását a közös őstől való természetes leszármazásnak köszönheti. Ez a közös ős nem az emberi fajon belül létezett, hanem sokkal korábbi időkből származik. Cselekedeteink csak akkor nyerték el bűnös jellegüket, amikor az emberi értelem fejlődésével erkölcsileg felelős lényekké váltunk. Mindannyian vétkezünk, mert mindannyian örököltünk - a legelső élőlényektől a földön - egy erős hajlamot arra, hogy önző módon cselekedjünk. Akaratunkkal felülírhatjuk ezt a hajlamot, de csak nagy erőfeszítések árán. A tapasztalat az, hogy könnyebben választjuk az önzést. Az eredendő bűn tehát nem az őstörténetünkben bekövetkezett bűnbeesés eredménye, hiszen soha nem voltunk önzetlenebbek, mint most. Az így felfogott eredendő bűn még a csecsemőkben is jelen van, akik tagadhatatlanul énközpontúak, bár tényleges bűnben nem vétkesek

Röviden összefoglalva tehát földi világunk egyik vastörvénye a darwini természetes szelekció, amely a túlélés és az evolúciós fejlődés áraként minden élőlényt önző viselkedéssel ruház fel, még akkor is, ha ez az önzés az erkölcsös teremtmények bűnösségét eredményezi. Evolúciós értelemben az élet nem fejlődhet másképp. A keresztény értelmezés szerint Isten ezt kezdettől fogva tudta, és tudta azt is, hogy végül szükségünk lesz a tökéletes, isteni altruizmus megtestesült példájára, aki megmutatja nekünk, hogyan léphetünk túl az eredeti önzésünkön.

2024. május 19., vasárnap

Határemberek hite

Valahogy az ember úgy működik, hogy a nyilvánvalót veszi észre utoljára. Ami kiböki a szemét és kitölti a látómezejét, arra irányítja legkevésbé a tekintetét. Ezt most azért mondom, mert éppen elmélyülten néztem Vona Gábor és Puzsér Róbert remek beszélgetését a magyar néplélekről - vagyis leegyszerűsítve arról, milyenek vagyunk mi magyar emberek. Ennek kapcsán megint előkerült, hogy mi egyszerre állunk két világ határán: nyugatiak és keletiek vagyunk, és valahogy képtelenek arra, hogy ezt a tényt feldolgozzuk, megemésszük, elrendezzük magunkban. Nos, véleményem szerint itt lehet igazán szerepe a keresztény hitnek...

A kompország kifejezést bár lehet unalomig ismert frázisnak nevezni, mégis ha magunkra gondolunk, valahogy hozzátartozik az önarcképünkhöz. Miközben a kormány az elmúlt években egyértelműen kelet felé navigálja Magyarországot, az ellenzék jó része pedig igyekszik a nyugati irányt az egyedüli üdvös megoldásként láttatni, az nagyon keveseknek jut eszébe, hogy a két lehetőség nem egymást kizáró, hanem akár integráló és szintetizáló módon is hozzájárulhat az ország építéséhez. De hát mindig ez van: szélsőségből verődünk szélsőségbe. Egyszerűen nem tudunk megbirkózni a ténnyel, hogy határemberek vagyunk, akik kelet és nyugat vonalán állnak. A nyugat oldaláról csak a dekadenciát, woke-ideológiát, és elvtelen liberalizmust vesszük észre ("a haldokló nyugat"), a kelet oldaláról pedig a despota hatalomgyakorlást, kollektivista álmodozást szeretjük hangsúlyozni. "Pedig ha van magyar küldetés, az minden bizonnyal épp a kettő pozitívumainak ötvözése lenne: a kifinomult nyugati racionalizmust, dinamizmust, innovációt egyesíteni a keletiek létharmóniájával, nyugalmával és lelki mélységével" - írja Gábor egyik könyvében.

De hogyan is kerül ez a csizma egy alapvetően teológiai karakterű napló asztalára? Minek foglalkozom egy ennyire teoretikus társadalomlélektani kérdéssel egy hitre, kereszténységre, vallásra optimalizált blogban? Hadd magyarázzam meg az olvasónak, és itt utalnék vissza arra, amit a bevezetésben említettem, azaz a nyilvánvalóra, ami kiszúrja az ember szemét és mégsem hajlandó észrevenni. Mert bár a magyar emberek jó része kereszténynek nevezi magát (most engedjük el, hogy ez pontosan mit jelent...), de mégsem hajlandó észrevenni, hogy ott van karnyújtásnyira tőle a keletet és nyugatot leginkább szintetizáló alkotás: azaz maga a Szentírás.

Sokaknak talán nem mondok ezzel semmi újat, nem is feltétlen ez a célom. Mégis érdemes rá felhívni a figyelmet. A Biblia egésze ötvözete a keleties és nyugatias stílusnak, és ezért egy kompország számára ideális vallási kiindulópontot jelenthet. Na jó, azért persze a korrektség kedvéért el kell ismerni, hogy a kettő aránya nem ötven-ötven százalék: a szentírási háttér határozottan keletről indul és csak a vége felé jelenik meg benne egyre markánsabban a nyugathoz közelebbi útszakasz. De akkor is jelen van.

Persze a Bibliában fogalmi szinten nincs szó keletről és nyugatról, sokkal inkább a héber és a görög kontextus az, amibe a szövegek beágyazódnak, és így átveszik egyik vagy másik világszemléletét. Újfent leegyszerűsítve, az Ószövetség sokkal inkább egy keleti világ terméke: ha szabad így fogalmaznom, "nagyon zsidós" a látásmódja, teljesen átszövik a keleties képek, a keleties észjárás, a keleti kultúra elemei. Talán ezért is birkózik meg vele nehezen egy mai nyugati ember. Az Újszövetség ehhez képest már sokkal "nyugatibb", azaz a görög észjárás, a görög miliő is megjelenik benne, és mire a végére érünk, ez az érzésünk csak erősödni fog. Jézusnál még talán nem annyira (aki ízig-vérig zsidó, habár mondásaiban érződik egy globális és nemzetekig elható látásmód), de Pál apostollal végképp benyit az ajtón a szisztematizáló, filozofikus, analizálásra fogékony görög szemlélet, ami ugye nagyon meghatározó mind a mai napig a nyugati kultúrában.

Nos, valahogy tehát az a helyzet, hogy bár szeretek magamra nyugati emberként gondolni, mégis egész életemben egy keletről származó könyvet forgatok, aminek a vége felé haladva egyre inkább megjelenik a nyugati gondolkodásra jellemző sajátosság, a görögség előretörésének köszönhetően. Ezért merem azt a kijelentést megfogalmazni, hogy a Biblia ebből a szempontból is kiváló forrás egy kompország polgárai számára - mondhatni a "határemberek hitének" nagyszerű alapanyaga, mert mind a két oldalunkat képes megjátszani.

Ha a fenti okoskodásban van némi plauzibilitás, akkor azt kell mondanom, hogy mind a kelet felé húzó orbáni logika, mind a kelettől szinte irtózó és a nyugatot optimumnak vélő ellenzéki narratíva téves. Természetesen politikai értelemben jobb a nyugat. Álláspontom egyértelműen az, hogy én nem ölelgetném a nagy orosz medvét. De a kelet teljes kulturális kizárása egy keresztény számára eleve elképzelhetetlen, hiszen a számára iránymutató Szentírás is keleti gyökerekből táplálkozik. 

Ideje lenne annak, mind a politikában, mind a kultúránkban, mind úgy általában a világszemléletünkben, hogy ne csak eltűrjük és elviseljük, hanem meg is barátkozzunk azzal a gondolattal, sőt erőt merítsünk abból, hogy mi magyarok egyszerre vagyunk keletiek és nyugatiak. Még a hitünkben is ez tükröződik és amint egyiket megpróbáljuk a másik javára kiiktatni, az egész szövete valahol roncsolódni fog.

2024. május 11., szombat

A dezintegrátor patája...

Engem is meglepett, hogy az előző bejegyzésben feszegetett igazán klasszikus kérdés - vagyis a bűn mibenléte - ilyen nagy diskurzusba torkolló fejtegetésekhez vezetett. Az ember azt gondolná, ezek már "túltárgyalt" témák, amihez nehéz utat találni. Örülök, ha tévedtem: így is nagyon keveset foglalkozunk és beszélünk a bűnről, ami annak bibliai szemléletmódját illeti. A téma kapcsán egy még elhanyagoltabb területre szeretném a fókuszt irányítani, ráadásul nem is kicsit provokatív módon: magára az ördögre, akivel kapcsolatban még azt is felvetem mennyire lehet személyként értelmezni...

A teológiának vannak "slágerterületei", amennyiben szabad és lehet egyáltalán különbséget tenni a különféle diszciplínák között. Nem végeztem semmiféle felmérést ezügyben, simán csak az ösztöneim és tapasztalataim alapján mondom, hogy szerintem manapság ilyen populáris szegmens az eszkatológia (a végidőkkel foglalkozó terület), vagy a poimenika (inkább a pasztorálpszichológia, azaz az ember lelki működésével és lelkigondozásával törődő ágazat), no meg a tengerentúlon reneszánszát éli az apologetika klasszikus verziója is.

Lehet, hogy tévedek, de a Sátánról szóló tanításokat és eszméket boncolgató könyvektől nem roskadoznak a polcok - mármint ami a biblika teológiát vagy dogmatikát illeti. (A szappanos köteteket és a "pokolbanjártamötpercet" típusú műveket most nem bolygatnám...) Persze az ördög menjen a pokolba! - kiálthatunk fel, de az az igazság, hogy a Sátán személyének ez a mellőzése szerintem sokkal inkább táplálkozik abból a dologból, hogy nem akarunk nevetségessé válni. Elvégre a felvilágosult világhoz felvilágosult hit illik, amibe belefér a bennünket szeretgető Jézus figurája, de a patás ördög a népmesék lapjaira való. A modernitás eszmélkedése amúgy is az illúziók birodalmába űzött minden szellemit - a technológia korában élő emberek nagy százaléka hisz valamilyen "Jóistenben", de az ördög valóságát tagadja.

Az kétségtelen, hogy a Szentírásnak nincs túl sok mondanivalója az ördögről. Ráadásul az a kevés is, ami van, jelentős változáson esett át a vallástörténeti kutatások szerint. A Sátán alakja a Biblia kései adaléka: Isten és a gonosz viszonyáról az ószövetségi korai szövegek bizonytalan képet adnak. Az időben legősibbnek tűnő textusokban a Sátán egyáltalán nem szerepel, később is inkább egyfajta általános "ellenség" képében jelenik meg, aki valamiképp Isten szolgálatában áll (gondoljunk itt Jób könyvére). A legszembetűnőbb példa az a népszámlálás, amire Dávid király engedi magát elcsábítani. A 2Sám 24,1 szerint Isten vitte bele a dologba Dávidot, de az 1Krón 21,1 alapján a Sátán volt a hibás. A kutatók szerint utóbbi szöveg a későbbi. Az Újszövetség ehhez képest már sokkal direktebb módon beszél a Sátánról, mint a gonosz és a bűn megtestesítőjéről.

Amit itt elsőként fontos nekünk, hogy a sátán Isten valamiféle ellenlábasaként, de nem Vele egyenrangú félként jelenik meg - nem lehet tehát azt mondani manicheista-dualista teológiával, hogy Isten az érme egyik, a sátán a másik oldala. A kettő nem említhető egy lapon, azaz egy érmén. Nagyon tetszik Augustinus megfogalmazása: a gonosz privatio boni, azaz a "jótól való megfosztás". Ha ez így van, akkor a bűn és a rossz nem egy önálló erő, hanem parazita, ami a jóból él, a jót akarja megfosztani a maga valóságától. Tehát: a bűn a jó hiánya. Nem volt része az eredeti tervnek, hanem élősködőként működik a teremtésben. De hogy került bele a levesbe? A kígyó miatt? A sátán volt? Egyáltalán: ki a sátán?

No, itt kezdődik a provokatívabb szakasz, amit most két holland teológus, Gijsbert van den Brink és Cornelis van der Kooi szerintem kitűnő dogmatika könyvében olvastam. A kötet alapvetően inspiráló és számos vitaindító tanítást hoz, de a sátánról szóló kis szakaszt azt hiszem még emésztenem kell - ha egyáltalán meg tudom emészteni. A szerzőpáros ugyanis azt mondja, hogy amikor az egyház Krisztus nevében imádkozik Istenhez, Őt személyként ismeri el. Ha a személylétet olyan fogalmakkal írjuk le, mint a megszólíthatóság, felelősség, integritás, áldás és jóság, akkor Isten mindenképpen személy. Isten az őskép (analogans), mindenki más csupán származatott értelemben személy (mint hasonmás). A személy ilyen tartalmától az ördög viszont messze áll. Az ördög a dezintegráció, elidegenítés, üresség és átok entitása, a személytelenítést végzi. Ilyen értelemben inkább antiszemély, mintsem személy. Aki a hatalmának enged, dezintegrálódik, szétesik, elveszti önmagát. C.S. Lewis sci-fi regényében (Perelandra) a sátán belebújik az egyik szereplőbe, akit innentől "the Un-man"-nek hívnak, azaz "Embernélküli"-nek, mintha csak arcát veszítené, megszűnne valaki lenni. Az ördög szó görög eredetije egyébként a diabolosz, azaz szétdobáló, tehát maga az elnevezés is a szétszórásra és dezintegrálásra utal.

Persze a szerzők is tudják, hogy a Biblia személyjelleggel ábrázolja az ördögöt, akit Jézus megszólít - és nem is tagadják, hogy valamikor így kell kezelni. De beszélünk róla mindkét értelemben: Gonoszként (nagybetűvel) és gonoszként is (ami inkább a hatásmechanizmusaira utal). Amikor a Miatyánkot imádkozzuk, a "szabadíts meg a gonosztól" passzus görög szövegét (apo tú ponéru) lehet személyes és személytelen értelemben is értelmezni. Kicsit talán fel is sejlik ebben az a homályosság, ami az ördög létét körbeveszi.

Mielőtt valaki félreérti: nem állítom, hogy az ördög nem lehet személy. Azt a gondolatot vetettem fel, hogy ha a személyt a megszólíthatóság és integrativitás fogalmai felől közelítjük, ezek nem igazak a sátánra. (Érdekes azonban mondjuk a Mesterséges Intelligencia kontextusában is ezt végiggondolni!) Akárhogyan is, a gonosz / Gonosz a bűn forrásaként tűnik fel a Szentírás lapjain. Nem az ember bensejéből támad a bűn, hanem mintegy megérkezik hozzá és megfertőzi. Ha erre gondolok, akkor viszont problémásnak tűnik a sátánt nem személyjelleggel elképzelnem: hiszen nem egy erő hatására engedett az ember a nyomásnak, hanem egy vele interakcióban álló, nagyon is személyes jellegű kérés áll a háttérben - amit az Őstörténet a kígyóval szimbolizál. Azaz megint oda lyukadunk ki, hogy ez az öreg kígyó meglehetősen síkosnak bizonyul, és hatékonyan csúszkál ki a gondolatcsapdáink elől. Nehezen tudjuk befogni.

2024. május 8., szerda

A bűn bennünk... a megoldás kívül

Az előző bejegyzést követően egy izgalmas diskurzus bontakozott ki egy klasszikusnak nevezhető teológiai kérdés, vagyis a bűn témája és kérdései körül. A magam részéről úgy vélem, az ember természetében romlott és ennek nincs meghatározható kezdőpontja, ezért a romlottság sajnos a gyermekeket is érinti. Tudom, hogy ez rendkívül barátságtalanul és szörnyűségesen hangzik, ezért az eszmefuttatást itt szeretném elkezdeni.

Kétség nélkül ki merem jelenteni: a Biblia egészének hangvétele pozitív a gyermekeket illetően. "Az anyaméh gyümölcse jutalom", "gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték", "engedjétek hozzám a kicsiket" - ilyesmiket olvasok, aztán eszembe jut a nyálasnak és közhelyesnek tűnő gondolat, hogy Jézus szereti a gyerekeket. Frázissá vált, de attól még igaz. A gyermekek példaképek őszinte hitükben, de leginkább abban, hogy saját rászorultságuk tudatában élnek: azaz tudják, hogy szükségük van a náluk nagyobbak (vagyis a felnőttek) segítségére - ahogy nekünk is tudnunk kellene, hogy szükségünk van egy nálunk nagyobb (vagyis Isten) támogatására, hogy igazi életet élhessünk.

Egyszóval és röviden, amikor a gyerekek előkerülnek, a Biblia áldásként fordul a jelenlétük felé, és hiányukat egy családban fájónak, borzasztónak, szinte csapásnak nevezi. Nyilván ebben az is benne van, hogy a létszámában kicsinyke zsidó nép alapvető és jól felfogott érdekei miatt is megbecsülte az utódokat, akik a zsidóság puszta fennmaradásának biztosítékát jelentették. Ám feltűnő, hogy bármennyire is szereti és igenli őket a Biblia, azt sehol sem említi még egy félmondat erejéig sem, hogy a gyerekek bűntelenek lennének. Természetesen lehet erre azt mondani, hogy ez azért van így, mert trivialitás a bibliai szerzők szerint, hogy a gyerekek bűntelenek - egyértelmű igazság, amit nem szükséges külön hangsúlyozni. Nos, nagyon valószínű, hogy nem erről van szó. 

A Biblia a bűnről egy rendkívül sokoldalú és komplex képet nyújt. Ezt a képet talán úgy lehet a legjobban összefoglalni, hogy a bűn olyan szellemi valóság, ami létezésünk egészét megrontotta. Nagyon fontos szerintem megérteni, hogy nem csupán az embert érinti a bűn: romboló hatása valamiként a teremtett univerzumra is kiterjed - ezért írja Pál, hogy Isten végül az "egész világot" helyreállítja - és nem pusztán az embert.

A bűn azonban elsősorban mégis az emberre vonatkozóan értelmezhető. A kérdés itt persze az, hogyan lássuk saját életkörünket alapul véve a bűn jelenlétét? Ha az átlagember bűnértelmezéséből indulunk ki, akkor bűnnek az számít, amit a jogrendszerünk így azonosít - gondolok itt a polgári vagy büntetőjog passzusaira. Ilyen értelemben bűn a lopás, a nemi erőszak, a gyilkosság és így tovább, azaz minden olyan cselekmény, amiről a törvénykezésünk rendelkezik. No persze mindenki tudja - akár keresztény, akár nem - hogy a bűn ennél "mélyebben" fekvő valóság. A legtöbben nemcsak büntetőjogi értelemben interpretáljuk a bűnt, hanem erkölcsi értelemben is. Ennek fényében olyan dolgokat is sokan bűnnek nevezünk, melyek nem feltétlenül vonnak büntetőjogi következményeket maguk után. Például átlagos erkölcsi képességek birtokában is bűn a házastársi hűtlenség, vagy bűn az is, ha valaki megtévesztő szándékkal hazudik egy adott dologról másnak.

Természetesen a Biblia ezeket a dolgokat ugyancsak bűnnek nevezi, több helyen kiexponál konkrét bűnöket, kiemelve ezeket a végeláthatatlan sorból. Azonban a bibliai szemlélet nem áll meg sem a jog, sem a bűn, mint erkölcsi tett szintjén, melyek bármennyire is alapvetőek, mégis csupán a felszínhez tartoznak. A szöveg teológiai fejtegetései sokkal mélyebb rétegekig hatolnak. 

Először is talán érdemes annál a "megállónál" kicsit elidőzni, hogy Jézus szerint a bűn valahol az ember gondolatvilágánál kezdődhet, a kognitív részünkben, és már az indulatok és szándékok szintjén is leleplezhető, valamint bűnnek nevezhető. Locus classicusa ennek a teológiai felvetésnek a Hegyi Beszédben, amikor Krisztus "szigorítja" a törvényt: ha valaki már csak kívánsággal tekint egy asszonyra - de még nem tesz semmit - az már házasságtörést követett el. Szerintem ez az első és második olvasatra is brutálisan rigorózusnak tűnő krisztusi kijelentés több dolog miatt is fontos. Egyrészt természetesen azért, mert világosan rámutat arra, hogy a bűn bennünk van, nem egy kívülről hozzánk "megérkező" dolog, amire valami külső erő rákényszerít bennünket. Nem pusztán a rossz társadalmi körülmények, esetleg a kedvezőtlen neveltetésünk nevezhető meg a fő okának, hanem "odabentről", egyenesen a szívünkből indul ki. Másrészt a bűn ennek értelmében a gyökérpontjánál nem tűnik cselekedetnek, sokkal inkább tűnik valamiféle szándéknak, ami megelőzi a tetteinket. Rosszat, vagyis bűnös dolgot azért cselekszünk, mert előtte már rosszra, vagyis bűnös dologra hajlott a gondolatvilágunk. Előbb megszületik a szándék, a tett csak követi azt. A bűnös cselekedet a bűnös szándék alaki formája, de nem a lényege. 

Ha az ember végiggondolja ezt, így is marad benne hiányérzet. Mert ha a bűn igazából nem cselekedet, hanem indulat-szándék, honnan származik ez az indulat? Mikor "kerül belénk"? Nos, ez az a nagy kérdés, amire érzésem szerint a Szentírás leginkább Pál teológiájával felel, de azért máshol is utal rá, és ez visz el minket a bűn legmélyebb értelmezéséhez. Állítom, ha valaki nem képes felfogni, mennyire mélyen sajátja az emberi létezésnek a bűn, semmit nem fog igazán megérteni a megváltás tanításából sem.

Az eredendő bűn legegyszerűbb megközelítésben az az állapot, amibe minden ember megszületik. Nagyon tetszett, amit kedves olvasóm, Attila írt az előző bejegyzés alatti egyik kommentjében, hogy ez egy ontikus jellegzetesség, vagyis emberi létezésünk része. Persze a klasszikus nyugati teológia (amely nagyjából Augustinusra épít) úgy tanítja Pálra hivatkozva, hogy "Ádámtól örököltük" a bűnre való hajlamunkat. Itt az öröklést nem szó szerint kell érteni, hiszen a bűn spirituális állapot és nem genetikai-fizikai, amit szexuális úton tovább lehetne adni. Amikor a teológia az öröklés szót használja, ezzel azt kívánja kifejezni, hogy a bűnt nem mimetikusan, azaz nem utánzás módjára tanuljuk el az elődeinktől. Az lehet, hogy egy gyerek utánozza az apját bizonyos dolgokban (például az ő mintájára elkezd dohányozni), de a lényeg az, hogy mivel emberi természettel rendelkezünk egy bukott világban, eleve hajlunk a rossz felé. A teremtett valóságban a dolgok a maguk lendületével a szétesés, a hanyatlás, az elgörbülés felé mozdulnak - ha egy rendszerbe szimmetriát, rendet, jóságot akarunk belevinni, az külön erőfeszítésbe kerül. Az eredendő bűn tanítása azt mondja, hogy a jóság, a bűntelenség nem magától értetődő jelenségek, nem számítanak alapállapotnak, hanem fókuszált energiába kerül létrehozni ezeket, amire az ember egyébként nem vagy csak korlátozottan képes.

Nem kívánom ezt a hosszú bejegyzést a végtelenbe nyújtani, de azért szeretnék még írni pár gondolatot, ami mindebből az én véleményem szerint következik.

Az első az, ha az ember ontikusan hajlik a bűn felé, akkor ezt az alaphelyzetet semmivel sem tudja önmagában megoldani, mintegy Münchausen báróként saját hajánál fogva kihúzni magát a mocsárból. Persze a szülői nevelés, a társadalmi környezet, a kultúra, az oktatás, az olvasottság és számos más, egyébként egyáltalán nem lebecsülendő tényező sokat javíthat a helyzeten. De őszintén szólva ha a bűn tényleg olyan mélyen van, ahogyan a Szentírás lefesti, akkor ezek csupán enyhe kis sebtapaszok a problémára. Mintha az emberek valahol éreznének ezt, a kulturális-vallási-tudományos fejlődés számos alternatívát kidolgozott, hogy valamiféle használhatóbb megoldáshoz segítsen hozzáférni bennünket. Nem kívánom ezeket részletezni, de ide tartoznak azok a technikák, mint az önbecsülésünk növelése, a bűn relativizálása, esetleg tagadása, pszichológiai módszerek a bűntudat feldolgozására, sőt adott esetben bizonyos bűnök szinte hőstettként való lefestése. Ezek a bibliai szemléletben mind halva született és elégtelen próbálkozások, hiszen Münchausen-effektusra építenek: azt képzelik, hogy a bűnös természetű ember önmagának képes - mintegy a körön belül állva - megoldást kínálni a saját romlottságára.

A második megjegyzésem, hogy ha a bűn (1) jogi értelemben, valamint (2) erkölcsi értelemben konkrét cselekedet, de már (3) gondolati valóságként is bűn, sőt (4) alaptermészetünk ontikus része, akkor nem mindegy, hogy amikor a Biblia "igaz emberről" és "ártatlanról" beszél, milyen értelemben használja ezeket a kifejezéseket. Nyilván igaz ember lehet az jogi megközelítésben, aki nem szegte meg a Tóra előírásait (ha van ilyen), de ettől még a (3) értelmében valószínűleg nem az. Egy megfoghatóbb példával élve: én igaz ember vagyok abban az értelemben, hogy a magyar törvényeket betartom, nem állok büntetőeljárás alatt, és a múltban sem követtem el semmit. Ha valaki "utánamnéz", erkölcsi bizonyítvánnyal is tudom igazolni, hogy nem csináltam semmit, büntetlen előélettel rendelkezem. De mégsem vagyok igaz ember, ha a (4) tagjaimban lévő szándékokra és a belső gondolatvilágomra összpontosítok.

Ha valaki teológiailag legalább nagyjából egyetért a fentiekkel, akkor azt kell mondanunk, hogy a bűn a létélményünk egyik alapvető sajátossága. Sajnos a lehető legmélyebben érint bennünket, és alapvetően meghatározza az egész sorsunkat. Ez a Biblia rossz híre - a jó hír erre következik.

2024. május 4., szombat

Törésteszt

Nem ismerem jól a katolikus Nagy-Cseh Péter Mihály eddigi munkásságát. Néhány alkalommal futottam csak bele videóiba, ennek alapján egy őszinte, szimpatikus, kedves embernek gondolom, akivel azt hiszem számos kérdésben jól kijönnénk egymással. Most azonban egy friss interjúban azt olvasom, hogy elzavarták papi hivatásából és ő is beállt a valláskárosultak hosszú sorába - nem elsőként és sajnos nagyon valószínű, hogy nem is utolsóként...

Az embernek az a megélése, mintha az elmúlt években körvonalazódott volna egy újfajta íratlan játékszabály, egy kimondatlan és mégis a közéleti térben vibráló alapelv, ami az egyházban megsérült embereknek alanyi jogon biztosít valamiféle szentségi státuszt. Ez egyszerűen azt jelenti, ha valaki súlyos traumán megy keresztül az egyházban, aztán kilép, kiteszik, valahogyan kikerül a vérkeringésből, annak automatikusan jár a "Jó Fej" kitűző. Magától értetődően el kell fogadni amit mond és szinte mindenben igaza is van. Ha pedig ezt valaki megkérdőjelezi, az egy primitív bunkó, de hát ez nem is meglepő, hiszen "ő még nem tart ott" a felismeréseiben, ahova a kilépő személy szerencsére eljutott: hogy leleplezze az egyház sötét foltjait. Aki még a "rendszeren belül van", nem látja a fától az erdőt.

A sérült emberek tehát valamiképpen önmaguk jogán az igazság bajnokaivá lesznek, őket pajzsra kell emelni és ünnepelni, a történeteiket példázatszerűen terjeszteni, hogy az emberek megtudhassák az igazságot. Sokkal többről van itt szó a puszta együttérzésnél. Hősfaragást látunk, ami mintha úgy akarna egyházi közegből érkezett emberekből idolt gyártani, hogy azt a látens üzenetet is melléteszi: érdemes kikeveredni a romlott egyház romlott szervezetéből.

Nos, több mondandóm is van ehhez a jelenséghez, amit a magam részéről egyébként rendkívül károsnak és hazugnak gondolok, erejét és lendületét pedig abban látom, hogy egyébként valós tragédiák hátán megkapaszkodva terjed a maga módján.

Először is: amin ezek az emberek keresztülmennek, az nagyon reális és komoly sérülés. Ezt mindképpen fontos újra és újra megemlíteni. Az egyházon belüli abúzus komoly bűn - és elsősorban annak a bűne, aki másokat abúzál. Itt most nemcsak a világos és egyértelmű bűncselekményekre gondolok (mint amilyen például az undorító papi pedofília), hanem az olyan hatalmi abúzusra is, amiről Nagy-Cseh az interjúban beszél. Amit vele elkövettek, arra nincs mentség. Az együttérzés és a segítségnyújtás a minimum, ami egy ilyen embernek egy ilyen helyzetben jár. Amit a katolikus egyház tekintélyi rendszeréről mond - a hierarchikus felépítés, ami kifejezetten kedvez az ilyen hatalmi visszaélések kialakulásához - azt én protestánsként csakis bólogatással tudom helybenhagyni. És a gondolatot, miszerint "az egyház nem római, hanem jézusi", szintúgy csak helyeselni tudom. Sőt, hozzáteszem: a protestantizmus is kitermelte a maga "pápáit", azaz olyan megkérdőjelezhetetlen tekintélyszemélyeit, akik az egyszerű hívek fölé magasodnak és velük szemben kritikát megfogalmazni maga a kárhozat. Jól tudom tehát miről beszél Nagy-Cseh és nem is kívánom eltagadni, hogy az ő megélése valós, ami vele történt, az nagyon komoly és húsba vágó probléma.

Másodszor azonban óriási a felelőssége annak, aki sérült helyzetben kiáll a legszélesebb nyilvánosság elé és mond valamit. Az iránta érzett szimpátia miatt ugyanis azzal kell számolnia, hogy sokan mindent elhisznek majd, amiről beszél. Az emberek jó részében ösztönös nyitottság és elfogadás támad egy segítségre szoruló embert látva-hallgatva - így azonban simán és mérlegelés nélkül lenyelik azokat a gondolatokat is, amelyek szöges ellentétben állnak a keresztény hittel. Ennek a terhével kell kiállni a legszélesebb nyilvánosság elé, ennek a tudatában szükséges kijelentéseket tenni - de pont ez a tudatosság az, amivel tapasztalatom szerint az egyházban megsérült emberek a sérült állapotuk miatt nem rendelkeznek. Ehelyett viszont szinte már eretnek gondolatokat tolmácsolnak a rájuk figyelőknek.

És bizony Nagy-Cseh nem is egyet mond ezek közül. Ráadásul ezek nem kis félrecsúszások, hanem alapvető tévedések, valahol meglepők is számomra egy volt katolikus pap szájából.

"Vagyis ha bárhol egy buszmegállóban várakozva két idegen ember valamilyen csoda folytán két percig normálisan beszélget egymással, szeretettel, bizalommal, emberi nyitottsággal, akkor ők ott Jézus nevében vannak egységben, mint két testvér – szerintem az ott az egyház, ami fölülről szállt le" - fogalmaz az interjúban, amit különösen elkeserítő olvasni egy teológiát végzett személytől, aki ezek szerint azzal sincs tisztában, egyáltalán mit jelent az egyház. Ha neki egy buszmegállóban ácsorgó két, egymással kedélyesen beszélgető ember már maga az egyház, akkor azt kell mondjam, nem világos milyen alapon fogalmaz meg egyházkritikát, aki az egyház fogalmának biblikus hátterével sincs tisztában. Persze tegyük azért hozzá: éppen a katolikus ekkléziológia szereti kiemelni, hogy az egyház "hittitok", nem lehet tehát szögmérővel és vonalzóval meghatározni. Mégis, ugyanez a katolikus teológia számos módon leírja az egyház mibenlétét, de ennél fontosabb, ha átgondoljuk csak vázlatosan mit ért az Újszövetség egyház alatt, abba egészen biztosan nem illeszkedik akárki és akárhol.

Nagy-Cseh szerint ráadásul az egyház Jézus halálával mintegy automatikusan megszületett. Amikor Jézus a kereszten azt mondta, hogy "elvégeztetett", mindenki bekerült Isten népébe. Mindenki Isten gyermekévé vált - úgy, ahogyan van. Igazán méltatlan lenne tőlem, ha elkezdeném biblikus alapon cáfolni ezt az elképesztő sületlenséget - nem fogom megtenni, csupán illusztrálni akartam milyen teológiai torzulásokról van most szó. De a legkeményebb példa mégis az, hogy Nagy-Cseh szerint Jézus megváltó halálának köszönhetően megszűnt a bűnös emberi természet - nincs többé ilyen és az ember nem bűnös. Hát, jó szívvel ajánlom figyelmébe a blog előző bejegyzését, ahol éppen a nem létező bűnös természetre láthat egy sajnos elborzasztóan rettenetes példát. A bűnös természet megszűnésének persze egyáltalán semmi köze a keresztény hithez - ez a mindent relativizáló Zeitgeist szellemének hangja, semmi több. Mindazonáltal nem aprócska kérdésről van szó, és gyanítom Nagy-Cseh maga se gondolta végig, ez az ösvény hova vezet. Hiszen ha nincs többé bűnös emberi természet, akkor nincs értelme az egyház létezésének sem, nincs értelme megtérésről prédikálni, nincs értelme keresztelni - és így tovább... Nagyon messzire vezet ennek a teológiai abszurditásnak az elfogadása.

Most azonban nem az eretnekségbe hajló teológia miatt írom le mindezt. Hanem a jelenség miatt, ami mögötte meghúzódik. 

Azt hiszem ha az ember csak egy pillanatra megáll és végiggondolja azokat a képtelenségeket, melyeket Nagy-Cseh az interjúban elmondott, világosan felsejlik az egyházban sérült ember "töréstesztjének" szinte klasszikus végeredménye. Ezt egyetlen szóban talán a pólusváltás kifejezéssel tudnám a legjobban visszaadni. Történt valami szélsőséges, amire szélsőséges felelet következik. Míg a katolikus egyház szigorú struktúrákban képzeli el és magyarázza az egyház mibenlétét, az onnan kiszakadt és ott megsérült ember pont az ellenkezőjét kezdi hangoztatni: hogy az egyház laza dolog, akár már egy "buszmegállós" csevegésben is ott van... Míg a katolikus egyház a gyónás szentségét hangsúlyozza, az egyházból kikeveredett szerint nemhogy gyónni nem kell, de megszűnt maga a bűn is... Tehát van egy adott dolog, és a sérült ember azt beszorozza mínusz eggyel, így megkapja annak az ellenkezőjét és ezt kezdi "új igazságként" és szabad felismerésként hangoztatni.

Szerintem ez a szellemi pólusváltás a gyógyulásáért küzdő ember egyik természetes reakciója. Tényleg, ha valaki átél valami borzalmasat egy rendszeren belül, nincs abban semmi meglepő, hogy elindul a másik irányba. A gyógyulási folyamat elején ez teljesen érthető - csakhogy itt válik fontossá egy olyan segítő légkör állandó jelenléte, ami képes megóvni a sérült embert attól, hogy átcsússzon a másik szélsőségbe és ott begyűjtsön magának újabb, csak éppen más típusú sérüléseket. Nos, nem tudom, hogy Nagy-Cseh Péter Mihály számára vannak-e ilyen segítők. De azt tudom, hogy a közvélemény, az interjút olvasó átlagember, a sztorival találkozó érdeklődő, aki a történeten kívül tartózkodik, együttérző bizalommal fog fordulni a sérülést elszenvedett felé és nem feltétlenül latolgatja az elmondottak igazságát. Míg a dolgok kimondása és megnevezése felszabadító lehet a sérültnek, pusztítóvá válhat a nagyközönségnek, hacsak nem rendelkezik a kellő tudatossággal - márpedig szerintem nem rendelkezik. Ezért nem tartom túl szerencsésnek ezeket az interjúkat, mert a szemfelnyitogatás mellett talán nagyobb lesz az okozott kár, amihez elvezetnek. Viszont egészen más lenne a leányzó fekvése ha kellő gyógyulási idő után és a teológiai ficamok nélkül kerülnének a nyilvánosság elé ezek a történetek - de ez az, amit a felgyorsult világban nem tudunk kivárni. Nincs idő felépülni és aztán beszélni. Szomorú jelenség ez, de csak újabb és újabb károkhoz vezet.

2024. május 1., szerda

A bűn akolmelege

"Vétekben születtem és bűnben fogant engem az anyám" - olvassuk az ötvenegyedik zsoltárban, és az ember szinte hallja, ahogy a zsoltáros felsóhajt, amikor ezeket a nehéz szavakat leírja. De nem írhat mást, mert ő az igazságot akarja rögzíteni, és ha az igazság kellemetlen, akkor is szóvá kell tenni. A bőnyi "késelős eset" valahogy ezeket a szavakat juttatta eszembe.

Valószínűleg mindenki olvasott róla a napi sajtóban, hogy a bőnyi általános iskolában egy 12 éves kislány konyhakéssel leszúrta az egyik osztálytársát - akit mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. (Azóta az áldozat már túl van a nehezén és az állapota stabilnak mondható.) Ami az önmagában dermesztő történetet még fagyosabbá teszi, hogy az elkövető gyereknél találtak egy halállistát is, ahol piros színnel voltak kiemelve olyan gyerekek nevei, akiknek a továbbiakban tervezte a megölését. Nyilvánvalóan erre már nem kerülhetett sor, hiszen az elkövetőt a rendőrség előzetesbe helyezte.

És akkor még egyszer: egy tizenkét éves kislányról van szó!

Az első reakció a döbbenet után persze az, hogy a mindentudó internetező nép elkezdi keresni az okokat és magyarázatokat. Nehéz családi háttér. Rossz körülmények. Gyenge tanulói átlag. Iskolai zaklatás és kiközösítés. Elmebetegség. Teljesen természetes az okkeresés, a legmegdöbbentőbb számomra mégis az volt, hogy igazából semmiféle súlyosan komoly indokot eddig nem találtak, melyet véres zászlóként lehetne lobogtatni a bűncselekmény elkövetésének magyarázataként. Igen, a kislány zűrös családból származik, de nem volt gyenge tanuló, senki nem közösítette ki, nem állt elementáris haragban a saját áldozatával és - egyelőre legalábbis - nem tűnik elmebetegnek sem. Valami oka persze mindenképpen van a tettének, de sem ő nem tudott erről eddig számot adni, sem amennyi róla tudható nem igazán tűnik alapos indoknak egy gyilkosságsorozat megtervezéséhez. Sok gyerek küzd nehéz családi háttérrel, vannak köztük akik sajnos átélik a kiközösítés és iskolai zaklatás borzalmait is. De nem ragadnak méretes konyhakést, nem akarnak senkit szíven szúrni, és nem írnak halállistát maguknak.

Természetesen azt is mondhatjuk, hogy ez az eset extremitás, amiből nem szabad semmiféle elhamarkodott konklúziót levonni - és ez így is van. A szakemberek is kissé tanácstalanul állnak a történtek előtt, és újra előjött a régóta rágott kérdés, miszerint hol van az életkori határa a büntethetőségnek, amennyiben az elkövető rendelkezett a cselekmény elkövetésekor a szükséges belátással?

Nos, én nem kívánom ezt tovább ragozni, nem is akarok arról okoskodni, miért történt ez az egész, sem megmondani a jogalkotóknak milyen határokat hol húzzanak meg. De teológusként egyszerűen nem tudom kikerülni, hogy elrágcsáljam a számban a bevezetőben említett zsoltárt, ami egy dermesztő igazságot tár az olvasója elé. Miszerint már bűnben melengetnek minket, ez az alapvető közeg, amiben megkezdjük a létezésünket.

Le fogok írni egy kemény mondatot, minden indulat nélkül. A gyerekek bizonyos szempontból nem ártatlanok, hanem természetükben gonoszak épp úgy, mint mindegyikünk. Csak mi vagyunk azok, akik felruházzuk őket az ártatlanság bájával, a cukiság védőburkával, ahogy önmagunkra is szeretünk így tekinteni. Csak mi beszélünk "jó emberekről", akik annyit jót cselekszenek, de valójában - szigorú értelemben - nincsenek ilyenek. Jézus azt mondja, hogy persze gonosz létünkre is tudunk jót tenni - de a létünk, az bizony ettől még gonosz marad. A teljesebb kép kedvéért azért tegyük hozzá, hogy a Szentírás beszél igaz emberekről (jusson eszünkbe ennek egyik archetípusaként Jób), tud az ártatlanság jogi természetű fogalmáról (amikor valaki egy adott bűntettet nem követett el), és azt is mondja, ha valaki megtér és újjászületik, azt Isten megigazítja, vagyis annak ellenére igaznak nyilvánítja, hogy ezt a státuszt nem a maga érdemei miatt szerezte meg. Ezek a bibliai kijelentések azonban sehogyan sem írják felül a tényt, hogy minden ember osztozik a bűn rettenetében, ami alapvetően karakterizálja a természetünket, az irányultságunkat, a belső indulatainkat. 

Groteszk, de a Vad Fruttik egyik ismert nótájának refrénje jobban összefoglalja a bűn lélektanát, mint sok teológiai értekezés:

Beengedtem egy állatot,
Amit megfékezni nem tudok,
A csengő szól, megébredek,
De felébredni nem merek.

Kérdezem, mi kell neki,
A választ Ő sem ismeri,
A lelkem vidd, az útba van,
A lélek oly haszontalan.

Aztán a bűnnek is legalább kétféle alaptípusát fedezhetjük fel a bibliai szemléletmódban: a peccatum originale az eredendő bűn, vagyis az az alaphelyzet, amelybe minden ember megszületik. Az említett zsoltárvers is erre az állapotra utal. A másik a peccatum actuale, vagyis a cselekedeti bűn, amikor az ember tevőlegesen elköveti a bűnt. Amikor egy csecsemőre vagy kisgyermekre azt mondjuk, hogy milyen ártatlan, a cselekedeti bűn értelmében igazat mondunk, hiszen a gyermek tényszerűen nem követett el semmit. De ettől még a természete ugyanolyan romlott, mint mindenki másnak, és a Biblia szerint ez a lényegesebb. Nem azért vagyunk ugyanis bűnösek, mert bűnt követünk el, hanem éppen fordítva: azért követünk el bűnt, mert természetszerűleg bűnösök vagyunk, hajlunk a rossz felé.

A bőnyi kislány kapcsán előbb-utóbb kiderül miért követte el ezt a szörnyűséget, a közvélemény pedig idővel lecsillapodik, és majd úgy summázza magában a dolgot, hogy kellő odafigyeléssel, szebb családi háttérrel és nagyobb iskolai szigorral megelőzhető lett volna a tragédia. De valahogy addig a gondolatig soha nem jutunk el, hogy a tragédia bennünk van, mindannyiunkban, semmi köze a hatósági szigorhoz, családi körülményekhez, iskolai zaklatáshoz. Végső soron a tragédia az, hogy maga a természetünk romlott és csak adott kontextus vagy időpillanat kérdése, ez melyikünkből mit tud a felszínre hozni. Valakiből csak enyhébb tüneteket, verbális agressziót, kiabálást, de akad olyan, akiből konyhakésben manifesztálódó gyilkos indulatot. A kérdés ezért az, mit fogunk kezdeni azzal az állattal, amit beengedtünk és nem tudunk magunktól megfékezni?