2015. január 14., szerda

Hatnak-e az üres szavak?

Nem is tudom hányszor hallottam már eredménytelen evangélizációk, fárasztó igehirdetések, rosszul elmondott bizonyságtételek után: "Isten Igéje nem tér vissza üresen". Ézsaiás próféta szavai gyógyírként hatnak egy-egy meddő és láthatóan hatástalan szolgálat után, mert azt sugallják nekünk, mindegy mit mondunk, ha jó sok bibliaidézet van benne, az biztosan eléri a célját. Pedig nem.

Életem egyik legcudarabb utcai evangélizációja egy határon túli városban zajlott. Az eseményt alaposan meghirdettük, de aznap sajnos igen rossz idő volt, s mindösszesen egyetlen fiatal fiúcska jött el az alkalomra - talán ő is inkább csak arra vetődött -, s a dolog igazán őt sem érdekelte. Szóval, tudom milyen rossz érzés eredménytelennek lenni. Ilyen pillanatokban nyúl az ember valamiért - bármiért -, hogy önmagát meggyőzze: a kudarc igazából siker. Ézsaiás prófétánál gyakran kinyílik a Biblia, és az 55. rész tizenegyes versében el is olvassuk: Isten szava minden körülmények között hasít, azaz "Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem". Hátradőlünk. Kellemes balzsam ez a kudarctól fájó szívekre. De talán a kelleténél jobban bódít, mert azt is elhitetheti, hogy bármit beszélhetünk (a legnagyobb ostobaságokat is), ha megfűszerezzük bibliaversekkel, akkor már valamiképpen hatnia kell - hiszen nem térhet vissza üresen, nem maradhat hatás nélkül. Igenis csinál valamit, csak nem látjuk, működik valahol, valami a szellemvilágban, bár semmi jele nincs a fizikaiban. Nekünk csak az a dolgunk, hogy sorjázzuk az igéket, a többit a mennyei csapat majd intézi.

Tulajdonképpen mindannyian tudjuk - ha máshonnan nem, hát saját kudarcélményeinkből -, hogy ez az elképzelés mennyire hamis, micsoda hazugság, és mégis ragaszkodunk hozzá. Mindez többet mond el az emberi psziché kudarcfeldolgozó, és veszteségcsökkentő mechanizmusairól, mint a Bibliáról. Ismétlem, képes vagyok átérezni, hogy az ilyen magyarázkodással miért is védjük lelki integritásunkat, de azért van bennem egy határozott tiltakozás is ez ellen. Nem jó dolog az, ha az Igéből varázsige lesz. A mágia eszköze, amivel szemben irreális követelményt támasztunk, amikor elvárjuk, hogy a szavak puszta dobálásától működésbe lépjen. Ha az Ige ez lenne, vagyis önmagában hatékony, inherens erőforrással rendelkező bűvös szóhalmaz, akkor tulajdonképpen Istenre sincs szükség a továbbiakban. Elég csak magolni és mondani. Elég csak felolvasni, sőt ráolvasni a gyülekezetre. Félreértés ne essék: jó dolog memorizálni igeverseket, melyeket a kellő pillanatban kimond az ember. Mint az aranyalma ezüsttálcán, olyan a jó időben, jó helyen mondott ige (Péld 25,11). De ebből a megállapításból szerintem az is következik, hogy van nem a helyén mondott, azaz rossz időben és rossz helyen alkalmazott ige is - és az már nem lesz arany. Tudvalevő, hogy a Sátán által hangsúlyozott igék sem érték el a hatásukat Krisztus megkísértésekor - éppenhogy elutasításra találtak, ráadásul a testet öltött Ige részéről...

Azonban nem is kellene itt hatalmas logikai vagy bibliai eszmefuttatásokat végezni, mert Ézsaiás mondatának kontextusából egyértelműen kiderül, Isten milyen szituációban és kiknek ígérte, hogy az Ő ajkáról fakadó ige (és nem a követői szájából elhangzó, gyakran összefüggéstelen beszéd) dinamikus hullámokat vet majd Izrael életében. Mint az eső, ez is "odafentről" jön - írja Ézsaiás -, és megtermékenyítő erejű. Nagyobb az emberi szónál, és ebből az is látszik, hogy az ember által nem irányítható, nem kézben tartható.

Néha könnyebb lenne az élet, ha az igeversek automatikusan hatnának. "Kelj fel és járj!" - és emberek százezrei pattannak ki a tolószékből. "Térj meg", és máris térdre borulnak a népek, "hallgass, némulj el", és kisüt a nap, elvonulnak a felhők. Ez azonban, mint ahogy igazából alig valami, nem a szavak szintjén működik. Az üres szavak pedig akkor is csak üres szavak maradnak, ha puha csomagolású bibliaidézetben tálaljuk azokat.

5 megjegyzés :

 1. Újszövetségi változata a "jézus nevében"-ezés, mintegy mantra, vagy varázsszó-szerűen.
  Erre pedig Jézusnak kifejezetten ígérete is van: sokan jönnek majd az utolsó ítéletkor, "nem a te nevedben tettünk"...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Valóban, pedig ez a "Jézus nevében" tulajdonképpen azt jelenti, hogy Jézus személyét használva, mintha ő maga mondaná, vagyis amivel Ő maga egyetértésben áll.

   Az újszövetségi hivatkozási alap még Pál filippibeliekhez írt levelének egy részlete is szokott lenni, ahol a színből történő evangéliumhirdetésről van szó: ha úgy is lehet, akkor tulajdonképpen rosszul is csinálhatjuk, mert eredményes a dolog...

   Törlés
 2. Szerintem lényegileg igazad van. Viszont óvatos lennék azzal, amikor a Bibliában leírt szövegek (leggyakrabban a próféciák) történeti kontextualitását annak érdekében hangsúlyozzuk, hogy a modernkori érvényességet, alkalmazhatóságot aláássuk (kicsit túl erős szó). Valahol egyensúlyt kell találni ennek a hermeneutikájában.

  Másrészt szerintem óriási anakronizmus az 'ige' szó minden szentírásbeli előfordulását 'bibliavers'-nek érteni. Hiszek abban, hogy a Biblia Isten igéje, a kifejezés eredeti nyelvi megfelelői azonban tudomásom szerint nem "szakkifejezések". Számomra pontosabb értelmezésnek tűnik az ilyen kontextusokban az igének azon jelentése, amely azt Isten *mondanivalójaként* definiálja.

  Ezzel a meghatározással viszont én hiszek ebben az ézsaiási ígéretben. Ha helyesen, hűségesen átadom a hallgatóságnak azt az üzenetet, amit Isten ott és akkor nekik mondani akar, akkor hiszem, hogy az el fogja érni azt, amire Isten szánta. Ez a cél gyakran nem látványos (gondoljunk csak Jeremiás hosszú, látszólag eredménytelen szolgálatára), így a mi célunk sem ez kell, hogy legyen. De mégis szerintem fontos, bátorító alapelv - nem mentség - Istennek ez a mondata: ha jól tolmácsoljuk, közvetítjük azt, amit ő akar, hogy a hallgatóság halljon, akkor ő ezt használni fogja a maga céljaira.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Másrészt szerintem óriási anakronizmus az 'ige' szó minden szentírásbeli előfordulását 'bibliavers'-nek érteni. "

   Igen, ezzel egyetértek. Az "aranyalma-ezüsttálca" kontextusban emlegetett "helyén mondott ige" héber kifejezése, a "dábár" is sokkal többet jelent a bibliai igéknél: jelent szavat, dolgot, beszédet és még rengeteg más olyan kifejezést is, ami ezek holdudvarához köthető. És természetesen igazad van abban is, ha helyesen és hűségesen adom tovább, akkor valóban eléri azt, amire való - de hát éppen ez az, amit nem teszünk meg akkor, amikor csupán szajkózzuk, mondogatjuk, saját céljainkra felhasználjuk az üzenetet. Ez pedig azt jelenti, hogy az "ige" akkor fejti ki hatását, ha többé válik puszta szavaknál, idézetnél, éppen eszünkbe jutott verseknél. Amennyi igehirdetés elhangzik hétről-hétre az egész világban, ha az önmagában hatna és működne, már nem ilyen valóságban élnénk...

   Törlés
 3. " Mindez többet mond el az emberi psziché kudarcfeldolgozó, és veszteségcsökkentő mechanizmusairól, mint a Bibliáról. Ismétlem, képes vagyok átérezni, hogy az ilyen magyarázkodással miért is védjük lelki integritásunkat, de azért van bennem egy határozott tiltakozás is ez ellen. Nem jó dolog az, ha az Igéből varázsige lesz. A mágia eszköze, amivel szemben irreális követelményt támasztunk, amikor elvárjuk, hogy a szavak puszta dobálásától működésbe lépjen. Ha az Ige ez lenne, vagyis önmagában hatékony, inherens erőforrással rendelkező bűvös szóhalmaz, akkor tulajdonképpen Istenre sincs szükség a továbbiakban. Elég csak magolni és mondani. Elég csak felolvasni, sőt ráolvasni a gyülekezetre. Félreértés ne essék: jó dolog memorizálni igeverseket, melyeket a kellő pillanatban kimond az ember"-nagyon pontos diagnózisa a mai hatástalan bizonyságtételnek és annak okairól!Skéva fiai is varázsszóként használták Jézus nevét(Ap.Csel.19,13-17).Felhatalmazás,szellemi teljhatalom hiányában Pálra hivatkozva próbáltak lelki munkát végezni.A "hatás"nem maradt el,csak nem úgy volt a "hatás" ahogy ők várták.Ma is sokan felhatalmazás és szellemi teljhatalom nélkül akarnak bizonyságtevő munkát végezni.Egyébként a poszt címében feltett kérdésre csak egyetlen logikus választ lehet adni:nem,az üres szavak nem hatnak.Ha már a posztban Ézsaiás említve lett engedjétek meg,hogy a megboldogult David Wilkerson egyik prédikációjából idézzek amely részben kapcsolódik a poszthoz.A prédikáció címe:Isten akarja,hogy ismerjük a hangját.Idéznék a prédikációból egy passzust(a fordítás lehet,hogy darabos:elnézést,de remélem át fog jönni,a kiemelések tőlem vannak):"Ézsaiás prófétának volt egy megrendítő látomása az ÚRról aki magas és magasztos trónon ül.A Szeráfok eltakarták szárnyaikkal arcukat Isten szent jelenléte miatt és kiáltották:Ézs.6,3.Isten hangja olyan hatalmas volt,hogy megrendítette a templomot.E hang hallatán az igaz Ézsaiás próféta arcra esett felkiáltva:Ézs.6,5.Ézsaiást eltalálta a bűn és a tisztátalanság érzése-mert Isten hangja a megtisztulás hangja.Ezután:Ézs.6,7.ÉZSAIÁS ADDIG NEM TUDTA ISTEN "KÜLDETÉSI HANGJÁT"MEGHALLANI AMÍG NEM HALLOTTA ISTENTŐL A MEGTISZTÍTÁS HANGJÁT!Látjátok,a küldetés és vezetés kizárólag a megtisztulás után jönnek,mert ha nem vagytok megtisztítva akkor nem bírtok tovább menni az Úrral...Ha akarjátok hallani Isten hangját a küldetéssel kapcsolatban először is készen kell,hogy legyetek arra,hogy megtisztítsátok a lelketeket.Isten igéje jön és bevilágítja a lelkiismeretünket,hogy meglátszódjon a romlottságunk-hogy azután használni tudjon!Szeretteim,ha hallani akarjátok Isten hangját,készen kell lennetek a teljes megtisztulásra.Készen kell legyetek arra,hogy minden bűn feltáruljon és attól meg kell tisztulni."Ennyi az idézet egy hosszú és tartalmas prédikációból.Ézsaiás miután hallotta a megtisztítás hangját,meghallotta a küldetés hangját.Megkapta a felhatalmazást és a küldetést.A hang adja a zenét."17Fárasztjátok beszédetekkel az URat. Ezt kérdezitek: Mivel fárasztjuk? -Mal.2,17a".Az üres beszéd fárasztó és hatástalan.Felhatalmazás(megbízatás)és küldetés: ez az eredményes misszió és evangelizálás előfeltétele.Az a mi,mai evangéliumi keresztyének nagy kísértése,hogy CSINÁLNI AKARJUK AZ ÉBREDÉST."Az ÚR áldása gazdagít meg,a gyarapodást nem lehet erőltetni."-Péld.10,22 MBT.Én jelenleg azt látom,hogy folyik a nagy erőlködés...

  VálaszTörlés

Megmondhatod te is... de kérlek, NE tedd névtelenül!
(A szerző a beírt kommentek közül bármelyiket előzetes figyelmeztetés és minden magyarázat nélkül törölheti. Kommentedben ne használj túl sok hivatkozást, mert a rendszer automatikusan moderál!)