2015. október 15., csütörtök

A tóra, ami elválaszt

Akár találós kérdés is lehetne: mi az, amit a zsidók nagyon szeretnek, a keresztények pedig nem? A megfejtés természetesen a törvény (ahogy mi ismerjük), vagy idegen szóval a Tóra. A keresztények általában ellenérzésekkel közelednek hozzá, ami ott kezdődik, hogy már a kifejezést magát sem a teljes jelentése szerint kezelik.

Ha a vaskályhától indulnánk, akkor mindenekelőtt a Tóra vagy tóra szavakkal kellene kezdenünk. A nagybetűs verziót a Pentateuchusra, azaz Mózes öt könyvére, a kisbetűset pedig az Isten által adott törvényre, mint fogalomra szokták használni. Megfigyelhető, hogy a hithű zsidók a mai napig nagy rajongói a tórának, míg a keresztények általában negatív kontextusban beszélnek róla. Kinek van igaza? A válasz persze nagyrészt attól függ, mit értünk tóra alatt.

Keresztényként ha meghalljuk ezt a szót, akkor csak és kizárólag a törvény jut eszünkbe, pedig a tóra kifejezés, ami a héber jrh gyökből származik, ennél sokkal többféle dolgot jelent. Joggal nevezhetjük útmutatásnak, tanításnak, irányításnak vagy oktatásnak. Az újszövetségi nomosz, amit a héber tóra fordításaként alkalmaznak ennél is sokoldalúbb, hiszen az előzőek mellett még a hangnem és melódia szavakat is magában foglalja - vagyis olyan kottaszerű rendszert, ami egy bizonyos szabályszerűséget tartalmaz. Összefoglalva tehát a tóra valami olyasmit jelent, ami megtanítja az embert egy úton járni, kijelöli számára a helyes ösvényt.

Az ilyen gazdag jelentésárnyalatok után szerintem elég meglepő, hogy a keresztények jó részének mindössze a törvény ugrik be a tóra szót meghallva, ahhoz pedig szinte magától értetődően a szigorúság, a szögletesség, a paragrafusok megszegését követő büntetés, no és persze a törvényeskedés, mint elítélendő cselekedet társul a fejekben. A törvény szó hétköznapi értelmében is inkább fenyegetőnek, mintsem barátságosnak tűnhet, hiszen könnyű hozzácsatolni a hatóságokat, a felettes szerveket vagy éppen a retorziókat. A szegényes fogalomértelmezés mellett a legtöbben azután meglehetősen leegyszerűsítve úgy vélik, az Ószövetség a törvényről, az Újszövetség az evangéliumról szól. Luther egészen addig ment, hogy a kettőt nagyon élesen szétválasztotta egymástól - meglehet, a mai szemléletet részben ennek is köszönhetjük. (Kálvin már sokkal  árnyaltabban látta ezt a kérdést).

A zsidóknál valami egészen mást látunk. Az Ószövetség tele van olyan utalásokkal, melyek a törvény gyönyörűségéről és példaértékéről szólnak. Ha ezeket megpróbálnánk összegezni, valami olyasmihez jutnánk, hogy egy zsidó számára a törvény pompás dolog, nagyszerű és hasznos. A 119. zsoltár 113. verse jól kifejezi mindezt:
"A megosztott szívtől irtózom, törvényedet szeretem egyedül."
(Zsolt 119,113)
Az évekkel ezelőtt elhunyt Raj Tamás a vers kapcsán megjegyzi, hogy a dőlt betűvel is jelzett megosztott (széafim) kifejezés egy hapax legomenon, azaz a héber Bibliában csak egyszer fordul elő. Ez a kifejezés a nyelvfejlődésben az emberi rendeletet és törvénycikkelyt jelentette. Ha így olvassuk, akkor ez a vers bizony azt fejezi ki, hogy Isten az emberi törvényt - ami itt a törvényeskedést, az isteni törvény háttérbe szorítását és annak emberi okoskodásokkal történő felváltását takarja - elveti magától, ellentétben az Istentől kapott tórát helyesli. A zsidó hagyomány egyébként tórából is kétfélét ismer: a mispatimot, mely erkölcsi-társadalmi parancsok csoportja és melyek minden emberre egyaránt vonatkoznak, és a bukimot, azaz olyan vallási (rituális) törvényeket, melyeket Isten csak a zsidóságnak szánt.

Egyszóval, a törvény nem olyan rossz, mint amennyire a keresztények jó része képzeli - s persze nem is olyan jó, amennyire az ortodox zsidók gondolják. Az evangélium azonban nem zárja ki, hanem előfeltételezi meglétét.

4 megjegyzés :

 1. „Az evangélium azonban nem zárja ki, hanem előfeltételezi meglétét."

  Ez teljesen igaz, és itt felmerül a kérdés, hogy a Messiás által elhozott Isten országa a Tóra szerint működik-e, vagy a noahita törvények szerint : http://churchofgod.hu/content.php?act=noahita

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Laci, bevallom se időm, se kedvem ezt a nagyon hosszú szöveget végigolvasni. :-) Ha te megtetted, összefoglalnád röviden mi a konkrét kérdés?

   Törlés
  2. Idézem a Wikit: (https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Laws_of_Noah)
   "The seven Noahide laws as traditionally enumerated are:

   Do not deny God.
   Do not blaspheme God.
   Do not murder.
   Do not engage in incest, adultery, pederasty or bestiality,[8] as well as homosexual relations.
   Do not steal.
   Do not eat of a live animal.
   Establish courts/legal system to ensure obedience to the law.
   According to the Talmud, the rabbis agree that the seven laws were given to the sons of Noah."

   Azt szerettem volna kérdezni, hogy judaista felfogásban Isten országában vajon a teljes Tóra vagy a Noé minden leszármazottjára vonatkozó 7 egyetemes szabály lesz-e irányadó. Az adja a kérdés jelentőségét, hogy próbáljuk egy kicsit elképzelni Isten országát a gyakorlatban.

   Törlés
  3. Az először megadott link nem szerencsés, zűrös tartalomhoz vezet. Elhamarkodottan örültem, hogy magyar nyelvű, de visszavonom, hogy pont ott kellene utánanézni a noahita törvényeknek.

   A wiki cikk (https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Laws_of_Noah) viszont hasznos, felhívja a figyelmet arra, hogy régi és mai judaista felfogás szerint az emberiség két markánsan elkülönülő kasztba tartozik, és ez tartósan így is marad.

   Tudjuk, hogy Jézus részben másfajta judaizmust képviselt és tanított, de azt nem tudjuk, hogy mekkora részben, azaz részletesen mit jelent ez Isten országának működési szabályaira nézve.

   Messiásváró judaista felfogás szerint a Tóra csak a zsidóké (tehát a gójoktól nem elvárás, hogy szeressék, ki vannak zárva belőle). Messiáskövető felfogás szerint a Tóra egyetemes, és a szeretetparanccsal kiegészülve irányadó, de a talmudista hókuszpókusz szorgalmi parancsok nélkül.

   A noahita törvények afféle „a gójoknak jó lesz ez a lebutított változat is" szabályzat, vagy valódi belépőt kínál az Igazak klubjába? Számomra ez nem egyértelmű, különösen nem a messiási idők szempontjából, ezért tettem fel a fenti kérdést.

   Törlés

Megmondhatod te is... de kérlek, NE tedd névtelenül!
(A szerző a beírt kommentek közül bármelyiket előzetes figyelmeztetés és minden magyarázat nélkül törölheti. Kommentedben ne használj túl sok hivatkozást, mert a rendszer automatikusan moderál!)