2019. október 17., csütörtök

A legnagyobb hibánk?

Az év egyik leggondolatébresztőbb könyvét olvasom jelenleg, amely az egész Szentírás evolucionista értelmezéséről szól - vagyis arról, hogyan olvassák a Bibliát olyan nem hívő emberek, akik a kulturális evolúció talaján állnak. Nos, én inkább azt tudom elmondani, az ő könyvüket hogyan olvasom: valamikor elégedetten hümmögök, valamikor legszívesebben a földhöz csapnám. A téma igencsak provokatív, a nézőpont pedig meglehetősen újszerű. Van azonban egy olyan központi gondolata a könyvnek, amit megbeszélésre és vitára érdemesnek találok, ezért úgy döntöttem, itt a blogban is közzéteszem.

Hadd kezdjem a dolgot egy kérdéssel: vajon mi volt az emberi történelem legnagyobb fordulópontja, ami egész sorsunkat gyökeresen meghatározta? A keresztény válasz erre természetesen Krisztus megváltó halála. Ám ne felejtsük el, hogy a megváltásról az emberiség jó részének nem volt és talán sokaknak még ma sincs tudomásuk - így az nem is hathat közvetlenül rájuk a gondolkodás szintjén. Történt azonban valami, ami a kutatók szerint az emberi faj egyetemes élménye volt, senki sem maradt ki belőle, és ami karakterisztikusan más vágányra terelte egész történelmünket. Egy ekkora fordulatot, ami a viselkedésre ilyen mélyen hat, talán soha semmilyen más faj nem élt át ezen a bolygón. Mi volt ez a fordulat?

A kutatók neolit forradalomnak nevezik, ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a vadászó-gyűjtögető életmód feladását követően az egész emberiség a letelepedett életformát választotta. A neolit forradalomról egy bizonyos Jared Diamond azt mondta, hogy talán ez volt az emberiség legnagyobb hibája. Miközben sokan kiemelik, hogy a letelepedés milyen hatalmas fejlődés alapjait fektette le, sőt ennek köszönhetően alakult ki a kultúra és vált iszonyú sikeressé fajunk (tízezer év alatt a földön élő emberek száma négymillióról majdnem nyolcmilliárdra nőtt), a letelepedett életforma számos komoly pusztító folyamat gyökerét is képezi.

Például ekkor vált igazán mindennapossá az erőszak, az emberek sokkal gyakrabban éheztek és korábban haltak meg. Ahogy megkezdődött az állatok háziasítása, ez számos új kórokozó megjelenéséhez vezetett. A történelemben először gyötörtek bennünket olyan betegségek, mint a pestis vagy a himlő. Ráadásul a földtulajdon megjelenésével nem meglepő módon a tulajdonjog, a magántulajdon, az ebből következő igazságtalanság, elnyomás, és széthúzás is felütötte a fejét. Ahogy a fent említett könyv szerzői nagyon frappánsan megfogalmazzák, a neolit forradalom sötét oldala igazán sötét volt:

"Az elkövetkező években a bajok úgy sújtottak le az emberekre, mint az apokalipszis lovasai. De már réges-rég nem volt visszaút; végleg maguk mögött hagyták régi életmódjukat."

Mit tehetett az emberiség, hogy az új életformából következő drasztikus problémákat orvosolni tudja? Nos, a szerzők úgy látják, ehhez "kulturális ősrobbanásra" volt szükség, azaz csupa olyan dolog "feltalálására", melyek az új életformánkat tényleg élhetőbbé teszik. Ha úgy tetszik, szabályozó rendszerekre, eredetmagyarázatokra, világkép kialakítására, erkölcsi és más rendszerek kiépítésére, melyek az emberi csoportok együttélését irányítják.

Ezek után nem meglepő, hogy a könyv nem keresztény szerzői, vagyis Kai Michel és Carel Van Schaik a Biblia tartalmát mindennek a fényében próbálják értelmezni. Két dolgot határozottan el lehet mondani a szerzőpáros hozzáállásáról: nem tartják Istentől ihletettnek a Szentírást, mégis tisztelettel közelítenek hozzá és sokszor dicsérik a benne rejlő mondanivalót. (Keresztényként persze az első felével nem értek egyet, mégis azt kell mondjam, kellemes élmény számomra, amikor egy nem hívő ember a megszokottól eltérően valódi tisztelettel beszél a Bibliáról.) 

Michel és Van Schaik tehát úgy látják, magát a Bibliát is a neolit forradalom által keltett új és zavaros helyzet hívta életre, mert szükséges volt olyan átfogó metanarratívát készíteni, ami az élet minden kérdésében eligazítást ad. Persze a Biblia megírása nem közvetlen lecsapódása a neolit forradalomnak. A magyarázat szerint nem úgy kell elképzelni a dolgot, hogy az emberiség letelepedett, észlelte az ebből eredő brutális nehézségeket, és akkor próbálta mindezt egy könyvben összefoglalni. Inkább arról van szó, hogy az emberek rengeteg ideig kínlódtak az előbb említett szabályozó rendszerek kiépítésével, a kultúra létrehozásával, az eredetkérdésekkel. A Biblia pedig ennek a vajúdási folyamatnak egy zseniális végeredménye, egyfajta lecsapódása, mert képet ad nekünk azokról a stratégiákról, amelyek segítségével az emberiség megpróbált megbirkózni a letelepedett életforma kihívásaival.

Bevallom őszintén, ebben a formában ez a megközelítés számomra teljesen újként hatott - még soha nem találkoztam olyan bibliaértelmezéssel, ami a neolitikumban történtek alapján próbálja végigmagyarázni az egész Szentírást. Hülyeség az egész? Lehet. Egy zsákutcába futott gondolatkísérlet? Megvan rá az esély. Csupán részigazságokat tartalmaz? Ez is igen valószínű. De elég ambiciózus kísérlet ahhoz, hogy beszélgessünk róla. Mert mintha tényleg látnánk ilyesmit, vagy legalábbis így is érthetőek bizonyos gondolatok a textusokban.

Mivel még nem értem a könyv végére, ám az alapfeltevés már a kötet elejétől fogva tiszta és világos, egyelőre minden vélemény és kritika nélkül csak a felvetés szintjén akartam bemutatni ezt a koncepciót. Mit szóljunk hozzá?

11 megjegyzés :

 1. Az evolúciós szemléletnek igaza van abban, hogy a világmodellünk lényegében a létszámnövekedéstől változik. A letelepedés, a városi lét, és a világ betöltése három fokozat, ami gyökeres szemléletváltással jár(t).

  Valami elromlott volna a letelepedéssel? Aligha: sokkal több ember élhetett együtt kis területen, valószínűleg itt hullottak ki a neandervölgyiek a rostán, mert ők területvédők voltak, a cromagnoniak meg együttélők, és elsöprő létszámfölénybe kerültek. Járványok? Lehet, de előtte meg a kardfogú tigris volt a probléma, az a típusú létbizonytalanság sem volt jobb. Ki szeretne Jurassic Parkban élni-halni? Nekem jobban tetszik a letelepedett lét, a maga sajátos kihívásaival együtt.

  A Biblia mint a növekvő közösségek együttélésének kézikönyve? Bingó! De nem csak... ennél nagyobb, transzcendens ereje is van.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Természetesen senki nem tagadja, hogy rengeteg előny hozott magával a neolitikumi fordulat - ebben úgy látom megvan az összhang a tudósok között -, inkább arról van szó, hogy mindig csak az előnyöket emeljük ki, noha borzasztó negatívumokat is rejtett és kihívásokat ez a törés.

   A Jurassic Park, ahol megeszik az embert, valóban borzasztó. De mennyivel kevésbé rettenetes, amikor a pestis, kolera és az állatokról átterjedő betegségek teszik ugyanezt, ráadásul a letelepedett életforma miatt gyorsan átterjedve egyik emberről a másikra?

   Persze végül sikeresek lettünk, elterjedtünk a bolygó felszínén, de ennek az a kemény ára volt, hogy létre kellett hoznunk egy rendszert, ami szabályozza az új életformánkat. A Biblia a szerzők szerint ennek a "kényszerválasznak" az egyik legkreatívabb lecsapódása. Ámbár ez szerintem is plauzibilis, de nyilván én is sokkal többnek gondolom a Bibliát, mintsem kézikönyv legyen a túléléshez.

   Törlés
  2. Ha átvennénk a szerzők szemléletét, akkor úgy gondolkodnánk, hogy bő búzatermés? Jaj! Híznak a háziállatok? Nagyon veszélyes, mindjárt meg fogunk halni! Feltaláltuk a szekeret? Rémes! Az autót? Rettenetes! A telefont? Borzasztó! A számítógépet? Iszonyú! Az Internetet? Apokaliptikus!
   De nem így gondolkodunk, hanem pozitívan, életörömmel, ugye? Mint a DNS-ünk. Még nem volt olyan vívmány, ami ne vetett volna fel addig nem létező problémákat, de ezeket elfogadjuk és kezeljük, így fejlődünk.
   A Biblia tényleg erkölcsi kézikönyv, és ha egy evolúciós szemléletű ember ekként elfogadja, rálátást nyer az évezredes bölcseleti érvényére, részemről rendben. Hogy a keresztények számára transzcendens igazságtartalma is van, az egy opcionális plusz.

   Törlés
  3. "Ha átvennénk a szerzők szemléletét, akkor úgy gondolkodnánk, hogy bő búzatermés? Jaj! Híznak a háziállatok? Nagyon veszélyes, mindjárt meg fogunk halni! Feltaláltuk a szekeret? Rémes! Az autót? Rettenetes! A telefont? Borzasztó! A számítógépet? Iszonyú! Az Internetet? Apokaliptikus!"

   Nem tudom, hogy ezt a könyv olvasása alapján írod-e? Én olvasom a könyvet, de a szerzők szerencsére nem ilyen primitívnek tűnnek, sőt meglehetősen szofisztikáltan gondolkodnak. Még egyszer: nem tagadja senki (ők sem) a neolitikumi forradalom erejét és pozitív hatását. Amit állít, hogy legalább ennyi kihívást is magával hozott és kárt is okozott. Végső soron pedig pont azért lett a fajunk sikeres, mert sikeres válaszokat tudott adni ezekre a kihívásokra. Az egyik ilyen sikeres válasz maga a Biblia.

   Ez szerintem meglehetősen logikus gondolatmenet, csak kevés - ahogy te is említetted.

   Törlés
  4. "legalább ennyi kihívást is magával hozott és kárt is okozott"
   - Az evolúcióból matematikai feszességgel következik, hogy minden fejlődési fokozatnak több az előnye, mint a hátránya, különben nem történne meg, azaz nem válna dominánssá. Ami dominánssá vált, arról tudhatjuk TEHÁT, hogy több az előnye, mint a hátránya. Letelepedni és létszámot növelni cromagnoni stratégia. A neandervölgyi megmaradt a területvédő-vadászó-gyűjtögető létnél - és kipusztult, illetve minimális mértékben kereszteződött velünk, európaiakkal, úgy múlt ki a világból. Velünk is ez történt volna, ha nem telepedünk le, és átengedjük a dominanciát egy másik, letelepedő csoportnak. Ezek után úgy érvelni, hogy a túlélő stratégiának ugyanannyi a hátránya, mint a kipusztulónak... Vicces vagy siralmas, vérmérséklettől függően.

   A Biblia erkölcsi tanulsága hogyan foglalható össze? A benne leírt szabályok kb. 10e év sok-sok generációjának tapasztalatait tartalmazzák arról, hogy mi jön be az életben, és mi nem. Ezért ha a Biblia azt írja, hogy ne légy meleg, akkor annyit állít, hogy 10e év tapasztalata alapján ez az életforma nem jött be az emberi közösségeknek. Aki vitába száll a Bibliával, szükségképpen azt is állítja, hogy 10e év emberi tapasztalata sikerről, kudarcról neki smafu, a saját impulzív eszében és ad hoc ötleteiben hisz. Vajon hány "nyitott" gondolkodású ember ismeri ezt fel?

   Törlés
  5. "Nem tudom, hogy ezt a könyv olvasása alapján írod-e?"
   Ugyan, Sytka, Lacinak nem kell elolvasni egy könyvet ahhoz, hogy bölcs (sic!) kinyilatkozásokat tegyen.

   "Az evolúcióból matematikai feszességgel következik, hogy minden fejlődési fokozatnak ..."
   Az evolúcióban nincsenek fejlődési szintek, csak változások vannak.

   "Ami dominánssá vált, arról tudhatjuk TEHÁT, hogy több az előnye, mint a hátránya."
   Ez csupán egy magyarázat, de van több is. A sarlósejtes vérszegénységnek például sok hátránya van (ezek egyike, hogy halálos), de mindaddig elterjed és fennmarad az emberi populációban, amíg malária létezik, mert egyetlen előnye van, hogy rezisztenssé teszi hordozóját a maláriával szemben.

   "Letelepedni és létszámot növelni cromagnoni stratégia."
   Talán Lacinak is megváltozik légből kapott véleménye, ha leírom a cro-magnoni emberek tudományos nevét: Western European Hunter Gatherers (WHG, azaz Nyugat-Európai vadászó, gyűjtögető emberek. Ez nem letelepedésre utal.

   "A neandervölgyi megmaradt a területvédő-vadászó-gyűjtögető létnél - és kipusztult"
   Laci ebben is a szakemberek előtt jár, mert ő tutira tudja, hogy miért pusztultak ki a neandervölgyiek, a témával foglalkozó szakemberek viszont nem. Ennek igazolására álljon itt Erik Trinkaus friss kijelentése, aki a Washington Egyetem kutatója, és már 40 éve kutatja a neandervölgyiek és a cro-magnoniak viszonyát:

   "We don't know why humans out-competed Neanderthals
   No one knows why Neanderthals went extinct soon after humans arrived in Europe. Bar-Yosef, like many scientists, sees humans as an invasive force that occupied Europe’s prime land, pushing Neanderthals into more marginal regions such as the Iberian Peninsula. But researchers have blamed the demise of Neanderthals on climate, disease and even domestic dogs.

   “I started out my career trying to figure out why modern humans were ultimately more successful than Neanderthals. That was 40 years ago,” Erik Trinkaus, a paleoanthropologist at Washington University in St. Louis, Missouri, who excavated the Oase remains in 2004–057, told Nature last month. “I think we still don’t really know.”

   "Ezért ha a Biblia azt írja, hogy ne légy meleg, akkor annyit állít, hogy 10e év tapasztalata alapján ez az életforma nem jött be az emberi közösségeknek."
   Először is, a Biblia nem állít ilyen sületlenséget. Másodszer már 10e éve is voltak melegek (sőt 100e és 1000e évvel ezelőtt is, és lesznek is 10e, 100e és 1000e év múlva is. Többek között azért, mert a melegség nem életforma, csak a homofóbok számára.

   Törlés
  6. Peti, mintha túltolnád a bringát.
   A maláriavédettség szerinted nem nagyobb előny, mint a sarlósejtes vérszegénység (x%-os) kockázata? Ami jelentős arányban fennmarad, az definíció szerint előnyös. Ne feledjük, hogy evo egy személytelen mechanika, bármiféle "előny", "hátrány", stb. csakis a mi emberi nézőpontunkból olvasható bele.
   Azt állítod, hogy sejtelmünk sincs, mi lehet az összefüggés a nagy létszámú cromagnoni ember és az elfogyó neandervölgyi között? Azt sem sejtjük, milyen konkurencia szorította vissza a területvédő indiánokat?
   A melegség (hosszú távon, következetesen előadva) nem életmód? Hát...

   Törlés
  7. Laci, az is előfordulhat, hogy nem érted.
   "A maláriavédettség szerinted nem nagyobb előny, mint a sarlósejtes vérszegénység (x%-os) kockázata?"
   Nem, mert a kettő nem létezhet egymás nélkül. Annál inkább növekszik a sarlósejtes vérszegénység kockázata, minél elterjedtebb a maláriavédettség.

   "Ne feledjük, hogy evo egy személytelen mechanika, bármiféle "előny", "hátrány", stb. csakis a mi emberi nézőpontunkból olvasható bele."
   Ebben is tévedsz, mert az előnyt, vagy hátrányt mindig az érintett fajra értjük.

   "Azt állítod, hogy sejtelmünk sincs, mi lehet az összefüggés a nagy létszámú cromagnoni ember és az elfogyó neandervölgyi között?"
   Ez nem az én állításom, mert nem ez a területem, én csak követem a szakirodalmat, és az ebben jártas kutatók egyöntetű véleménye az, hogy "we still don’t really know".

   Egyébként elképzelésedben máshol is hiba van: amikor a cro-magnoni emberek találkozhattak a neandervölgyiekkel, akkor létszámban még nem nagyon különböztek. Mindkét csoport csak kis mértékben járult hozzá a mai modern európai ember kialakulásához. Mindkét származási vonalat gyakorlatilag elsöpörték későbbi, Anatóliából és a Közel-Keletről érkező neolit kori farmerek és a Kaukázus környékéről érkező Indo-Európai pásztorok.

   "A melegség (hosszú távon, következetesen előadva) nem életmód?"
   Nem, mert a melegség a szexuális orientáció egyik típusa, míg életforma alatt az egyén munkájával és szabadidejével kapcsolatos tevékenységének, véleményeinek, érdeklődéseinek,értékeinek, hozzáállásának, beállítottságainak, stb. összességét értjük.
   AZ ÉLETMÓD VÁLTOZTATHATÓ, DE A SZEXUÁLIS ORIENTÁCIÓ NEM.

   Törlés
  8. :) Laci válaszai sosem az adott témától függenek. Úgy vettem észre, hogy a Laci találkozik valahol(pl olvassa) egy számára új gondolattal, és bármilyen téma is merüljön fel, azt a számára új gondolatot préseli bele a válaszba. Általában nem az érdekli, hogy miről van szó, hanem csak az, hogy bizonyos ideig minden témához, a témától függetlenül azt írja le :)

   Törlés
  9. Peti, mit lehet az evolúción nem érteni? Az életképesebb lesz a domináns, azaz előnyhordozó. Tehát - definíció szerint - nem hátrányban van, hanem előnyben.

   Törlés
 2. Szerintem ennek a megközelítésnek (mint sok másnak is) az a hibája, hogy a Bibliát egy egységes könyvként kezeli, ami rossz következtetésekhez vezet. Szerintem hiba abból kiindulni, hogy van a kezünkben egy ezer oldalas könyv, és ebből megmagyarázni dolgokat. Ugyanis ez az ezer oldalas könyv. kb ezer éve áll rendelkezésünkre, és mégis sok ezer évvel ezelőtti történéseket szeretnénk vele megmagyarázni. A valóság ezzel szemben az, hogy a biblia könyvei egymástól független, néhány ezer éves időintervallumban készült könyvek gyűjteménye. Ami azt jelenti, hogy ha valamilyen következtetést szeretnénk levonni utólag, akkor csupán egy egy részletéről tehetjük ezt meg, és nem az egész bibliáról. A Biblia valójában az 1000-1500 évvel ezelőtti európai ember igényeit elégíti ki. És kétlem, hogy összességében bármi köze lenne egy új életforma problémáira adott válaszhoz. Arról nem is beszélve, hogy a Biblia nem ad egyáltalán "az élet minden kérdésében eligazítást". Ha így lenne, nem övezné vita minden belőle eredő gondolatot.
  Mindent összevetve, nem a Biblia a válasz az új életforma problémáira, hanem inkább a redaktorok válasza koruk vallási problémáira

  VálaszTörlés

Megmondhatod te is... de kérlek, NE tedd névtelenül!
(A szerző a beírt kommentek közül bármelyiket előzetes figyelmeztetés és minden magyarázat nélkül törölheti. Kommentedben ne használj túl sok hivatkozást, mert a rendszer automatikusan moderál!)