2021. szeptember 26., vasárnap

Végtelenül érdekes

Ahogy a korábbiakban írtam, a mai emberek nagy része a nyugati demokráciákban fárasztó közhelynek éli meg, ha valaki az élet értelmének kérdését feszegeti - miközben igen ellentmondásosan nagyon is érzi a lelkében, hogy értelemadás nélkül csak vergődés a sorsa. A szekulárisan gondolkodók milliói élnek ennek a paradoxonnak a szorításában, amit úgy kívánnak enyhíteni, hogy kitalálnak valamiféle személyes célt az életükre nézve - ám egy objektív cél valósága nélkül ez a személyes cél szerintem csak délibáb. De mi az objektív célja az életünknek?

Azt hiszem az előző előtti bejegyzésben adós maradtam a válasszal. Utalgattam arra, hogy a keresztény ember rendelkezik ezzel a többlettel: ő nemcsak személyes életcélt láthat maga előtt (amiért megszületett), hanem jogosan feltételezheti, hogy a szubjektív célja beágyazódik egy nagyobb életcélba is, aminek a hite ad értelmezhető keretet. Ezen a ponton teljesen jogosan felteszik sokan a kérdést: ugyan már mi lehet az ember objektív létezésének a végső célja? Ez túl magasztosnak, megfoghatatlannak, giccsesnek hangzik, ráadásul elég nagy pofátlanságnak tűnhet, ha valaki veszi a bátorságot, hogy gyarló emberként megválaszolja.

A választ azonban nem is én magam adom meg, hanem a keresztény hit egészének logikájából következik és rémségesen egyszerű. Az élet objektív célja Isten megismerése. Ennyi és nem több, de ebben a kurta kis tőmondatban mégis bőséges válasz rejtőzik. Az "ismerni" fogalma a Bibliában ugyanis legalább háromrétegű: az egyszerű információbirtoklástól a szexuális kapcsolaton át a teljes közösségvállalásig lefedi a spektrumot. Amikor Isten "ismeri az övéit" az persze elsősorban utóbbit jelenti - vagyis nem pusztán arról van szó, hogy Istennek egyszerűen tudomása van az Őt követőkről, hanem arról is, hogy kapcsolatot ápol és tart fenn velük.

Lehet, hogy valaki ennél többre gondolna, és soványka válasznak tűnik számára, hogy az élet objektív célja Isten elmélyülő megismerése. Kismilliószor hallani, hogy a mennyország milyen dögunalmas hely lehet, ahol felhőkön ücsörgő angyalok trombitálnak és az üdvösségre jutottak egyfolytában egyházi énekeket kántálnak a Jóistennek. Nos, én nem voltam a mennyekben, de ha ilyen  lenne, akkor magam sem vágynék oda, sőt maradék hajamat is kitépném a gondolatra, hogy ez az öröklét esszenciája. A keresztény hit lényege a kapcsolat, akivel meg az ember kapcsolatban van, azt megismeri. Mivel Isten végtelen, a megismerése is végtelen időt, szó szerint egy örökkévalóságot igényel - vagyis soha be nem fejeződő folyamat. De miért is lenne sovány ez a válasz? Mi is volna nagyobb kaland az Isten megismerésénél? Ha elfogadjuk, hogy létezik egy természetfeletti lény, aki a saját képére és hasonlatosságára hozta létre az embert és megalkotta a valóságot, mi lehet izgalmasabb, mint ennek a Valakinek a nyomában járni és megismerni? Úgy vélem semmi - Isten megismerése szó szerint végtelenül érdekes.

A szubjektív emberi célok is akkor működnek igazán egy keresztény ember számára, ha harmóniába kerülnek ezzel az objektív céllal. Akkor érzi az ember igazán, hogy itt a Földön beteljesítette a sorsát, ha a szubjektív céljai közelebb mozdították Isten megismerése, mint objektív cél felé. Épp ezért szerintem egy elkötelezetten kutató keresztény tudósnak többletlendületet adhat, hogy amikor a valóságot akarja feltárni, akkor azért is teszi ezt, hogy Isten megismeréséhez közelebb kerüljön. Egy művész, ha van hite, nemcsak önkifejezési és önkiteljesítési eszközként tekint saját kreatív kiélésére, hanem valamit szeretne megragadni az isteniből és amikor ezt a művészetén át artikulálja, maga is közelebb férkőzik hozzá. A szubjektív célok az objektív cél felé visznek a keresztény hitben. Ezért is tanít a Szentírás arról, hogy az Isten Országa alapvetően nem egy hely a túlvilágon, hanem állapot, ami itt és most elérhető a hiten keresztül, vagyis a megismerési folyamat nem az örökkévalóságban kezdődik, hanem csak oda csatornázódik be, de már ennek a realitásnak is a része.

Ez persze csupán a keresztény válasz. Érdemes lehetne nagyobb kitekintést tenni más világvallások kontextusaira is, melyekkel részben lehet átfedés, de nyilván nem pontosan ugyanezt a feleletet adják. Mindazonáltal annyit szerintem kimondhatunk, hogy az idealista világszemlélet az, ami az itteni sorsunknak képes igazi súlyt biztosítani, mert a materialista látásmódokban a szubjektív cél egy gyökerét veszített jelenség az objektív oldal hiányában. Nem hinném, hogy bonyolult meglátni és megérteni ezt az összefüggést - csak azért írtam le, hogy kerekebbé tegyem az előbbi erről szóló bejegyzésemet és felhívjam arra a figyelmet: amikor az "élet értelme" kifejezést dobáljuk, akkor érdemes lehet hívőként mindig az objektív cél felől megérteni a szubjektívat, és semmiképpen sem csak az utóbbit tárgyalni.

6 megjegyzés :

 1. Sytka, attól, hogy te, vagy bármelyik hívő azt hiszi valamiről, hogy "objektív", attól az a valami nem lesz objektív.

  Írod, hogy "Az élet objektív célja Isten megismerése." No, de melyik Isten megismerése? Mint tudod, az emberiség eddig kb. 4300 vallást hozott létre, legalább 4300 Isten elképzeléssel. Ezek egyikének, kereszténységnek több mint 45 ezer felekezete létezik, amelyeknek eltérő istenképe van.

  A te Isten elképzelésed is csakúgy szubjektív, mint bárki másé. Hogy mennyire szubjektív elképzelésed, azt blogod is bizonyítja, hisz más Isten elképzelésű hívők gyakran vitába szállnak veled, és egyértelművé teszik számodra, hogy bizony az ő Isten elképzelésük eltér a tiedtől. Ezért célod csupán az általad elképzelt, tehát szubjektív Isten megismerése lehet. Ez azonban sohasem lesz objektív életcél.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szerintem is támadható Isten megismerése mint összefoglaló objektív cél, de más irányból: a szubjektív Isten-képekhez képesti objektív Isten megismerése elvben lehetne érvényes cél, mint a sokféle Univerzum-képhez képest a tényleges Univerzum megismerése. Más a gond ezzel a céllal: nem csak szükségtelen, hanem egyenesen unpraktikus lenne megszületni. Minek, ha épp előtte és/vagy a halál után ismerjük igazából Istent? A földi élet feleslegesnek tűnne e cél fényében.
   A földi lét célja annak szebbé tétele, és e téren sikeresebb, eredményesebb az ember, ha közben igyekszik megismerni Isten személy szerint rá szabott elképzelését, tervét. Van tehát megismerési cél, ami szép és hasznos.
   Egy ateista pohara folyton üres, ezért elégedetlen, végső vágyként forradalommal verne mindent szét (vicsorog a világra, ez az attitűdje). Egy keresztény pohara pedig lényegében tele van, ezért nem szűnik meg hálát adni (mosolyog a világra). Ez a mentális technikaként is értelmezhető módszer vezet jobb eredményhez.

   Törlés
  2. Kedves Péter!

   Bocsánat, hogy beleszólok a Sytkának címzett üzenetedbe! Az "Ez persze csupán a keresztény válasz." mondat a felvetésed első felét a bejegyzéssel kapcsolatban rövidre is zárja, csak egy kis értő olvasás kell hozzá, na meg jóindulatú hermeneutika, hogy a bejegyzés tartalmát ne a valaha létező összes világnézetre vonatkoztassuk.

   Persze ha már mindenre is, kommunikációs szándéktól függetlenül a klasszikus új ateista érvelés a válasz, hadd dobjak be egy szempontot hozzá: Isten, mint végső valóság megismerésének csakis monoteista vallásokban lehet értelme, hiszen egy politeista világnézetben a sok közül egy adott Isten megismerése nyilvánvalóan nem lehet objektíven az élet végső értelme - itt valóban jogos a kérdés, miért nem épp egy másik isten megismerése lenne a végső értelem? Miért nem az összes? Nyilvánvaló kategóriatévesztésről van szó, amikor a ~4300 különböző vallás érvként jön fel - amikor a csillag születik tv műsort nézzük, nyilván nem arra gondolunk, hogy egy újabb Nap születik a galaxisban. Thor és a kereszténység Istene nincsenek "egy súlycsoportban". Ha ezt helyretesszük, marad három világvallás, melyek közül tulajdonképpen kettő ugyanazt az Istent vizsgálja, a döntés tehát jóval egyszerűbbé válik.

   A második fele sem lett túl átgondolt: a megismerés, mint olyan, szubjektív, tehát nincs is objektív valóság? Sytka kapcsolatról beszél - ha én a kapcsolatomat a feleségemmel nem úgy élem meg, mint egy munkatársa, aki így esetleg más oldalát is ismerheti, mint én, akkor 1, a feleségem nem is létezik? és 2, ettől még nem lehet az életem célja, hogy a kapcsolatban egyre inkább megismerjem őt? Persze, megint más kategória, a munkatársamnak jó esetben ez nem életcélja, sőt, semmilyen célja... de nem is Istenről van szó. Két személy kapcsolata sosem lesz azonos, a megismerés folyamata sosem lesz objektív, nyilván ez mindig szubjektív, sőt, személyes - a tudományban is. Tudósoknak vajon nem objektív célja, hogy ugyanazt az univerzumot ismerjék meg, attól függetlenül, hogy mit látnak abból szubjektívan? Ha nem, akkor ugyan milyen valóságkonstrukcióval dolgoznak? Ha mindenki valósága különbözik a másétól, akkor tényleg nincs értelme objektívan semminek - de így még szubjektívan sem igazán.

   Törlés
  3. Mindenkinek köszönöm az értékes véleményeket. Egyesével válaszolok néhány gondolatra.

   Vértes László:
   "Minek, ha épp előtte és/vagy a halál után ismerjük igazából Istent? A földi élet feleslegesnek tűnne e cél fényében."

   Nem hiszem, hogy a keresztény hit azt tanítaná, hogy a halál után ismerjük meg Istent. A keresztény hit egyszerre állítja, hogy Isten már itt is megismerhető, valamint azt, hogy a halál után folytatódik ez a megismerési folyamat. Itt és most részben a teremtett valóság megismerése is közelebb vihet Isten természetének megismeréséhez. Egyébként nagyon érdekes, hogy a klinikai halált átéltek között gyakori kommentár, hogy az élményük után nekifognak tanulni: úgy vélik a megtapasztalt élményük fényében, hogy ez az élet egyfajta felkészülés a folytatáshoz. (Más kérdés, hogy a klinikai halálélmények mennyire megbízhatók és miről szólnak valójában, mindenesetre akik átesnek rajta, beszámolnak ilyen következményekről.)

   Törlés
  4. Péter:

   Teljesen igazad van, miközben szerintem nem teljesen értetted meg a bejegyzés mondanivalóját. :-) Én is írtam, hogy mindez csupán a keresztény válasz, és érdemes lehetne kitekinteni más világvallások feleletei után. A bejegyzésnek azonban nem voltak apologetikus céljai: nem azt akartam most levezetni (nem is lehet egy bejegyzésben), hogy miért pont a keresztény válasz az igazi, vagy ha úgy tetszik, az objektív (vagy legalábbis miért plauzibilisebb, mint a többi vallás válaszai). Csak arra utaltam, hogy mivel a keresztények hisznek az objektív életcélban. Ebből a szempontból tökmindegy, hogy az igazi Istent követik, vagy egy fantáziaképet - mert igaznak tartják, hogy van Isten, igazként élik meg a hitüket és így az értelmet ad a szubjektív, személyes életcéljaiknak is. Ez a nézet pedig élhetőbbé teszi az életet, sőt szerintem csakis ez teszi élhetővé az életet. Egy tisztán materialista megközelítés maximum a szubjektív célokat keresi egy értelmetlen Univerzumban. Márpedig az a tapasztalatom, hogy a homo sapiens zsigerileg utálja, ha úgy érzi, hogy nincs értelme az életének, és ugyanígy zsigerileg megelégedettebben él, ha úgy érzi, hogy van. Önmagában a szubjektív életcél azonban nem ad igazi megelégedettséget ha közben úgy gondolom, hogy maga a Valóság tulajdonképpen értelmetlen és céltalan körülöttem.

   "A te Isten elképzelésed is csakúgy szubjektív, mint bárki másé. "

   Ez pontosan így van. Két keresztény - bár ugyanabban az Istenben hisz - két különböző istenreprezentációval él a fejében. Ez azonban nem mond el semmi konkrétat arról, hogy Isten létezik-e vagy sem. Az egy másik utca, amibe most nem kívántam befordulni.

   Törlés
  5. Attila:
   "Thor és a kereszténység Istene nincsenek "egy súlycsoportban". Ha ezt helyretesszük, marad három világvallás, melyek közül tulajdonképpen kettő ugyanazt az Istent vizsgálja, a döntés tehát jóval egyszerűbbé válik."

   Igazad van Thorral kapcsolatban, sőt a legtöbb vallási felfogással kapcsolatban is. Én is úgy látom - ezt persze bizonyítani nem tudom -, hogy csak néhány világvallás akad fenn a szűrőn. Ezek egy része politeista (kínai vallások, hinduizmus), de még az ilyen vallások is hajlanak a henoteista tendenciákra. Csak egy példa: a hinduizmusban "hiába" van sok isten, mégis ott van minden mögött a dharma, a tovább már nem lebontható alapelv, a "világtörvény", ami a természeti erőktől az erkölcsi kérdésekig mindent szabályoz a valóságban. Tehát valamiképpen "az egy" felé hajlik az egész vallásfilozófiai eszmélkedés, a monoteizmusban pedig kifejezetten artikulálódik is mindez az egyetlen Isten tanításában. Ez persze innentől megint más téma, mindenesetre jól mutatja, hogy amennyiben az ember kicsit végiggondolja a vallási nézetek kérdését, nem véletlenül néz ki úgy a mai vallási térkép, hogy a Thorba vetett hit gyakorlatilag nem létezik, míg a monoteista felfogások "uralják a piacot".

   Törlés

Megmondhatod te is... de kérlek, NE tedd névtelenül!
(A szerző a beírt kommentek közül bármelyiket előzetes figyelmeztetés és minden magyarázat nélkül törölheti. Kommentedben ne használj túl sok hivatkozást, mert a rendszer automatikusan moderál!)