2017. április 26., szerda

Pál, aki hadilábon áll a nőkkel - problémák Pállal (5)

Ha Pállal kell kötekedni, a "nőtéma" rendszerint tipikusan előkerül. Sőt, talán nincs is még egy olyan klasszikus kritika az apostollal szemben, minthogy a nőket másodrendű embereknek tartotta, akiknek csönd a nevük, nem tanulhatnak és egyébként is engedelmességgel tartoznak a férjüknek. Kérdés azonban, hogy tényleg ennyire borúsnak nevezhető-e Pál felfogása a nőkkel kapcsolatban?

A helyzet reménytelenül hímsovinisztának tűnik. Mintha Pál nem pusztán arra utalna, hogy a nők a "gyengébbik nem" - néhol olyan hangvételben írja sorait róluk, hogy a kevesebbik nem kifejezés találóbbnak látszik. Az 1Tim 2,8-ban például azt tanácsolja, hogy a férfiak tiszta kezeket felemelve imádkozzanak, míg néhány verssel később a nők számára javarészt csak utasítások következnek a rendes öltözködésről és hajviseletről. Ennyire futja az apostoltól? Ilyen perspektívában szemléli a férfiak és a nők feladatait? A férfiak odaszánva imádkozzanak, a nők pedig az etikus divattal legyenek elfoglalva? A férfiak a szellemi dolgokra koncentráljanak, a hölgyek figyelme ugyanakkor szorítkozzék a gardróbszekrényükre? Szinte hallani a mai olvasók felháborodott szuszogását!

Máshol sem látszik túlságosan finomnak Pál. Valahol mintha azt sugallná, hogy a fiatal özvegyeket mellőzni kell, máskor a nőket állandóan fecsegő lényekként ábrázolja, sőt a 2Tim 3,1-6 szakaszban még olyasmit is olvashatunk, hogy az "utolsó napokban" a tévtanítók és hamis próféták a hiszékeny nőket fogják becsapni, akik amúgy is bűnökkel terhelt és "sokféle kívánságtól űzött" teremtések. Azt pedig természetesen mindenki szokta idézgetni Páltól, hogy a nőknek csendben kell lenni a gyülekezetben, és ha valamit nem értenek, akkor majd otthon a férjük felvilágosítja őket.

Ennyit a nőkről és Pálról - a kép borúsnak tűnik. Érdemes azonban feltenni a kérdést, hogy miért fogalmaz az apostol ilyen módon és teológiai koncepciója vajon milyen irányba mutat a nőket illetően? Az első századi görög és a zsidó szemlélet kevés dologban tudott megegyezni egymással, mindazonáltal éppen a nők tekintetében találunk hasonlóságokat a gondolkodásukban. A korabeli források szerint a nőknek alaphangon otthon volt a helyük, a tisztaság fenntartására kellett törekedniük, és arra is, hogy szerények legyenek. Amikor Pál felszólítja a korinthusi nőket, hogy maradjanak csendben, valószínűleg a kornak megfelelő kulturális sajátosság állhat ennek hátterében - még ha pontosan nem is tudjuk, hogy micsoda. Máshol azonban Pál azt kéri, hogy a nők "csendességben tanuljanak". Ebben a kifejezésben tipikusan a "csendességben" szóra szokás koncentrálni, pedig a "tanuljanak" az érdekesebb. Ugyanis sem a görög, sem a zsidó kultúrában nem volt jellemző, hogy a nők bárhogyan is tanulhassanak. Abban a világban a tanulás többnyire a férfiak privilégiumának számított. Bármennyire is könyörtelennek tűnik itt és most Pál hozzáállása, akkor és ott mégiscsak meghaladta saját korának szokásait, amikor egyáltalán felvetette a lehetőségét a nők tanulásának. Egyébként pedig az a mód, hogy valaki csendben tanult, ismét csak megfelelt a kor követelményeinek. A nőknek tehát nem azért kellett csendben lenniük, mert nők, hanem mert ez volt az elvárt tanulási mód minden tanuló felé. A tanár dolga beszélni, a tanulóé csendben figyelni. Az a kérés tehát, amivel Pál a hölgyek felé fordul, éppen olyan, ahogy az az adott kor férfiaira is vonatkozott ebben a tekintetben!

Az előző részben a rabszolgaság kapcsán felvetettem, hogy az apostol gondolkodásában tetten érhető egyfajta progresszivitás, ami az egyre nagyobb szabadság irányába mutat. Pál nem akarta megszüntetni a rabszolgaságot, de teológiája egyértelműen abba az irányba mutat, hogy egyre barátságosabban és barátságosabban kell bánni a rabszolgákkal. A nők esetében is fel lehet tenni azt a kérdést, hogy mutatkoznak-e annak jelei, hogy bármiféle készséget találunk a páli szövegekben a nők egyre nagyobb szabadságának irányába? Vajon leír-e Pál gondolkodása egy olyan "hermeneutikai pályagörbét", amiből lehetséges arra következtetni, hogy saját kora megszokott felfogásától elszakadva arra törekszik, hogy a hölgyeket a férfiakkal egyenrangúnak tartsa? Itt nyilván nem valamiféle feminizmus nyomait kutatjuk, és nem is olyan harsány egyenlőségkeresést, ami manapság jellemző, hiszen az ókorban, és az első században járunk! Inkább valami olyasmire gondolunk, ami az első századi állapotokhoz képest látszik előremutatónak. Olyan apró jelekre, amelyek elmozdulásra utalnak az akkori kor nézeteihez képest.

Nos, szerintem vannak ilyen gondolatai Pálnak! A fentebb már említett megközelítés, hogy a nők is tanuljanak, csupán egy kiragadott példa. (Amellett, hogy női tanítókról is tudunk az első keresztények soraiban!) Most csak egyetlen példa: a Gal 3,28-ban a szöveg úgy fogalmaz, hogy Krisztusban "nincs sem nő, sem férfi", ami nyilván nem a nemek összemosását, hanem a keresztények egyenlőségét jelenti, tartozzanak akármelyik félhez is. Isten Országában nincsenek nemek közötti rangsorok sem, hanem a nők és férfiak ugyanolyan fontosak. Az pedig, hogy a férfi feje a feleségének, ugyancsak nem az uralkodást, hanem inkább a szerető törődést és maximális megbecsülést fejezi ki a páli teológiában. A férfi tisztelete és szeretetet a nő felé Jézus mintájára történik, aki a végsőkig elment, hiszen a saját életét adta oda az övéiért. Pál tehát azt mondja, hogy a keresztény férj akkor jár el helyesen, ha ehhez hasonló értéket lát a feleségében: vagyis a saját életét kevesebbre becsüli a feleségéénél, és olyan szeretet motiválja, ami ha kell, még a halálba is viheti érte. Mi ez, ha nem motiválás a létező legteljesebb odaadásra? Vajon logikus azt hinni, ha Pálnak negatív és lesajnáló véleménye lett volna a hölgyekről, ilyesmire szólítja fel a "magasabbrendű" férfiakat?

Kényes gondolatmenetnek tűnik azonban, amikor Pál a nőket Éva miatt láttatja "alacsonyabb rendűeknek". Éva volt az, aki a páli szemléletmód szerint felelős a bűnért, mert a Kísértő őt csapta be először. Ha valóban a nő hibája az emberiség bűnbeesése, akkor jogosan rangsorolhatjuk hátrébb emiatt a hölgyeket vagy sem? Többek szerint mintha Pál igennel válaszolna erre a kérdésre, de nem valószínű, hogy erről lenne szó. Legközelebb ezzel folytatom.

16 megjegyzés :

 1. Kár, hogy a genderrel hiteltelenítetted magadat. Aki felül a gendernek, azt a továbbiakban nehéz komolyan venni.

  Ne feledjük, hogy a kereszténység szaktekintélye nem Pál, hanem Jézus, a judaista Messiás. Lehet, hogy egy újprotestánsnak ez nem evidencia, de attól még evidencia. Hogy Pál miről mit gondolt, az a rövid világlátása miatt irreleváns, legfeljebb leírt pár olyan gondolatot, ami arra a korra jellemző. A világ nem ért véget, Pálból a saját korába belefagyott mirelit rész irreleváns. Közben Jézus (aki nem mirelit, hanem a világunkban él és uralkodik ma is) egyenjogúsítja a nőket, és az egyenjogúsodás ténylegesen meg is történik Jézus tanítása nyomán.

  Ami nem egyforma sem történelmileg, sem ma a nők-férfiak helyzetében: az evolúciós specializáció, a kultúránk sikerének evolúciós kulcsa és záloga. A sikertartomány finomhangolható, a változásra legyünk mindenkor nyitottak. Amíg sikeresek vagyunk, jólétben élünk, fenntarthatóak a társadalmaink, addig jöhet az ésszerű változás! A kipusztulásunkra viszont ne legyünk nyitottak, evolúciós értelemben ez rendkívül unintelligens, kontraproduktív és maladaptív magatartás lenne.

  Praktikusan: minden további nőjogi „fejlesztés” előfeltétele az átlagban 2,1 gyermek vállalása (per nő). Ha ez nem valósul meg (ma pl. nem), akkor nincs további nőjogi fejlesztés, sőt visszafejlesztés szükséges mindaddig, amíg el nem érjük a 2,1-et. Ez az evolúciós sikertartományunk legbiztosabb mutatószáma.

  Követhető az elgondolás? Ha megvan nőnként a 2,1 gyermek, csökkenhet a nemek szerinti specializáció. Ha nincs meg a 2,1, a specializáció nem csökkenhet, még akár nőhet is mindaddig, amíg helyre nem áll az evolúciós sikertartományunk. Ez a teremtett világ rendje, a vetés-aratás logikája.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Kár, hogy a genderrel hiteltelenítetted magadat. Aki felül a gendernek, azt a továbbiakban nehéz komolyan venni."

   Nem tudom miről beszélsz és nem érzem úgy, hogy hiteltelenítettem volna magam bármivel is. Azt viszont látom, hogy szinte semmit meg sem értettél abból, amit a genderkutatással kapcsolatban leírtam. Vagy nem akartad megérteni, de akkor kettőnk közül nem én vagyok a hiteltelen. Vajon a teljes szociológia, mint tudományág "felült a gendernek", azért mert kutatja?

   "Ne feledjük, hogy a kereszténység szaktekintélye nem Pál, hanem Jézus, a judaista Messiás. Lehet, hogy egy újprotestánsnak ez nem evidencia, de attól még evidencia. "

   Az újprotestánsok szerint (de gyanítom, hogy azt is írhattam volna, hogy általában a keresztények szerint) Pál írásai kanonikusak, azaz Istentől ihletettek épp úgy, mint az evangéliumok szövegei. Tehát nem szaktekintélységről van szó: nem lehet alapvető szakadék Pál és Jézus között. A hangsúlyaik, szemléletmódjuk különbözhet, de azt nem hinném, hogy ők ketten gyökeresen mást vallottak volna.

   "Hogy Pál miről mit gondolt, az a rövid világlátása miatt irreleváns, legfeljebb leírt pár olyan gondolatot, ami arra a korra jellemző. "

   Az ilyen mondataid után néha már az is kérdés számomra, hogy ugyanazt a Bibliát olvassuk-e mi ketten. Pálnak rövid volt a világlátása? Ha van apostol, akire ez biztosan nem igaz, az csakis Pál lehet.

   Törlés
  2. „Vajon a teljes szociológia, mint tudományág "felült a gendernek", azért mert kutatja?”

   – Igen. A teljes szociológia akkora átverés, mint a gender. Nem a társadalomtudomány az átverés, hanem az, amit ma pongyolán szociológiának neveznek. Egy kupac csalás és hamisított adat, manipulatívan felállított álösszefüggés.

   Van tényleges társadalomtudomány, de azt ma senki nem műveli. Kár, mert lennének fontos és vizsgálandó témakörök.

   „nem lehet alapvető szakadék Pál és Jézus között”
   – Egyetértek. Nem kérdés, hogy ahol esetleg eltérés van Pál és Jézus között, ott melyikük az irányadó. Jézus teljes lényegi egyenlőséget tanított – ami azonban nem a gender által hirdetett formai egyformaság, abszolút nem 1. és 2. számú szülő. Figyeljük meg, hogy Jézus mindenben józan, ésszerű, gyakorlatias, mérsékelt, egyensúlykereső, Pál meg inkább az ellenkezője. Pál egy praktikus eszköz volt az Úr PR-kampányához ott és akkor, amikor erre szükség volt. Pál nem évezredes következtetések megfellebbezhetetlen orákuluma, nem értem, ki és miért kezelné így, de az biztos, hogy Pált ezzel kiragadja az ésszerű kontextusából.

   Törlés
  3. A szociológia mint csaláskupac némi kifejtést igényel: az úgynevezett szociológia abból indul ki, hogy az egyén egy mechanikus entitás, a körülményei foglya és áldozata, mert a társadalom rossz, megnyomorító, átalakítandó kommunizmussá. Nem vicc, a szociológusok elsöprő többsége ezt gondolja, és ennek jegyében kutat, publikál, nyilatkozik.

   Ez a világkép olyan szinten elszakadt a mai ismereteinktől, elavult, meghaladott, hogy az úgynevezett szociológia csaláskupaccá vált. Megvan a tényleges társadalomtudomány lehetősége, csak ki kell dolgozni azt a modellt, amely egybevág a mai ismereteinkkel (pl. a pszichológiával, a coaching-gal, a tényleges társadalmi folyamatok adataival). Ma nem rendelkezünk ilyen társadalomtudományi modellel.

   Törlés
  4. Laci, ha nem haragszol, akkor az egész szociológiát csalásként aposztrófáló kommentjeidet inkább most nem kommentelném.

   Szerintem ezzel a csenddel is kommentáltam eléggé...

   Törlés
  5. Bocs, ha túlvertem a biztosítékot, köszönöm a toleranciát. Tudom, tényleg hihetetlen dolgokat állítok. Az 50 körüliek talán emlékeznek, hogy volt egyszer egy Bíró Dávid nevű fickó (történetesen épp szociológus), aki pofátlanul azt nyilatkozta főműsoridőben, hogy a nők tovább élnek, mint a férfiak. Na, akkora botrány lett ebből, hogy a fal adta neki a másikat, utálták érte országosan. Aztán kiderült, hogy tényleg úgy van.

   Vannak radikális, pofátlannak tűnő állítások, amikről kiderül, hogy kellemetlenek, ám egybevágnak a tényekkel. Feltűnt valakinek rajtam kívül, hogy globális civilizációs válság van? Ez nem épp a cirkalmas udvariaskodás, a spanyol etikett ideje. Először kezeljük a válságot, majd azután bókoljunk napestig. Ha megfordítjuk a sorrendet, az nagyon csúnya folytatáshoz vezet.

   Elég sok adat került elém az 1930-as évek második feléből, amikor a bal-liberális értelmiség annyira nyeregben érezte magát, mint még soha. Úgy tűnt, örökre a kezükben a hatalom és minden dicsőség, megnyerték a globális jackpotot. Azután mi történt? Bár lettek volna 1937 táján olyan tenyérbemászó trollok, akik szólnak, hogy mi lesz a hübrisz ára a nagy leolvadásban, ha nem fogják vissza magukat.

   Én most szólok: a gender és a migráció az a hübrisz, aminek olyan ára lehet, amilyet ma nem vagytok elég bátrak elképzelni.

   Egyébként a személyeddel semmi gondom, sőt.

   Törlés
 2. Ez a 2,1 nagyon csalóka. Ha minden nő szülne, akkor 9X2 és a tizediknek 3 gyerekkel teljesülne a nullszaldó…. Csakhogy, vannak akik nem szülnek. Nem szülnek … valamiért.

  (Pálnak mindehhez egyáltalán van köze?! ) … bááár magam - nem is tudván róla - szavai szerint tanultam: éjjelente, nagyon, nagyon csendben, hogy a pici fel ne ébredjen … : )

  Persze ellazultabb az ember, ha a lélekvándorlást éli …. Ma nő, holnap férfi, hát tudom, hogy bennem van ez is, az is, mint lehetőség … csak nem vétek magam ellen - így vagy úgy?! Pusztán ennyit belátva kicsit kevesebb az indulat a nemek körüli „csúfolódásban”.
  Amúgy meg egy kis feszültség kell, már csak
  hogy működjön a dolog … kis titok … kis izgalom …

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. „Persze ellazultabb az ember, ha a lélekvándorlást éli …. Ma nő, holnap férfi, hát tudom, hogy bennem van ez is, az is, mint lehetőség … csak nem vétek magam ellen - így vagy úgy?!”
   – Ha bejönne ez a világlátás, akkor ma India lenne a Nyugat, és mind oda vágynánk.

   Törlés
  2. ok. akkor csak legyen szimpla együttérzés, empátia ... talán kis
   érzelmi intelligencia ... kis titok ... kis izgalom ...

   Törlés
 3. Szerintem Pálnak nincs semmi problémája a nőkkel. A kijelentéseit a Pált körülvevő kultúra kontextusában kell érteni.

  Valószínűleg az összejöveteleken a hölgyek és a férfiak külön ültek (a zsidóknál ez mai napig szokás sok helyen, illetve egyes keresztény közösségekben is). A hölgyek tipikusan kevésbé voltak iskolázottak, hiszen fiatal koruktól kezdve elsősorban a háztartással és gyermekszüléssel/neveléssel voltak elfoglalva (ez sem egy ókori skandallum, egészen a XX. század közepéig ez volt Európában is, és sok helyen most is így van). Valószínűleg némileg zavaró volt, hogy amikor a hölgyek valamit nem értettek teljesen, akkor kénytelenk voltak átkiabálni a túloldalon ülő férjüknek, ha valami kérdésük volt, mert nem értettek valamit az igehirdetésben. Ezért Pál arra kérte őket, hogy lehetőleg ezt hagyják abba, és otthon kérdezzenek a férjüktől, ne az istentiszteleten kiabálva. Ebből szerintem nem nagyon lehet levezetni, hogy Pál a nőket alacsonyabbrendűnek tartotta, egyszerűen ilyen volt a kultúra - ha Pál elkezdett volna progresszívet játszani (pl. üljenek a nők és a férfiak együtt), akkor abban a kultúrában ezt lehet, hogy nem fogadták volna el, sőt, ez az újítás konkrét akadályt képezett volna az evangélium terjedése előtt. Nekem legalábbis ez a magyarázat tűnik a legérthetőbbnek, de talán van más jó magyarázat is.

  Éva és a bűnbeesés kérdése már egy picit rázósabb - én azt gondolom, hogy Pál azt a normát fogalmazta meg, hogy főszabály szerint a vezetői tekintély a férfit illeti meg. Ez nem egy méltóságbeli, hanem funkcióbeli különbség, és nem egy abszolút érvényű szabály. Ez nem csak Pál leveleiből, hanem az egész Bibliából kiolvasható, hiszen vannak kiváló, pozitív példáki is (amikor a nők vezetőként, prófétaként, stb. lépnek fel).

  VálaszTörlés
 4. Miért sejlenek fel nekem az egész "gender" polémia mögött/alatt/fölött a népi csúfolók?!

  VálaszTörlés
 5. Nahát, éppen rezonál ez a mostani blogbejegyzésed az én mostani cikkemre: Kis európai nőtörténelem. Én ebben Pál "nőpolitikáját" (annak summázatát és következményeit) visszalépésként értékelem Jézus "nőpolitikájához" képest. Igen, Pál - a teoretikus, hitbeli egyenrangúsítás és a férfiak szeretetre felszólítása mellett - a gyakorlatban visszaküldte a nőket a korabeli zsidó társadalmi keretekbe. Ezzel szemben Jézus korábban jelentősen szétfeszítette ezeket a kereteket a nők egyenjogúsítása javára. Itt az én írásom (persze ez nem olyan részletező, mint a tiéd): http://kepmas.hu/munkahely/kis-europai-notortenelem
  Kíváncsian várom a tiéd folytatását!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Lívia, köszönöm a cikkajánlást, a bejegyzésemet érintő rész valóban rövidke és csakis azt az egy mondatot emelted ki Pál szavaiból, amelyben csendre inti a gyülekezetben a hölgyeket. Azért remélem te is úgy gondolod, hogy ennél többet írt az apostol és valamivel árnyaltabban látta ezt a kérdést, minthogy a nőknek csend a nevük. :-)

   Én visszalépésnek sem tartom Pál hozzáállását, inkább azt mondanám, Jézusé volt az előrelépés a korhoz képest. (Habár a postban igyekeztem azt is megmutatni, hogy Pál látásmódja is előrevetíti, hogy a nők "felemelkedjenek" a férfiak "szintjére".)

   Törlés
 6. Az az érzésem, hogy Pál jobban foglya volt korának, mint amit mi, az ihletettség értelmezésében látni szeretnénk. Ugyanakkor mi is foglyai vagyunk a miénknek, mert szinte állandóan beleütközünk Pálba, szinte kényszerben vagyunk, hogy elég haladók legyünk, az egyenjogúság, kisebbség, másság, feminizmus, genderizmus miatt, hogy ilyen-olyan választ adjunk.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ez jó meglátás, teljesen egyetértek - és a Biblia értelmezésében is meglehetősen messzire visz. Mindenki foglya a saját korának, és annak megfelelően lát, ír, alkot - mi pedig annak megfelelően olvasunk és értelmezünk. Ez természetesen rám is igaz épp úgy, mint bárki másra.

   Törlés

Megmondhatod te is... de kérlek, NE tedd névtelenül!
(A szerző a beírt kommentek közül bármelyiket előzetes figyelmeztetés és minden magyarázat nélkül törölheti. Kommentedben ne használj túl sok hivatkozást, mert a rendszer automatikusan moderál!)