2019. november 1., péntek

Nem vallásos, de spirituális

Ahogy minden másban, a kereszténység jövőjére vonatkozó szkenáriók felvázolásában is két szélsőséggel lehet a leggyakrabban találkozni. Egyrészt ott vannak a hívők, akik hatalmas ébredéshullámot prognosztizálnak, másrészt a vérbeli ateisták szerint a trendek arra mutatnak, hogy előbb-utóbb kihal a kereszténység - és talán maga a vallás is megszűnik. Úgy tűnik azonban, egyik kását sem eszik ennyire forrón...

Legyünk őszinték: a bevezetésben vázolt két lehetőség mögött leginkább két, ellentétes irányú vágyakozás fogalmazódik meg. Minél inkább hívő valaki, annál inkább vár egy gyökeres fordulatot, amikor embermilliók válnak kereszténnyé, és minél inkább undorodik valaki a vallástól, annál inkább áhítozik egy olyan töréspontra, ami végül az egész vallásosság felszámolásához vezet. Persze a jövőt senki nem látja kristálytisztán közülünk, de annyit azért mégis kijelenthetünk, hogy semmi nem mutat arra, hogy bármelyik szélsőség felé haladna a vallás útja. Rossz hír ez sok hívőnek és sok ateistának egyaránt: nincs jele közelgő ébredésnek és közelgő megszűnésnek sem. De akkor minek van?

Nos, a néhány bejegyzéssel előbb már emlegetett agnosztikus szerzőpáros, vagyis Carel Van Schaik és Kai Michel nem hívő emberként is jóval szofisztikáltabban látják ezt a kérdést. Az mindig érdekes számomra, amikor a kereszténység jövőjéről olyanok fogalmaznak meg értékelhető gondolatokat, akik egyébként kívülállónak tekinthetők. Véleményük azonban egy olyan tényen alapszik, melynek éles kontúrjai jól megfigyelhetők a mai nyugati társadalmakban - aligha akad ember, aki tagadhatná.

Nevezzük nevén a gyereket: az intuitív vallásról van szó, azaz másként fogalmazva arról a hitről, amikor az emberek az intézményes vallást elutasítják, de mégis összeraknak maguknak valamiféle hitportfóliót. Ez igen népszerű manapság. Mindenféle statisztika ékesen bizonyítja, hogy egyre kevesebben járnak templomba és gyülekezetbe, csökken azok számra akik az intézményes egyháztól bármiféle útmutatást várnának, ám ez nem jelenti azt, hogy az emberek kevésbé lennének vallásosak. Van is egy kifejezés, ami az utóbbi időben igencsak erőre kapott és az ezoterikus butaságokon át a maguk módján hívőkre egyaránt használhatónak tűnik: ez pedig a spiritualitás.

Ma a nyugati világban kevés a hagyományosan vallásos ember, de egyre több az olyan, aki magát spirituálisnak mondja. Mi lenne, ha az egyház ahelyett, hogy belekötne ebbe a trendi kijelentésbe, elkezdene építeni rá? Teológusként úgy látom, partizánakciók már vannak. Az intézményes egyházon belül - különösen a lelkigondozói-pasztorálpszichológiai területeken - meglehetősen felkapott dolog lett manapság, hogy foglalkozzunk a spiritualitással. Ezt helyesnek is tartom: nekem úgy tűnik, ez az az irány, amire érdemes lesz figyelni a jövőben. Tetszik vagy sem, az emberek egyre kevésbé fogékonyak a kőkemény dogmatizmusra, a hajlíthatatlan rendszerekre, a változásképtelen konstrukciókra. Ez persze egyszerre jó is, rossz is - mindazonáltal megkerülhetetlen tényezője a mai valóságnak, amivel az egyháznak számolnia kellene. Ahogy Schaik és Michel írják:
"Azt már most is megállapíthatjuk, hogy azok a közösségek és spirituális áramlatok gyarapítják inkább híveik számát, amelyek az első természetünket szólítják meg. Az emberek ott találják meg a boldogságot, ahol úgy érzik, valamilyen felsőbb hatalom terjeszti föléjük a védőkarját, biztonságban vannak, és egy valódi közösség részei, amely úgy veszi őket körül, mint vadászó-gyűjtögető őseinket a maguk eleven kis csoportja."
A fenti idézet némi kis magyarázatra szorul. Az "első természet" kifejezés alatt a szerzők itt az eredeti, mondhatni ősi természetünket értik, ahogy az a letelepedés töréspontja előtt már működött bennünk, vagyis a legrégebbi ösztöneinket és belső lelkivilágunkat. A spiritualitás egészen idáig képes lehatolni és ott megszólítani az embert. Ugyanakkor ezek a mély lelki találkozások sem teszik feleslegessé a közösséget, amelynek kereteiben az egyén a spiritualitását megéli.

Bevallom, én ebben a felvetésben látok fantáziát. Az biztos, hogy az intézményes egyház komoly átalakulások előtt áll, ha szeretne túlélni. Olyan módon kell újragondolnia önmagát - az istentiszteleteitől kezdve a kommunikációján át a világszemléletéig - amely eddig soha nem látott kihívások elé állíthatja. Magyarán szólva, valahogyan meg kell próbálnia alkalmazkodnia a spiritualitásra fogékony emberekhez úgy, hogy közben ne adja fel saját hitelveit. Ehhez egyik első feladatként nyilván meg kell határozni keresztény szemszögből mit is értünk spiritualitás alatt - és ennek a keresztény spiritualitásnak a kategóriahatárait valahogy úgy kell kijelölni, hogy a magára spirituálisként gondoló ember is találjon benne mozgásteret.

Beismerem, mindezt úgy írtam le, hogy jómagam is gyenge lábakon állok a kérdésben. Sokkal inkább foglalkoztam eddig a saját hitem dogmatikai kérdéseivel, mintsem a hitem spirituális, élményszerűbb, mondhatni átélhetőbb oldalával. Hogyan kezdjek hozzá?

12 megjegyzés :

 1. Kedves Sytka!
  Lehet, hogy csak nem figyelsz eléggé. :)
  https://htk.kre.hu/index.php/oktatas/kepzesi-formak/szakiranyu-tovabbkepzesek/spiritualitas-es-misszio-az-egyhazban.html
  https://htk.kre.hu/images/A_protestans_spiritualitas_ismervei_eloadas.pdf
  Jóideje elindult a diskurzus erről a témáról, gondolom, ez annak is köszönhető, hogy egyre több református található katolikus lelkigyakorlatokon, egyebeken. Szóval, nem vagy egyedül, akiben felmerültek ezek a kérdések, viszont remélhetőleg örömödre, de úgy fest, válaszok is. :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves notáhol dáyna!

   Ahogy a bejegyzésben is említettem, keresztény fronton a pasztorálpszichológia irányából vannak próbálkozások. Amiket belinkeltél, éppen Németh Dávid professzor úr nevéhez kapcsolódnak, aki a KRE-n a pasztorálpszichológiai tanszék vezetője. Ezekről nagyjából tudtam is. Amire én céloztam, hogy úgy általában az egyház még nem foglalkozik igazán ezzel a témával (talán a katolikus igen), vagyis kifelé nem az látszik az egyházról, hogy úgymond "hívogatóan spirituális" lenne.

   Törlés
  2. Szerintem most kezdődik az erre nyitás, pont ezeken a csatornákon keresztül. de nekem ez nem feltétlenül tetszik. Ott vannak a katolikusok, nekik elég komoly történetiségük van ebből a szempontból, máris egy kapcsolódási pont. Amúgy is az, mint említettem, én nem gondolom, hogy feltétlenül meg kell ennek csinálni a református verzióját. Zárójeles véleményem szerint amúgy is ez a két egyház adna ki egy normálisan működő egészet talán. :)

   Törlés
 2. "a hívők, akik hatalmas ébredéshullámot prognosztizálnak, másrészt a vérbeli ateisták szerint a trendek arra mutatnak, hogy előbb-utóbb kihal a kereszténység - és talán maga a vallás is" ... "egyik kását sem eszik ennyire forrón"
  - A posztodból az derül ki, hogy ébredéshullám van: lelkiségi ébredéshullám. A vallásosság hagyományos, megcsontosodott formái valóban visszahúzódóban vannak, nem hagyományos, egyéni formái viszont elsöprő lendületben.

  Matekpéldával: visszaszorulóban a hagyományos számtan, miszerint 2+2=4, 1+3=4, 3+1=4. Előretörőben az egyéni "számtan", ami szerint az előbbiek fixen cikik, de a 2+2=33 és a 7+1=4 dicséretes egyéni felfogás, amire óriási az igény, és ez mintegy legitimálja. Tényleg kihívás ez, de nem a számtantanároknak, hanem az "egyénieknek". Ők veszítik el a kontrollt pl. a pénzük és az életük felett.

  A vallások hagyományos, megcsontosodott formái mind közösségek fenntartói (is) voltak évezredeken át. A lelkiség egyéni formái pedig atomizált, megvezethető, boldogtalan masszát hoznak létre az úgynevezett "egyének"-ből. A massza sokáig kézben tarthatónak tűnik, de hirtelen fordulhat a kocka, és kitör az erőszak - ezért kell érvényben tartani a közösségfenntartásra is alkalmas teológiát. Lásd: 1930-as évek. A "felvilágosult" emberiség önfeledten modern volt, kb. 10 évig, azután visszazuhant a barbárságba. Vagy lásd: Bábel. Aki szerint 2+2 tetszőleges szám lehet, az könnyebben elhiszi, hogy égig érő tornyot tud építeni. De nem tud, erre tanít a hagyományos teológia.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "A posztodból az derül ki, hogy ébredéshullám van: lelkiségi ébredéshullám."

   Akkor nem jól olvastad a posztomat.

   Értem én a kifogásaidat a modern ember egyénieskedő gondolkodásmódjával szemben - és ezt a kritikát több szempontból helyesnek is tartom. Mindazonáltal szerencsés lenne, ha az egyház azon túl, hogy szokásosan morog a bajsza alatt a világ és az emberek állapotát tekintve, esetleg fel is vehetné az elé dobott kesztyűt: azért a spiritualitás nem olyan kérdés, ami olyan nagyon messze esne a kereszténységtől.

   Törlés
  2. "az emberek az intézményes vallást elutasítják, de mégis összeraknak maguknak valamiféle hitportfóliót. Ez igen népszerű manapság"
   - Ugyanazt a jelenséget látjuk mindketten, legfeljebb más terminust használunk rá. 30 éve az volt a trendi, hogy Gagarin nem találta Istent az űrben, tehát...? Ma az a trendi, hogy "világosan érzem, hogy van valami Isten-szerű a világban, és szerintem kiszeramérabávatag".

   Hogy mihez kezdjenek ezzel a keresztény egyházak? Szekuláris felvilágosításba és önfelülvizsgálatba. Elég világos, hogy mi volt a haszna a hagyományos vallásoknak, ezt belátva bárki visszatérhet az egyik vagy a másik hagyományhoz. (Akár az iszlámhoz, ha az volt a hagyománya.)

   A hagyományos vallásokra jellemző, hogy 1. világ- és életrendet vázolnak fel; 2. legfelsőbb tekintélyt határoznak meg; 3. rá hivatkozó erkölcsi szabályzatot adnak; 4. közösséget tartanak fenn; 5. hübriszt fékeznek.

   Az egyéni spirituális koktélokból legalább az 5. hiányzik, de általában több ponton is deficit van.

   Szerintem irreális, hogy az egyéni koktélból hirtelen meggyőződéses felekezeti kereszténység lehet. Az átalakulás kétlépcsős tud lenni: 1. annak belátása, hogy az Életet nem te találtad ki 12 éves korodban, hanem azelőtt is volt, tanulmányozandó tapasztalatokkal; mindenféle hagyomány e tapasztalat szintézise, drága kincs a közösséged és a világ jóléte szempontjából; 2. a hagyományok mind működtek a maguk átmeneti, regionális jóléti szintjén, de az emberrel megtelő bolygó fenntarthatósági és emberi jogi kihívásait a hagyományok szintézise tudja kezelni, és ebből minden hagyomány szigorú átrostálása következik; 3. ha befogadod a hagyományodat, és emberijogi-fenntarthatósági audit tárgyává teszed, eljutsz az üdvözlendő szintre, ahol egyszerre vagy felvilágosult, haladó és hagyományhű.

   Ez automatikusan kereszténységet eredményez? Nem felekezetit, az fix! De az is tuti, hogy aki felvilágosultan, haladóan hagyományhű, annak nem lesz gondja sem a "szeresd Istent legjobb képességed szerint", sem a "szeresd embertársadat, mint önmagadat" szabállyal.

   Az egyházak úgy tudnak optimálisan részt venni ebben a folyamatban, hogy önként elvégzik magukon az emberijogi-fenntarthatósági auditot, elébe menve az elkerülhetetlennek. Kedves Sytka, készen állsz erre a magad részéről?

   (Félreértések elkerülése végett: az audit nem női pápát és kedv szerinti válást/abortuszt jelent, hanem a hagyomány teljes összhangba hozását az emberi jogokkal és az emberiség fenntartható jövőjével, azaz egyfajta sallangmentesítést.)

   Törlés
  3. Pl. érhet egy nő feleannyit, mint egy férfi? Mohamed követőjeként ezt az ötletet feltétlenül kiszűrném.
   Szülhet-e szűz Messiást? Ez bonyolultabb, de nem tenném belépő feltétellé az elfogadását, azaz nem tenném fontosabbá, mint a Messiás elfogadását.

   Törlés
 3. Van egy csinos acél tésztaszűrőm, néha -amikor senki sem lát- a fejemre teszem, és kacagok egy nagyot.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ez egyfajta egybeolvadásérzetet eredményez nálad a Legfelsőbb Tekintéllyel, ezért tartod releváns tettnek, esetleg rítusnak?

   Törlés
  2. Lári-fári ... pasztafári!

   Törlés
  3. Nyelveken imádkozol? Nahát, a New Age-nek is van karizmatikus változata? :)

   Törlés
 4. Jaj, ugye csak ugratsz ?! Nem hiszem, hogy a kis tésztaszűrős virtuális performanszról -bármennyire is idétlenre sikerült- nem nyilvánvaló, hogy a pasztafáriánus 'paródiaegyházra utal... ej, no!
  Valójában - vagy éppen nyilván- minden egyes ember világnézete egyedi tákolmány ... ki szebben, ki kevésbé választékosan vagy meggyőzően képes vallani a sajátjáról .... kié csudás, másé riasztó ... valaki csak magában dédelgeti, némelyek meg ellenkezőleg - nyú édzs ide vagy oda!

  Ha azt mondom, hogy két ember közös hite ("egy-háza"?) néma csendben nyilvánul meg?
  (Kedvencem e kategóriában a Nagy csend film csúcspontja, az 'interjú a szerzetesekkel ...)

  Köszönöm, hogy rákérdeztél!

  VálaszTörlés

Megmondhatod te is... de kérlek, NE tedd névtelenül!
(A szerző a beírt kommentek közül bármelyiket előzetes figyelmeztetés és minden magyarázat nélkül törölheti. Kommentedben ne használj túl sok hivatkozást, mert a rendszer automatikusan moderál!)