2022. november 13., vasárnap

Ne fordulj szembe a saját agyaddal!

Ha igaza van az egykori brit főrabbinak, azaz Jonathan Sacks-nak az emberi agy működésével kapcsolatban, akkor az több mint érdekes következtetésekre vezethet bennünket. Persze már korábban is sokszor hallottam a "bal agyféltekés" és "jobb agyféltekés" gondolkodásról, egy időben igencsak divatos volt ezekkel példálózni, de valahogy nem gondoltam még arra, hogy ez a jelenség a hit és a tudomány összebékítésének kérdésében bármilyen szerepet kaphat...

Csak a teljesség kedvéért említem: a közelmúltban jelent meg magyarul Jonathan Sacks egykori főrabbi "Kéz a kézben" című kötete - amivel kapcsolatban sem pozitív, sem negatív előítéletem nem volt. Nem vártam különösen nagy izgatottsággal, ezért is komoly meglepetésként ért, hogy eddig az év legjobb könyvének tűnik, habár nem értem még teljesen a végére. A könyv alapvetően Istenről, az istenhitről, és a tudományos gondolkodásról szól, s már a borítója is sokatmondó: egy emberi agyat láthatunk, melyet az ábrázolt kép kétfelé oszt. A baloldalon képletek, geometriai formák tudományos kifejezések sorakoznak, míg a jobboldalon egy héber szöveget látunk. Nos, pontosan valami ilyesmiről ír Sacks a kötet egyik fejezetében, amikor azt állítja, hogy az emberi gondolkodás tulajdonképpen kétféle, egymással nehezen összeférő típusú szemléletmódot igyekszik egy elmében összesűríteni. A könyv persze nem egészében erről a kérdésről szól, ezt most csupán kiragadtam belőle kedvcsinálóként. 

Tehát akkor: az agyunk és annak két féltekéje.

Vagy ahogy a kereszténynek igazán nem nevezhető Nietzsche is mondta: "egy magasabb rendű kultúrának dupla agyat kell adnia az embernek, úgymond, két agykamrát, az egyiket a tudomány, a másikat pedig a nem tudomány megértéséhez; ezek egymás mellett helyezkednek el, nem tévesztődnek össze, elválaszthatók és kikapcsolhatók - ez szükséges az egészséghez."

Sacks szerint a tudomány szétszed dolgokat, hogy megnézze, hogyan működnek - a vallás összerakja a dolgokat, hogy megnézze mit jelentenek. Ez az elme két különböző tevékenységét képviseli. A bal agyfélteke általában a lineáris, elemző, atomokra bontó és mechanikus típusú megközelítéseknek kedvez, mely a jelenségeket összetevőire bontja és egymást követő módon foglalkozik velük. A jobb agyfélteke inkább integráló tevékenységet végez és egyben akar tekinteni a dolgokra, erőssége az empátia és az érzelem.

Nagyon érdekes volt Sacks meglátása, amikor azt írja, szöget ütött a fejébe egy látszólag apró, de érdekes tény. Mégpedig az, hogy a magánhangzó nélküli nyelveket (például a héber és az arab) jobbról-balra írják, a magánhangzókat tartalmazókat pedig balról jobbra. Ebben első látásra semmi különös nincs, de adjunk egy esélyt ennek a megállapításnak! Az olyan nyelvekben, ahol vannak magánhangzók, a szavakat egyesével, egymás után is fel lehet ismerni és meg is lehet érteni. Persze félre is érthetőek, de többnyire azért egyértelműek: ha például leírom azt a szót, hogy magnókazetta, akkor senki nem gondol nejlonszatyorra vagy fűnyíróra ugye. Viszont az olyan nyelvekben, ahol csak mássalhangzók vannak, pusztán a betűk alapján nehéz egy-egy szó jelentését kapásból meghatározni. Ha a "k" és "p" betűk egymás után következnek, az sokféle dolgot jelenthet: köp, kap, kép, kúp, kópé, kópia. Csak a szövegösszefüggés révén dönthető el, miről van szó valójában. Tanúsítom teológiai tanulmányaim miatt is, hogy egy héber szöveg elolvasásához komoly agymunkára van szükség. Sok esetben csak egyetlen szó helyes megértéséhez fel kell tárni a teljes kontextust! 

Nos, ezek a mentális műveletek az agy különböző területeit használják. A tudás kapuja annak idején az ábécé feltalálása volt és az első ilyenekben nem voltak mássalhangzók, valamint jobbról-balra írták és olvasták őket. Számomra teljesen meglepő volt, hogy a görög ábécét is eredetileg jobbról-balra írták és olvasták, végül a Kr.e. 8 és 6. század között történt vele egy különös dolog: jobbról balra indult, aztán a sor végén megfordult, és balról jobbra folytatódott. A görögök ezt busztrofedonnak nevezték ("ahogy az ökör szánt"). Végül az ötödik században a balról jobbra írásmód lett a megszokott. Ebben az időben jelentek meg az első filozófusok és tudósok, akik szisztematikusan gondolkodtak a természetről és az anyagról. Ez óriási erejű dolog volt a nyugati civilizáció fejlődésében. Szinte minden elvont fogalmunk a görögöktől jött - a héber Biblia egyáltalán nem ismeri ezeket a fogalmakat. Amikor a héber szöveg el akar valamit magyarázni, akkor nem egy elméletet fogalmaz meg, hanem elmesél egy történetet

Lehet, hogy a két gondolkodásmód (agyfélteke) és az írásmód, az ábécé valahogyan összefügg egymással? Görögország átállt a balról-jobbra írásra és lett az emberiség legnagyszerűbb bal agyféltekés civilizációjává. (Persze azért jobb agyféltekés dolgaik is voltak, művészetek, építészet, drámaírás és ezekhez hasonlók.) Mi pedig itt és most a görög filozófia és tudományosság alapjaira felhúzott bal-agyféltekés gondolkodású, tudományokon szocializálódott emberek vagyunk - ám nem kellene elfelejteni, hogy a civilizációk bölcsőjénél a jobb-agyféltekés, narratívákban, jelentésekben, teleológiában utazó és ennek megfelelően kommunikáló népek is ott vannak.

Sacks ezt írja:

"Vannak igazságok, amelyeket rendszerekben fejezhetünk ki, de másokat csak történeteken keresztül mesélhetünk el. Van olyan tudás, amihez tárgyilagosságra van szükség, de a tudásnak egy másik fajtáját csak a ragaszkodáson - az empátián és a másikkal való azonosuláson - keresztül érhetjük el."

Nem szerencsés az, amikor a két agyfélteke működését egymás ellen hangoljuk. Ennek tipikus példái, amikor jobb agyféltekés jelenségeket bal agyféltekés, görög műveltséggel szeretnénk megragadni. Kissé banális, de legalább hétköznapi példája lehet ennek az első szerelmes csók: ennek inkább története van, de ha a tudományos-analizáló technikákkal akarjuk leírni, iszonyú marhaságokat fogunk beszélni arról, hogyan áramlik a nyál az egyik főemlős szájából a másikéba. És persze ugyanilyen hiba, amikor történetet kívánunk gyártani bal agyféltekés dolgokból és narratívát gyúrni technikai jellegű kérdésekből. 

"Az a civilizáció, amely csak a tudománynak ad helyet, a vallásnak pedig nem, szert tehet technológiai hatalomra. De nem fogja az embereket különlegességükben és sajátosságukban tisztelni. Gyorsan embertelenné és könyörtelenné válik." A bal és jobb agyfélteke egyaránt az emberi önmegélés kelléke - és nem érdemes az egyiket a másikkal szemben kijátszani. Ne forduljunk tehát szembe a saját agyunkkal, mert mindkét oldala mi vagyunk - és a normális élethez a kettő együttműködése, nem pedig az egyik elsorvasztása a másik javára a megfelelő megoldás.

23 megjegyzés :

 1. Sytka, ha akarnánk se tudnánk szembefordulni saját agyunkkal, mint ahogy elsorvasztani sem lehet egyik felét a másik javára.
  Semmilyen tudományos felfedezés vagy ismeret nem létezik, amely szerint az emberi agynak lenne olyan domináns része, amely meghatározná gondolkodásunkat, személyiségünket, vagy magatartásunkat.

  A jó öreg rabbinak ez egy városi legendákon alapuló gyenge próbálkozása volt arra, hogy a tudomány és a vallás kompatibilitását magyarázza.

  Nietzsche elképzelése, miszerint "egy magasabb rendű kultúrának dupla agyat kell adnia az embernek, úgymond, két agykamrát, az egyiket a tudomány, a másikat pedig a nem tudomány megértéséhez" még nagyobb badarság. Egyrészt agyunk nem a kultúra adománya, másrészt az agykamrákból nem kettő, hanem négy van agyunkban, melyek agyfolyadékkal teltek, és semmi közük sincs a gondolkodásunkhoz.

  Tudományos ismereteink szerint mindkét agyféltekénk lényegesen hozzájárul megismerő képességeink kifejlődéséhez és működéséhez. Másként fogalmazva, mindkét agyféltekénk működésére szükségünk van a logikus gondolkodáshoz, és a kreativitáshoz is.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Péter, gyanítom nem sikerült teljesen jól megértened a bejegyzés szándékát és céljait sem. Természetesen nem a szó szoros értelemben értettem, hogy szembefordulunk a saját agyunkkal vagy el akarnánk sorvasztani az egyik féltekét a kifejezés literális értelmében. Nagyon bal agyféltekés a kommented! ;-)

   Először leírod, hogy Sacks-nek gyenge volt a próbálkozása a tudomány és hit kompatibilitására, aztán ezt írod - amivel pont az ő gondolatait igazolod:

   "Másként fogalmazva, mindkét agyféltekénk működésére szükségünk van a logikus gondolkodáshoz, és a kreativitáshoz is."

   Lehet, hogy akkor én nem adtam vissza pontosan, de éppen erről ír Sacks is a kérdéses fejezetben. Van egy elemző, tudományos, analitikus oldalunk, és egy narrítv, kreatív, történetmesélő, jelentékereső viselkedésünk is. Előbbi inkább a tudományokra hajaz, utóbbi a vallásosságban is megtalálható. És a kettő között nincs diasztázis. Mindkettőre szükségünk van. Képtelen vagyok persze egy egész könyvfejezetet kellő és illendő módon ide leírni, de reméltem ez azért átjön belőle.

   Törlés
  2. Péter, a világ teljességéhez hozzátartozik egy erkölcsi modell is, amit a tudomány nem ad. (Lásd: Hume 'ez van-így legyen' dilemmája, https://gohighbrow.com/humes-guillotine/ )
   Ha intellektuális tisztességgel végiggondoljuk Hume érvelését, beláthatjuk, hogy egyetlen erkölcsi kódex sem igazolható leíró modellel, ezt jelenti Hume guillotinja. Következtetés: a természettudományos modellek és x vagy y erkölcsi kódex kompatibilitását vizsgálni értelmetlen, hiszen nincs olyan leíró modell, amely egy előíró modellel kompatibilis tudna lenni.
   Abban kb. egyetértés van, hogy kell lennie általános erkölcsi modellnek, amiben viszont szükségképpen csakis 'hinni' lehet, ilyen értelemben te is hiszel, vallásosan.
   Tévedek, ha azt gondolom, hogy hozzászólásaid mélyen az van, hogy ha a keresztény erkölcsi kódex 'x', akkor te egy 'y' kódexben hiszel, és az ebből fakadó érzelmi feszültségedet igyekszel racionalizálni, kiírni magadból? Ha így van, célszerűbb közvetlenül a két kódex közötti különbségekről folytatni eszmecserét.

   Törlés
  3. Kedves Sytka! Ha valami literálisan nem igaz, akkor képletesen sem lehet igaz. Gondolom, ebben egyetértünk.
   Megpróbálom érthetőbben kifejteni, miben téves Sacks elmélkedése, és a posztodban, valamint válaszodban is leírt megállapítások.

   Avval kezded posztodat, hogy "Ha igaza van az egykori brit főrabbinak, azaz Jonathan Sacks-nak az emberi agy működésével kapcsolatban, akkor az több mint érdekes következtetésekre vezethet bennünket."
   Nos, az agy működésével kapcsolatban nincs igaza az egykori főrabbinak, mert elképzelése egy félreértésen alapul. Tudományos ismereteink szerint nem létezik jobb, vagy bal féltekés gondolkodás.
   Azt a nézetét (ami persze önmagában is téves), hogy "a tudomány szétszed dolgokat, hogy megnézze, hogyan működnek - a vallás összerakja a dolgokat, hogy megnézze mit jelentenek." avval az elképzelésével indokolja, hogy az egyik (a tudomány) a bal félteke, a másik (a vallás) a jobb félteke működéséhez köthető.
   Az is téves elképzelés, hogy "A bal agyfélteke általában a lineáris, elemző, atomokra bontó és mechanikus típusú megközelítéseknek kedvez, mely a jelenségeket összetevőire bontja és egymást követő módon foglalkozik velük. A jobb agyfélteke inkább integráló tevékenységet végez és egyben akar tekinteni a dolgokra, erőssége az empátia és az érzelem.
   Tudományos ismeretekkel ezek az elképzelések nem igazolhatók. Mindkét agyféltekével kapcsolatosan ismertek elemző és integráló tevékenységek. Városi legenda az, hogy egyik, vagy másik agyfélteke határozná meg egy egyén gondolkodását, személyiségét, vagy magatartását.

   Törlés
  4. Laci, nem értem, hogy hozzászólásod mivel kapcsolatos. Egyrészt nem állítottam kijelentéseiddel ellentéteset, másrészt Sytka posztja nem az erkölccsel kapcsolatos.

   De ha már felhoztad az erkölcs témáját, kérlek, először olvass el egy New York Times bestseller könyvet. Témába vágó, a címe: In the Closet of the Vatican: Power, Homosexuality, Hypocrisy. Ebből a könyvből megtudhatod hogy saját vallásod krémje, a római Szentszék vezetői valójában milyen erkölcsi modellt preferálnak saját maguknak. Térjünk vissza az erkölcs megvitatására, amikor a könyv végére értél. OK?

   Törlés
  5. Péter, a kapcsolódási pont az Élet teljessége, a poszt is ilyesmiről akar szólni, az agyféltekék felől közelítve. Én meg a 'leíró'-'előíró' kettősség felől közelítem meg ezt a teljességet.
   A könyvajánlást köszönöm, immár harmadszorra?, ha ingyen hozzájutok, még el is olvasom, de hát aki naponta sajtózik, az naponta talál egy-egy egyházi visszaélésről szóló hírt. (Pl. tegnap láttam, újra, egy francia püspök 35 évvel ezelőtti ügyét, amit már 10 éve periodikusan előhúznak.) Ilyen alapon a matektanár likas zoknijáról is beszélhetünk, a matek helyett... de ne tegyük, legalábbis ne első körben.
   A rabbi gondolatmenete, ha jól értem, hogy az Élet teljességével mindkét agyféltekénk képességeit kihasználva boldogulunk. A te gondolatmeneted, ha jól értem, hogy maradjunk csak a rációnál, abból vezessünk le mindent, az Élet ú.n. teljessége meg városi legenda, neked smafu. Az én gondolatmenetem ehhez képest, hogy a ráció leíró modellt ad, ám nekünk kell előíró is, és mivel a leíróból Hume alapján tudjuk, hogy semmiképp nem vezethető le előíró kódex, ki-ki tárja fel őszintén a maga implicit előíró kódexét, és ha az az aktuális vita gyökere, akkor ezzel a lényeggel foglalkozzunk.
   Közben eszembe jutott, hogy míg a kereszténységnek van kb. kiforrott, stabil erkölcsi szabályzata a hozzá tartozó Dokumentummal, az (állításuk szerint) ateisták úgy támadják ezt, hogy nekik nincs kiforrott, stabil szabályzatuk, sem Hume-mal kapcsolatos tudásuk, ami könnyen parttalanná teszi a vitát. A kereszténységgel kapcsolatos összes vita lényege, hogy egy-egy hagyományos szabály NE maradjon érvényben, ám hogy mi legyen helyette, az sokszor nehezen megfogható, mert nincs kimondva. Rajta, kezdjük el kimondani, mitől lenne szép, és milyen szabályok szerint működne egy 'ateista' világ.

   Törlés
  6. Laci, az ismeretekhez való hozzájutással kapcsolatos hozzáállásod, miszerint "ha ingyen hozzájutok, még el is olvasom" a kiforrott, stabil erkölcsi szabályzat alapján alakult ki? Ajánlatom továbbra is áll, örömmel elküldöm a könyvet, ha valóban el akarod olvasni. Miután megismertem beszerzési elvedet, felajánlom, hogy még a póstai költségeket is állom, hogy tényleg ingyen juss hozzá.

   "aki naponta sajtózik, az naponta talál egy-egy egyházi visszaélésről szóló hírt. (Pl. tegnap láttam, újra, egy francia püspök 35 évvel ezelőtti ügyét, amit már 10 éve periodikusan előhúznak."
   Kicsit pontatlanul emlékszel a hírre! Vajon miért?
   Érdekes, hogy a francia püspökök hozzáállása egészen eltérő a te hozzáállásodtól. Ők a legutóbbi püspöki konferencián térden állva könyörögtek Istenhez, hogy bocsássa meg a francia katolikus egyházban elkövetett szexuális bűncselekményeket. 2500 oldalas jelentésükben az áll, hogy 70 év alatt 3000 egyházi elkövető összesen 216 ezer kiskorú gyerek ellen követett el szexuális jellegű bűnt.Jelentésükben javasolják, hogy az elkövetőkön kívül az egyház vállaljon morális felelősséget az elkövetett bűnökért, és minden áldozatnak fizessenek kártérítést. Te nem tartod ezt indokoltnak?

   "Ilyen alapon a matektanár likas zoknijáról is beszélhetünk"
   Mondod ezt te, miközben szembesülhettél arról, hogy "3000 egyházi elkövető összesen 216 ezer kiskorú gyerek ellen követett el szexuális jellegű bűnt".
   Laci, nem érzed, hogy képmutatás részedről éppen most "a kiforrott, stabil erkölcsi szabályzat"-tal dicsekedni? Én hallgatnék a helyedben.

   Törlés
  7. "Én hallgatnék a helyedben."
   - Haladjunk logikusan: a matek az matek, a matektanár zoknija meg a matektanár zoknija. Az, hogy némelyiknek likas a zoknija, nem ok hallgatni a matekról. A könyvfelajánlásod nemes, és egyben jelzi, hogy tényleg nem tudsz különbséget tenni a matek és a tanár zoknija között, a fejedben a zokni fontosabb a mateknál. Adj egy linket (akár teljes, akár összefoglaló változattal), hogy mindenki olvassa! Bár a nem keresztények is törődnének a maguk portájának állapotával.
   Felelős állásponthoz összkép kell, itt egy amerikai link ( https://www.rainn.org/statistics/children-and-teens ), amiből kiderül, hogy 2016-ban az USA-ban 57e gyerek és fiatalkorú lett szexuális abúzus áldozata, ez 70 év alatt 3,5-4 milliót jelentene. Ám a szervezet azt is állítja, hogy 27 év alatt 3,7 millió áldozatnak és az ő szeretteiknek nyújtott segítséget, ami 70 év alatt már kb. 9 millió. És az elkövetők 34%-a családtag (lásd: mozaikcsalád), 59% ismerős, 7% idegen; lehet találgatni, hogy az egyházi személy ismerős/idegen kategóriában szerepel-e inkább. Elgondolkodtató, hogy csak a családtag elkövetők többen vannak, mint az egyházi elkövetők. Más statisztikákból tudható, hogy mozaikcsaládban a nevelőapa 3-5x több abúzust követ el, mint a vér szerintiben az apa, vagyis egy mozaikcsalád nagyobb veszély a gyerekre, mint az egyház, ám erről nem hallunk, mert nem PC, nem illik a világi dogmába.
   Egy intellektuálisan tisztességes vitapartner szerintem ebből belátná, hogy nem az egyház mint olyan állítandó pellengérre, hanem a világ mint olyan van tele világi abúzussal, és sajnos az egyházba is begyűrűzik ennek egy része, minden éberségünk dacára, de az éberség fokozódik, javul a trend.
   Fogadjunk, most azt válaszolod, mint a múltkor, hogy "a google-ból mindenki össze tud mazsolázni őt támogató adatokat." Jó lenne, ha mindenki igyekezne összképet szerezni, mielőtt a valóságnak egy töredékén elkezd háborogni.
   És fenntartom, hogy előbb a matekról kell beszélni, aztán a zokniról: a világiságot (amennyire ez gyűjtőfogalom lehet) első körben nem az minősíti, hogy mennyi benne az abúzus, noha rengeteg, hanem hogy legjobb (filozófiai) tudásunk szerint mennyiben vezet jóléthez, boldogsághoz, és második körben célszerű megnézni, milyen arányban siklik félre és miért. Vagyis, észszerű diskurzusban először azt nézzük, hogy melyik modell fő szabályként mire jó, és csak utána, hogy milyen arányban megy félre a gyakorlatban.

   Törlés
  8. Laci, igyekszem minden felvetésedre reagálni, mert
   Először intézzük el a könyvfelajánlásomra adott válaszod. Kéred, hogy adjak egy linket, ahonnan ingyen letöltheted a könyvet. Nos, ez egy megdöbbentő kérés egy olyan valakitől, aki egy "kiforrott, stabil erkölcsi szabályzat"-tal dicsekszik. Kérésed ugyanis (könyvtartalom illegális letöltése) lopásra való buzdítás, ami jogellenes, és büntetendő. Soha életemben nem éltem ilyen lehetőséggel. Ajánlásom egy legálisan megvásárolt könyvre vonatkozott, ami épülésedre szolgálna több mint 500 oldalas tartalmával.

   Térjünk át a lényegre! Írod, hogy a matek az matek, no és azt is, hogy először a matekról kell beszélni. Rendben, beszéljünk matekról!
   Hozzászólásomban egy nagyságrendileg 50 ezer tagot számláló francia katolikus egyházban elkövetett szexuális bűncselekmények adatait említettem, amire te belinkelsz egy olyan oldalt, ami a több mint 300 milliós USA-ban gyűjti a szexuális abúzus eseteket, beleértve persze a vallásos és egyházi eseteket is. Azaz összehasonlításod teljes mértékben irreleváns és butaság, szemtelen, kioktató stílusod pedig téged minősít.

   Azt a kijelentésedet, hogy "a családtag elkövetők többen vannak, mint az egyházi elkövetők" tehát semmi sem igazolja, mint ahogy azt az állításodat sem igazolja a matek, hogy "a világ mint olyan van tele világi abúzussal, és sajnos az egyházba is begyűrűzik ennek egy része". A matek szerint ugyanis az 50 ezer tagot számláló francia katolikus egyház tagjai követik el a szexuális abúzusok 6-10 %-át. Ha az alacsonyabb, 6 %-os értékkel számolunk, akkor ez azt jelenti, hogy a francia társadalom 0,00074 %-a követi el a szexuális abúzusok 6 %-át, ami majdnem ezerszer gyakoribb, mint az össz francia populációban.
   Laci, legyen ennyi elég a te "intellektuálisan tisztességes" érveidből! Továbbra is fenntartom: én hallgatnék a helyedben.

   Törlés
  9. Egy dologban igazat adok neked: arányosítani és rendszerezni kell az adatokat. Derüljön ki, aminek ki kell derülnie. Engem pl. érdekel, hogy a férfi populáción belül milyen arányban válhat szexuális abúzus elkövetőjévé a 1. nevelőapa; 2. vér szerinti apa; 3. egyházi személy; 4. egyéb (akár ezen belül is megbontva). Aztán érdemes lenne vizsgálni, hogy az állami illetve egyházi intézményekben mit mutatnak az abúzus statisztikák, persze azonos kategóriájú abúzusra. Ez hosszú kutatás lesz, és valószínűleg nincs hozzá átfogó statisztikai adatsor, de talán egyetértesz, hogy lényegi megállapításokat ennek alapján lehet(ne) tenni.
   Ami a mai adatokból egyértelműnek tűnik: a nevelőapák többszörös abúzuskockázatot jelentenek a mozaikcsaládban. Ezen túlmenő adatok nem állnak igazán össze átfogó keretbe.
   Hogy a médiában mit olvasol az egyházról, az olyasmi, mint a repülőkatasztrófa: első blikkre azt mondod, tehát nem szabad repülőre ülni. Másodikra kiderül, hogy két lezuhanás között sok 1000x annyian haltak meg az utakon, amivel azonban nem foglalkoztál. Érdemes higgadtan vizsgálódni, legalábbis többre vezet a világjobbításban, mint a forró fej.
   Mellesleg, te a rációra hivatkozva meglehetősen érzelmes-indulatos húrokat pengetsz, ami fura.

   Törlés
  10. Laci, már megint terelsz, és még mindig tagadod a tagadhatatlant. Tagadod azt, amit már számos ország katolikus egyházának vezetői elismertek: egyházukban hosszú ideig, rendszeresen szexuális visszaélések történtek gyerekek ellen. Erről szól a francia püspökök jelentése, de hasonló vizsgálat történt az USA-ban, Olaszországban, Németországban és Írországban is, hogy csak néhányat említsek. Át tudom érezni a helyzetedet, hogy nehéz azonosulni egy olyan egyházzal, amelyben pedofil bűntényeket követtek el, természetes reakció az is, hogy hitetlenkedve fogadod ezeket a híreket, de mára már ideje lenne elfogadnod a realitást. Az USA-ban egyházmegyék tucatjai mennek csődbe a szexuális abúzusok miatt ítélt sok milliós, milliárd dolláros kártérítések miatt. Ezek olyan súlyos tények, amelyek ismeretében nevetséges mazsolázós próbálkozásod.

   Törlés
  11. Kedves Péter! A világ egy nagyüzem, amelyben a termelés szennyezéssel és selejttel is jár. Nincs olyan technológia, ami csupán a terméket állítja elő és semmi mást. Ezért nem célszerű érzelmeskedni: ha elolvasod, miket írtam fentebb, nem találsz benne sem tagadást, sem kisebbítést. És még szóba sem hoztam, hogy Ferenc alatt valószínűleg sokat tisztult a Vatikán, tehát a jelen tisztább, mint a múlt. De nem ez a lényeg.
   Értelmes ember nem csupán egy-egy technológiának támad neki, hanem az összhatást nézi. Ha rád hallgatnánk, tovább szorítanánk vissza a kereszténységet (le a Vatikánnal, ez a megoldás, mondja Peti), aminek a mellékhatása a mozaikcsaládok számának és ezzel az abúzusok számának továbbá növekedése. Tehát az abúzus nem csökkenne, hanem nőne.
   Ha rám hallgat a világ, az embereket a heteró monogámiáról igyekszünk meggyőzni a keresztény modell keretében, és közben a klérust is tisztítani (mert Peti szavára is figyelünk). Így két vonalon csökkentenénk az abúzust párhuzamosan.

   Törlés
  12. Péter: "Az is téves elképzelés, hogy 'A bal agyfélteke általában a lineáris, elemző, atomokra bontó és mechanikus típusú megközelítéseknek kedvez, mely a jelenségeket összetevőire bontja és egymást követő módon foglalkozik velük. A jobb agyfélteke inkább integráló tevékenységet végez és egyben akar tekinteni a dolgokra, erőssége az empátia és az érzelem.'
   Tudományos ismeretekkel ezek az elképzelések nem igazolhatók."

   Valamennyire talán igazolhatók, hiszen az egészség bio-medicinális modelljét felváltotta a bio-pszicho-szociális modell, vagyis a humán egészség holisztikus szemlélete. Ezt maga a WHO mondta ki 1946-ban ("Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity."). Az empátia és az érzelem mellett a holisztikusság egyik kifejezett ismérve az ún. jobbagyféltekés gondolkodásnak. Nem mindegy, hogy tünetet gyógyítasz, vagy a tünet okát. Ez sarokponti különbség a bal- és jobbféltekés gondolkodás között, ráadásul tudományosan meg is van alapozva.

   Törlés
  13. Laci, mióta ismerlek, azaz jó néhány éve, minden alkalommal, mikor felmerült a katolikus egyházon belüli szexuális bűnözés, a te reakciód a relativizálás volt, és a források (médiák, feltáró könyvek) hitelességének megkérdőjelezése. A relativizálás a bűnök egyfajta tagadása, jelentőségének csökkentése. Most is ezt teszed (minden nagyüzemben selejttel is jár a termelés). Vajon mit szólnál, ha a te gyereked, vagy unokád válna egy cukrosbácsi áldozatává. Elfogadnád azt a nyugtatást, hogy "nem célszerű érzelmeskedni"?

   Törlés
  14. Szia Gyuri!
   "a holisztikusság egyik kifejezett ismérve az ún. jobbagyféltekés gondolkodásnak"
   Honnan vetted ezt a bődületes szamárságot?

   "Ez sarokponti különbség a bal- és jobbféltekés gondolkodás között, ráadásul tudományosan meg is van alapozva."
   Valóban? Lássuk azt az állítólagos tudományos alapozást!

   Törlés
  15. Ha szerinted a holisztikusság szamárság, vesd ezt előbb a WHO szemére. De akkor a stresszkutatókat se hagyd ki a sorból, a szalutogenezis kiagyalóiról nem is beszélve. Most tippeket adtam, hol keresd a tudományos alapozást, de nem spórolom meg neked a házifeladatot.

   Törlés
  16. https://en.wikipedia.org/wiki/Salutogenesis
   Péter, esetleg nekiállhatnál a feladatnak, hogy rámutass az itt leírtak szamárság voltára. Na de most aztán tényleg nem segítek többet.

   Törlés
  17. Itt is egy jó forrás, mindenkinek, akit ez érdekel. Épp csak rábukkantam.

   https://ahha.org/selfhelp-articles/holistic-health/

   Ám, Péter, tőled azért várnám, hogy kifejtsd, mitől bődületes szamárság ez az egész, úgy ahogy van.

   Törlés
  18. Gyuri, magadat kellene segítened avval, hogy igyekszel megérteni a dolgokat. Ehelyett te is mazsolázol az interneten, és azt hiszed, valódi ismereteket szerzel. Közben azt sem érted, hogy kijelentésim mire vonatkoznak. Abban a kijelentésedben, hogy "a holisztikusság egyik kifejezett ismérve az ún. jobbagyféltekés gondolkodásnak" nem a holisztikusságot kifogásolom, hanem azt, ami Sytka posztjában is szerepel, nevezetesen, hogy nem létezik jobb, vagy bal agyféltekés gondolkodás. Legalább is tudományos ismereteink szerint.

   Törlés
  19. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  20. "Ehelyett te is mazsolázol az interneten, és azt hiszed, valódi ismereteket szerzel." Persze, ahogy te is, és igyekszem mérvadó forrást találni, ahogy te is. Egy könyvtárban ugyanezt tenném.
   Pl. ez a cikk: right-brainleft-brain-right-2017082512222 neked ad igazat, de nem kizárólagosan, és el is irányít egy másik - vélhetően mérvadó - forráshoz: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33134808/.
   A lényeg, hogy magadénak érzed a holisztikus szemléletet. Vagy ha mégsem, legalább nem firtatod a létjogosultságát.

   Törlés
  21. "Vajon mit szólnál, ha a te gyereked, vagy unokád válna egy cukrosbácsi áldozatává."
   - Péter, igyekszem ezt megelőzni, a világ bizony ne legyen tele cukros bácsikkal. A hozzászólásaim pont erről szólnak. (Folyt.köv.egy köv.poszt alatt)

   Törlés
 2. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés

Megmondhatod te is... de kérlek, NE tedd névtelenül!
(A szerző a beírt kommentek közül bármelyiket előzetes figyelmeztetés és minden magyarázat nélkül törölheti. Kommentedben ne használj túl sok hivatkozást, mert a rendszer automatikusan moderál!)