2024. június 16., vasárnap

Mire jó nekünk egy liberális társadalom?

Nem élhetünk ideális világban, mégpedig legalább két okból. Egyrészt azért, mert ideális világ nem létezik, illetve keresztényként azt mondhatjuk: ebben a valóságban semmiképpen nem is létezhet. Másrészt azért, mert mi magunk sem vagyunk ideálisak - egyszerűen szólva a természetünk bűnös. Ám még a nem ideális világban is lehet törekedni az ideális állapotok felé egyénileg és társadalmi szinten egyaránt - a kérdés mármost az, miben jelöljük meg a legtöbben az együttélésünk legjobb formáit...

Nem kenyerem Francis Fukuyama munkássága, nem értek igazán a politikaelmélethez és tudok arról is, hogy az általa írt könyveket heves viták és kritikák övezik. Elolvasva a liberalizmus vesszőfutásáról szóló művét azonban annyiról mindenképpen meggyőződtem, hogy a klasszikus liberalizmus társadalmi programja egyáltalán nem tűnik olyasminek, amitől berzenkedni kellene. Ehhez persze sokaknak le kellene küzdeniük azt a hányingert, amit a "liberális" szó hallatán éreznek magukban.

Mintha lejárt volna egyes szavak szavatossága: a konzervatív, a nemzeti, a liberális például pont ilyeneknek tűnnek. Az elsőről a maradiságra, a másodikról a szélsőségességre, a harmadikról a parttalan szabadelvűségre asszociálunk. Természetesen mindhárom esetben túlzásól van szó - jelentsük ki tehát az egyértelműt, hogy a konzervatív ember nem maradi, a nemzetét szerető patrióta sem lesz náci, ahogy a liberális sem gondolja úgy, hogy neki mindent szabad. Még akkor sem, ha nyilván mindhárom csoportban akadnak olyanok, akik a velük kapcsolatos sztereotípiákat igencsak jól megtestesítik.

Fukuyama tehát megfogta a liberalizmust és megpróbált egy előítéletekkel vastagon szőtt világban a klasszikusan liberális értékekről és szemléletmódról magas színvonalon beszélni - ez szerintem sikerült is neki. Mégpedig úgy, hogy nem mossa össze a progresszivitást a liberalizmussal (ahogy nálunk ez sajnos megtörténik), és a baloldalra ugyanúgy osztja a kritikát, mint jobbra. A klasszikus liberalizmus ugyanis alapesetben nem baloldali tendencia - más kérdés, hogy nálunk összecsúszott a közbeszédben ez a kettő. A klasszikus liberalizmus az egyéneket felnőttként kezeli és jogokkal látja el - ezek közül a legalapvetőbb az autonómiához való jog, vagyis a választás lehetősége. Eközben pedig a kormányok hatalmát törvények és alkotmányok korlátozzák.

Nos, állandóan ismételgetjük azokat a közhelyeket, miszerint Európa "túlságosan liberális", itt már "mindenkinek mindent tolerálni kell", emellett "a liberálisok szerint mindent szabad" és ez a csomag így együtt minden nyomorunk okozója. Valójában azonban a klasszikus liberalizmus Fukuyama és mások szerint visszaszorulóban van, sőt Kaczynski, Bolsonaro, Erdogan, Trump vagy éppen Orbán Viktor (igen, őt is említi) a választási győzelmük révén megszerzett hatalmukat többek között arra is használják, hogy liberális intézményeket támadjanak. Itt a bíróságok és az igazságszolgáltatás, a tőlük független média és egyéb területek értendőek, melyek a "fékek és egyensúlyok" rendszerében egyébként a kormányokat korlátoznák.

Képtelen vagyok itt Fukuyama igen tömény kis könyvecskéjének még csak a magját is kifejteni, azonban a könyv konklúziója igencsak meglepő lehet azoknak, akik a prekoncepcióik miatt úgy gondolnak a liberális felfogásra, hogy az a "mindent szabad" elvét akarja terjeszteni. Fukuyama ugyanis ezt írja:
"Ha a személyes autonómia az egyén kiteljesedésének forrása, ez még nem jelenti azt, hogy a korlátlan szabadság és a korlátok állandó feloldása még inkább kiteljesíti az embert. Néha a kiteljesedés a korlátok elfogadásából fakad. Az egyéni és közösségi mértéktartás visszanyerése tehát a liberalizmus újjáélesztésének - sőt túlélésének - kulcsa."
Vagyis más szavakkal, nem attól fogsz kiteljesedett életet élni, hogy minden korlát alól mentesnek érzed magad - pont ellenkezőleg, a korlátok felismerése és elfogadása, a mértéktartás maga a kulcsa a kiteljesedésnek. Nos, akinek a "liberális" szóról csakis a "mindent szabad" jut eszébe, talán meglepetten olvashatja Fukuyama gondolatait.

De miért is írtam le mindezt? Mi köze ennek az egyházhoz, a kereszténységhez és a hitünkhöz?

Valahol sok, valahol alig valami. Szinte semmi, ha arra gondolok, hogy a Szentírás által mutatott kép szerint az istenhit és a kereszténység mindenféle államforma, társadalmi berendezkedés miliőjében képes volt virágzani, megmaradni, helyet találni magának. Az ószövetségi idők törzsszövetségi modellje, a dinasztikus királyság vagy éppen a Római Birodalom üldözései között azok, akik követni akarták Istent, mindig megtalálták a maguk helyét. Egyszerűen szólva a kereszténység megléte és előrelépése nem a politikától és a társadalmi szerkezettől függött.

Más szempontból azonban nyilván jó dolog egy olyan társadalomban megjeleníteni és képviselni az evangéliumot, ami az egyéni és közösségi mértéktartás fenti gondolata mentén éli meg a szabadságát. Tehát alapvetően szabad, nyitott, dialógusképes, de közben tisztán látja a saját korlátait. Ahogy a bevezetőben említettem, nincs ideális világ, de az evangélium hirdetésének lehetnek jobb és rosszabb feltételei. Tudom, hogy az állami üldözések sokszor csak még jobban ösztönözték a valódi kereszténységet a kitartásra és a hitük hirdetésére - de gondolom mégsem szeretnénk egy állandó nyomás alatt lévő társadalomban beszélni a hitünkről. Persze Magyarország most egyáltalán nem ilyennek tűnik, sőt a kereszténység és a vallás első pillantásra inkább a politika által divatba hozott szavak. Ugyanakkor éppen a politika az, ami megnehezíti a tiszta evangélium hirdetését - mivel lejáratja a kereszténység tartalmát. Ha azt mondom ma, hogy keresztény vagyok, automatikusan összemosnak a hatalommal. 

A kereszténységnek szabadnak kell(ene) lenni a politikai jobboldaltól, amennyire ez csak lehetséges. Egy szabad világban, politikai think thank-ekektől függetlenül lenne jó szabad módon beszélni a hitünkről - ahol az emberek állami befolyásolás nélkül szabadon közelíthetnek az egyházhoz vagy távolodhatnak tőle, ahogy nekik tetszik. Azt persze nem mondanám, hogy Magyarországon "hitre kényszerítik" az embereket, de az egyházi fenntartású intézmények növekedése, a hitoktatás kötelezettsége, és más tendenciák azért jelen vannak - és ezek mindig kontraproduktív eredményekhez vezetnek. Utópisztikusnak tűnik persze, hogy a klasszikus liberalizmus mint háttér bármikor is helyreállhat nálunk, ahol a kereszténység is oldalfüggetlenül működhet.

8 megjegyzés :

 1. Én még emlékszem arra, amikor a szerdai istentiszteletre összegyűlt népet egy-az-egyben "kivezényelte" Németh Sándor a belvárosba tüntetni a szexuális kisebbségek elnyomása ellen! Mai szemmel visszanézve dupla nonszensz, de ettől még így volt...
  Az ideológia annyi volt mögötte, hogy MA őket, lehet holnap MINKET fognak üldözni

  VálaszTörlés
 2. Ha jól emlékszem, Fukuyama a A történelem vége című könyvében is írt arról, hogy minden emberi társadalom közös evolúciós fejlődési mintázata a liberális demokrácia irányába mutat.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Na, az a könyv az, amit nagyon szeretnék beszerezni, de vagy sehol nem kapható, vagy horribilis áron adják antikvárként is.

   Egyébként nekem is van egy ehhez hasonló ösztönszerű megérzésem és konzekvenciám a történelem egészének szemlélése alapján - mintha egy klasszikusan liberális irányba haladnánk, ami még mindig legjobban teszi lehetővé az együttélésünket. Persze, tévedhetek is ebben.

   Törlés
 3. Mint aki a magyar megjelenés idején olvasta a könyvet és tetszett neki, kijelenthetem: az amerikai demokrácia akkori állapota még valóban minta volt az egész világ számára, engem határozottan lelkesített. Ha megnézzük, mivé torzult-ferdült azóta, megértjük, miért nem minta ma, és ebben a megoldás is benne van: visszatérés oda, ahol a szabadság még valóban az volt, és észszerűséggel társult. Ez a "small-town America" becsületes, keményen dolgozó és boldoguló embereinek világa, amit ma is mintának tartok.
  Az azóta támadt felismerésem: az amerikai társadalom túlélőgépekből kontraszelektált elittársaság, homo americanusokból áll. A többi társadalom meg azokból, akik nem indultak el azon az úton, mert más a természetük, mások az igényeik. Ezt nem szabad(na) figyelmen kívül hagyni.
  Harmadik szempont: nyugaton individualista társadalmak, keleten meg kollektivisták vannak, mi félúton a kettő között. Szóval, amennyire nyugaton nem értik, miről szólunk mi, annyira mi sem értjük, miért nem hatunk a nyugatabbiakra.
  Milyen lesz a jövő társadalma? Jóléti, ezért valamilyen szinten kapitalista. A szabadság harmadik szempontként alkalmazkodik az előző kettőhöz. Minden társadalom kialakítja a maga belső egyensúlyát, ezért nagyobb változatosság várható, mint amit - az egyébként az amerikai külügy hivatalnokaként dolgozó és így propagandában érdekelt - Fukuyama előrejelzett. Ahogy hosszú távon nem telt meg minden város McDonaldsokkal, úgy hosszú távon a világ sem telik meg amerikai egyenfazonú megoldásokkal.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Laci, mesélj!
   "Ha megnézzük, mivé torzult-ferdült azóta, megértjük, miért nem minta ma"
   Mondd, mivé torzult. Honnan veszed ezeket az információkat? Jártál-e már az USA-ban?
   "nyugaton individualista társadalmak, keleten meg kollektivisták vannak, mi félúton a kettő között"
   Ilyen felosztásnak soha sem volt alapja, így ma sincs. Egy-egy országban mindkét tendencia megfigyelhető.

   "az amerikai külügy hivatalnokaként dolgozó és így propagandában érdekelt - Fukuyama"
   Fukuyama egy politikai tudományokkal foglalkozó kutató, aki a legnagyobb egyetemeken (Johns Hopkins University, Harvard University és Stanford University) alkotott, mint professzor. Tanácsadóként, szakértőként több elnök is felkérte.

   "Ahogy hosszú távon nem telt meg minden város McDonaldsokkal, úgy hosszú távon a világ sem telik meg amerikai egyenfazonú megoldásokkal."
   Laci, a tények nem igazolják ezt a kijelentésedet (sem).
   McDonald's több mint 120 országban (a 195-ből) több mint 42 000 üzlettel van jelen.
   Burger King több mint 150 országban (a 195-ből) több mint 20 000 üzlettel van jelen.
   KFC több mint 100 országban, több mint 30 000 üzlettel van jelen.
   Starbucks több mint 100 országban, kb. 40 000 üzlettel van jelen.
   Subway több mint 100 országban, kb. 40 000 üzlettel van jelen.
   Hasonlóan elterjedtek világszerte és nálunk is a Pizza Hut, Domino's, vagy a Dunkin' Donuts üzletek. Tehát az egész világ alaposan megtelt a McDonald"sokkal és a hozzá hasonló gyorséttermekkel.

   Törlés
  2. " "nyugaton individualista társadalmak, keleten meg kollektivisták vannak, mi félúton a kettő között"
   Ilyen felosztásnak soha sem volt alapja, így ma sincs. Egy-egy országban mindkét tendencia megfigyelhető. "
   - Ezt a kollektivista dolgot nem szokták vitatni, de te bátor vagy. A többi állításoddal is.

   "Fukuyama egy politikai tudományokkal foglalkozó kutató"
   - Attól még a könyv megírásának idején külügyi hivatalnok volt, és mintegy munkahelyi megbízásra írta a művet. Lásd: Fukuyama is a long-time friend of Libby. They served together in the State Department in the 1980s.

   "Starbucks több mint 100 országban, kb. 40 000 üzlettel van jelen."
   - Ezzel azt akarod mondani, hogy a világ igenis egyenfazonú amerikai megoldásokkal lesz tele, és ez lesz a történelem vége? Gondold meg, hogy arra a 40e 'üzletre' hány helyi üzlet jut... Ugye, sokkal több? Ez a lényeg.

   "Jártál-e már az USA-ban?"
   - Igen, és klassz volt, de ehhez nem kell, elég követni a híreket.

   Elő a farbával: szerinted az amerikai demokrácia a mai konkrét állapotában egy tökéletes sablon, amihez csak hozzá kell igazítani a világ társadalmait, és az lesz a tuti?
   Tételállításom: az amerikai demokrácia Fukuyama A történelem vége című művének megírásakor olyan állapotban volt, hogy a világ összes társadalma minimális helyi kiigazításokkal átvehette volna az összes vívmányát, és ma is boldog jólétben élnénk. Ma sajnos már nincs ilyen állapotban, de még megvan a 'zemberek szintjén a bázisdemokrácia, ami helyreállítható, pl. az idei elnökválasztáson. A zamerikai zemberekben az a jó, hogy nagyon mélyen önállóak és saját véleményűek. Lehet, nem bonyolultak, de a zegyszerűségben zseniálisan éleslátóak tudnak lenni. Nekik nem dumálsz lyukat a hasukba. Elképesztően stabil alapértékeik vannak. Nálunk is ilyesmire van szükség.

   Törlés
  3. Laci, Laci, ismételgeted a szokásos alaptalan mantráidat.
   "Ezt a kollektivista dolgot nem szokták vitatni" mondod, de hát azért nem, mert ilyen primitív megfogalmazással nem sokan találkoznak. Próbáld megindokolni magadnak, hogy vajon miért lenne kollektivista egy keleti, Putyin-féle diktátor által vezetett rendszer?

   Fukuyamával kapcsolatban jegyezd meg végre, soha nem volt hivatalnok. Több elnök is alkalmazta mint szakértőt, vagy tanácsadót, és egyetlen művét sem írta megbízásból, pláne nem propaganda céllal. Megint csapdába ejtett az, hogy valódi ismeretek helyett gyors Wikipedia keresések alapján érted félre a helyzetet.

   Ez a reagálásod pedig teljes valóságvesztésedről tanúskodik: "Ezzel azt akarod mondani, hogy a világ igenis egyenfazonú amerikai megoldásokkal lesz tele...? Gondold meg, hogy arra a 40e 'üzletre' hány helyi üzlet jut... Ugye, sokkal több? Ez a lényeg."
   Nem, Laci! Sokkal kevesebb, olyannyira, hogy számuk a nullához közelít. Ugyanis a legtöbb országban ahol az amerikai gyorséttermek elterjedtek, nincs egyetlen gyorséttermi hálózat sem, vagy csak jelentéktelen a részesedésük.
   Laci, akár tetszik ez neked, akár nem, a tények azt igazolják, hogy a McDonald'sok, a Subway-k, a Starbucks-ok, a KFC-k, a Burger Kingek, a Pizza Hutok, a Domino's-ok, a Dunkin' Donutsok, a Wendy's-ek, a Taco Bellek, a Dairy Queenek, a Papa John's Pizzak, a Little Caesarsok és társaik bizony alaposan ellepték a világot, és számuk évente több ezerrel növekszik. Ez persze nem a világ vége, ezt csak te vizionálod.

   ""Jártál-e már az USA-ban?"
   - Igen, és klassz volt, de ehhez nem kell, elég követni a híreket."

   Éppen bizarr kijelentéseid demonstrálják, hogy a hírkövetés önmagában nem elég, pláne nem, ha valaki annyira fogékony az álhírekre, mint te.

   "Elő a farbával: szerinted az amerikai demokrácia a mai konkrét állapotában egy tökéletes sablon, amihez csak hozzá kell igazítani a világ társadalmait, és az lesz a tuti?"
   Szerintem egyetlen ország sem lehet sablon egy másik ország számára. Triviális, hogy miért nem, ugye?

   ”Tételállításom: az amerikai demokrácia Fukuyama A történelem vége című művének megírásakor olyan állapotban volt, hogy a világ összes társadalma minimális helyi kiigazításokkal átvehette volna az összes vívmányát”
   Laci, a tények megint nem téged igazolnak. Én éppen ott éltem 1983-tól 1996-ig. A tények szerint az 1990-es évek elején az USA éppen egy gazdasági válságban volt, amit a Bush kormány nem tudott igazán kezelni. Ebbe bele is bukott, mert a választást 1992-ben elvesztette Clintonnal szemben. Akkoriban senki sem az USA vívmányairól beszélt, hanem Japán, Szingapúr, Indonézia vívmányairól. No és persze éppen abban az időben döbbent rá az egész világ a kínai gazdasági eredményekre.

   Laci, nem te vagy az, aki érdemlegeset tudna mondani az amerikai emberekről, mert valójában egyet sem ismersz. Ezért asztán csak ilyen zavaros agymenést tudsz produkálni: "még megvan a 'zemberek szintjén a bázisdemokrácia, ami helyreállítható" (sic!)

   Törlés

Megmondhatod te is... de kérlek, NE tedd névtelenül!
(A szerző a beírt kommentek közül bármelyiket előzetes figyelmeztetés és minden magyarázat nélkül törölheti. Kommentedben ne használj túl sok hivatkozást, mert a rendszer automatikusan moderál!)